Abraham een dienstknecht van God

Door B B Koster gepubliceerd.

7137bc5d64d92533fe931333f35b2e2c.jpg“Abraham, Abraham!” “Zie hier ben ik” “Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.” Badend in het zweet schrikt hij wakker uit zijn droom. Sara slaapt heel vredig en heeft niks gemerkt. Abraham staat op en loopt de tent uit om naar de schitterende sterrenhemel te kijken. Het is al weer een tijd geleden dat God tot hem had gesproken en hem had beloofd dat zijn nageslacht zo talrijk zou worden als de sterren die hij kan tellen.

Jaren waren voorbij gegaan zonder dat er iets was gebeurd en terwijl ze ouder werden begon de twijfel te groeien of God zich wel aan Zijn belofte zou houden... Wie was Hij toch die hem uit Ur der Chaldeeën had geroepen?

Al vele keren was zijn geloof en dat van Sara op de proef gesteld, maar eindelijk hadden ze dan toch een zoon gekregen: Ismaël. Maar hij was verwekt bij Hagar zijn slavin en niet bij Sara zijn vrouw. God was met de jongen geweest en hij was een boogschutter geworden en was met zijn Egyptische vrouw in de woestijn gaan wonen bij Paran. Wat was hij trots op Ismaël maar hij wist dat hij niet de zoon van de belofte was.
Een jaar nadat drie mannen hem en Sara hadden bezocht werd hun zoon Izak geboren; de zoon van de belofte. “Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?” waren de woorden geweest.

Toen kwam dat vreselijke moment dat God aan hem had gevraagd of hij zijn zoon Izak wilde offeren als een brandoffer in het land Moria op een van de bergen die Hij zou noemen. Juist dié God die hij al de jaren nadat hij uit zijn geboorteland was vertrokken, gehoorzaam was geweest en had gediend, had hem zo iets vreselijks gevraagd te doen: een mens offeren; zijn eigen zoon Izak!

Zo vaak had hij zich afgevraagd wie die God was die hij diende. In zijn geboorteland waren vele afgoden en mensenoffers waren de normaalste zaak van de wereld... Deze God was toch anders had hij gemerkt; persoonlijker... Iedere keer weer werd hij op de proef gesteld om te zien wat er in zijn hart leefde... De volgende dag was hij op weg gegaan samen met zijn zoon en dienstknechten en de ezel bepakt met kloofhout; na drie dagen waren ze aangekomen in het land Moria... in de verte had hij de berg zien liggen waar hij zijn geliefde zoon zou gaan offeren.

“Mijn vader hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer” had Izak gevraagd “God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon.” was zijn antwoord geweest en zo hadden ze de berg beklommen die God hem genoemd had. Toen ze op de plek waren aangekomen, had hij het altaar gebouwd en het hout erop gelegd dat zijn zoon gedragen had. Daarna had hij hem vastgebonden en erop gelegd, en toen, ja toen was het moment aangebroken dat hij zijn zoon moest offeren en hij was ervan overtuigd geweest dat God bij machte was om zijn zoon uit de dood op te wekken... Wat was hij blij toen die stem uit de hemel klonk... want hij hield zoveel van zijn zoon en zijn aandacht werd getrokken naar een ram die vastzat in de struiken; die werd geofferd in de plaats van Izak... Dus zijn God wenste geen mensenoffer en onderscheidde Zich hierin van de andere goden.
Daarna sprak de Engel nog een keer met de belofte van een rijke zegen en een talrijk nageslacht. God had wonderlijk voorzien in een plaatsvervanger voor zijn dierbare zoon.

Met een tevreden glimlach kijkt Abraham nog even naar de sterrenhemel. Er zijn er zoveel dat hij ze niet kan tellen... Langzaam loopt hij naar de tent en gaat weer naast Sara liggen. Ze is oud geworden en wat hebben ze samen veel meegemaakt. Hij geeft haar een kus op haar hoofd en probeert de slaap weer te hervatten. Abraham, een man met een levend geloof, een diensknecht van God.

 

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010. Bron Bijbelteksten: Biblija.net

25/05/2018 13:31

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert