Wicca: de magie van de Elementen – Vuur

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

132321c5be061d1362efa8342eb84926_medium.In de oudheid werd Vuur gezien als iets magisch, omdat het warmte bracht tijdens koude dagen en licht tijdens donkere nachten. Men zag Vuur het eerst als licht aan de hemel in de vorm van de Zon en de sterren. Het warme kampvuur of haardvuur kon dan weer (letterlijk) levens redden in strenge winters. Vuur werd echter ook gezien als een bijzondere kracht bij het bereiden van voedsel en het maken (smeden) van wapens en werktuigen. Vuur is overigens altijd een beperkt leven beschoren: het vuur, dat we maken, sterft weer snel weg en zelfs de Zon zal ooit doven. Vuur is in de alchemie veelvuldig gebruikt als symbool voor het leven, als de vonk tussen geboorte en dood.

Vuur als element en energie

55dae8f3ea293e8b3432a4da35374b59_medium.Vuur is een dynamische, levende energie, maar het heeft enkele uitgesproken kenmerken en is fundamenteel anders dan de andere drie elementen. Het element is bijvoorbeeld niet direct tastbaar (zoals Aarde of Water) en bestaat niet rondom ons, (zoals Lucht). Het is niet ook constant, zoals de andere elementen; waar de andere drie elementen als ‘eeuwigdurend’ bekend staan, is dat bij Vuur niet het geval. Vuur kent geboorte en dood. Het ontstaat uit een vonk en zo lang het brandt, zo lang blijven de vlammen in leven. Wanneer de brandstof op is, zal Vuur uiteindelijk doven en de vlammen sterven. Omdat de levenscyclus van Vuur in vroeger tijden wel werd vergeleken met die van de mens, werd Vuur ook wel gezien als het element van de levensenergie.

Vuur ten opzichte van de andere elementen

Vuur ontleent zijn bestaan aan Aarde: het heeft immers iets stoffelijks van Aarde nodig om te consumeren. Vuur kan echter niet worden begraven, want het heeft Lucht nodig om te kunnen branden. Wind zal de vlammen aanvankelijk stevig aanwakkeren, maar Vuur kan uiteindelijk niet overleven in een hevige storm. Vuur heeft geen water nodig om te bestaan. Integendeel, het is zijn tegengestelde, want het kan er juist door worden gedoofd.

Vuur en de kracht van verandering

21c4546dfa2d748ccfb168b71eb0f82b_medium.De oude alchemisten noemden Vuur ook wel ‘sulfur’ of zwavel. Dat had weer te maken met de kracht van verandering, die men in vroeger tijden aan Vuur of sulfur toeschreef. Niet alleen in letterlijke zin slokt Vuur immers de andere elementen op en consumeert ze (Aarde wordt as, Lucht wordt rook, Water wordt stoom), maar men kan ze door middel van Vuur ook transmuteren in iets anders: metaal uit Aarde kan bijvoorbeeld worden gesmeed tot werktuigen of wapens, water kan worden gekookt als warme drank e.d. Men dacht echter, dat het element dat ook in geestelijke zin kon doen: Vuur staat bijvoorbeeld voor wensen, enthousiasme en passie. Dat idee, dat het Vuur van het bewustzijn kan worden gecreëerd en gebruikt om veranderingen te bewerkstelligen, werd niet alleen door de oude alchemisten, maar ook door sjamanen en de voorgangers van wicca geloofd en toegepast. Maar Vuur is alleen nuttig als het kan worden gecontroleerd, zowel in letterlijke als in figuurlijk zin. Het moet vaak met meer nauwkeurigheid in balans worden gebracht en gehouden dan de andere elementen, want anders kan het ons vernietigen.

a784d7a5f8dd4b1e8bcdec68d6b5ed7e_medium.Vuur in mythen en legenden

Vuur is altijd met reden gezien als een gevaarlijk element, dat een potentieel dodelijk en oncontroleerbaar karakter heeft. Het kan plotseling opkomen of uitbreken, maar het kan ook weer snel doven. Het kan verlichten, verwarmen en transformeren, maar ook alles verwoesten.

Vuur van de goden

In veel verschillende mythen van over de gehele wereld was Vuur dan ook een element, dat aanvankelijk voorbehouden bleef aan de goden. Maar omdat Vuur ook uitermate nuttig voor de mens zou zijn, stamt de zoektocht naar vuur al uit de vroegste menselijke geschiedenis. Volgens de overlevering van de vele mythen werd het magische Vuur uiteindelijk òf door de goden aan de mens geschonken, òf van de goden gestolen en vervolgens aan de mens gegeven. Over dat laatste gaan overigens de meeste mythen en legenden, van de mythen van de Oude Grieken tot en met legenden uit de Stille Zuidzee. Waarom zoveel juist over het stelen van Vuur? Blijkbaar dacht men, dat de goden zoiets waardevols als Vuur niet zomaar zouden hebben willen afstaan.

Vuur, de Eeuwige Vlam

6f4bb26ae07543b8dd67d7674faf7805_medium.Een eeuwig brandende vlam is altijd het zinnebeeld geweest van magische en oneindige energie. De symboliek ervan wordt nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld bij monumenten (bijvoorbeeld voor de Onbekende Soldaat) en bij de Olympische Spelen.

Vuur in hout

In de verre Oudheid geloofde men, dat Vuur binnenin hout leefde. Zo verklaarde men, waarom er vuur ontstond als er twee stokjes hout tegen elkaar werden gewreven. Men dacht ook, dat dat vuur van de Zon afkomstig was, omdat de Zon – volgens dezelfde overlevering – zich ‘s nachts in het hout van de bomen terugtrok.

f6d22e08af41e43627bcbd6487874f99_medium.Vuur en het 'goddelijke' smeden

In Europese mythologieën werd het smeden gezien als het ultieme hanteren (en controleren) van Vuur, hetgeen eerst weer het absolute domein van de goden was.

De godheid met de (meestal gesmede) hamer (zoals bijvoorbeeld de Noorse god Thor, de Keltische god Sucellus, de Etruskische god Tuchulcha en de Romeinse god Vulcanus) had daarin vaak de macht over transformatie, leven en dood.

Vuur in de astrologie

In de astrologie wordt ook de dierenriem onderverdeeld in de vier elementen. Tot het element Vuur worden de tekens Ram, Leeuw en Boogschutter gerekend. De keuze van deze tekens heeft onder meer te maken met de cyclus van de Zon.

  • 8cede5280d7b1e1b9c9616673de10019_medium.De periode van de Ram (circa 21 maart-20 april) begint rond de lente-equinox  op het Noordelijk halfrond. Dit betekent dat de Zon aan kracht wint: de dagen lengen en de Zon is elke dag weer langer te zien dan de Maan.

  • 3dddda9d11ee36eba51408be544bf021_medium.De periode van de Leeuw (circa 23 juli-22 augustus) start in de tweede maand van de zomer, wanneer de Zon op zijn krachtigst is.

  • b9b5b1becc31bc5dce9595a964e28c4f_medium.De periode van de Boogschutter (circa 23 november-21 december) markeert de overgangsperiode van de herfst naar de winter, wanneer de dagen korter zijn geworden en de Zon op zijn zwakste punt komt.

Mensen, die geboren zijn onder deze vuurtekens, beschikken over het algemeen over veel enthousiasme, passie en energie. Deze zetten ze graag in voor zowel hun zakelijke als sociale leven, om elke dag zo optimaal mogelijk te genieten van hetgeen ze doen.

Vuur in tarot- en speelkaarten

b1623fe7aea8445e5ae6dce72cca22f5_medium.f8a4543e50e423a5215bf9706a73ea2e_medium.In de tarotkaarten wordt het element Vuur vertegenwoordigd door de staven (wellicht door het 'vuur in hout'?). Ze duiden op energie en transformatie, maar ook op passie, wilskracht en de energie om dromen te realiseren.

De equivalent van de tarot-staven in het gewone kaartspel (die je behalve voor kaartspelletjes ook voor kaartleggingen en divinatie kunt gebruiken) zijn de klaveren.
Ook hieraan wordt het element Vuur toegeschreven.

 

Oxalis.

© 2018, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

694c0dee09f04086eeb31aef77222af7_medium.Rechts: beeld van de god Thor (in Stockholm).

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Wicca-de-Elementen-en-de-Elementalen

Wicca-de-magie-van-de-Maan

Wicca-de-magie-van-bomen-en-de-Keltische-boomkalender

Wicca-leven-in-de-geest-van-Gaia

Wicca-de-weg-van-een-wicca

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

02/11/2018 07:16

Reacties (7) 

1
03/11/2018 18:02
Heel leuk artikel. Mijn man en ik zijn beide vuurtekens en ook de vrijers (wat een heerlijk ouderwets woord) die ik vroeger had waren allemaal vuurtekens. In de Chinese Astrologie hebben we de elementen metaal en water. Heb wel eens ergens gelezen, dat men in China niet blij is met een dochter die in het jaar van het paard + element vuur wordt geboren.
1
02/11/2018 22:47
Wat en prachtig artikel en vooral die vergelijking met vroeger en nu!
1
02/11/2018 09:12
Wat een verschil hoe men er vroeger tegenaan keek en hoe nu. Vuur is nu een vanzelfsprekend iets, maar dat was dus ooit heel anders. Eén ding staat nog steeds overeind: vuur blijft gevaarlijk.
Oxalis tegen ZiaRia
02/11/2018 09:15
Dat is zeker waar.
1
02/11/2018 09:03
Boeiend stuk.
1
02/11/2018 09:02
Mooi artikel met veel interesse gelezen
1
02/11/2018 08:52
Heel interessant, deze kijk op vuur, iets wat wij nu als doodgewoon ervaren.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert