Dag van de Rechten van het Kind

Door Vita gepubliceerd in Kinderen

ff0df2ea460d382f1f1a57ecdb621728.jpgElk jaar op 20 november is de Dag van de Rechten van het Kind, op deze dag staan de rechten van een kind centraal.

De Internationale Dag van de Rechten van het Kind bestaat sinds 20 november 1989, op deze dag hebben de Verenigde Naties en Unicef het kinderrechten verdrag aangenomen. Eerder al, in 1954, werd de Universal Children’s Day aanbevolen.

In het kinderrechtenverdrag staan de basisrechten van ieder kind, ieder mens onder de 18 jaar is een kind. Wereldwijd hebben inmiddels 193 landen het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

 

Kinderrechtenverdrag

In het Internationale Verdrag Rechten van het Kind (IVRK) staan onder meer de volgende regels:

 • Non-discriminatie, alle rechten gelden voor alle kinderen, elk kind heeft recht op bescherming tegen discriminatie.
 • Belang van het kind, het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan.
 • Ouders en voogden moeten het kind begeleiden op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
 • Recht op leven en ontwikkeling, de overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind.
 • Naam en nationaliteit, het kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.
 • Scheiding kind en ouders, het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. Bovendien moet naar de mening van kinderen worden geluisterd.
 • Kinderontvoering, het kind heeft recht op bescherming tegen kinderontvoering naar het buitenland door een ouder.
 • Het kind heeft recht op vrijheid van meningsuiting, daarbij moet rekening gehouden worden met de rechten van anderen.
 • Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten.
 • Het kind heeft recht op privacy en informatie die gezondheid en welzijn bevordert.
 • Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

5209d4ff0b4c96f785c88e653af62795.jpg

 • Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten.
 • Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere bescherming, de overheid zorgt voor alternatieve opvang.
 • Bij adoptie moet het belang van het kind voorop staan, Als er voor het kind geen oplossing mogelijk is in het eigen land, is internationale adoptie toegestaan.
 • Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand ongeacht of hij of zij alleenstaand of bij zijn ouders is.
 • Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft recht op bijzondere zorg en recht op onderwijs, recreatie en gezondheidszorg.
 • Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. Traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen moeten worden afgeschaft.
 • Ieder kind heeft het recht op voorzieningen voor sociale zekerheid.
 • Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling.
 • Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind. Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind,  respect voor mensenrechten,  vrede en verdraagzaamheid, gelijkheid tussen geslachten en eerbied voor het milieu.
 • Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan kunst en cultuur.
 • Bescherming tegen kinderarbeid, het kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbuiting.
 • Bescherming tegen drugs, het kind heeft recht op bescherming tegen drugsgebruik, het kind mag niet ingezet worden bij het maken of handelen in drugs.
 • Bescherming tegen seksueel misbruik, het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.
 • Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel.
 • Kinderen in detentie, marteling en andere vormen van wrede behandeling of bestraffing van het kind zijn verboden. Kinderen mogen niet veroordeeld worden tot de doodstraf of tot levenslange gevangenisstraf.
 • Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra bescherming en zorg.

 

5970ab2ab95881043341812df3c1131c.jpg

Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen. Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Leidraad van het werk van Defence for Children is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

faca5d97fc2faf7d4929674ebab0f0d0.jpg

ECPAT staat voor: “End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes”. ECPAT en Defence for Children vormen in Nederland één organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind.

 

 

Opleiding kinderrechten Nederland

Vanaf 2012 is er aan de Universiteit van Leiden een hoogleraar kinderrechten aangesteld. De nieuwe UNICEF leerstoel Children’s Rights heeft als doel: meer voorlichting en wetenschappelijke kennis op het terrein van kinderrechten. Leiden, Nederland, moet een internationaal kenniscentrum worden voor kinderrechten. Het plan is: de ontwikkeling van een masteropleiding Jeugdrecht en een Engelstalige masteropleiding Children’s Rights. Er zal een herkenbaar internationaal academisch kenniscentrum Kinderrechten worden ontwikkeld, waar onderzoek wordt gedaan, masterprogramma’s kunnen worden gevolgd door studenten uit binnen- en buitenland en waar de verkregen kennis zal worden gedeeld met professionals uit de praktijk d.m.v. trainingen en postacademisch onderwijs. 

 

23/06/2018 10:16

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert