De heerlijkheid van God (3)

Door B B Koster gepubliceerd.

God geopenbaard in het vlees

De Here Jezus, God geopenbaard in het vlees was de Messias, de Belofte. Hij kwam tot de zijnen maar die hebben Hem niet aangenomen. Nee, ze hebben Hem verworpen; kruisig Hem, kruisig Hem, zo waren de kreten te horen van het joelende volk! Satan dacht de overwinning te halen door de Zoon des Mensen te doden...

 

Vertrouw niet alleen je ogen

Maar hij had het mis en de meester misleider werd zélf verleid, verblind door haat en woede... De God-mens stond op van tussen uit de doden omdat Hij God is, bekleed met macht! Hij die de heerlijkheid van God weerspiegelde naar een mensheid verloren in schuld, had de prijs betaald en keerde terug als de Verheerlijkte Zoon des mensen. Hij verscheen aan Maria en de discipelen. Wie zoekt u? Tranen vertroebelen het zicht... Als U de tuinman bent, wilt U mij dan vertellen waar mijn Meester is? Maria, Maria... Ik ben het, God geopenbaard in het vlees! Geloof dat Ik het ben, hoor naar Mijn stem. Vertrouw niet alleen je ogen maar vooral op je oren. Wie wil er vandaag de dag nog luisteren naar Mijn stem?

 

Wedergeboorte: Gods Geest werkt!

Ik ben de goede Herder die zijn leven geeft voor de schapen. De uitverkorenen behoren Mij toe! Niemand zal ze uit de hand van Mij en Mijn Vader rukken. Jij bent verzegeld met de heilige Geest; zo ben jij Mijn eigendom. Jij hoort in Mijn (geestelijke) gezin als jij wedergeboren bent door het werk van Mijn Geest, dóór het geloof in Mijn offer aan het kruis voor jouw zonden! Daar vergoot ik als het vlekkeloze, zondeloze Lam, Mijn kostbare bloed als losprijs voor velen. Opdat een ieder die in Mij gelooft (blijft geloven door de permanente inwoning, verzegeling van Mijn Geest), het eeuwig leven zal beërven!

 

Ik kocht jou vrij!

Eens zal Mijn heerlijkheid aan jou geopenbaard worden Mijn kind. Geloof niet de leugens dat je weer verloren kunt gaan. Satan en jouw geweten klaagt jou aan als jij in jouw zonden blijft leven. Hij is immers de aanklager van Gods uitverkorenen? Maar als wij onze zonden belijden is Hij getrouw en rechtvaardig om ons die te vergeven en niet meer aan te rekenen! Pleit ten allen tijde op het kostbare bloed wat Ik voor jou vergoot aan het kruis. Daar waar Ik voor jou een vloek werd, daar waar Ik jou vrijkocht uit de ketenen van satan.

 

De heerlijkheid wacht op jou!

Eens zal jij Mijn heerlijkheid weerspiegelen in de stad met paarlen poorten. Jij die alleen vertrouwde op mijn genade, hebt genade gevonden, genade die jij niet had verdiend! Ik weet dat je er nu nog niet veel van begrijpt, jouw zicht is nog zo troebel, jij kijkt in een bewazemde spiegel. Eens zal de heerlijkheid van God jóu geopenbaard worden. Dan zul jij mij gelijk zijn. Geen pijn, verdriet of rouw en dood zal er meer zijn. Dáár zal jij stralen als de zon!

25/05/2018 13:37

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert