Wet tegenover Genade

Door B B Koster gepubliceerd.

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:17).

Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. (Romeinen 7:1-2).

 

Zonder wet geen overtreding

Het verbaasd mij hoeveel christenen er zijn die denken dat wet en genade samengaan, terwijl deze lijnrecht tegenover elkaar staan. Wet doet zonde kennen en maakt de mens krachteloos en kansloos want niemand kan aan die wet voldoen! Zonder wet is er geen straf op de overtreding. De wet bevat veel meer dan alleen de tien geboden. Wie in één overtreding struikelt overtreed de hele wet!

 

De wet van God is heilig

In Romeinen 7:10-11 schrijft de Apostel Paulus: En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood.

In Romeinen hoofdstuk 7:12 komt hij tot de conclusie dat de wet en het gebod heilig is én rechtvaardig en goed.

 

Christus heeft de wet volbracht

De mens kan God alleen behagen door de werken van de Geest. Christus heeft de wet volbracht aan het kruis. Waarom denken veel 'christenen' dan dat het wettische leven God kan behagen, sterker uitgedrukt dat ze daardoor in de zekerheid blijven van het eeuwige leven? Omdat ze niet alleen puur uit genade willen leven! M.i. hebben ze het evangelie alleen met het hoofd begrepen.

 

Blijde boodschap

Evangelie betekent namelijk blijde boodschap. De mens is zonder Christus kansloos als hij tegenover een drie maal heilig God staat. Doordat Christus aan het kruis is gestorven heeft Hij als het zondeloos (vlekkeloos) Lam (Hij kon niet zondigen!) de wet aan het kruis voldaan. Wie in Hem gelooft als plaatsvervangend offer, inziet een zondaar te zijn, heeft eeuwig leven!

 

Géén ander evangelie!

De mens die denkt de wet en alle Joodse gebruiken na te moeten leven staat onder de vloek van God. De apostel Paulus waarschuwde de Galaten voor Joden die hen onder druk zetten om de wetten na te leven. Al is het een engel of wie dan ook die een ander evangelie predikt dan wij gebracht hebben die zij vervloekt! De wet doet zonde kennen en gebied: doe dit en doe dat en gij zult leven!

 

De vleselijke mens kan God niet behagen!

In heel plat Nederlands zou ik tegen een ieder mens kunnen zeggen die denkt God te behagen door de wet na te leven: ben je nou helemaal van de pot gerukt? Christus is juist gestorven om de wet te volbrengen; waar ben jij nou helemaal mee bezig. Zó breng je juist het offer van Christus tot een schande! Is Zijn lijdensweg, kruisweg, marteling, kruisiging, verlaten van Zijn Vader, de Geest geven, de dood in gaan, niet voldoende voor jou? Hij heeft dat voor jou gedaan en als jij dat gelooft heb jij eeuwig leven!

 

Maak God niet tot een leugenaar!

De Geest van Christus, heilige Geest werkt en bewerkt de bekering en wedergeboorte. Hij is de onderwijzer, trooster en zegel. Het zegel is het onderpand van het eeuwige heil. Beweren dat wedergeboorte pas het begin is en dat je weer verloren kunt gaan is hetzelfde als het ontkennen van de uitverkiezingsleer en het bewarende werk van de heilige Geest. Jij maakt hiermee God uit tot een leugenaar! 

 

Positie in Christus versus relatie met God

Er is een groot verschil in een kind van God zijn en de relatie goed houden. Een Christen kan de heilige Geest bedroeven wat ten koste gaat van het proces van heiliging. Vanaf het moment van wedergeboorte wordt een mens geboren in het gezin van God. Hij/zij kan er niet maar wat op los leven want dan zal het getuchtigt worden en desnoods ontslapen in Christus vóórdat zijn/haar eigenlijke tijd gekomen is. Paulus schrijft dat wet zonde doet kennen. Waar de zonde hoogtij viert zal de genade overvloediger zijn. Zullen wij dan in de zonde leven, schrijft de Apostel? Dat zij verre! Verkregen genade is nooit een vrijbrief om er maar op los te leven.

 

Samenvatting

Wet doet zonde kennen, zij is als een spiegel uit de hemel die de mens doet in zien dat hij/zij een plaatsvervanger/Verlosser nodig heeft. Het is zeker niet de bedoeling om deze na te leven als uiting van dankbaarheid naar God en helemaal niet om gered te blijven! Alleen degenen die in Christus zijn én blijven door het werk van Zijn Geest (verzegeling, bewaring) kunnen voor God verschijnen en leven omdat God dié mens aanziet in Zijn geliefde Zoon!

Christus doet de wedergeborenen in vrijheid leven maar wél met doel: heiliging. Ieder mens moet na dit leven verantwoording afleggen van zijn of haar daden. De niet geredden voor de grote witte troon (oordeel). De geredden (wedergeborenen) voor de rechterstoel van Christus (beoordeling). Een ieder zal daar beloont worden naar wat hij/zij gedaan heeft voor God met behulp van Zijn heilige Geest. Alleen wat is gedaan uit liefde voor Jezus met behulp van Zijn heilige Geest, heeft waarde en zal blijven bestaan!

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Efeziers 2:8-9.

 


Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling

 

 

 

25/05/2018 13:38

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert