De organenstelsels van het menselijk lichaam. Deel 1 het hart

Door Galaxy gepubliceerd.

Het menselijk lichaam kent 11 organenstelsels. Welke dit zijn en waarvoor ze dienen ga ik jullie in een serie artikelen uitleggen. Je kan onderaan de pagina zelf een keuze maken over welk organenstelsel je meer te weten wilt komen.

Tags/Labels: Lichaam, Menselijk, Hart,


                                         1bcf91e0e51de40e22b6ab6587dcd9cdMjY0cHgt

De organenstelsels van het menselijk lichaam. Deel 1 het hart

In deel 1 leg ik jullie meer uit over het hart. Wat zijn de functies van het hart, en waaruit bestaat het hart.

Het hart is een hol orgaan dat links in de borstkas ligt en bestaat uit twee parallel geschakelde pompen, de rechterharthelft en de linkerharthelft

Iedere harthelft bestaat weer uit twee gedeelten, een boezem en een kamer.  De linker en de rechterharthelft zijn van elkaar gescheiden door een tussenschot.

In de rechterboezem komen de onderste en bovenste holle ader uit, die al het 'afgewerkte" (zuurstofarme en koolzuurrijke) bloed uit alle organen van het lichaam naar dit deel van het hart terugbrengen.

Vanuit de rechterkamer stroomt het bloed via de longslagader naar het netwerk van haarvaatjes om de longblaasjes in de longen, waar de gaswisseling plaatsvindt; waarna het uit de longen stroomt via de longader, die het nu weer zuurstofrijk en koolzuurarm bloed naar de linkerboezem voert.

Vanuit de linkerboezem gaat het bloed vervolgens naar de linkerkamer, en vandaar via de grote lichaamsslagader (aorta) met al zijn vertakkingen naar alle organen van het gehele lichaam, om naar alle weefsels en cellen zuurstof te brengen.

In de weefsels wordt het zuurstof verbruikt, en het daarbij geproduceerde koolzuur wordt aan het bloed afgegeven.

Een kleppenstelsel in het hart zorgt ervoor, dat geen terugstroom van het bloed kan optreden.

 

Longcirculatie = kleine circulatie
Het deel van de bloedsomloop dat begint in de rechterkamer en eindigt in de linkerboezem
Lichaamscirculatie = grote circulatie
Het deel van de bloedsomloop dat begint in de linkerkamer en eindigt in de rechterboezem

De kleine circulatie zorgt dus alleen voor de longen, terwijl de f678a6ed483f129830038cfadae1a4f6Y2lyY3Vsgrote circulatie vooralle andere organen zorgt.

Het centrale punt van beide circulaties is het hart.De wand van de linkerkamer is drie á vier maal zo dik als die van de rechterkamer.  De linkerkamer doet het meeste werk, omdat de weerstand van de grote circulatie veel groter is dan van de kleine circulatie.  De linkerkamer moet dus veel harder pompen dan de rechterkamer om dezelfde hoeveelheid bloed te verwerken.

De hartspier zelf wordt van zuurstofrijk bloed voorzien door de kransslagaders.Deze kransslagaders, de rechter- en de linkerkransslagader, komen uit het allereerste begin van de grote lichaamsslagader (aorta) vlak boven de kleppen.  Zij lopen als een ring om het hart heen en vertakken naar de kamers en de boezems; zijtakken hiervan bereiken alle delen van het hart. Niet minder dan 10% van al het bloed gaat door de hartspierwand zelf; het hart verricht dan ook zeer veel arbeid. Kransaders brengen het bloed terug naar de holle lichaamsader.

POMPFUNCTIE VAN HET HART Een spier heeft om samen te trekken een elektrische prikkel nodig.  Voor de hartspier gaat deze prikkel uit van een zenuwknoop, sinusknoop genaamd, die in de wand van het hart ligt op de overgang van de bovenste holle ader naar de rechterboezem.  Vanuit de rechterboezem verspreidt de elektrische prikkel zich via allerlei kleine zenuwbanen over de beide boezems naar de kamers waardoor de hartspier ritmisch samentrekt.

Het hart is dus te vergelijken met een pomp, die arbeid verricht.  Tijdens de samentrekkingsfase trekken eerst de boezems samen om het bloed vanuit de boezems naar de kamers te pompen.  Daarna trekken de kamers samen.  De kleppen tussen de boezems slaan dicht en het bloed stroomt in de aorta en in de longslagader.

Tijdens de rustfase vullen de boezems zich met bloed, waarna het hele proces weer opnieuw kan beginnen.  Dit is een zuiver passief proces: door het eigen spiergeleidingsysteem heeft het hart het vermogen tot een eigen ritmische activiteit, zonder invloed van buitenaf.

De hartfrequentie is gemiddeld 70 slagen per minuut. Bij zware arbeid kan het hartminuutvolume meer dan 25 liter/minuut bedragen, waarbij de hartfrequentie tot boven de 180 slagen per minuut kan komen.

In de serie organenstelsels van het menselijk lichaam is ook verschenen:1349b36b01e0e804a6c2909a6d0ec72aUkVTSVpF

Deel 2: Het bloedvatenstelsel. ( De bloedsomloop.)
Deel 3: Het spijsverteringsstelsel.
Deel 4: Het ademhalingsstelsel.
Deel 5: Het zenuwstelsel.
Deel 6: De huid.
Deel 7: De spieren.

ALS Amoyotrofische Laterale Scelorose. Een progressieve aandoening van het centraal zenuwstelsel

© Galaxy  update 18-06-2015

 

 

25/10/2018 16:07

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert