Mozes een dienstknecht van God

Door B B Koster gepubliceerd.

25ef180de2f12f8ca818a27ff22e69b9_medium.Het leven van deze herder, leider én profeet is opgedeeld in drie periodes van veertig jaar. Opgevoed met de Bijbel kent u het verhaal van het kindje van Joodse ouders die in een biezen mandje besmeerd met pek (bedekking ofwel verzoening) in het water wordt gelegd en gevonden wordt door de dochter van de Farao. Zijn naam betekent dan ook: "uit het water gered'!

Mozes was een man met een pittig karakter en een groot intellect wat hij had ontwikkeld aan het hof van Farao. Hij kon (net als ik) niet tegen onrecht en sloeg een Egyptenaar dood, vluchtte het land uit en werd een schaapherder. In deze periode werd zijn karakter bijgeschaafd en werd hij steeds meer de man die God van hem wilde maken. Ook trouwde hij met Zippora, de dochter van Jethro, priester van Midian. Ongetwijfeld heeft hij in zijn huwelijk geleerd wat het is om geduld te hebben.

Het verhaal van de brandende struik kennen de meesten wel en voor Mozes zal het niet de eerste keer zijn geweest dat hij met dit fenomeen geconfronteerd werd. Maar in dit geval was het anders dan normaal want deze struik bleef volledig intact! God was daar in de gedaante van een vuurvlam en daarom was die plek heilig geworden! Het schoeisel van Mozes moest dus uit, voordat God tot hem kon spreken. Hij had lijden van zijn volk in Egypte gezien en nú was het moment aangebroken voor bevrijding en Mozes kreeg daar de opdracht om naar de Farao te gaan en hem toe te spreken! Maar hij gaat met God in discussie met als gevolg dat de eer van woordvoerder naar zijn drie jaar oudere broer Aäron gaat.

Na tekenen, wonderen en plagen is het volk eindelijk bevrijd van slavernij maar we zien dat het iedere keer weer terugvalt in ongeloof. Wat werd het geduld van God én van Mozes Zijn dienaar op de proef gesteld, en dat voor veertig jaar lang! Aan het eind van zijn leven is hij nog steeds sterk van lichaam en geest, maar voor God is het genoeg. Mozes is veranderd in de zachtmoedigste man op aarde en het wordt tijd om Zijn dienaar thuis te halen. Nadat Mozes zijn leiderschap heeft overgedragen aan Jozua  beklimt hij de berg Nebo,  waar God  een wonder verrichtte en Mozes het gehele land Kanaän laat zien en met hem praat zoals vrienden dat met elkaar doen. Mozes' ziel en geest wordt opgenomen in Zijn heerlijkheid en zijn lichaam wordt daar begraven.

25/05/2018 13:32

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert