Jeroesjalajim ... de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 11

Door Candice gepubliceerd in Israël

Jeroesjalajim ...

de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 11

Islamitische periode (638-1099)

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

Moslims hebben Jeroesjaljim vanaf de Middeleeuwen een vrij lange tijd bezet gehouden. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 is de stad weer in rechtmatige handen gekomen van het Joodse volk. Israël hanteert een beleid dat de moslims wel in Jeruzalem mogen wonen maar dit niet als een hoofdstad van een Palestijnse staat mogen claimen om de enige simpele en ware reden dat Jeruzalem formeel de Joden toebehoort. Zou Israël Oost-Jeruzalem aan de moslims weggeven dan betekent dit dat alle Joden die daar dus wonen eruit verjaagd zullen worden. De moslims willen Oost-Jeruzalem ‘Judenrein’ maken. Het is opvallend dat het Joodse volk wel erkent dat Mekka heilig is voor de moslims, maar dat omgekeerd moslims niet accepteren dat Jeruzalem heilig is voor Joden.

Jeruzalem wordt niet één keer genoemd in de Koran. Bewijzen dat die Mohammed er ooit zou zijn geweest ….. zijn er niet en evengoed beweren moslims – die pas 3.500 jaar na het ontstaan van de Gouden Stad uit de eerste zaadcellen kropen – dat Jeruzalem niet van de Joden is!

En hoe moslims met de Gouden stad omgaan bewezen ze tussen 1948 en 1967 toen Synagoges en andere heilige Joodse gebouwen gebruikt werden als gore bordelen, openbare toiletten en tevens als slachthuizen. Maar hoe dan ook zal het echt nooit meer gaan gebeuren dat ze daar de baas mogen spelen. Zelfs niet als door het afstaan van Jeruzalem vrede met de Palestijnen en alle andere islamitische landen een feit zou kunnen zijn. Jeruzalem is van Israël, is van de Joden. Zij hebben de Gouden stad gesticht en zijn de enige rechtmatige eigenaars van die stad en ze ruilen hun stad niet in, ook niet voor de vrede,

https://tallsay.com/page/4294991572/de-twee-staten-oplossing-is-prima-maar-nooit-zoals-de-palestijnen-het-eisen

https://tallsay.com/page/4294991749/het-moslimgejengel-op-de-tempelberg

ba5e3ac0c29a9b08a039ef5f0edf9d26_medium.

Slag bij Jarmuk:

In het jaar 636 (vier jaar na de dood van die nepprofeet Mohammed) vond bjj Yarmouk (Syrië) een veldslag plaats, die de geschiedenis in zou gaan als zijnde eerste Islamitische verovering buiten het Arabisch schiereiland. Het was een ware veldslag …. die toch minder bekend is …. tussen moslims en Byzantijnen. De Byzantijnen waren destijds ook de bezetters van Israel en de Gouden stad. https://tallsay.com/page/4294991315/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-10

690b3547ffc9a0941df9edd6cd3e175e_medium.

De impact van deze door moslims gewonnen slag voelen we vandaag eigenlijk nog steeds. Door die slag verloor de mensheid Syrië. Syrië viel in handen van moslims ..… om er nooit meer van bevrijd te worden. Het was een slag tussen twee legers die getalsmatig erg veel verschilden. De Byzantijnen 100 tot 400.000 man en de moslims rond de 40.000 troepen. En de uitkomst was dus de tragische zege voor de moslims. Een rechtstreeks gevolg van deze overwinning was dat dze moslims in 637 ook Jeruzalem konden bezetten (alsmede heel Israël).

De enige reden waarom Jeruzalem voor de moslims heilig zou zijn is dat volgens hen een, op de rug van die nep profeet reizende, soort van ezel (een Buraq) vanuit Mekka naar de Gouden stad gereisd schijnt te zijn en vanaf de Tempelberg …. die dus al 3.500 jaar zo heette voor de eerste moslim uit een poes tevoorschijn kwam … naar de hemel zou zijn opgestegen.

6697900fefedac2bc271ba109f69a000_medium.

Een Buraq

In het jaar 660 begonnen die moslims met de bouw van de al-Aqsa moskee op de Tempelberg en bovenop de plek waar de Joodse Tempel had gestaan. En even voor alle duidelijkheid. Veel mensen denken dat het dat gebouwtje met de gouden koepel is, maar dat is dus niet zo. Dat is de Rotskoepel, is helaas wel islamitisch … maar is dus niet de al-Aqsa moskee.

Dat is dit gebouwtje. Iets van een 200 meter verder.

149dfb123cbc5aba2df167bf3d205729_medium.

Schrijven over deze, voor Jeruzalem, inktzwarte periode doet pijn, want nogmaals moslims hebben de stad alleen maar beschadigd en niks van waarde of schoonheid gegeven. En het is ook een grove leugen dat moslims een band met Jeruzalem hebben … ze hebben er vreselijk huisgehouden en deze prachtige stad ontsierd met dat bladgouden koepeltje en dat moskeetje (en door er de mooie straten te vervuilen met hun voetsporen ... en hun adem. En het idee dat dat volk daar de baas speelde stuit me teveel tegen de borst om over te schrijven.

Een paar feiten:

Jeruzalem is gebouwd door de Joden 3.500 jaar voor de eerste babymoslim zijn ontlasting deed en ongeveer 3.000 jaar voor de eerste Palestijn erachter kwam dat ze Palestijnen werden genoemd en wat ze tot dat moment nog niet genoemd werden en vervolgens besloten de Romeinen te steunen.

Al die inmiddels tegen de 45 eeuwen lange periode is er al een sterke band van de Joden met deze geweldige Gouden stad. (die naam heeft het niet vanwege dat bladgouden koepeltje).

Joden bidden in de richting van Jeruzalem en deden dat al eeuwen voor het werd nagedaan door de moslims.

Joden noemen haar naam (Jerzualem) altijd in gebeden.

Joden beeindigen de Pesach (Joods paasfeest) met een melancholiek ‘Volgend jaar in Jeruzalem’. Joden noemen haar naam bij de zegening na iedere maaltijd.

De verwoesting van de Tempel is heel belangrijk in het joodse bewustzijn en de herinnering eraan uit zich in vele vormen: er is een speciale dag voor rouw, vrouwen maken zich niet helemaal op, en op bruiloften wordt er een glas gebroken.

Daarnaast heeft Jeruzalem een prominente historische rol, is ze de enige hoofdstad van een joodse staat, en de enige stad met een joodse meerderheid … ook gedurende de hele vorige eeuw. Zelfs ten tijde van WO 2 en dus ook pal daarna, woonden er meer Joden dan anderen in Jeruzalem.

"De stad representeert de pure expressie van alles waar alle joden voor gebeden hebben, over gedroomd hebben, om gehuild hebben, en gestorven voor zijn in de tweeduizend jaar sinds de verwoesting van de Tweede Tempel."

Nir Barkat (Burgemeester van Jeruzalem)

203bcfef59c9de44cad2728f0662ba3e_medium.

En hoe zit het met de moslims?

Ze bidden niet in de richting van Jeruzalem.

De naam wordt nooit genoemd bij gebeden.

Er is geen enkel aantoonbaar verband tussen Jeruzalem en het aardse leven van Mohammed.

Het is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest.

Het is nooit een centrum voor islamitische cultuur en geleerdheid geweest.

Jeruzalem komt 669 keer voor in de joodse bijbel, en Zion (wat veelal Jeruzalem betekent, en soms het Land Israëls) 154 keer, dus 823 keer in totaal. De christelijke bijbel noemt Jeruzalem 154 keer en Zion 7 keer.

Daartegenover komen Jeruzalem en Zion in de koran echt net zo veel voor als in de Hindoeïstische Bhagavad-Gita, de Taoïstische Tao-Te Ching, de Boeddhistische Dhamapada and the Zoroastriaanse Zend Avesta. Oftewel niet één keer!

Maar waarom vinden die barbaarse moslims de Gouden stad dan belangrijk? Religieus is het voor ze van geen enkel belang … al voeren ze dat sprookje wel op.

Waarom gaan Palestijnse demonstranten de straat op en schreeuwen: "Wij zullen ons bloed en onze ziel opofferen, voor jou, Jeruzalem" en hun broeders in Jordanië "Wij offeren ons leven en onze ziel aan Al-Aqsa"?

Waarom roept Koning Fahd van Saoedi-Arabië moslimstaten op om "de heilige stad ,die behoort aan alle moslims over de hele wereld" te beschermen?

Waarom vonden twee enquêtes onder Amerikaanse moslims Jeruzalem het belangrijkste punt op de buitenlandse agenda?

Om de politiek ….. en het feit dat ze anderen niks gunnen en het principe van waar ik ooit een keer geweest ben behoort gewoon voortaan mij toe en niet langer meer aan de mensen van wie het rechtmatig is.

ed779e57f616294dbf7098b55e84dd04_medium.

Zodra Jeruzalem van politiek belang kan zijn beginnen al de moslims weer te janken over dat het niet de stad van de Joden zou zijn en zodra het politieke belang mindert … hoor je niet meer.

Dit was voor het eerst te zien tijdens het leven van hun nepprofeet. En sindsdien is het nog vijf keer voorgekomen:

– aan het eind van de zevende eeuw,

– in de twaalfde eeuw tijdens de Tegenkruistocht,

– in de dertiende eeuw tijdens de Kruistochten,

– tijdens de Britse mandaatperiode (1917-48)

– en nadat Israël de stad heroverde in 1967.

En deze samenhang geeft een belangrijk inzicht in de huidige confrontatie.

De nep profeet:

Volgens de Arabische literaire bronnen vluchtte Mohammed in 622 AD van zijn woonplaats Mekka naar Medina, een stad met een zeer grote joodse bevolking. Eenmaal in Medina, of zelfs iets eerder, adopteerde de koran een aantal joods-vriendelijke gebruiken: Een Yom Kippoer-achtige vastentijd, een synagoge-achtige gebedsruimte, het toelaten van kosher eten, plus het toestaan van huwelijken met joodse vrouwen.

En dan dit … want moslims zijn net papegaaien die alles nadoen:

De koran verwierp de vroeg-islamitische gewoonte van de inwoners van Mekka om hun gebeden te richten naar de Ka'ba, het kleine stenen bouwwerk in het midden van de grootste moskee in Mekka. In plaats daarvan nam het dus de joodse gewoonte over om richting de Tempelberg in Jeruzalem te bidden. De koran noemt enkel de richting "Syrië", maar gebleken is dat Jeruzalem bedoeld wordt.

Deze eerste qibla (richting van het gebed) van islam duurde niet heel lang. De joden bekritiseerden het nieuwe geloof en wezen de vriendschappelijke islamitische gestes af … en niet lang daarna brak de koran met hen, waarschijnlijk in het begin van 624.

De verklaring van deze verandering staat in een vers in de koran waarin al de gelovigen de opdracht wordt gegeven niet langer naar Syrië te bidden, maar in plaats daarvan richting Mekka. Het begin van de passage (2:142-52) loopt vooruit op mogelijke vragen over deze abrupte verandering:

De dwazen onder het volk zullen zeggen, "Wat heeft hen van hun qibla, die zij volgden, afgekeerd?

“God” geeft dan als antwoord:

Wij bepaalden de qibla, die gij volgde slechts, opdat Wij hem, die de gezant van Allah (Mohammed) volgt, onderscheiden van degene die hem de rug toekeert.”

Met andere woorden, de nieuwe qibla diende om de moslims van de joden te onderscheiden. Vanaf nu zou Mekka de richting van het gebed worden:

Nadat de koran Jeruzalem verworpen had, deden moslims hetzelfde. De eerste beschrijving van de stad onder moslimheerschappij komt van een bisschop op dienstreis: Arculf, een Frankische pelgrim, die het in 680 als volgt beschreef: "Een langwerpig gebedshuis, dat ze [de moslims] samengeraapt hadden door rechte muren en grote balken over een ruine te bouwen" Niet voor de laatse keer, veilig onder moslimcontrole, was Jeruzalem een afgelegen gebied geworden.

Deze episode zette een patroon in beweging dat zich nog vele malen zou herhalen in de eeuwen die volgden. Moslims zijn religieus geïnteresseerd in Jeruzalem om dwingende, maar tijdelijke redenen. En wanneer die redenen ophouden te bestaan, dan vervaagt ook de interesse in Jeruzalem, en het aanzien van de stad vermindert zeer.

Umayyaden:

De tweede keer dat er interesse in Jeruzalem werd getoond was tijdens het wrede bewind van de in Damascus gebaseerde Umayyaden-dynastie. (661-750). Een dissidente leider in Mekka, ‘Abdullah b. az-Zubayr, begon een opstand tegen de Umayyaden in 680, die duurde tot aan zijn dood in 692. Tijdens deze opstand poogden Umayyadenleiders Syrië belangrijker te maken ten koste van Arabië. Er werden wat stappen ondernomen om Damascus heilig te verklaren, maar voor het merendeel bestond hun campagne uit wat Professor Amikam Elad van de Hebrew University omschrijft als: Een enorme krachtinspanning tot het verheerlijken en heilig verklaren van Jeruzalem’ Misschien hoopten ze zelfs om de stad gelijkwaardig aan Mekka te maken. Al mag Mekka zich nog niet eens vergelijken met een Israelisch openbaar toilet.

De eerste leider van de Umayyaden, Mu‘awiya, koos Jeruzalem als dé plaats om op te klimmen in het kalifaat. Hij en zijn opvolgers begonnen met een bouwprogramma - religieuze bouwwerken, een paleis, en wegen - in de stad. Het is mogelijk dat de Umayyaden het plan hadden om Jeruzalem hun politieke en administratieve hoofdstad te maken. Maar Jeruzalem was en bleef hoe dan ook een stad van geloof, en, zoals de Israëlische geleerde Izhak Hasson zegt:

Het Umayyadische regime wou een Islamitisch aura aan zijn bolwerk en centrum toevoegen.’ Hierom – en om de aanwezigheid van islam in de competitie met het christendom te demonstreren – bouwden de Umayyaden in 688-91 het eerste bouwwerkje van de Islam, de Rotskoepel, op de plek waar de joodse Tempel gestaan had.

De volgende stap van de Ummayaden was subtiel en complex, en vereist het lezen van een gedeelte van de koran (17.1), waarin de profeet Mohammed's nachtelijke tocht naar de Hemel beschreven wordt (isra'):

Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee.’ (Subhana allathina asra bi-‘abdihi laylatan min al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa.)

Toen deze passage in de koran voor het eerst werd geopenbaard circa 621, bestond er al een Heilige Moskee in Mekka. Hiertegenover staat dat "de Verre Moskee" een uitdrukking was, niet een plaats. Sommige vroege moslims zagen het als een metafoor of als een plaats in de hemel. En als de "Verre Moskee" wel op aarde bestond, dan zou Israël een onwaarschijnlijke locatie zijn, om verschillende redenen. Een aantal:

Elders in de koran (30.1) wordt Israël "het Nabijzijnde Land" genoemd. (adna al-ard).

Israël was nog niet veroverd door de moslims en had geen enkele moskee.

De "Verre Moskee" werd blijkbaar geïdentificeerd met plaatsen in Arabië zelf – of Medina, of een stad genaamd Ji'rana, ongeveer zestien kilometer van Mekka, waar de nep-profeet was in 630.

De vroegste islamitische verslagen van Jeruzalem, zoals de beschrijving van Kalief ‘Umar ‘s bezoek aan de stad net na de verovering in 638, noemen echt nergens de Tempelberg als zijnde de "Verre Moskee" van de koran.

Om hun prestige te laten groeien, deden de Umayyaden in 715 iets heel laag. Ze bouwden nog een tweede moskee in Jeruzalem, ook op de Tempelberg, en noemden deze de Verre Moskee (al-masjid al-aqsa, Al-Aqsamoskee). Zo gaven ze de stad met terugwerkende kracht een rol in Mohammed's leven. Deze associatie van Jeruzalem met al-masjid al-aqsa past in een algemene geneigdheid van moslims om namen uit de koran te legitimeren:

"Als de koran de naam van een gebeurtenis noemt, werden er verhalen bij verzonnen om de indruk te geven dat op de een of andere manier, op de een of andere plaats, er iemand was die wist waar het over ging."

Ondanks alle logica, ….. hoe kan een moskee die pas een eeuw na het ontstaan van de koran werd gebouwd, bepalen wat de koran bedoelde … gaf het bouwen van die Al-Aqsa moskee realiteit aan de figuratieve naam uit de koran.. Ook had het het hoogst belangrijke gevolg dat Jeruzalem post hoc in de koran terechtkwam, waardoor de stad een belangrijker rol kreeg in de islam.

Er gebeurde meer. Verscheidene koranische verzen werden geherinterpreteerd teneinde te refereren aan Jeruzalem. Jeruzalem werd vanaf dat moment gezien als de plaats van het Laatste Oordeel. De Umayyaden financierden een literaire vorm die de ‘heiligheid van Jeruzalem' bezong, een genre dat één auteur "Zionistisch" noemt. Er kwamen in deze tijd ook verslagen van de woorden en de daden van de profeet waarin Jeruzalem positief wordt afgebeeld. Een aantal ervan vergelijkt de stad met Mekka. Er werd zelfs een poging gedaan om de pelgrimstocht (hajj) van Mekka naar Jeruzalem te verplaatsen.

Dit alles wordt door diverse kenners omschreven als politieke doeleinden van de islam als het gaat om Jeruzalem.

Met de val van de Umayyaden in 750 alsmede de verplaatsing van de hoofdstad – van het kalifaat – naar Baghdad, raakte Jeruzalem praktisch in vergetelheid. In de driehonderdvijftig jaar die volgden, raakten niet alleen de boeken die Jeruzalem de hemel in prezen uit de gunst, en kwam er niet alleen een eind aan de constructie van glorieuze gebouwen – zelfs de bestaande vervielen (de Rotskoepel stortte in in 1016). Het goud werd van de koepel gehaald als betaalmiddel voor reparaties aan de Al-Aqsa. De stadsmuren stortten in. En de nieuwe heersers lieten Jeruzalem en haar omliggende regio doodbloeden. De stad raakte totaal vervallen.

*Candice*

 

 

 

 

 

 

Andere delen:

https://tallsay.com/page/4294988168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-1

https://tallsay.com/page/4294988172/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-2

https://tallsay.com/page/4294988190/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-3

https://tallsay.com/page/4294988222/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-4

https://tallsay.com/page/4294988354/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-5

https://tallsay.com/page/4294989176/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-6

https://tallsay.com/page/4294989306/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-7

https://tallsay.com/page/4294990168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-8

https://tallsay.com/page/4294990966/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-9

https://tallsay.com/page/4294991315/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-10

26/10/2018 10:17

Reacties (4) 

1
26/10/2018 21:59
Zo, je hebt ze dus teruggevonden, de eerdere afleveringen over de geschiedenis van Jerusalem. Gefeliciteerd.
Het zou ook zonde geweest zijn als die verloren waren gegaan.
Als je dit hele verhaal aan de Israelische ambassade wilt geven zou ik wél eerst al die sneren richting de 'profeet' eruit halen: het voegt niets toe, maar zo lijkt het soms eerder een stuk polemiek in plaats van een serieus historisch overzicht.
1
26/10/2018 22:31
Heb mijn account terug gekregen.

Weet ik, maar dat zal dan pas over 5 jaar zijn.
1
27/10/2018 19:39
Ken je deze film eigenlijk? Die was van vóór jouw tijd, maar heeft op mij destijds een enorme indruk gemaakt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cast_a_Giant_Shadow
1
27/10/2018 19:53
Nee die ken ik niet, maar als ik kijk naar wie er meededen en even snel het verhaal te hebben gelezen, lijkt het me de moeite waard om te zien.

Van voor mijn tijd? 1966 ... ik werd dat jaar 7, maar toen zag ik volgens mij Lassie en The Thunderbirds.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert