Nederland is een echte democratie:

Door Candice gepubliceerd in Nieuws en politiek

Nederland is een echte democratie:

Van Plazilla overgezet. 

66a78a1fde34b0e40f426868dd1914b6_medium.

Tijdens en (vooral) na de laatste Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 hoorde je zo hier en daar dat wij een schijndemocratie zouden zijn, want de PVV werd door iedere andere partij uitgesloten en zo kon Wilders niet meeregeren. Er waren er zelfs die hardop brulden:

“Wilders ZÁL gaan regeren!”

Dit waren niet eens alleen Nederlanders en tot op de dag van vandaag blijf ik me nog afvragen waarom niet Nederlanders een dermate grote hekel aan ons land hebben dat ze dus willen dat ons land regeert zou gaan worden door een beweging die, nou vooruit, niet echt extreem rechts is maar in veel opzichten wel degelijk? Met als gevolgen dat Nederland dan een internationale paria zou worden en onze economie totaal gesloopt zou gaan worden door boycotten en door vertrekkende multinationals.

Maar kan me toch al niet voorstellen waarom mensen uit andere landen in een ander land een bepaalde President willen hebben. Je mag voorkeuren hebben, dat is normaal ... maar daadwerkelijk vinden/zeggen/oreren (nog net niet eisen) dat een bepaalde politicus met (heel erg zacht gezegd) enorm bedenkelijke, kromme standpunten aan de macht moet en ook zal komen in dat andere land vind ik best wel bizar.

Natuurlijk is het best leuk om zulke dromen te hebben en een ieder mens mag nu eenmaal dromen wat hij/zij maar wil. Maar het mooie is dat deze zelfde mensen dus van mening waren, en het mogelijk ook nog steeds zijn, dat Nederland een schijndemocratie is, terwijl juist het niet mee laten regeren van Geert Wilders bewijst dat we dat niet zijn. Heel in het kort; als er (door een wet) bepaald zou zijn dat de grootste twee partijen gewoon altijd mee horen te regeren dan zou je dus het democratische van verkiezingen ondermijnen. Nou denk ik dat die reacties over dat Nederland een schijndemocratie zou zijn niet gekomen waren als een GL de tweede partij was geworden en de VVD alsnog besloten zou hebben om te gaan praten met de PVV, het CDA en eventueel de SGP (gesteld dat deze vier partijen samen een meerderheid zouden hebben). Dan was het ineens wel democratisch geweest. -))

Dan hadden we vast niet gelezen dat GL ZAL gaan regeren.

7cd9a8d8afa573ae2d8770b9d560a027_medium.

Stel dat deze hieronder door mij geformuleerde wet zou bestaan:

De Wet op vaste coalitiedeelname van de twee grootste partijen!”

Deze Wet bepaald dat ongeacht de uitslag van Gemeenteraad, Provinciale Staten of van de Tweede Kamerverkiezingen de twee grootste partijen een coalitie vormen eventueel aangevuld met andere partijen om zo tot een Kamermeerderheid te kunnen komen.

Simpel gezegd wil dit betekenen dat als na de volgende verkiezingen een islampartij (DENK) dan de grootste partij van Nederland zou kunnen zijn en de PVV weer de tweede partij zou kunnen zijn. Met zo’n uitslag zou dan dus DENK samen met de PVV een coalitie moeten vormen, want die wet heeft dat dan nu eenmaal bepaald, of GL en de PVV, of de SP en de PVV. Zowel DENK als GL als de SP zijn partijen die het bloed van de PVV wel kunnen drinken en die op geen enkel vlak met de PVV kunnen samenwerken en die dan dus moeten gaan onderhandelen zonder dat er een kans bestaat op een akkoord en dan eventueel aangevuld met?

Maar toch zijn dit de twee partijen die in het voorbeeld de twee grootsten zijn geworden en wat democratisch is gebeurd via verkiezingen. Zoals op 15 maart 2017 de VVD royaal de grootste werd met 33 zetels en de PVV met een forse achterstand met 20 zetels de één na de grootste werd. En zou die wet bestaan dan had de VVD dus geen keuze gehad, want ze hadden dan wettelijk de plicht gehad om dan met de PVV tot een coalitie te komen ..… van slechts 53 zetels en waar dan de ovfgerige 23 zetels om tot een meerderheid te komen vandaan hadden moeten komen is een raadsel. Tenzij er ook wettelijk bepaald zou worden dat partijen verplicht zijn om mee te werken aan een coalitie als ze dat gevraagd zouden worden. Zoiets is dan totaal geen democratisch besluit maar een dictatoriaal besluit.

Pssssssssst even snel: Waar worden wetten gemaakt? In de Tweede Kamer. En waar sluiten partijen elkaar uit? Juist ook in de Tweede Kamer. En dus is zo'n wet willen hebben en wat gezegd/geschreven werd .... 100% kansloos en terecht. 

Waarom zou je dan nog verkiezingen gaan houden als er absurde wetten zouden bestaan die bepalen welke partijen na de uitslag met elkaar samen hebben te gaan werken en dus welke partijen verplicht zijn om daar aan mee te doen? Goed de verkiezingen bepalen dat dan nog steeds, maar het maakt dan echt totaal niets meer uit of je links, rechts, confessioneel of wat dan ook voor partij bent daar je als partij -  je standpunten -  dan toch moet inleveren omdat er anders nooit een regeerakkoord mogelijk zal zijn.

Voorbeeld anno uitslag 2017:

VVD de grootste en de PVV de tweede partij.

VVD zal echt nooit voor een Nexit kiezen en als zijnde de grootste zouden ze de eerste keus hebben en dus zou de PVV dan akkoord moeten gaan met het in de EU blijven. In dat geval kan deze beweging daarna zichzelf direct opheffen, want dat is met de anti islamstandpunten het voornaamste standpunt van de PVV. De PVV stemmers (de harde kern) zullen/kunnen dat nooit gaan accepteren.

De PVV heeft – gezien de tweede plaats – daarna een standpunt waar dan de VVD mee zou hebben in te stemmen (anders valt er geen coalitie te vormen) en de PVV gaat voor sluiten van de grenzen. De VVD kan daar nooit mee akkoord gaan, vanwege de grote economische schade impact van zo’n oerstomme maatregel.

Maar voor een meerderheid zouden dan meer partijen nodig zijn. Het CDA (19 zetels) als derde zou begrijpelijk zijn (we gaan er dus nu gewoon maar even vanuit dat alle onderlinge bezwaren verleden tijd en dus voorbij zijn), maar welke partijen dan nog meer? 72 zetels is geen meerderheid. Ik kijk nog niet naar de ook van belang zijnde meerderheid in de Eerste Kamer. Die is er dan namelijk ook nog niet. Dus het CDA moet dan maar …. ook belangrijke standpunten gaan inleveren en elke andere partij die aan deze nutteloze opzet zou moeten meedoen zou nog veel meer moeten inleveren daar ze nog kleiner zijn. En dat dus om een coalitie te vormen die of uit de EU gaat of die de grenzen gaat sluiten, die of geen geld meer aan ontwikkelingshulp geeft, die of de islamitische scholen gaat sluiten en die in deze vorm (met de PVV) totaal geen enkel economisch perspectief te bieden heeft. Partijen mogen geen nee meer zeggen tegen welke partij dan ook die met ze wil samen werken en moeten dus zelfs aanschuiven in een coalitie waarvan ze zeker weten dat ze daarna door hun achterban worden geslacht.

d86e23535cf2dd1566111ca2a7f20a74_medium.

Standpunten zijn ten alle tijden bepalend … als daar geen compromissen mee mogelijk zijn heeft het totaal geen zin om te onderhandelen!

De standpunten van de PVV weken (en wijken) dermate ver af en zijn ook nog eens op geen enkele manier onderhandelbaar (want dan kan Geert Wilders zijn beweging opheffen) zodat onderhandelen met de PVV enkel en alleen maar wekenlang leuteren zonder een resultaat zou betekenen. De PVV kan alleen maar met de VVD en het CDA samen werken, want met de linkse partijen is dat 100% uitgesloten en de andere partijen die Wilders noemde (SGP en 50+) die delen dus ook niet de standpunten van de PVV. Het FvD stond ook op de lijst van Wilders, maar die zitten (nog) niet in de Eerste Kamer en had dus geen nut gehad om erbij te betrekken. Bovendien wilde Wilders het FvD alleen maar omdat dat een grote concurrent voor de PVV is en dan vanuit de oppositie de PVV zou kunnen gaan minimaliseren.

b0ca4a8b825ec81a7e2fa8171488294d_medium.

Er zijn mensen die van mening zijn dat uitsluiten van partijen wettelijk verboden zou moeten worden.

Dit is een hele leuke. Hoe wil je ooit zo’n wet aangenomen krijgen als daar waar de wetten ontstaan zonder uitzondering alle partijen één of meerdere partijen uitsluiten om mee samen te werken of om zelfs maar mee te willen onderhandelen?

Partij – sluit uit:

VVD – PVV

PVV – SP, GL, Pv/dA, Pv/dD, CU, D’66, DENK (en zelfs de VVD tenzij ze dus Mark Rutte dumpen)

CDA – PVV

D’66 – PVV en FvD

GL – PVV en FvD

SP – VVD, PVV en FvD

Pv/dA – PVV (FvD?)

DENK – PVV en FvD (VVD?)

Ik noem even niet de SGP, CU, Pv/dD, FvD en 50+.

Bovendien is ook dat kunnen/mogen uitsluiten dus nog een bewijs van democratie. Het zou volstrekt ondemocratisch zijn als dat niet zou mogen.

Voorbeeldje?

Lang niet iedereen is dol op mij (ongeveer 7 miljard mensen moeten mij - gelukkig - niet).

Stel nu dat – laten we zeggen – er een extra site bij komt en waar wij dan ook allemaal act de présence zullen gaan geven en op die site worden dan verkiezingen gehouden voor een moderator ploeg die gaat bestaan uit drie personen en die de regels gaan bepalen waar alles op die site aan zou moeten voldoen.

Stel nou eens dat ik één van de personen zou zijn die haarzelf verkiesbaar zou stellen. Samen met laten we zeggen Edwin, Luus, Koen en Zevenblad. Ik noem maar wat.

Laten we zeggen dat mijn absoluut niet onderhandelbare standpunt zou zijn:

Iedereen werkt met een duidelijke gezichtsfoto en echte naam!”

Dit standpunt zou (bijvoorbeeld) voor de overige vier kandidaten dé reden kunnen zijn om absoluut niet met mij in zo’n moderator groep te willen zitten.

Laten we nu eens zeggen dat er 500 stemmen worden uitgebracht en dat dit zowaar de uitslag zou zijn en ja ook hierbij zou dan (bijvoorbeeld) een meerderheid moeten komen.

Edwin – 130

Candice – 116

Luus – 114

Zevenblad – 75

Koen – 65

Totaal: 500

Op basis van bovenstaande uitslag (en ja ik weet dat ik normaal hooguit 1 stem – als ik op mijzelf zou stemmen – zou behalen) zou ik dan dus als zijnde tweede samen met in ieder geval Edwin en met een derde persoon die moderator groep dienen te vormen. Dat zou dan democratisch zijn, maar geen van de personen wilde dus met mij samen werken …. maar toch wil ruim 21% van de kiezers mij wel in zo’n groep hebben.

Dit is hetzelfde als de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De PVV werd daar dus de tweede partij, maar de overige partijen willen (terecht) niet met de PVV samen werken. Ik eindig als tweede, maar de overige personen willen (terecht) niet met mij samen werken ….. daar ik dus het recht op terechte anonimiteit zou willen afschaffen (bijvoorbeeld).

Het uitsluiten van partijen is dus gewoon het democratisch recht wat een partij heeft en daar kleeft ook nog eens een groot risico aan.

Je hebt onder je traditionele kiezers altijd kiezers die twijfelen of ze weer op je partij gaan stemmen. En je hebt ten slotte altijd een enorme grote groep zwevende kiezers … en die zijn bepalend!

De VVD sloot de PVV uit en nu pakte dat goed uit voor de VVD, maar het had net zo goed een heel ander resultaat kunnen opleveren. De zwevers tussen de VVD en de PVV hadden ook massaal voor de PVV kunnen gaan kiezen uit protest en dan had de PVV bijvoorbeeld 33 zetels en de VVD maar 20 zetels behaald. Dan had de PVV het wettelijk recht gehad om als eerste te gaan lopen zoeken naar een coalitie van hun voorkeur. Was evengoed niet gelukt, maar daardoor waren er wel maanden voorbij gegaan zonder ook maar iets van een poging om een coalitie te vormen. Nu werd er tenmiste nog onderhandeld!

d05830a364c5fa9ac480a69525688e3f_medium.

In onze parlementaire geschiedenis is het al veel vaker gebeurd dat de tweede partij (en zelfs ook een keer de grootste partij) buiten een coalitie komt te vallen. En dat komt puur doordat er andere coalities die óf wel een meerderheid haalden, óf ideologisch dichter bij elkaar stonden te vormen waren. En dat is ook het democratisch recht van partijen om zo’n besluit te nemen ….. zoals het ook het democratisch recht is van alle kiesgerechtigden om bij de eerstvolgende verkiezingen een/hun partij echt keihard te laten vallen, omdat hun partij gefaald heeft of bijvoorbeeld hun ideologische standpunten heeft verkwanseld. Zie de Pv/dA!

Maar als Nederland wel een schijndemocratie zou zijn dan was dat allemaal niet mogelijk, want dan bepaald niet langer de kiezer en ook niet langer een partij maar een dictatoriaal gezag wat we voor een coalitie gaan krijgen …. koste wat het kost, al zouden ze binnen zo’n coalitie elkaar dagelijks met messen en bijlen te lijf gaan, dat is de door de wet bepaalde coalitie en daar hebben we ons dan aan te houden.

Slotwoord:

Persoonlijk ben ik heel blij dat wij in Nederland op een fatsoenlijke en democratische wijze kunnen bepalen waar we op stemmen en dat daarna de door ons van stemmen voorziende partijen bepalen met wie ze een coalitie wensen te vormen. Zijn we het er niet mee eens … dan kunnen we dat bij de volgende verkiezingen laten merken. Het alternatief …. daar moet je als mens zijnde echt niet eens aan willen denken, tenzij je dus wel Turkse, Russische, Iraanse, Noord-Koreaanse of Chinese methodes voor de verkiezingen wenst te hebben. Ik niet ….. van mijn leven niet. Laat het dan maar niet perfect zijn en laten er dan maar grote fouten gemaakt worden. Alles liever dan het mond en stemdood gemaakte alternatief!

b3b71418ac4047837a98d0e16fc2ec71_medium.

*Candice*

07/11/2018 07:34

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert