De waarheid over de dividendbelasting: de zotheid ten top – of is het pure volksverlakkerij?

Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek

Op dit moment is er in de Tweede Kamer weer een debat aan de gang – voorlopig alleen maar over het voornemen van het kabinet om in Nederland de dividendbelasting af te schaffen. De oppositie heeft zich twee dagen geleden, op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag, al behoorlijk ingeschoten op dit onderwerp: het kabinet Rutte III mest de multinationals vet op kosten van de gewone Nederlander, en dan natuurlijk vooral op die van de onderkant van het loongebouw. Die krijgen weliswaar een schamele 1 à 2 procent meer koopkracht toegeworpen, zoals je een uitgehongerde hond een kaal bot toegooit - maar wat zou je toch allemaal voor leuke dingen kunnen doen voor die – weggegooide – twee miljard? Je zou het onderwijs méér armslag kunnen geven, de zorg aanzienlijk kunnen verbeteren, de laagste inkomens méér laten stijgen, politie en justitie kunnen verstevigen en zelfs het eigen risico bij de zorgverzekering kunnen afschaffen, dat toch alleen maar de zwaksten in de samenleving treft.

Net hoorde ik de heer Wilders nog voorrekenen dat de gemiddelde werknemer er in de laatste 15 jaar maar hooguit drie procent aan koopkracht 'bijgekregen' heeft, terwijl bedrijven als Shell en Unilever hun winsten op z'n minst hebben verdubbeld. Wat hij wijselijk verzwijgt is dat in de laatste 15 jaar de staatsuitgaven voor de sociale zekerheid en die van de zorg (meer dan) verdriedubbeld zijn. Maar een kniesoor die daarop let.cfb805a196836c0e6677023072e04962_medium.

Sterappels uit eigen tuin.

Wat is er toch aan de hand in Nederland? Waarom staat er nu niemand op die de waarheid vertelt over hoe de dividendbelasting in elkaar zit, in plaats van het halve volk voor de gek te houden? Laat ik nu toch maar eens een poging wagen.

Er zijn namelijk zoveel misverstanden over (het afschaffen van) de dividendbelasting dat je het volk ongestraft de grootste onzin daarover kunt verkopen - waarschijnlijk omdat de meerderheid van de ingezetenen daar nog nooit iets mee te maken gehad heeft.
Nee, de multinationals hebben daar eigenlijk niets aan. Die krijgen dat geld helemaal niet. Die schuiven alleen maar door: een doorgeefluik, verder niets.

Dividend is de uitkering van een deel van de winst van beursgenoteerde ondernemingen aan de aandeelhouders, omdat die in het bedrijf geïnvesteerd hebben door aandelen te kopen. De bedrijven zijn verplicht om bij de uitkering van het dividend aan de aandeelhouders 15% van dat dividend in te houden en aan de belastingdienst over te maken. De dividendbelasting wordt dus door de aandeelhouders betaald.

Tot 2006 was dat zelfs 25 procent. Toen heeft men (nog onder Balkenende) de dividendbelasting verlaagd om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren. Dat bevordert namelijk de werkgelegenheid. In de jaren tot aan de crisis in 2008 ging de economie dan ook met sprongen vooruit, totdat de bankencrisis daar een eind aan maakte.

In de EU zijn er een aantal landen die de dividendbelasting inmiddels afgeschaft hebben. Dat zijn Groot-Brittannië, Ierland, Hongarije, Slowakije, Malta en Monaco. Een lagere dividendbelasting hebben Griekenland (10%) en Bulgarije (5%). Er zijn echter ook landen waar de dividendbelasting hoger is: Duitsland (25%), België en Frankrijk (30%), Italië (26%) en Spanje (19%).

De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat Nederlandse ingezetenen die dividend ontvangen, de afgedragen 15 % met hun inkomstenbelasting kunnen verrekenen. Daar schiet de staat dus niets mee op.

Voor de beursgenoteerde bedrijven scheelt de afschaffing alleen maar een hoop administratieve rompslomp. Die krijgen verder niets 'cadeau'. Het enige voordeel zou kunnen zijn dat beleggers in het buitenland dan misschien méér Nederlandse aandelen kopen. Daardoor stijgen de koersen van de aandelen.
Het probleem zit uitsluitend bij de buitenlandse aandeelhouders. Die zijn in Nederland niet belastingplichtig en kunnen dus niets met de inkomstenbelasting verrekenen. Maar: als hun land een belastingverdrag met Nederland heeft kunnen zij de ingehouden dividendbelasting wél weer terugvorderen. Dat geeft natuurlijk een hoop werk: voor de aandeelhouders en voor de Nederlandse staat. In landen die geen belastingverdrag (ter voorkoming van dubbele belasting) met ons hebben krijgen de buitenlandse aandeelhouders niets terug. Daar verdient NL aan: aan mensen en bedrijven in het buitenland die Nederlandse aandelen bezitten en 15 % van hun dividend moeten inleveren.

92b90450d8cfbff30ed445449fb14701_medium.'Ruby Star'
Het is in wezen voor driekwart een zinloos rondpompen van geld. Ik denk dat niemand tot dusver uitgerekend heeft hoe groot de besparingen bij de belastingdienst zouden zijn als deze onzin afgeschaft werd.
Multinationals die hun hoofdkantoor in landen hebben waar géén dividendbelasting ingehouden wordt zijn voor buitenlandse beleggers dus veel aantrekkelijker, zoals Groot Brittanië bijvoorbeeld. Die investeren hun geld dus liever daar. Als Nederland de dividendbelasting afschaft wordt het dus voordeliger voor buitenlanders om in NL-bedrijven te investeren. Dat verhoogt, zoals gezegd, de koers van de aandelen. Maar dan moeten ze ook over het deel van het aandelenkapitaal dat de vennootschap zelf in bezit heeft, méér vennootschapsbelasting betalen.

In Duitsland heffen ze een dividendbelasting van 25%. Daar moeten de in Duitsland gevestigde bedrijven dus één kwart van de uitgekeerde dividenden meteen aan de fiscus overmaken. Ik heb Duitse aandelen (Mercedes en BMW). Die betalen weliswaar een prima dividend, maar ik moet elk jaar de ingehouden Duitse dividendbelasting terugvragen bij de Duitse belastingdienst en aantonen dat ik in Nederland woon. Ik heb recht op deze teruggave, want D en NL hebben een belastingverdrag - maar het duurt minimaal 2-3 jaar voordat ik het geld terugkrijg. Gewoon lastig en vervelend. Ik zou weleens willen weten wat deze administratieve rompslomp werkelijk kost, maar daar zijn nergens cijfers over te vinden.

Als ze nu in de hele EU de dividendbelasting afschaffen is het afgelopen met dat gedoe. Dat gaat ook gebeuren, want iedereen heeft er eigenlijk de buik vol van. Het enige voordeel van de huidige situatie is een stuk werkverschaffing bij de overheden, de rente die de staat vangt over de onterecht ingehouden belasting (en die is, zoals wij allemaal weten, al jaren ongeveer 0 %), en het twijfelachtige voordeel dat veel buitenlandse aandeelhouders de moeite niet nemen om het geld terug te vragen. Dat is dan de winst voor het inhoudende land, en natuurlijk de dividendbelasting die ingehouden wordt van in het buitenland gevestigde aandeelhouders die géén belastingverdrag met NL hebben. Die zijn die 15% gewoon kwijt. Dat zijn bijvoorbeeld buitenlandse pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen.

Buitenlandse beleggers zijn de afgelopen jaren allerlei rechtszaken begonnen, omdat ze het oneerlijk vinden dat Nederlandse beleggers die dividendbelasting altijd terugkrijgen en zij niet.

De hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, besloot in 2015 dat een Luxemburgs beleggingsfonds geen recht had op teruggave van de dividendbelasting.

Maar daarmee was de kous niet af. Eerder dit jaar kwam er een soortgelijke zaak bij de Hoge Raad terecht. De Raad deed deze keer geen uitspraak, maar vroeg het Hof van Justitie van de Europese Unie om zich erover uit te spreken. Want in een arrest had het EU-hof inmiddels bepaald dat individuele buitenlandse beleggers hetzelfde behandeld moeten worden als Nederlandse beleggers. En buitenlandse beleggingsfondsen dus mogelijk ook.

Door de dividendbelasting helemaal af te schaffen, maakt de regering ook een einde aan deze juridische onduidelijkheid. "Dat is zeker een oplossing voor het juridisch gedoe", zegt Van Weeghel. "Hiermee verdwijnt dat over een paar jaar."

https://nos.nl/artikel/2200974-einde-dividendbelasting-cadeautje-voor-multinationals-of-baangarantie.html
Volgens mij hakken ze de knoop in Luxemburg straks door, en het wordt ook tijd. Aan de ene kant hebben ze de mond vol van het vrije verkeer van goederen en diensten, en aan de andere kant kookt elke belastingdienst zijn eigen potje. Met als gevolg een onzinnig rondpompen van geld. De belastingdienst in NL kan het werk zo al niet aan, en in andere landen net zo min. En als straks het Europese Hof van Justitie de dividendbelasting de nek om draait moet er ook nog heel wat terugbetaald worden. Nóg meer werk en nóg minder opbrengst.

71baf7387c99ffe027cf735d941d2fa4_medium.Sierappeltjes.


Bij die 2 miljard (die Nederland zogenaamd weggeeft als men de dividendbelasting afschaft) hebben ze gewoon geen rekening gehouden met de verrekening met de IB, het extra werk en de terugbetalingen aan buitenlandse aandeelhouders die de ingehouden en afgedragen dividendbelasting (terecht) terugvragen. Wat er dan nog overblijft komt de Nederlandse schatkist ten goede. Netto, bedoel ik. Wat ze nu doen is gewoon het bruto bedrag noemen dat de beursgenoteerde bedrijven jaarlijks aan belasting moeten inhouden. Het is dus wéér eens pure volksverlakkerij.

Dat is het nu wat mij aan dat gekijf van de oppositie nog het meest ergert: het speculeren op de onwetendheid en lichtgelovigheid van hun achterbannen. Ik zou de mensen de kost niet willen geven die het gewoon geloven: Rutte geeft straks twee miljard (of méér) weg aan de multinationals, terwijl de berooide Nederlanders dat moeten ophoesten. Het volk wordt voor de gek gehouden, niet meer en niet minder.

Als ik Klavertje en Marijnissen daar van achter uit hun keel hoor blazen (en Wilders net zo goed) dan vraag ik mij in gemoede af of die nu écht niet beter weten. Volgens mij weten ze het donders goed en staan ze daar het volk gewoon knollen voor citroenen te verkopen. Zelfs Lodewijk Asscher van de PvdA, die eigenlijk beter zou moeten weten, doet driftig mee aan de stemmenvang in de gelederen der onwetenden. 'Gaslighting' in optima forma. Maar het volk laat zich helaas graag belazeren.

Ach ja – dat is de politiek. In een volksdemocratie hebben tenslotte ook de domsten stemrecht.

.........................................................................................................

En: de brutaalsten hebben de halve wereld. Gisteravond heeft, nadat het twee avonden goed gegaan was, de grijze tijger weer het buffet afgeruimd voordat de vossen kwamen. De aanhouder wint, inderdaad.

011f76b6df3d6623bd596bc3a6e93fff_medium.

Voor de rest heb ik zo hier en daar wat tuinplaatjes van gisteren ingevoegd: de herfst, en de oogst uit eigen tuin, omdat ik wilde voorkomen dat de politieke onbenullen bovenaan dit artikel zouden komen te staan.

Vooral de appels doen het dit jaar goed: de sterappels en de Ruby Star.

068d4ba0db521b6a6ed2dd87790dde17_medium.Ruby Star

Nog enkele mooie:

bf0874f9f6513f445e258c75d59ab6cc_medium.

f74f06e44325e52b6eb661fcc4602d55_medium.sterappels

9281eb1e3d8c06a38ca79fc889600bec_medium. rozebottelsa0e181794151f9d298a3bed945142b52_medium.sneeuwbesd104713b022b0a6031dfc8b9f58c9c94_medium.Wilde clematis

962245b33c793c4751d82a7c22052551_medium.434cac467c5ab7b87d5b55cc9e0dec0c_medium.De Tijgertaaiplaat (Lentinus tigrinus):

e85ddf6a0263eb96fe3112926edff55e_medium.

en twee vrijende langpootspinnen, die van de laatste mooie dag een feestje maken:

b1134b32c62e396c70e7e35e275eb851_medium.

Tot slot: de verenigde volksverlakkers. Alleen blaffende Marijnissen ontbreekt.

53d14d7265a40b1fb3263d9461ad6a7c_medium.

Op stemmenvang voor de Provinciale verkiezingen volgend jaar...

https://nos.nl/artikel/2251300-bijna-hele-oppositie-tekent-herstelwet-dividendbelasting.html

http://beursbink.nl/finance/dividendbelasting-verrekenen-inkomstenbelasting/

https://nos.nl/artikel/2200974-einde-dividendbelasting-cadeautje-voor-multinationals-of-baangarantie.html

P.S. De 25% belasting die eigenaren/grootaandeelhouders van vennootschappen (die onder de aanmerkelijk-belangregeling vallen) moeten betalen laat ik hier bewust buiten beschouwing. Ook die worden voor een deel door een lager tarief in de inkomstenbelasting gecompenseerd. Dit voor het geval dat iemand de aanmerkelijk-belang regeling hierbij zou willen betrekken.

 

21/09/2018 13:27

Reacties (17) 

1
13/10/2018 09:07
Dankjewel Zevenblad voor de uitleg, ik wist wel dat er weer een grote adder onder het gras zat, inderdaad mooie plaatjes die de volksverlakkerij enigszins verzachten.
08/10/2018 11:22
Update:
Nu mengt ook onze Rechterlijke Macht zich in de discussie. Een 'uitgelekt' advies van Peter Wattel, de Procureur Generaal bij de Hoge Raad:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/08/dividendbelasting-discrimineert-buitenlandse-beleggers-niet-a2401093
https://nos.nl/artikel/2253864-argument-voor-afschaffen-dividendbelasting-gekraakt.html

Ze vermelden er helaas niet bij dat de Hoge Raad de zaak inmiddels doorgeschoven heeft naar het EuGH in Luxemburg. Dit uitgelekte (?) advies van de PG was daar waarschijnlijk de reden voor: men wil dat probleem in Europees ver...
1
24/09/2018 16:42
Duidelijkheid verschaffen zou hier op zijn plaats zijn.
Mooie foto´s weer.
1
23/09/2018 07:44
Goed artikel, ik begrijp niet waarom Rutte hier niet duidelijker over is.
1
23/09/2018 09:50
Dat snap ik ook niet. Het is zo eenvoudig uit te leggen:
Stel dat ze de B.T.W. af zouden schaffen - dan krijgt de winkelier toch ook niets cadeau? Het voordeel is uitsluitend voor de consument, want die hoeft minder te betalen. Dat begrijpt iedereen toch?

Met de dividendbelasting is het precies hetzelfde: het inhoudende bedrijf is alleen een doorgeefluik en is verplicht om de belasting voor de overheid te innen, met alle administratie die daarvoor nodig is. Bij de dividendbelasting moet dat zelfs nog op naam van de aandeelhouder, want anders weet de belastingdienst niet wie...
1
22/09/2018 13:21
Over dat 'D'-woord: Zo is het en zo zit het. Dat is ook de reden waarom ik er geen woorden aan heb besteed, want sommigen willen het gewoon niet begrijpen. Of doen net alsof ze het niet begrijpen.

Prachtige foto's en lekkere appels. Heb ervan genoten....., van de foto's. ;-)
1
22/09/2018 11:17
Mooie uitgebreide uitleg geef je daar. Het volk voor de gek (proberen te) houden is een goedbetaalde politieke hobby geworden...

Heerlijke foto's uit je tuin - hier was het letterlijk: de ene dag volle nazomer, de volgende typisch herfstweer. Ik heb genoten van beide. Ik denk (hoop) dat ik EJ gezien heb ik de tuin gisteren. Hij heeft alleszins hetzelfde 'brutale' gedrag als toen hij nog een kleintje was... of het nu werkelijk EJ was of niet, ik heb hem/haar toch weer voor de lens gekregen. EJ zal nu zo'n twee jaar oud zijn - hij verlaat de tuin op dezelfde manier en plaats, heel a...
1
22/09/2018 11:36
Ik hoop met je mee. Ik wens je in elk geval dat er wéér een tuinkabouter komt die op den duur de plaats van Eden inneemt.
Wacht maar tot de winter: dan worden ze toch wat toeschietelijker.

Ik heb hier geen eekhoorn meer gezien sinds Edette het veld geruimd heeft, helaas. Nu ik weet dat er ook nog een marter in de buurt is zal er ook geen eekhoorn komen.
Kennelijk gaat dat niet samen, behalve bij Edwin dan.

Nu schijnt de zon hier weer, na een wilde nacht met storm, regen en onweer. Maar ik moet straks eerst boodschappen doen.
Van mijn tuinman kreeg ...
1
21/09/2018 23:30
Kijk liever naar die volhardende tijger, de schoonheden in je tuin en naar je appeloogst, dan dat ik kijk en luister naar dat gezwets.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert