Beschouwingen over stammen, landen, wereldorde

Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

                             images?q=tbn:ANd9GcQ7w3jH81i7VlJlQSdyk_5

De Britten hadden een lijfsregel, 'the balance of power.' Hetgeen betekende dat je anderen niet toestond om machtiger te worden dan jij. Als een naburige natie wel dreigde je gelijke te worden of je te overtreffen, roeide je ze uit. Great Britain, werd zo een supermacht, zij werden the great British empire of te wel het grote Britse keisers rijk.' Groot waren zij, tot de tweede wereldoorlog, vormden zij het grootste keizer's rijk dat de wereld ooit had mogen aanschouwen. Groter dan het Griekse rijk en vele malen groter dan het Romeinse rijk op haar hoogtepunt. Qua macht en invloed nam na de tweede wereldoorlog, Amerika de dominante rol over.

The balance of power was een oud beproefd principe, de Britten gaven het een naam maar van oudsher is de balance of power sinds mensenheugenis een systematiek die beoordelend werkte voor een groep, een stam, een land om wel of niet tot expansie over te gaan.

Hoe werkt dat? Als twee stammen naast elkaar leven en zij zijn in 'evenwicht', dan is er een periode van vreedzaam bestaan naast elkaar  en of een  vermenging van de stammen, of als de culturele verschillen te groot zijn om samen te gaan, een aftasten naar het geschikte moment om de andere stam te onderwerpen.

                                       images?q=tbn:ANd9GcQRDNfjZQbSuwTVnN61qfn

We hoeven niet ver terug te gaan. Zeer recentelijk in de jaren 90 met de machete slachtingen met de Hutu tutsis. een recent voorbeeld van hoe op stammen niveau en verwantschap, genocide plaatsvindt.

'De Rwandese genocide, ook wel bekend als de genocide tegen de Tutsi, was een massaslachting van Tutsi in Rwanda tijdens de Rwandese burgeroorlog, die was begonnen in 1990. Het werd geregeerd door leden van de Hutu meerderheid regering tijdens de 100- dagperiode van 7 april tot half juli 1994. Naar schatting zijn 500.000 tot 1.000.000 Rwandezen gedood, wat overeenkomt met naar schatting 70% van de Tutsi-bevolking. Bovendien werd 30% van de Pygmee Batwa gedood.

 De genocide en wijdverspreide slachting van Rwandezen eindigde nadat het door Tutsi gesteunde en zwaar bewapende Rwandese Patriottische Front (RPF), geleid door Paul Kagame, de controle over de hoofdstad en het land overnam. Naar schatting 2.000.000 Rwandezen, vooral Hutu, waren ontheemd en werden vluchteling.'  Over balance of power gesproken.

Dan spreken we echter al over twee stammen in een bestaand land maar hoe zijn wij geworden, tot wat wij zijn, vandaag de dag?

                               

                                 images?q=tbn:ANd9GcSNsBuovQrkCNo763GpIEp

Een familie holbewoners bewonen een gebied. Een gebied met een limiet aan jacht mogelijkheden of voedselvergaar plekken.  Als een tweede nomaden groep zich dreigt te vestigen, ook jagers en verzamelaars, ontstaan er spanningen want het voedsel toelatings systeem blijft gelijk. Als beide groepen aan elkaar gewaagd zijn dan kunnen zij samen het voedsel gebied uitbreiden door op de buitenlanden een derde groep te vernietigen. Dat vereist al een vorm van organisatie en afspraken. 

Een verbond wordt gesloten en zo gezegd, zo gedaan. Na geruime tijd treedt een nieuwe fase in, het nomaden bestaan verliest haar aantrekkelijkheid en stammen gaan zich blijvend vestigen, en gaan zich toeleggen op veeteelt en landbouw.

Sommigen zijn daar meer succesvol in dan anderen en hebben bijvoorbeeld meer kinderen, die weer mee gaan werken om de ouders en de stam bij te staan. De grootste boer, neemt minder succesvolle boeren aan als knechten.

                                          images?q=tbn:ANd9GcStu8eSz7ttJ1l1MZ8-H8D

Na enige tijd onstaat er een klasse van hen die een gebied bewerken of laten bewerken en zij die beschermd worden door de eigenaren van die grote gebieden en 'heren diensten' moeten verrichten. het feodale stelsel is geboren en in ruil voor arbeid of het afstaan van een deel van de eigen oogst (eerste vorm van belasting)aan de groot eigenaar die ondertussen een legertje knechten heeft, moet de grooteigenaar hen beschermen met zijn legertje, tegen plunderende bendes.

Als het Christendom dan ook nog zijn intrede doet dan zijn wij waar all beschavingen geweest zijn, zij het Egypte, de Inca's, of de Hindoe-Aziatische culturen.

Een priesterkaste treedt aan en de maatschappij wordt een driedeling. 

- De boeren die het eten verzorgen

-de heren die een legertje hebben en de eigen mensen beschermen

- de priester kaste (lees de kerk) die voor de overwinning moet bidden en goede oogsten moet afsmeken.

                                     images?q=tbn:ANd9GcTk4qyL2kqZY9ZWx6C828w

Uiteindelijk ontstaan er heersend klassen die grote gebieden van leenheren onder zich hebben en daarboven staat een bepaalde famile waarvan met gelooft dat zij anders zijn. Zij zouden blauw bloed hebben en door God zijn aangesteld. De koning maakte gebruik van de kerk en de kerk van de koning en  de rest, ach de rest werd geleefd. Trapsgewijs werd er een eed afgelegd. Een eed van trouw. De horigen behoorde aan de grootgrondbezitter toe, een edelman en hadden verplichtingen aan hem en zworen trouw aan hem en zijn gezin.

De edelmannen deden dat weer aan de koning en zo was de maatschappij een goed gestructureerde machine. De koningen waren weer trouw verschuldigd aan de Paus of opperpriester en de keizer, zo die er was.

                                    images?q=tbn:ANd9GcTKRPZKE9bL-8gv8XDmK_L

De koning regeerde zover als zijn land reikte, en de koning en de kerk inden belastingen. Soms was een koning ambitieus en voorzag hij het op een buurland, of net als in de primitieve tijd met de stammen, smeedde hij een verbond om gezamelijk een derde gebied in te nemen en te delen. De achterliggende gedachte was altijd eigenbelang, meer onderdanen, meer belasting.

Er waren andere manieren, er werden gelegenheids huwelijken gesloten, gewoon om macht of grondgebied te vermeerderen. Er waren maar een beperkt aantal landen en de daarbij behorende koninklijke families, dus inteelt begon zijn intrede te doen (denk maar aan de Spaanse Jacoba de waanzinnige of Karel VI van Frankrijk). Het Russische hof kreeg te kampen met hemophilie, de bloederziekte, het onvermogen om met bloeden te stoppen bij een wond.

De landen zijn inmiddels verenigd en de Europese Unie, wat wij er ook van vinden, is een feit. Continenten verenigen zich tot grote machtsblokken of samenwerkingsverbanden.  Ruw weg kun je spreken over het vrije Westen en de rest van de wereld, in welke hoedanigheid dan ook..

De politiek in het vrije Westen poogt democratisch van aard te zijn en daarnaast zijn er vele gebieden die schijn democratie plegen.

                                  images?q=tbn:ANd9GcSEO4OsNQjrmfnqp092ACM

Bijzonder genoeg zijn er weer stam verbanden en kruisstamverbanden ontstaan in een maatschappij die redelijk complex is te noemen. Denk daar bij aan sport of muziek, of een lidmaatschap van een politieke partij of bij welke winkel je 'shopt', of bij welk tankstation je tankt.

Je kunt van de Rolling Stones houden en niet van voetbal en een ander kan juist van breien houden en de Stones en zo zijn er verbanden binnen verbanden, en personen die afhankelijk van een groep ergens bij horen maar bij voorbeeld van jazz houden en dus niet van de Stones, en niet van Breien maar wel van haken en onze maatschappij kent zo legio doorsneden met verzamelingen van mensen die zich wel of niet ergens bij verbonden voelen.

Ik durf het haast niet aan te snijden, modegevoeligheid van onderwerpen, groepen die juist wel de Zwarte Piet traditie willen handhaven en diegenen die daar juist een symbool van Racisme inzien en het absoluut afgeschaft willen zien maar wel gezamelijk van Ajax cq Feyenoord houden. 

                              images?q=tbn:ANd9GcQ8_m3HODKLcn4Scg61Cu0

Groepen' zoals Peta, die melk als symbool van witte overheersing zien (lees: als racistische boodschap), subgroepen kunnen nu na tijdperken van groei, de eigen stam, de heersende klasse ter discussie roepen. Dit soort verschijnselen vonden al eerder plaats in Amerika met: 

A) de Amerikanen in het algemeen die tegen elke vorm van een kolonie zijn omdat zijzelf als Britse kolonie onstonden.

B) de Amerikaanse negerbevolking die vaak naar de slavernij roots verwijst.

Waar bij aangetekend moet worden dat de Amerikaanse burgeroorlog, niet gevochten werd om de slaven te bvrijden, dat was een fraai marketings verhaal, maar meer uit economische motieven( begint elke oorlog niet zo ..pff) om de hegemonie van de Zuiderlijke staten en haar geldstromen te breken.

                                      images?q=tbn:ANd9GcTAnjC9_TFRpc0tnVK29Bd

                                    (Justus Angel bijv ..eigenaar van 84 slaven)

Daarnaast waren slaven 'slechts' 7 jaren aan hun meester gebonden daarna konden zij als vrijman hun bestaan opbouwen in Amerika. Ironisch genoeg schaften de 'oud' slaven vrijwel onmiddelijk, als zij dat konden veroorloven, slaven aan. De grootste slaveneigenaren, waren vrijgekomen slaven. (blijkt uit de census en belasting aangiften in de Zuiderlijke staten ...daar slaven als bezit gezien werden en der halve belast waren.) 

zie mijn artikel:'Slaves and Blacks that became slave owners..' of de Nederlandse uitgave: 'Slavernij, en zwarten die slaaf eigenaren werden, vergeet de zwarte Piet discussie maar'

Er zijn verschuivingen geweest in onze maatschappijvorming. Van nomaden stammen die in een gebied jaagden en voedsel vergaarden, naar landbouw en dierenhouderijen, naar machtsstructuren en de drie standen maatschappij en het vormen van bestuurlijke staten.

Nu verkeren wij ons in steeds groter wordende samenwerkingsverbanden. Het is niet zonder slag of stoot gegaan. Van een gebied, zeg ter grootte van een provincie, naar een stuk land bestaande uit provincien, dat wij gemakshalve ook een land noemen, naar een verenigd aantal landen, dat kan een militair blok zijn, bijv. de Nato, of een economisch blok, Benelux, Opec, het Gemene Best. 

Macht, machtsuitbreiding, politieke doelen en economische belangen gaan nu hand in hand tot een systeem gevormd zal worden door globalisering dat uiteindelijk 1 groot handelsgebied zal omvatten.

Daar heeft de physicus Stephen Hawking in zijn laatste essay wat nare voorspellingen over gedaan.

                                  images?q=tbn:ANd9GcS0NyWRGNub7UFIroDZZz-

Hij schetst zo'n wereld als ik u net heb voorgehouden heb. Een uiteindelijke wereldorde met een structuur die bestaat uit verenigde landen en machts blokken onder 1 overkoepelende regering. Daar heeft hij wat aantekeningen bij. Hij voorziet een andere soort klasse als alle voorgaande klassen. Hij voorziet de superrijken die via stamcel technieken kunnen zorg dragen dat hun kinderen, physiek en mentaal superieur, zijn, wat hen weer een voorsprong geeft op de ' andere' medemens, een klasse die als het ware in het geheim regeert.

Deze rijke voorkeursklas zal de heersers voortbrengen. Zij zullen alle mogelijke medische zorg hebben en vrijwel eeuwig leven. Zij zullen het militaire apparaat sturen dat hen in hun positie consolideert. Als de eenduidige wereld orde een feit is dan zijn wij ver gekomen sinds we in een grot toevlucht zochten voor slecht weer. Is de wereld orde en feit dat zal de ruimte exploratie zijn aanvang vinden en zullen wij uiteindelijk met ander intelligent leven in contact komen.

Ik heb zo mijn bedenkingen bij dit wereld beeld. Maar dat zou de grotbewoner ook wellicht over onze huidendaagse wereld gehad hebben.

 

San Daniel 2018

landingspage-san-daniel

Best verkochte boeken in leestips

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

Hutu tutsi stammenmoord in Rwanda

 

 

 

27/10/2018 20:31

Reacties (10) 

1
30/10/2018 13:41
Een hele mond vol, maar het is zoals het is, ga je terug in de tijd dan komt het er toch op neer dat er altijd al gevochten werd, het begon al bij de holbewoners, stammenoorlogen, de rijke tegen de armen, mensen met verschillende geloofsovertuigingen noem maar op en zoals het er nu uitziet voorlopig ook geen einde aan komt. Als je nagaat dat partijbonzen in allerlei zogenaamde democratisch geregeerde landen het nog niet eens met elkaar kunnen vinden die dan wel weer beslissingen voor jou en mij nemen dan zie ik wat dat aangaat - zonder al te pessimistisch te zijn- mijn geest kruipen.
30/10/2018 18:05
ja .. wij stemmen in en worden daarna geleefd
1
28/10/2018 19:48
Peace, make love not war , heel mooi
Maar ik begrijp wel dat men zich moet verdedigen tegen mogelijke agressors die er gegarandeerd zijn.
balans is mooi maar de armen van een koordanser staan ook nooit stil.

2
28/10/2018 08:45
De geschiedenis van de mensheid in vogelvlucht, met aan het eind nog een blik in de toekomst. Ik hoop, wat dat betreft, dat degenen die het dan voor het zeggen hebben er ook voor zorgen dat er voldoende genetische variatie is om de 'bugs' er uit te fokken. Maar dat kan natuurlijk ook met ingevroren cellen.
Aan de andere kant zou ik het helemaal niet erg vinden als de mensheid op den duur van deze planeet zou verdwijnen, net zoals de dinosauriërs miljoenen jaren geleden.

Dat de zwarte slavenhouders erger waren dan hun blanke voorbeelden was mij bekend. Daar wordt maar zelde...
1
28/10/2018 13:24
Ik begrijp dat volkomen..ik heb ook een 'safehouse' weg van de 'beschaving'
2
28/10/2018 08:44
Mijn gedachten zien nu een verdwaasde grotbewoner rond dolen door de grote steden, ontdekken dat de 'eenvoud' van zijn bestaan totaal verdwijnt. Hij zal opgepakt worden om die grote knuppel in zijn hand wat niet getolereerd wordt in onze 'beschaafde' wereld. Het wereldbeeld wat je hier mooi beschrijft zal zo maar kunnen, Af en toe voel ik me nu ook een grotbewoonster als ik zie wat de rijkdom voor elkaar krijgt wat ik niet ken ;-) Mooi geschreven.
2
28/10/2018 08:54
Yneke, je kunt de holbewoner natuurlijk ook zien als een vorm van protest tegen alles wat de mensheid tot nu toe 'bereikt' heeft. Een burgerlijk verzet tegen de nieuwe wereldorde.
De planeet wordt dan wél een grote gatenkaas, met al die mensen...
1
28/10/2018 09:10
Ja zo zou je het ook kunnen zien. Gaten vallen er toch wel waar mensen zijn.
1
28/10/2018 13:26
In de vroege jaren 60 hebben wij de hippie generatie, getracht de wereld te veranderen..andere levenswijzen (communes) ..anti regering en aoorlogsbewegingen.. 'love..peace ..happines'..waar heeft het toe geleid als wij de afgelopen decenia tegen het licht houden?
28/10/2018 15:14
De hippie's waren gewoon een uitwas: verwende nesten die niet begrepen dat je voor welvaart moest werken en dat je de vrede met wapens moest verdedigen. Arrogant, maar oh zo dom...
En natuurlijk terend op de door hard werken vergaarde rijkdom van de vorige generatie.
Dat kon nergens toe leiden, behalve tot een massale vlucht in verdovende middelen, bizarre geloofsgemeenschappen en uiteindelijk tot gefrustreerde, anti-autoritair opgevoede kinderen - die, anders dan hun hippie-ouders, niet meer op de spaarbankboekjes van de vorige generatie konden rekenen.
Toen is het ook begon...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert