De Tabernakel

Door B B Koster gepubliceerd.

God spreekt

Zoals de meeste lezers wel weten kreeg Mozes de wet van God op de berg Sinaï. Dáár sloot Hij een verbond met zijn volk Israël. Hij zou zich nu niet in zijn genadige, uitreddende liefde tonen maar daarentegen wél in zijn heiligheid en gerechtigheid.

Er kwam afstand tussen Hem en Zijn oogappel, het volk Israël. In donder en bliksem daalde God neer op de berg waar Mozes al een tijd vertoefde. Geen mens of dier mocht en kon de berg aanraken op straffe van de dood. Daar kreeg Mozes, nadat hij de tafels kapot gegooid had, de opdracht om stenen tafels uit te houwen en God zou daarop voor de tweede keer de tien geboden opschrijven met Zijn vinger. Het uithouwen van stenen platen zal hij ongetwijfeld hebben geleerd toen hij opgroeide als jongeling aan het hof van de Faraö, als geadopteerde zoon van de prinses. Ondanks dat hij als vluchteling (later schaapherder) jaren in de woestijn had gezworven was hij een man die boordevol met kennis zat. M.i. ook één van de redenen waarom God hem zo goed kon gebruiken. Op de berg Sinaï kreeg hij een uitleg over de tabernakel (huis van God) met alle bijbehorende voorschriften over materialen (acaciahout), de afmetingen, de te gebruiken grondstoffen (goud, zilver, koper), kleuren en patronen. God had de wens om onder Zijn volk te wonen maar alleen op Zijn voorwaarde!

 

De Tabernakel

De tabernakel zou te midden van het volk Israël staan met aan de oostzijde de ingang van tien meter breed en de rest een omheining van ongeveer twee meter hoog. De Here Jezus zegt in het evangelie van Johannes dat Hij dé deur is: Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden (Joh. 10:9). De Israëliet die dan een offer kwam brengen om zijn schuld tijdelijk te verzoenen stond dan met de rug naar de zon (afgod), gericht op die brede poort met zijn vele kleuren.ex26-tabernaclemodel.jpg

 

 

Hij moest vanuit de legerplaats dóór die deur het domein oftewel het koninkrijk van God binnenstappen. Dáár kon zijn schuld verzoend worden op het altaar. Hijzelf moest de pootjes van het lam (bijv.) binden zodat het om zou vallen. Met het kop van het lam in het zand moest hij zélf de keel van het beestje doorsnijden, de priester ving het bloed op in schalen. Het bloed werd dus niet verspild maar had een doel! Het lam werd in stukken verdeeld door de priester en die werden op het brandoffer altaar gelegd (dus zonder de huid). Het bloed werd ook geofferd en aan de vier hoorns (spreken van kracht) gesmeerd. Een onschuldig dier werd dus geslacht ter verzoening van de schuldige. Dit doet mij denken aan een tekst uit het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 53:7 – Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

 

Spreekt van Jezus en het kruis

Ik wil hier later uitvoeriger op ingaan want de tabernakel wijst heen naar het kruis. Als u een namelijk een lijn trekt dóór de poort ontstaat er een kruis! De volgorde is dan alsvolgt:

  • De ingang, een poort van tien meter breed
  • Het koperen altaar (verzoening)
  • Het koperen wasvat (reiniging)
  • In het heilige (links: zevenarmige gouden kandelaar)
  • In het heilige (rechts: tafel met de twaalf toonbroden)
  • Vóór het Heilige der heiligen het reukaltaar
  • In het Heilige der heiligen de ark van het verbond (tien geboden, staf van Aäron én het manna in een kruik)

 

Komt tot Jezus, Hij stierf voor U!

De geestelijke boodschap van de tabernakel is: Jezus is dé weg terug naar God! De eeuwige Zoon van God, stierf voor uw zondeschuld aan het vloekhout, en als u dat met uw hart gelooft, overtuigt dóór de heilige Geest, wordt u wedergeboren; een nieuwe schepping in Christus. God ziet u vanaf dat moment aan in Zijn Zoon! Als u na dit leven dan voor Hem komt te staan zal het oordeel u niet treffen want God ziet u ook dan aan in Christus. U zult dus niet veroordeeld maar béoordeeld worden naar uw werken die gedaan zijn uit liefde voor Jezus, door de kracht van Zijn Geest. Die werken zullen alleen maar waarde hebben en blijven bestaan!

Kom dan tot Jezus, aanvaard Hem als persoonlijke Verlosser en u zult een kind van de Allerhoogste genoemd worden! 

 

Gebed wat u kunt bidden

Vader in de hemel, ik dank u dat u uw eeuwige én geliefde Zoon de Here Jezus ook voor mij gezonden hebt naar de aarde. Ik dank u dat uw Zoon ook voor mij, een zondaar, in mijn plaats de prijs heeft betaald. De prijs die ik in de eeuwigheid niet kan betalen. De straf die ik verdiende was op Hem, op uw geliefde Zoon. Here Jezus dank u wel dat u de prijs voor mij heeft betaald en dat u bent opgestaan van tussen uit de doden en nu zit aan de rechterhand van uw Vader. Kom in mijn hart wonen en aanvaardt mij als uw kind. Amen!

25/05/2018 13:39

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert