De zoektocht naar geluk (deel 1)

Door B B Koster gepubliceerd.

0b6233abbf8cc5a91004dade8b1f5695_medium.Als het goed is zijn we allemaal op zoek naar geluk. Het zou toch een gekke ervaring zijn als u een medemens tegenkomt die de vraag stelt: ‘ik wil ongelukkig worden, weet u de weg daar naartoe?’ Nee, ieder mens is op zoek naar geluk! Maar hoe paradoxaal het ook klinkt: velen roepen bewust of onbewust het ongeluk over zich uit.

De één is gezond en groeit op in een stabiel en gelukkig gezin; de ander is ziek of minder gezond en sterk en groeit op in een gezin waar geenszins sprake is van stabiliteit en geluk. De persoon uit het ‘eerste’ gezin heeft dus een grote voorsprong op de ander uit het ‘tweede’ gezin. De kans is echter groot dat degene het geluk gaat zoeken in het materiële. Als ik terug kijk naar mijn kindertijd was die alles, behalve gelukkig. Mijn vader was 35 jaar toen hij overleed aan de gevolgen van leukemie. Ik was een ventje van 5 jaar. Het enige wat ik weet omtrent mijn vader was dat ik naar zijn begrafenis wilde om afscheid te nemen maar dat ‘voorrecht’ was mij als kind niet gegund. Ongeveer twee jaar later is mijn moeder hertrouwd.

Doordat ik al zeer vroeg geconfronteerd werd met de dood had ik als kind al grote vragen over het leven en ooit wilde ik ook naar die plaats waar mijn vader nu was. Wat heeft hij geworsteld met geloofsvragen, o.a. over de uitverkiezingsleer. Kort voor zijn ziekte kreeg hij de zekerheid van het eeuwige leven. Eén van zijn lievelingsliederen op de rouwadvertentie laat een machtig getuigenis zien:

Op het Godslam rust mijn ziele,
Vol bewond'ring bidt zij aan;
Alle, alle mijne zonden,
Heeft Zijn zoenbloed weggedaan.

Misschien bent u ook op zoek naar allerlei manieren om levensgeluk te vinden maar lukt het maar niet om de leegte in uw hart op te vullen... In materiël opzicht heeft de meerderheid het goed getroffen in het rijke westen, maar in geestelijk opzicht is het een armzalig gebeuren en de honger is groot!

De mens is op zoek om de leegte in het zielenleven op te vullen met zowel materiële als immatriële zaken. Van beiden wil hij steeds meer, want het meer is nooit vol... Door alles wat ik meegemaakt én geconsumeerd heb ben ik ervan overtuigd dat mijn geluk ligt in een levende relatie met God en alléén door Zijn inwoning van de heilige Geest die bezig is mij te tranformeren naar het beeld van de Here Jezus. Tenslotte is dat ook de opdracht voor elk wedergeboren Christen: gelijkvormig te worden aan het beeld van Gods Zoon. De kracht ligt dus in de persoon van de heilige Geest en als Hij aan het werk is in het leven de Christen volgt de rest vanzelf en ik geloof dan ook stellig dat daarin de kracht ligt van het getuigenis.

Inmiddels weet ik uit ervaring dat als ik over dit soort onderwerpen schrijf er weinig reacties op volgen. Ik gun echter ieder mens dié echte rust en vrede die God wil geven in een levende relatie met Hem en dat is het tegenovergestelde van religie! Dé reden dat ik graag hierover schrijf!

Reacties en/of vragen zijn van harte welkom!  

 

Bron lied: Geestelijke liederen nummer 128

Geschreven door: B.B. Koster - 24 Februari 2016

25/05/2018 13:33

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert