Jeroesjalajim ... de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 12

Door Candice gepubliceerd in Israël

Jeroesjalajim ...

de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 12

Kruisvaarders periode (1099-1260)

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

Aan alle ellende komt meestal een einde en zo ook aan de islamitische periode voor de Gouden stad en dit werd mogelijk gemaakt door de Kruisvaarders waaronder de ook zo opgehemelde en legendarische Koning Richard, beter bekend als Richard 1 Leeuwenhart. De Koning die de naam had een moedig en goed mens te zijn. Of ze in Jeroesjalajim ook zo over hem denken is maar de vraag.

c41d4230179db6001f4e6aefedc88198_medium.

De Rotskoepel werd gebouwd tussen 685 en 691 na Christus en de opdrachtgever van de bouw was de toenmalige Kalief Abd al-Malik ibn Marwan.

Hij gaf de walgelijke opdracht om de koepel over de offersteen van Abraham te laten bouwen!

Om geen stad ter Wereld zijn meer oorlogen gevoerd (69 x) en ook geen stad ter Wereld heeft dan ook meer verschillende bezetters (17) gekend dan Jeroesjalajim. En geen enkele stad ter Wereld kwam ondanks alles toch telkens weer terug bij de enige echte en rechtmatige eigenaars … de Joden.

Jeroesjalajim de stad waar moslims en Palestijnen de baas over willen spelen en wat de VN, de EU en alle linkse politieke partijen ondersteunen … en wat daarmee de enige stad in de historie is waar de rechtmatige eigenaars die de stad gebouwd hebben opgelegd wordt om die stad – hun stad – weg te geven en waar ze dan ook nog eens niks tegenover staat. Maar zelfs al zou de totale Wereld in ruil voor het weggeven van oost-Jeroesjalajim aan de Joden worden gegeven ….. dan zouden ze het nog niet doen, want je geeft niet datgene weg waar je oorsprong en je hele geloof ontstaan vandaan komt!

Heb het vaker geschreven, maar doe het weer. Om te beseffen wat Jeroesjalajim en helemaal wat de Oude Stad voor de Joden waard is … moet je echt een lange wandeling gaan maken door de stad en door de oude stad, door de diverse wijken, naar het Yad Vashem, langs tal van Bijbelse plekken, de Tempelberg en uiteraard door Via Dolorosa! Maak die lange wandeling en voel gewoon de historie, voel de verbondenheid van de stad met het Joodse volk en onderga die onbreekbare band.

acae958958ebf9e609481de3d320cb77_medium.

Jeroesjalajim anno 1845

De kruistochten:

Als je je verdiept in de kruistochten dan kom je al heel snel tot een paar conclusies.

1. De islam is vanaf hun ontstaan imperialistisch bezig geweest … tot in Spanje en Italië.

2. De Spaanse vorsten in samenwerki8ng met het Vaticaan waren de bedenkers van wat later de kruistochten werden genoemd.

3. De feitelijk eerste kruistocht was richting Santiago de Compostella halverwege de 11e eeuw.

4. Noch de Paus, noch de ridders en noch wie dan ook die ten strijde trok om Jeroesjalajim van de islam te bevrijden, deden dat om de Gouden Stad terug te geven aan haar rechtmatige eigenaars.

5. De kruisvaarders gedroegen zich als beesten en niet anders. En toch hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan en het weer Joods maken van Jeroesjalajim. Alleen zonder dat het ooit hun bedoeling was.

918cd8056133fdca57ec1767044a4d26_medium.

Het was Paus Urbanus de 2e die opriep tot de eerste kruistocht naar Jeroesjalaim, want de christenen werden daar door de moslims onderdrukt (de Joden ook, maar dat boeide de Paus niet) en het was de plicht van gelovigen om hun broeders en zusters te bevrijden van het heidense islamitische juk.

Hij beriep zich toen op de westerse christenen, arm en rijk beide, om hun oosterse broeders te helpen in hun strijd tegen de onzaligen. Ze moesten hun onderlinge strijd staken en de wapens opnemen tegen de heidenen In deze heilige oorlog zou God zelf hen leiden en voor iedereen die meevocht was er totale vergeving van de zonden.

De animo was echt enorm en hordes ridders en boeren vertrokken richting Constantinopel (Istanboel) om daar op 15 augustus 1096 te verzamelen. Constantinopel was destijds de grootste stad van Europa en zou dat ook nog eeuwen lang blijven. Destijds werd de stad bestuurd door orthodox-christenen die er hele fanatieke regels op nahielden.

Negen kruistochten …

vijf keer ging het om Jeroesjalaim:

Tussen 1099 en 1260 werden in totaal negen kruistochten georganiseerd en vijf keer was Jeroesjalaim waar het om ging. Deze periode van 161 jaar staat ook bekend als de ergste godsdienstoorlog ooit en het is eigenlijk tamelijk bizar dat Koning Richard Leeuwenhart zo’n beroemde en heldhaftige naam is geworden, waar films over zijn grootsheid en oprechtheid zijn gemaakt. Richard Leeuwenhart die in Akko – is een hele oude plaats, ongeveer 20 km ten noorden van Haifa en werd destijds door de kruisvaarders van Richard Leeuwenhart veroverd – 2700 onschuldige moslimburgers liet onthoofden. Dit enkel uit wraak voor zijn mislukte poging om Jeroesjalaim te veroveren.

6d1de1cb468f5008fa519ee09ebe2698_medium.

De wreedheden van de Europeanen wekten de woede van de moslims, maar de christenen hadden een goed geweten. Paus Urbanus II had hun beloofd dat al hun zonden vergeven zouden worden omdat ze een gerechtvaardigde strijd tegen de ongelovigen voerden.

(Overigens begingen deze kwade moslims - voor de kruisvaarders arriveerden - continu wreedheden.)

De eerste kruistocht begon in 1099 en komt op het conto van Paus Urbanus de 2e. Hij zag hoe een Europa uiteen viel en hoe de kerk verscheurd raakte en om het tij te keren en om de katholieke kerk weer in het gareel te krijgen begon hij vanaf 1095 op te roepen tot een heilige oorlog (Jihad) van het westen tegen de islam. Ruim 100.000 ridders, boeren en andere mannen gaven gehoor aan de Paus en legden 3.000 km af voor een zeer bloedige veroveringsoorlog, tienduizenden verkrachtingen van vrouwen en meisjes, moordfestijnen en roof en plundertochten.

1096 – 1099:

(Ik neem alleen de kruistochten die om Jeroesjalaim gingen)

Honger, onherbergzame streken en soms machtige legers. De kruisvaarders moesten vele gevaren trotseren op hun 3000 kilometer lange tocht naar Jeruzalem. Vervuld van haat tegen de moslims en dromend van een snelle overwinning trok het van geloofsijver vervulde leger een spoor van bloed van West-Europa naar de Heilige Stad.

Na een belegering van vijf weken namen de ‘glorieuze’ kruisvaarders de Gouden Stad in op 15 juli 1099 en vrijwel direct maakten ze zich daarna schuldig aan verkrachtingen, zinloze moordpartijen, plunderingen, roof en in een aantal gevallen aan ontvoering van jonge meisjes die geen van allen de terugreis naar Engeland zouden overleven. Sommigen werden na ‘gebruik’ levend in zee geworpen.

1187:

Nadat de Koerdische generaal Saladin de Gouden Stad heeft weten te heroveren op het bezettingsleger van de Paus riep Paus Gregorius de 8ste op tot een nieuwe en mogelijk de meest bekende kruistocht, Dit is de kruistocht geweest van Richard Leeuwenhart die enkele keren terugkomt in films van Ivanhoe en Robin Hood.

1187 – 1192:

Het ‘Christelijke’ leger aangevoerd door Richard Leeuwenhart veroverde veel steden en gebieden en wist ook Cyprus te bezetten en wat de toekomstige uitvalbasis voor volgende kruistochten zou gaan worden. Maar … het doel waarvoor de kruistocht begonnen was zou niet worden gerealiseerd. Jeroesjalaim terug veroveren op de moslims. Gefrustreerd om de nederlaag nam hij in Akko wraak op de mannelijke moslimburgers.

1228 – 1229:

Dit zou een kruistocht moeten zijn, maar de initiator en leider van deze kruistocht de Rooms-Duitse keizer Frederik de 2e, kreeg de Gouden Stad 'gratis' aangeboden daar de toenmalige bezetters onder leiding van sultan al-Kamil direct eieren voor hun geld kozen toen ze het kruisvaarders leger zagen naderen.

De kruistochten hadden maar één doel voor ogen en dat was het Heilige Land en de Gouden Stad te veroveren op de moslims om het daarna zelf te bezetten. Geen van al deze negen kruistochten komt maar in de buurt van een nobele strijd van het goede westen tegen het barbaarse moslimgeweld. Het ging ze dus ook nooit om de positie van de Joden en al zeer zeker niet om de Joden in vrede te laten leven in hun Heilige Land en in hun Gouden Stad!

3600a37c22432e0e8e66d360296d3c23_medium.

Frederik de 2e kroont zichzelf tot koning van Jeruzalem.

*Candice*

Andere delen:

https://tallsay.com/page/4294988168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-1

https://tallsay.com/page/4294988172/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-2

https://tallsay.com/page/4294988190/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-3

https://tallsay.com/page/4294988222/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-4

https://tallsay.com/page/4294988354/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-5

https://tallsay.com/page/4294989176/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-6

https://tallsay.com/page/4294989306/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-7

https://tallsay.com/page/4294990168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-8

https://tallsay.com/page/4294990966/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-9

https://tallsay.com/page/4294991315/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-10

https://tallsay.com/page/4294998164/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-11

 

24/11/2018 12:05

Reacties (2) 

1
24/11/2018 15:26
Het zijn inderdaad deze %^&*(!) religies die steeds weer ellende over de mensheid gebracht hebben, en ze doen het nog steeds.
Maar omdat elke oorlog ervoor zorgt dat er weer een, zij het ook té kleine, rem op de mondiale bevolkingstoename wordt gezet begin ik te geloven dat ook oorlogen een functie hebben, net als natuurrampen en epidemieën.
Wat de sympathie voor de Palestijnen betreft: kruip gewoon in de slachtofferrol en je krijgt de steun van alle zogenaamde wereldverbeteraars. Net als de karavaan van Hondurezen die - goedschiks of kwaadschiks - de V.S. binnen wil, of de s...
1
24/11/2018 15:38
Oh in deze reactie kan ik me helemaal vinden.

Die Hondurezen ... Trump heeft gewoon gelijk dat hij ze niet toe wenst te laten. Duizenden illegalen waarvan velen in de criminaliteit zullen belanden of als daklozen. Dat moet je niet binnen willen laten.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert