Het tegengaan van verruiging in de Kwade Hoek

Door Yneke gepubliceerd in Mens en Natuur

De Kwade hoek ligt in Goeree Overflakkee. Het is een prachtig natuurgebied. Dit natuurgebied maakt deel uit van de Duinen van Goeree (Zuid Holland). Dit gebied wordt beheerd door natuurmonumenten. Het gebied was één van de eerste gebieden die deze organisatie in handen kreeg. Onder de naam Duinen Goeree & Kwade Hoek is het aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De naam die vroeger ook wel uitgesproken werd als Kwaaien Hoek, verwijst naar de zandbanken en de verradelijke stromingen.

b8bbd1fdcb127b8cfaee7dab8f341162_medium.

4e6a873fb1e63d6a35116ab502c1ecfc_medium.

Vanaf het einde van de 19de eeuw ontwikkelde dit gebied zich als gevolg van de verandering door erosie en sedimentatie aan de kust. Sedimentatie is een ophoping van- en het bezinken van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat. Het is de benaming voor door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Tot op de dag van vandaag groeit de Kwade Hoek nog aan.

4f989512c6a2c730eb67fc3c04044e06_medium.

f050b6b1975008119715f5eaebe1f593_medium.

Zowel zout- als zoetwater speelt hier een belangrijke rol in de hydrologie. De hydrologie wordt in de eerste plaats bepaald door getijden. Afhankelijk daarvan is de overstroming van dit gebied. De overstroming van de zee neemt plaats vanaf het oosten naar het westen. In de duinen bevinden zich door regenwater zoetwatergebieden, hierdoor treedt kwel op in de duinvallei. Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Dit proces wordt omgekeerd wanneer het waterniveau in de duinvalleien stijgt door de overstroming met zoutwater. Dan dringt dit zoute water in de ondergrond van de duinen.

195f7c94464175fe533d9db732f8fbfc_medium.5970109e4e5f6566db61b4b78d16f738_medium.

In de Kwade Hoek zijn veel zoutplanten (halofyten) te vinden. Deze planten kunnen goed tegen droogte en kunnnen zuurstofarme omstandigheden weerstaan. Ze hebben middelen om zich te beschermen tegen de giftige eigenschappen van bijvoorbeeld natrium en chloor. Er groeit kweldergras en schorrenzoutgras.

381cce7b3b9725722c372026f96afe2d_medium.

4f989512c6a2c730eb67fc3c04044e06_medium.

Deze soorten zijn afhankelijk van de begrazing door runderen. Verder in de duinen nemen het soort wat afhankelijk is van zoetwater toe. Wit struisgras gaat hier domineren. Ook de slanke waterbries groeit er veel. Er leven veel vogelsoorten zoals de gruto, de kluut en de tureluur. De scholekster en de kievit leven er ook. Trekvogels zoals als reiger, lepelaars en de kramvogels vinden dit gebied aantrekkelijk.

3b532a6cfad72c5ae33036791234e2e7_medium.

6604a439869ac586c6a445eed9e39280_medium.

In de Kwade Hoek wordt veel gedaan om de verruiging van dit natuurgebied tegen te gaan. Er lopen om die reden al 25 jaar lang grote grazers, zeventig zwart-bonte koeien, om de vegetatie kort en afwisselend te houden. Ze grazen alleen aan de oostkant. Ze trappen onder anderen kale plekken in de grond, waardoor er kiemmogelijkheden voor planten ontstaat.

fe09b7134d2d404efe1e9e29213ce12f_medium.

Elk jaar wordt er 15 hectare aan grasland gehooid. De duinvalleien worden geplagd. Dat betekent dat de bovenste grondlaag met begroeiing wordt verwijderd. Hierdoor blijft het grondwater aan de oppervlakte en een kenmerkende vegetatie (begroeiing) van deze natte duinvalleien behouden blijft.

De Kwade Hoek ligt ten noordoosten van Goedereede. Het heeft een prachtig strand.

64e749dd79b234e2789d753a825233c7_medium.

11b880d71459c8cf544599684fca26f5_medium.

7343d0019d1ef25c3c6d39f8c9f0966d_medium.

http://www.vvvzeeland.nl/nl/strand-kwade-hoek-oid22156/

Bedankt voor het lezen.

-Yneke-

02/06/2018 01:28

Reacties (12) 

08/06/2018 13:01
Schitterend artikel! Ik woon er vlakbij en ben regelmatig en zeker in voorjaar en zomer weleens te zien. Mooie duinen en de stranden o.a. bij Ouddorp is al jaren de mooiste en schoonste stranden van de hele Zuid-hollandse kust.
1
02/06/2018 13:30
Mooi daar
Yneke tegen Rob
02/06/2018 17:08
Dankjewel Rob
1
02/06/2018 13:28
whaw, héél mooi en zo rustig.
Meer moet dat niet zijn hoor!
Hou je maar klaar, we komen eens tot daar :-)
02/06/2018 17:06
Het is ook het plan om jullie mee te nemen daarheen en heerlijk een dag de natuur beleven en we weten ook al waar we heen gaan voor een hapje en drankje ;-) Ja hoor ik kijk er al naar uit jouw en Rik daar mee heen te nemen. Dankjewel Chrisrik
1
02/06/2018 11:42
Prachtig wandelgebied, dat één en al rust uitstraalt. Mooi ook dat stand, waar geen sterveling te bekennen is.
02/06/2018 17:04
Het is er ook heerlijk rustig.dankjewel Willemijntje
1
02/06/2018 11:15
Mooie zeldzame gewassen daar - en een interessante vogelwereld. Alleen dat afplaggen vind ik vreemd: zouden ze daarmee niet een deel van de aparte begroeing vernielen? En ze doen dat hopelijk niet in het broedseizoen.
Sinds de toestanden in De Oostvaardersplassen heb ik niet meer zoveel vertrouwen in die semi-overheids clubs.
Maar dit is een mooi artikel over een prachtig gebied.
1
02/06/2018 17:04
Het broedseizoen nemen ze heel serieus, dan is alles afgezet en alleen de vogels zijn daar op het broedgebied. Staat een flinke boete op als je achter het draad komt. Dat afplaggen doen ze om het grondwater aan de oppervlakte te houden, ik denk in verband met het zoute zeewater wat ver de duinvallei intrekt. Er zullen anders vele plantsoorten verdwijnen en dat heeft weer invloed op insecten en vogels. Ik begrijp je wat betreft het wantrouwen door de Oostvaarder plassen. In dit gebied doet de natuurmonumenten het volgens mij erg goed. Dankjewel Zevenblad.
2
02/06/2018 11:00
Prachtig zoals altijd en dan ook nog eens heel interessant. Deze sla ik op - wie weet lopen daar binnenkort een paar Belgen rond!
2
Chrisrik tegen Ktje
02/06/2018 13:26
een paar??
Ik ken hier ook iemand die wil meegaan met me
Yneke tegen Ktje
02/06/2018 16:59
Je zult genieten dat weet ik zeker, neem wel regenlaarzen mee of regenschoenen vanwege het moerasachtige. ;-) Dankjewel Ktje
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert