Bedekking of vergeving?

Door B B Koster gepubliceerd.

2675e057b4c032c076d9a99283a6274a_medium.In mijn ena laatste blog schreef ik over het leven van Mozes die door zijn moeder Jochebed in een biezen mandje werd gelegd in de rivier de Nijl omdat zijn leven gevaar liep. Farao had namelijk de opdracht gegeven om alle Hebreeuwse baby-jongetjes te doden omdat hij bang was voor het Joodse volk dat steeds maar groter werd en een bedreiging voor zijn heerschappij begon te vormen.  

Maar voordat het mandje bestendig was voor het water werd het ingesmeerd met pek. Waarschijnlijk gebruikte Jochebed het pek wat gewonnen werd uit naaldbomen, maar waar ik naartoe wil is de geestelijke betekenis van het woord pek. Het woord staat namelijk voor losprijs of zoenmiddel!

De eerste keer dat we over pek in de Bijbel lezen gaat het over het bouwen van de ark door Noach en zijn zonen. Net als Mozes was ook hij een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten en ook hij wandelde met God. Noach en zijn gezin (met aanhang) vond genade in de ogen van God! In Genesis hoofstuk 6:14 staat: Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Bij de ark zien we dus dat de bedekking met de pek diende ter bescherming tegen het water van de zondvloed, dus tegen het oordeel van God.

In het Oude Testament werden de zonden van de mensen, als ze een offer hadden gebracht, bedekt door het bloed van een offerdier, Ps. 32:1. Die offers wezen vooruit naar het komende offer van de Here Jezus, maar konden geen zonden wegnemen! Men moest telkens met een offerdier naar het altaar gaan als men had gezondigd. De arme mensen mochten weliswaar een kleiner dier offeren dan de rijkere, maar offeren was een kostbare zaak. Desbetreffende persoon legde de hand op de kop van het dier waardoor de zonde symbolisch overging naar het onschuldige slachtoffer en gedood, gestroopt en in stukken verdeeld werd door die persoon (Leviticus 1:1-7). Hierdoor werd men ook bepaald bij de prijs die betaald moest worden voor de zonde(n).

In het Nieuwe Testament zien we een grote verandering. Een ieder die tot bekering en wedergeboorte komt is niet alleen bedekt onder het bloed van Jezus maar ook nog eens vergeven! Bekering houd namelijk in dat jij je vereenzelvigd met het offer van Gods Zoon! Wedergeboorte is het werk van Gods Heilige Geest. Net als pek is bloed een kleverige substantie en zorgt het in geestelijk opzicht ook voor bedekking én vergeving van zonden. De waarde van Zijn bloed en offer is zo groot dat God al onze zonden uit het verleden, heden en toekomst vergeeft op grond van Christus’ bloed. God ziet ieder wedergeboren kind van Hem aan dóór Zijn Zoon!

Echter is het belijden van zonden erg belangrijk als het gaat om uw en mijn relatie met God! Een waar kind van God zondigt nooit goedkoop, maar wat staat er in 1 Johannes 1:9? Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen!

 

Geschreven door: B.B. Koster – juni 2015

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010. Bron Bijbelteksten: Herzienestatenvertaling.nl

Bron gegevens: Bijbelarchief.nl - Bedekt of vergeven - NT vergeving gaat veel verder... 

25/05/2018 13:33

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert