Het meer van Galilea ... Tiberias:

Door Candice gepubliceerd in Reizen en vakantie

Het meer van Galilea ... Tiberias:​

‘En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil!’

32db32c9da848c8cf963b894de8e11b3_medium.

Het meer van Galilea is niet zomaar een leuk meertje, het is het meer waar alleen de zolen van de schoenen van Jezus nat werden toen hij besloot om over het water van het meer te lopen. En Jezus heeft ook nog een tijdje gewoond aan het meer van Galilea, namelijk in het plaatsje Kafarnaüm. En niet alleen Jezus heeft daar gewoond, maar tevens diverse van zijn discipelen. Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en Matteüs. Zelf ging Jezus er wonen nadat hij hoorde dat Johannes de Doper gevangen genomen was, maar vraag mij niet wat dat met zijn wonen in Kafarnaüm te maken heeft, tenzij Johannes de Doper daar geboren is of gewoond heeft. Jezus heeft de dorpelingen van Kafarnaüm nog onderricht gegeven en ze verweten dat ze niet - ondanks zijn vele wonderen - tot bekering waren gekomen. Vervelend mannetje die Jezus.

3394b7d7431f6467779d806f8d346258_medium.

Even wat algemene info over dit prachtige meer:

Oppervlakte: 166 km2.

Kustlengte: 53 km.

Maximale lengte: 21 km.

Maximale breedte: 13 km.

Maximale diepte: 43 m.

Gemiddelde diepte: 25,5 m.

De voornaamste toevoer bronnen zijn: De Hasbani, de Dan, de Banias en de Nahal Ayun en de belangrijkste uitloper is de rivier de Jordaan.

En waarom wordt het ook wel het meer van Tiberias genoemd? Simpel omdat Tiberias de grootste stad gelegen aan het meer is. En er wonen maar liefst iets van 42.000 mensen, dus niet echt groot ... en die plaats dankt haar naam aan Herodes Antipas (de zoon van Herodes 1) en die noemde het dus naar Keizer Tiberius. Dit was rond 20 na Christus. Overigens is de plek al veel ouder, want Tiberias is gesticht op de fundamenten van het bijbelse Raqqat

9eb0ec6e197402d0c77fa2687974bf5c_medium.

Het meer van Galilea ... meer van Tiberias:

Het is er zeker niet slecht vertoeven qua klimaat, al regent het er best nog wel veel. Maar dan wel voornamelijk tussen vanaf november tot maart. En gedurende die (winter)maanden wordt het een beetje minder warm doordat de maximum temperatuur dan terugloopt van 31 graden in oktober tot 18 graden in januari en de minimum temperaturen dalen gedurende die maanden van 17 naar 8. Zomers is het er droog, dan valt daar gewoon niet of amper regen. Eigenlijk vanaf april tot dan in oktober is het er gewoon droog tot zeer droog en zekers niet koud. De maximale temperaturen gaan van 27 in april naar de 35 toe en de minimum temperaturen van 13 in april naar 23 in september. Tiberias is op zich een mooie stad, met een hele rijke en oude geschiedenis en kent wel een aantal bezienswaardigheden zoals daar zijn:

- Kruisvaarderskasteel.

f7448dc364c7bdfeeca9e1f55802531e_medium.

Dit Kruisvaarderskasteel ... door wie zou dat nou gebouwd zijn? De kruisvaarders. Maar niet dus. Het werd niet door kruisvaarders gebouwd, maar in 1745 door de bedoeïenensjeik Taher el Omar. Tegenwoordig wonen er overigens kunstenaars in het gebouw en zij hebben de naam van het kasteel herdoopt in ‘Donna Gracia’, naar de Spaanse mevrouw die in de 16e eeuw een joodse staat rondom Tiberias wilde vestigen.

947df6f8e0b8e8e8b0aecd7ec13348c4_medium.

De kerk kijkt uit over het meer en gedenkt de wonderbaarlijke visvangst. Het gebouw kent een lange geschiedenis. Het werd door kruisvaarders gebouwd, door de moslims verpest tot een moskee, later nog ingericht als karavanserai (herberg) en tenslotte in 1870 weer als kerk ingezegend. De kerk werd vervolgens in 1903 vergroot en in het jaar 1944 grondig gerestaureerd.

Nee geen foto van die Kerk, want doe niet aan foto's van religieuze gebouwen.

- De Golanhoogten aan de oostzijde van het meer.

f5900bd75fed03e3b34f77a2561e3b7d_medium.

Het meer van Galilea ... meer van Tiberias:

74d85da3c2e7bacdc389be746f0cd8c2_medium.

De stad alsmede het meer liggen 222 meter onder zeeniveau. Duizenden Israëliërs en buitenlanders bezoeken de stad om te genieten van het diepblauwe meer, de geneeskrachtige warmwaterbronnen, het tropische klimaat, de joodse en christelijke pelgrimsplaatsen en de 2000 jaar oude geschiedenis.

Het meer heeft nog een naam en dat is het meer van Kinneret. Kinneret is de naam van de op één na oudste Kibboets van Israël en werd gesticht in 1913. En Kinneret is de oude Hebreeuwse naam voor het meer van Galilea. De bekendste Israëlische die daarvandaan komt is Naomi Shemer en Naomi is de vrouw die deze prachtsong schreef korte tijd voor de zes-daagse oorlog van 1967 begon.

Het belangrijkste voor de Israëlische bevolking is niet de dollarkoers en ook niet de koers van de beurs van Tel Aviv, maar het waterpeil van het meer van Tiberias, Galilea, Kinneret. En dat komt omdat dat waterpeil zeg maar de nationale geest weerspiegelt.

Het meer is niet alleen het grootste zoetwaterreservoir van Israël maar het is nog eens de grootste en belangrijkste drinkwaterbron van het land en om al deze redenen is het meer dus uitgegroeid tot een belangrijk symbool van het land. Het is tevens een hele populaire toeristische plek.

Geschiedenis:

c9c646e6d9bf91df918af7cd9eb0965b_medium.

Het meer van Galilea en de omgeving kent een enorme historie en het valt niet te ontkennen dat de naam Jezus nauw verbonden is aan dat meer. Hij heeft dus aan het meer in het plaatjse Kafarnaüm gewoond en het was het beroemde meer waar Hij omdat Hij niet kon zwemmen over het water liep.

6b321e07a86c50531fa5e6b20401857c_medium.

Ze zeggen (Wie? Mensen uit Kafarnaüm) dat dit de plek is waar Jezus besloot om een loopje te maken over het water. Of dat waar is ... nee natuurlijk niet, want Jezus heeft wel geleefd, maar was een gewoon mens en ook nog eens een maatvoerder plus timmerman. Ga maar nazoeken, Jezus deed destijds echt ook aan maatvoering. Dat doet namelijk elke timmerman of timmervrouw op zijn/haar tijd ... neem een duimstok en meet iets uit en u doet dan aan maatvoeren.

Joods bolwerk:

Na de Romeinse verwoesting van Jeruzalem (plus de Joodse tempel) trokken joodse wetgeleerden noordwaarts en vestigden zich in Tiberias. De stad groeide uit tot een joods bolwerk met zo'n 40.000 inwoners. Hier werden ook de ‘mishna’ (ca. 200 n. Chr.) en de ‘Jeruzalem talmoed’ (ca. 400 n. Chr.) voltooid. De zogenaamde masoreten - Joodse geleerden die de Hebreeuwse Bijbel voorzagen van de klinker- en voordrachttekens - stelden er de boeken van het Oude Testament (de Tenach) samen; ze stelden de volgorde van de verschillende boeken vast en plaatsten ook kanttekeningen bij de teksten. Men beschouwde de stad als de navel van de wereld en dus kreeg het de naam Teverya, afgeleid van het woord ‘tabur’ wat navel betekent. De stad werd een van de vier heilige joodse steden, naast Jeruzalem, Safed en Hebron. 

Mishna: De mishna omvat de zogeheten mondelinge leer van de Thora en bevat een toelichting op de geboden en verboden aan het joodse volk die in de Thora zijn opgenomen.

5111dcfaf65755423a525526199ade32_medium.

'Krijg de Rambam!'

Tiberias was een belangrijk joods religieus centrum en dus liggen hier een groot aantal invloedrijke rabbi’s begraven. Op de heuvels in de bovenstad kunt u de tombe van rabbi Aqiva en de tombe van rabbi Hiya bezoeken, en in de benedenstad de tombe van de Spaanse Rabbijn Moses Ben-Maimon. Deze rabbijn werd in de volksmond genoemd naar zijn initialen R. B. Dus ‘Rambam’. Hij was zowel rabbijn, geleerde, filosoof en arts. Hij wordt ook beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch jodendom. Zijn filosofische werk heeft tot op de dag van vandaag niet alleen een grote invloed op het joodse denken, maar ook daarbuiten. Moses Ben-Maimon was dus ook een arts, en mogelijk heeft de uitdrukking 'Krijg de rambam' daardoor de betekenis van een vrij akelige ziekte gekregen.

9b9e007ec3c0311d7e958481bc5d4e67_medium.

"Beziel mij met liefde tot de kunst en tot Uw schepselen. Laat niet toe dat geld of roemzucht mijn daden beinvloeden, want deze vijanden der waarheid en menschenliefde kunnen mij licht op dwaalwegen voeren en mij van mijn plicht om Uw kinderen wel te doen afhouden."

"Verruim mijn hart zodat dit steeds bereid is arm en rijk, vriend en vijand, den goede zowel als den kwade te helpen. Laat mij in den lijder alleen den mensch zien, geef mij de kracht mij aan het bed van den zieke te beheerschen, zoodat zich geen vreemde gedachten aan mij opdringen en al mijn kennis en ervaring mij geheel ten dienste staan, hem te helpen, want eenzaam en statig verheft zich de toren van stille overpeinzing, wakende over het welzijn der menschen."

"Schenk mijn zieken vertrouwen tot mij en mijn kunst, opdat zij mijn voorschriften en aanwijzingen getrouwelijk opvolgen. Verban van hun legerstede de kwakzalvers en belangstellende familieleden evenals de eigenwijze verpleegsters, want deze allen zijn meedoogenlooze menschen, die uit ijdelheid de beste bedoelingen van Uw dienaren verijdelen en Uw schepselen in den dood voeren."

"Omgord mijn lendenen als een pantser wanneer onkundigen mij bespotten, opdat mijn geest ongekwetst blijve en ondanks andere invloeden de waarheid oprecht zoeke."

"Verleen mij, o God, geduld en zachtheid wanneer een zieke mij weerstreeft, verleen mij gematigdheid in alles, behalve in mijn verlangen naar kennis, verleen mij bescheidenheid zoodat hoogmoedige gedachten over mijn bekwaamheid ver van mij blijven."

"Geef mij de kracht, de wil en de gelegenheid mijn kennis te verrijken, mijn geest kan vandaag dwalingen erkennen, die hij gisteren niet kon vermoeden. De kunst is verheven, maar ook het verstand der menschen schrijdt voort."

Gebed van de Arts, Rabbi Moses Ben-Maimon

42cd86055868db134a3a8f243bcbb500_medium.

*Candice*

09/12/2018 14:16

Reacties (4) 

1
10/12/2018 00:28
Een stad en meer met een rijke historie.
10/12/2018 03:48
Zonder meer.
1
09/12/2018 22:21
Interessant verhaal: zo leer je nog eens wat.
1
09/12/2018 22:53
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert