Het einde van de Europese beschaving? Een aanslag op onze cultuur die zorgvuldig uit de media gehouden wordt.

Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek

Het heeft nauwelijks aandacht in de pers gekregen: in juli van dit jaar heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijna unaniem een resolutie aangenomen die er toe moet leiden dat de wereldwijde, steeds toenemende migratiestromen in de wereld in goede banen worden geleid. Centraal daarbij staan de mensenrechten, zoals in de Mensenrechten Charta van de U.N. is vastgelegd.

d5cccf964f3e1dfb2b592ab4164f892e_medium.

Niks mis mee, zullen velen zeggen, maar kijk uit.

Op 10 en 11 december 2018 zal het overgrote deel van de in de VN verenigde landen in Marrakesh in Marokko bij elkaar komen en het verdrag ondertekenen, waaronder ook Nederland. Deze ‘Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration’, waar overigens ook de paus zich voor aangemeld heeft, zal een nieuw tijdperk inluiden wat de opvang van vluchtelingen en migranten betreft.

http://www.un.org/en/conf/migration/

https://www.bladna.nl/paus-franciscus-marrakech,22553.html

Vandaag werd de Europese pers ineens alert omdat Sebastian Kurz, de premier van Oostenrijk, aangekondigd heeft dat Oostenrijk dat pact niet zal tekenen. Daarmee volgt hij Orban in Hongarije die kortgeleden ook al verklaard heeft daar geen heil in te zien. Al eerder had Donald Trump zich van dat project gedistantieerd, omdat hij vindt dat deze overeenkomst niet met de soevereiniteit van de V.S. in overeenstemming is. Polen en Denemarken aarzelen nog.

De EU heeft alvast de Commissie gemachtigd om namens de lidstaten tot dit pact toe te treden. https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvhdfdk3hydzq_j9vvik7m1c3gyxp/vkmugc19p6se

Ter bevestiging van dit mooie voornemen volgt dan nog de bijeenkomst in Marrakesh in december waar alle deelnemende landen hun handtekening zullen zetten. De morele druk is behoorlijk. Wie niet meedoet schaart zich onmiddellijk in het rijtje der egoïsten, xenofoben en nationalisten.

Hier alvast een voorproefje: https://www.youtube.com/watch?v=aH5uhNHcOgs

In Nederland is er nauwelijks aandacht aan besteed. Er is niet eens een Nederlandse vertaling van het ‘pact’ beschikbaar. Als u zin hebt om zich door 34 pagina’s Engelse tekst te worstelen kunt u hier terecht:  https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

Voor wie het liever in het Duits leest hier de Duitse vertaling:

http://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf

Of lees tenminste de verklaring van de IOM: de International Organization for Migration, onder de vlag van de UN Migration Agency:

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-vision-on-the-global-compact-on-migration-13April2017.pdf

Maar ik zal het u nog gemakkelijker maken. Ik zal de highlights van deze overeenkomst – waarvan alle belanghebbenden roepen dat het alleen maar een 'intentieverklaring' is die geen verbindend karakter heeft en dus geen verplichtingen inhoudt, voor u er uit lichten.

Het meest in het oog springende detail is dat er geen verschil meer gemaakt wordt tussen vluchtelingen en migranten. Waren wij tot nu toe alleen maar gebonden aan de Conventie van Genève, die over politieke en oorlogsvluchtelingen gaat - zodat wij puur economische 'vluchtelingen' en avonturiers nog konden weren, nu verklaren wij ons bereid om alle migranten op te nemen, want dat is goed voor de hele wereld. Zo de 'intentieverklaring'.

Deze migranten, ook die die in hun eigen land te weinig perspectief voor zichzelf en/of hun kroost zien, moeten dan zo snel mogelijk in de sociale systemen van de ontvangende landen opgenomen worden, en dat uiteraard volgens de standaard die in het opnemende land geldt. Discriminatie naar afkomst, kleur, godsdienst, leeftijd, opleiding en andere kenmerken moet volledig uitgebannen worden. Net als bij de mensenrechten mag dat geen rol meer spelen: alle mensen zijn immers gelijk. De natte droom van alle ‘Gutmenschen’. En wat de impact van de intentieverklaring betreft', hier een Duitse uitleg:

'Der Pakt soll nicht bindend sein, kann aber über „soft-law“ völkerrechtliche Bindungswirkung entfalten. Die Folgen könnten dramatisch sein: Deutsche Gerichte legen Gesetze in Zweifelsfällen auch unter Berufung auf Absichtserklärungen der Bundesregierungen zugunsten von Klägern aus, was zu einer Stärkung der Rechte von „Migranten“ führen könnte.

Denk maar eens aan de recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag met betrekking tot de inspanningen die de Nederlandse overheid inzake de klimaatovereenkomst van Parijs moet doen. Die zaak heeft Urgenda gewonnen.

Helaas waren het bij ons alleen maar de FvD (Baudet), de PVV (Wilders) en de SGP die in de 2e Kamer een debat wensten over de implicaties van de Global Compact. Maar de grote meerderheid van onze volksvertegenwoordiging (de coalitie plus, uiteraard, verenigd Links) zagen daar geen enkele reden toe. Als voor die tijd niet de bliksem inslaat zal onze staatssecretaris Harbers in december voor Nederland tekenen. Voor mij dus, en ook voor u, zonder dat iemand ons gevraagd heeft wat wij daarvan vinden.

https://www.ad.nl/politiek/onrust-in-kamer-kunnen-we-migratiepact-met-gerust-hart-tekenen~a0086985/

Wie dit bedacht heeft? Natuurlijk de meerderheid van de in de VN vertegenwoordigde landen, die niet weten waar ze met hun armlastige bevolkingsoverschotten heen moeten. Naar de rijke landen dus, die zitten immers  te schreeuwen om nieuwe instroom.

Ik dus niet, en ik denk dat de meerderheid van de Europeanen daar ook geen behoefte aan heeft. En ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als wij weer een crisis en een economische terugval krijgen, en het bedrijfsleven niet meer zit te schreeuwen om goedkope arbeidskrachten. Dan zitten wij in West-Europa met nog eens miljoenen mensen opgescheept die geen enkel perspectief hebben, maar inmiddels wel op onze sociale voorzieningen, de zorg en een woning mogen rekenen. En dan wil ik het niet eens over de toenemende 'robotisering' hebben die steeds meer ongeschoolde arbeid overbodig zal maken.

Wie de drijvende krachten achter dit geweldige plan zijn? Figuren als George Soros (één van de krachtigste promotors van de globalisering), al die NGO’s zoals Vluchtelingenwerk, Artsen zonder Grenzen, Human Rights Watch, Amnesty International en meer,  Angela Merkel met haar ‘open-armen-politiek’,  uiteraard de wereldkerken, politiek Links (de Internationale!) - en natuurlijk de multinationals, die een geweldige stijging van hun winsten in het verschiet zien: wie nu nog te arm is om aan de consumptierage mee te doen wordt dan met behulp van de belastingopbrengst in de rijke landen in staat gesteld om daar ook aan deel te nemen. Dan kunnen die zich ook eindelijk de hygiënisch in plastic verpakte levensmiddelen van de Aldi permitteren en hun koffie uit Starbucks bekertjes drinken.

Grenzen dicht? Terugsturen? Nee, dan dreigen er oorlogen, want de mensenrechten – zowel fysieke als sociale – gelden immers voor de hele mensheid. In deze visie legitimeer je uiteindelijk zelfs een agressieoorlog van arme landen tegen rijke.

Ik vind Donald Trump steeds verstandiger…die houdt de toestroom hopelijk buiten (anders zit die straks met miljoenen Midden- en Zuidamerikanen op schoot), maar de EU zal ze wel met open armen opnemen. Als u kinderen en/of kleinkinderen hebt zou u nu eigenlijk op de barricaden moeten stijgen.

Ik zing mijn tijd wel uit, hier in de vossenrepubliek.

3a2ec1e1cec0f04631fb3bad345c8c8e_medium.

Maar u mag – als u dat wilt – uiteraard ook naar Nigeria, de Republiek Kongo, naar Bangladesh, Afghanistan of naar de Hoorn van Afrika emigreren: ook daar zult u immers van de plaatselijke sociale voorzieningen kunnen profiteren.  Deze landen zullen er wel voor zorgen dat uit de 'intentie' straks een verplichting wordt. Die zijn namelijk in de meerderheid.

31/10/2018 20:33

Reacties (22) 

1
02/11/2018 09:50
Ik heb maar even tot 10(0) geteld alvorens te reageren. Hier word je toch gewoon niet goed van...

'Nergens in het pact staat ook maar iets over verplichtingen voor migranten.
Wel alle rechten en faciliteiten: op rechtsbijstand, op vertalers en tolken, op opleiding en werk - je hoort ze verder net zo te behandelen als ingezetenen. En vrijheidsbenemende maatregelen voordat de identiteit vastgesteld is mogen ook niet meer.
Daarentegen is er een heel hoofdstuk aan gewijd dat je elke vorm van kritiek (migranten in een slecht daglicht stellen dus) als 'haatzaaien' moet ver...
1
02/11/2018 10:27
Ze (de voorstanders) wijzen steeds op de 'vrijblijvendheid'. Maar als ik de originele tekst lees kom ik toch steeds weer de woorden 'we commit to' tegen. In de Duitse versie wordt dat weergegeven met 'wir verpflichten uns'.
Daar slaan ze de ondertekenaars straks mee om de oren.

Het is werkelijk te gek voor woorden...
En dan de oproep aan de media om dit allemaal te promoten, en de criminalisering van tegenstanders: hoe durven ze!
1
01/11/2018 20:14
Daar ga je als land toch niet voor tekenen, hebben we straks in het hele land zo'n ellende als er nu in bv Ter Apel heerst.
1
01/11/2018 22:55
Jazeker. Niks meer met veilige thuislanden, want dat onderscheid valt weg omdat het voor alle migranten geldt, dus niet slechts voor vluchtelingen. Ik las net in de tekst dat het ook niet meer uitmaakt of iemand originele identiteits- of reispapieren heeft: kennelijk moet je iedereen op zijn woord geloven wat herkomst of leeftijd betreft. Ook iemand 'zonder identiteit' heeft recht op de sociale hangmat.
Nergens in het pact staat ook maar iets over verplichtingen voor migranten.
Wel alle rechten en faciliteiten: op rechtsbijstand, op vertalers en tolken, op opleiding en werk - je ...
1
01/11/2018 23:04
Echte vluchtelingen a la, het is juist dat geteisem uit veilige landen die voor overlast en ellende zorgen. Als ze dit pact gaan tekenen hebben ze in Den Haag een gaatje in hun hoofd.
2
01/11/2018 01:38
Zo veroorzaakt de politiek rebellie...dit pact mag namens ons nooit ondertekend worden
01/11/2018 09:26
Dat zeg je nu wel, maar ze zijn al lang bezig om de publieke opinie te beïnvloeden en de brave en domme burgers te overtuigen dat migratie dé oplossing voor alle wereldproblemen is. Spanje neemt op dit moment de meeste migranten op: ergens heb ik gelezen dat dat meer dan 10.000 per maand zijn. Die mogen dan natuurlijk kiezen wáár in de EU ze uiteindelijk willen wonen.
https://www.nu.nl/buitenland/5543048/recordaantal-migranten-spanje-in-oktober.html
Men wil zelfs een brug (of desnoods een tunnel) tussen Marokko en Spanje bouwen (dan hoeven er geen migranten meer te verdrinken...
1
01/11/2018 15:12
Inderdaad de Socialistische regering van Sanchez heeft de poorten wijd open gegooid .. het lijkt wel een links complot om onze cultuur, te vernietigen
1
01/11/2018 16:13
Het is deze keer niet alleen een links complot (cultuurmarxisme!) maar een kongsi van Links, de Kerken en de multinationals. Die werken nu eens samen, waar het om het migratievraagstuk gaat. De eerste vanwege de politieke macht, de tweede vanwege meer zieltjes (uiteindelijk óók macht) en de laatste vanwege meer winst.
En dan te bedenken dat het hele probleem door geboortebeperking opgelost zou moeten worden: dan spaar je ook nog het milieu en de natuur.
1
01/11/2018 00:16
Je hebt echt mooi overwogen en onderbouwt! Mijn tijd van protesteren en actie zit erop na een enkelbandje, boetes, taakstraf en een giga strijd op het Binnenhof.
Ben er ook wel trots op.
Want klagers genoeg, maar niemand die de straat op wil!
Ik kom denk ik in je Vossenrepubliek wonen!
Conclusie; We leven in een enge intimiderende kl#te wereld waar je vanzelf je mond gaat houden omwille van je gezin, bedrijfje en nog veel meer!
1
01/11/2018 09:33
Ja, net zo lang totdat ze proberen je te dwingen om migranten in je eigen huis op te nemen...dan zal ook bij de grootste 'mensenvrienden' wel ergens een belletje beginnen te rinkelen.
2
31/10/2018 23:30
Ook Nederland zal zich van tekenen moeten onthouden. Dit verdrag is te gek voor woorden... Maar pas op. Hier staat de regering natuurlijk al weer op de barricaden om vooral de andere landen te bewegen wel te tekenen. En moet je straks eens opletten als al die landen weigeren en Nederland als een der weinigen in Europa overblijft om te tekenen. Dan kunnen wij als autochtonen als vluchteling naar zwart Afrika vertrekken, want de Afrikaanse inwoners zitten dan toch allemaal hier het land economisch te plunderen.
1
31/10/2018 23:52
Ach ja, niemand wil de zwarte Piet...je zou toch maar met Orban en Kurz in de hoek gezet worden?
In wezen is het dezelfde strategie als met TTIP (dat gelukkig - voor ons - op de valreep door Trump afgeserveerd is). Daar hebben ze het volk ook nauwelijks over geïnformeerd, omdat het al lang een gelopen race was.
Ik vraag me af wat ze ons nog verder door de strot gaan duwen. Net als Juncker eens zei: 'Wij doen gewoon wat, en als er geen revolutie van komt laten wij het zo'.
Makkelijk, toch?
1
31/10/2018 22:22
Als leek lees ik dit met natuurlijk mijn eigen manier van denken en emoties. Het is best beangstigend om iedereen 'verplicht' toe te moeten laten. Als allemaal mensen die zowel migranten als vluchteling zijn toegelaten worden komt toch uiteindelijk iets in het gedrang lijkt me. Ja op de barricade stijgen daar zeg je zowat. Hoe? Als er iets is wat efficiënt zou werken dan betreed ik die barricade met alle liefde voor een gezonde samenleving. Denk dat mijn vinger in de pap gewoon eraf gegeten zal worden. Mijn kinderen zijn volwassen en ja we hebben het er wel over met elkaar hun denkwijzes, zo...
1
31/10/2018 22:46
"Dus ga ik maar mee in je vossenrepubliek als het mag ;-)"
Ja, een opvangkamp voor Europeanen die de voortschrijdende globalisering willen ontvluchten. Dan wordt het hier zo vol dat de vossen geen plek meer hebben...;-)

In dat hele pamflet zie je geen woord over geboortebeperking, over de kosten, over de politieke en culturele gevolgen - het is niets anders dan de blauwdruk voor de vernietiging van onze beschaving.

Wat er wél in staat (nota bene!) is dat onze media deze invasie
op een 'positieve manier' moeten belichten en de angsten van de onwetende b...
1
31/10/2018 22:53
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Hahaha ja je hebt gelijk die vossen moeten we met rust laten. Ik zit hier ook wel goed op mijn stekkie en ben het helemaal met je eens met : Je zou ze toch!
1
31/10/2018 21:36
Las het artikel en heb er even behoorlijk over nagedacht, want je weet hoe belangrijk ik mensenrechten vind, maar je weet ook dat ik tegen de instroom ben.

Ik ben ook tegen dit domme pact van Marrakesh, want het lost helemaal niks op!
Er wordt gewoon niet meer gekeken naar oplossingen om die instroom te stoppen en de oplossingen van Wilders (grenzen dicht) werken ook niet ... maar je zou toch van een VN verwachten dat ze nu eindelijk eens hun gegeil naar links en voorkeur voor de islamitische bende aan de kant zouden schuiven en gaan luisteren naar de rest. En dat er nu ein...
1
31/10/2018 21:42
Juist, laat ze maar zeggen waar ze heen willen. Wedden dat ze vooral naar West-Europa, naar Canada, de V.S. en Australië willen?
En bovendien alle criminelen die thuis de doodstraf te wacht: die kunnen allemaal in de EU terecht.
Ze zijn knettergek geworden.
2
31/10/2018 21:49
Precies, ze mogen nu gaan kiezen en dan zeggen ze echt niet Lapland of Bulgarije. Maar ook Australië gaat nee zeggen, die hebben al helemaal niets met migranten en gaan hun eiland echt niet laten volstromen. Canada gaat ja zeggen, want daar hebben ze een Jesse Klaver type als premier zitten. Ik betwijfel zelfs of Rutte hier voluit mee akkoord zal gaan. D'66 en CU zullen ja zeggen, maar het CDA en de VVD zullen minder happig zijn.

Inderdaad nu komen die allemaal deze kant op om voor nog veel meer ellende, moorden, verkrachtingen en aanslagen te gaan zorgen.
5
31/10/2018 23:32
Dat zal Nederland economisch gezien niet aankunnen. Slijp bij wijze van spreken de messen maar vast zou ik willen zeggen. Want er zullen angstige tijden op ons afkomen.
1
01/11/2018 00:20
Heel angstig!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert