De heerlijkheid van God (deel 2)

Door B B Koster gepubliceerd.

32321bdbbde1962f95a6cefc707899a0_medium.Het plan

In de test van de vrije wil hadden Adam en Eva gefaald. Ze werden verdreven uit de hof van Eden opdat ze ook niet nog eens zouden eten van de boom des Levens. God had Eva echter de belofte gegeven dat ooit het moment zou aanbreken dat haar zaad de kop van de slang zou vermorzelen. In Zijn eeuwige raadsbesluiten had Hij met Zijn Zoon een plan gemaakt om Zijn liefde aan de wereld kenbaar te maken door Hem te offeren.

 

Perfecte weerspiegeling

Ik heb onlangs nagedacht over het grote wonder van de incarnatie van Christus omdat het alles te maken heeft met de heerlijkheid van God. Denkt u eens in dat Jezus van het ene moment naar het andere vanuit de nabijheid van Zijn Vader met eeuwige heerlijkeid, pracht en praal en engelen omgeven, in het duister terecht kwam in de baarmoeder van Maria door overschaduwing van de Heilige Geest. Hij die Erfgenaam gemaakt is van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord. Zijn naam is Jezus en wie naar Zijn leven kijkt, leert God (weliswaar begrensd) kennen. De Bijbel leert dat Jezus God geopenbaard is in het vlees; Hij is het Beeld van God! In alles hoe Hij sprak en handelde was het verheerlijken van Zijn Vader het grootste doel! Als Hij wonderen deed, erkenden de mensen dat Hij toch wel een heel bijzonder mens was en dat Hij wel van God gezonden moest zijn. Velen hebben gedacht dat Hij alleen maar een profeet was die woorden van de Allerhoogste sprak... Maar hoe zat het dan met het wonder in Kana waar Hij water in wijn veranderde; hoe was het überhaupt mogelijk dat Hij gezag had over de schepping en de natuur over dood en leven? Was Hij dan toch de beloofde Messias?

 

Belofte aan Eva vervuld

Laat ik vooropstellen dat het leven van Jezus perfect en zonder zonde is geweest omdat Zijn lichaam geen deel uitmaakte van de verdorven natuur. Ik wil dit benadruken omdat in veel kringen de gedachte leeft dat Hij wel kon zondigen maar het niet deed. Nee! Jezus was het perfecte Lam van God om de zonden van de wereld te dragen en Zijn sterven was de enige oplossing voor het zonde probleem. Zijn bloed bracht verzoening want zonder bloedstorting kan er geen vergeving plaats vinden. Na drie dagen stond Hij, God bekleed met macht, op uit de dood die Hij door Zijn sterven had overwonnen. De belofte die de Here God aan Eva had gedaan was vervuld want de kop van de slang was vermorzeld! Een tijd later voer Jezus ten hemel in Zijn verheerlijkte lichaam. In gehoorzaamheid had Hij Gods wil vervuld. Aan zijn discipelen had Hij de Trooster belooft; de Heilige Geest en door die Persoon zouden ze kracht krijgen om te getuigen van Hem!

 

De weerspiegeling herstelt

In de Bijbel staat dat alle mensen van nature zondaars en haters zijn van God en Zijn woord! Echter door datzelfde woord kan een mens als het samen gaat met persoonlijk geloof tot bekering komen. Het geloof komt dus door het gehoor en het gehoor dóór het gepredikte Woord. Dat geloof echter is een geschenk van God zodat niemand zichzelf daar de eer voor kan geven. Gods Geest doet het schitterende werk van de wedergeboorte door een nieuwe natuur aan de bekeerde mens te geven; de natuur van Christus! Door die Goddelijke natuur te laten groeien en te wandelen door de Geest, wordt Jezus steeds meer zichtbaar in die mens tot verheerlijking van God!

 

Gods oproep tot bekering

Het is nu nog genadetijd maar deze periode snelt naar zijn einde toe. Bij het afsluiten van die tijd is het voor alle mensen die het Evangelie gehoord en niet gehoorzaamd hebben te laat want dan zal er geen mogelijkheid meer zijn om tot bekering te komen! Erken, geef toe met een oprecht hart dat u een zondaar bent en kniel neer bij de voet van het kruis; ook voor u is Jezus gestorven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft. God doet dóór Zijn Geest de wedergeboorte en daardoor mag u óók Zijn heerlijkheid weerspiegelen in uw leven!

 

Echte liefde

God heeft u niet geschapen als een robot maar als mens zodat u in staat bent om vanuit uw hart lief te hebben. Omdat God een Persoon is met gevoelens wil Hij in relatie staan met de mens. Zoals u in dit artikel hebt gelezen wordt deze relatie herstelt door wedergeboorte en het wordt mogelijk omdat Gods Geest in u komt wonen. U kunt met Hem communiceren door te bidden, te danken voor Zijn schitterende schepping: hoe groot zijt Gij! Echter het mooiste wat u Hem kunt geven bent u zelf! Hoe? Door gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord. Wilt u Hem uw liefde betonen? God is werkelijk in uw leven geïnteresseerd; geef Hem dan uw liefde en uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn!

 

Geschreven door: B.B. Koster - 18 maart 2016

Bron gegevens: Herziene Bijbel Vertaling

 

 

25/05/2018 13:36

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert