Verzoening door Jezus' bloed

Door B B Koster gepubliceerd in Evangelie

Wedergeboorte door Gods Geest

In mijn vorige artikel schreef ik over rechtvaardiging door het geloof. Het persoonlijk geloof van het hart, in het offer van Jezus voor mijn en uw zondenschuld. Het is niet voldoende om te geloven met het hoofd (verstandelijk), het moet een hartezaak zijn. Daarbij wordt de bekering en wedergeboorte voorgewerkt en bewerkt door de heilige Geest. Zonder de Geest van God kán een mens niet gered worden! Aangezien redding dus Gods genade betreft en geloof de hand is van de mens die inziet reddeloos verloren te zijn zonder Plaatsvervanger, is het ook God die de ‘aannemer’ ván die redding verzegeld met Zijn heilige Geest.

 

In Christus geplaatst

De gevallen mens wordt alleen gerechtvaardigd door het geloof én verzoend door het bloed van het kruis. Gods Zoon, het volmaakte Lam, heeft de prijs van de zondenschuld betaald met Zijn bloed. Offers en slachtoffers konden God alleen maar tijdelijk behagen en zagen vooruit het perfecte offer wat eens gebracht zou worden op de heuvel van Golgotha. Daar stierf Christus Jezus voor uw en mijn zonden en een ieder die dat gelooft, wordt in Christus geplaatst door wedergeboorte, dóór het werk van de heilige Geest. God ziet hem of haar aan ín Zijn Zoon!

 

Om niet gerechtvaardigd

Niemand kan voor God bestaan op basis van werken. Nee alleen op grond van het volbrachte werk van Zijn Zoon! Het is dus óf gerechtvaardigd worden op basis van de werken (der wet) óf gerechtvaardigd worden dóór het geloof. Christenen die iets anders beweren verdraaien het evangelie. Het offer van Jezus voldoet alleen voor een driemaal heilig God en is géén complementering van hetgeen de mens niet kan volbrengen. De werken (der wet) die de mens doet om zichzelf te rechtvaardigen voor God, zijn als een oud, vies en vuil kleed. Duidelijker gezegd: de werken der wet, dus buiten de Geest van God om geschieden door het vlees. 'En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.' (Romeinen 8:8). 'Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.' (Romeinen 3:12)

 

Geen rechtvaardiging door werken

Dáár ligt dus het verschil: geen werken met als argument: zo kan ik God zo goed mogelijk behagen, en waar ik hetzelf niet kan heeft Jezus die kloof gedicht, en zó rechtvaardig ik mijzelf voor God. Gods Woord verkondigd heel duidelijk dat een ieder die zich onder de wet plaatst, als zijnde een slavenjuk dat gedragen moet worden, zich onder de vloek van God plaatst. Leest u het verhaal maar over de Sinaï, het was donder en bliksem. God kwam met Zijn heilige wet die (logischerwijs) in eerste instantie geestelijk is. Volbreng deze geboden en verboden en leef én ontvang zegen, óf struikel in één ge- of verbod en sterf! Ziet u: omdat de wet van God heilig, volmaakt en goed is, en de mens een zondaar, is deze bij voorbaat kansloos als het gaat om rechtvaardiging. Het is nutteloos om de wet na te leven met als gedachte je zo goed mogelijk te rechtvaardigen voor God. Eenmaal gestruikeld (liegen, snoepje stelen) en het is game-over! Niet denken: God is mij  genadig en ik blijf zo goed mogelijk mijn best doen om iedere keer maar wéér in Zijn gunst te komen.

 

Wet en Genade gaan niet samen!

Als de werken van de wet en de genade van God door Zijn Zoon Christus Jezus hand in hand zouden gaan waren Sarah en Hagar dikke vriendinnen geweest. Maar nee, Hagar (beeld van de wet), de dienstmaagd van Abraham dreef de spot met Sarah (beeld van de genade) omdat zij geen kind kon krijgen. Abraham wilde de ruzie tussen deze vrouwen sussen maar Sarah had de resolute oplossing: stuur haar de woestijn in met haar zoon Ismaël. Christenen die weten én getuigen dat ze alleen door genade gered (wedergeboren) zijn zullen altijd in botsing komen met wettische christenen die het evangelie verdraaien en bijbelteksten uit hun context trekken. Dit kan ik uit eigen ervaring vertellen maar hoe je het ook went of keert: de mens kan alleen maar gerechtvaardig worden dóór geloof. Het Nieuwe Testament staat hier vol mee! De vrucht (werken) van de Geest zullen zichtbaar worden in het leven van de ware gelovige. Hij die in u is doet het willen en het werken en zal u bewaren tot de dag van verlossing! Dit betekent niet dat het een automatisch proces is, nee het is de verantwoordelijkheid van de Christen om de heilige Geest niet te bedroeven of uit te blussen zodat deze het werk van heiliging kan doen in het leven van het kind van God.

 

Gerechtvaardigd door Zijn bloed

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:8-9).

 

Geschreven door: B.B. Koster

Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling

Ook hier te lezen: De kracht van Jezus' bloed.

25/05/2018 13:39

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert