De heerlijkheid van God (deel 1)

Door B B Koster gepubliceerd.

32321bdbbde1962f95a6cefc707899a0_medium.

Intro

Zoals sommige lezers weten ben ik een denker die maar wat graag zijn brein gebruikt om na te denken en te filosoferen over de zin van het leven. Dat heeft denk ik heel veel te maken met de verliezen die ik in mijn leven heb meegemaakt maar vanzelfsprekend  speelt mijn karakter daar ook een rol in. Wat dat betreft heb ik veel gemeen met mijn biologische vader die al vroeg uit mijn leven verdween. Als christen besef ik des  te meer dat hetgeen wat de wereld te bieden heeft, mijn hongerige en dorstige ziel niet kan lessen; het is een geestelijke woestijn van entertainment en vermaak.

 

Gods doel

Momenteel ben ik een boek aan het lezen en bestuderen getiteld: Verlangen naar God, geschreven door John Piper die zich een christenhedonist noemt. Op grond van de Bijbel schrijft hij dat het Gods doel is om Zichzelf te verheerlijken. Eerlijk gezegd heb ik daar nooit zo bij stil gestaan maar hoe meer ik hierover nadenk, des te duidelijker het voor mij wordt waarom de mens is geschapen, namelijk om Gods heerlijkheid uit te stralen; te weerspiegelen tot Zijn verheerlijking! De God van de Bijbel is Geest maar ook een Persoon met gevoelens. Het feit dat de mens kan communiceren én kan voelen, bewijst immers dat hij geest en ziel is! Het lichaam vormt het omhulsel en tezamen met het intrensieke gedeelte vormt dit de mens.

 

Gods heerlijkheid

Onlangs kwam ik een artikel op internet tegen over de heerlijkheid van God, geschreven door T. Austin, wat indruk op mij heeft gemaakt en daarom wil ik er enkele zinnen uit delen zodat u over dit onderwerp een beter inzicht en begrip krijgt. Ten eerste een korte definitie: ‘Gods heerlijkheid omvat alles wat Hij is en doet’. Het voornaamste woord voor heerlijkheid in het Hebreeuws is kabod. Letterlijk betekent het ‘zwaar zijn’: iemand die als “heerlijk” wordt omschreven, is gewichtig vanwege zijn positie, macht of rijkdom. Kabod is alles wat respect afdwingt of prijzenswaardig is. Het woord heeft dus een vrij brede betekenis.

E.F. Harrison geeft een specifiekere uitleg. Hij schrijft dat kabod ook het licht aanduidt waardoor God Zichzelf openbaart, o.a. in de bliksem of de verblindende glans die vaak met godsverschijningen (theofanieën) gepaard gaat (3) (Ezech. 1:27‑28). Ik heb besloten deze uitleg bij dit artikel te voegen opdat het woord kabod voor u aanschouwelijker wordt. Ieder mens kent de overweldigende kracht van onweer en bliksem wel, zeker als dit natuurspektakel dichtbij plaats vindt. Zo ontzagwekkend is dus de heerlijkheid van God! Voor mij als nietig mens is deze waarheid moeilijk om te vatten maar ik neem het aan als waarheid.

 

Gebroken spiegel

God plantte een boom in de hof en verbood Adam en Eva daarvan te eten. Ze hadden daarin een vrije wil. Eva luisterde naar de slang die waarheid vermengd met leugens sprak en plukte de verboden vrucht die ze deelde met Adam. Zo kwam de zonde in de wereld en kwam er een breuk in de communicatie met God. Niet langer meer weerspiegelden de eerste mensen op aarde de heerlijkheid van God in het paradijs. Dit moet Hem enorm veel verdriet hebben gedaan! Hij had robots kunnen scheppen zonder vrije wil maar hadden die ooit liefde kunnen geven?

 

Geschreven door: B.B. Koster – 12 maart 2016

Brongegevens: Whitefield.nl – literatuur/artikelen – De heerlijkheid van God – T. Austin. Tom Austin is een zendeling van Mission to the World (PCA) en werkt als hoogleraar aan de Nairobi International School of Theology.
3. Harrison, “Glory”, Baker’s Dictionary of Theology, p. 236
25/05/2018 13:36

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert