Niet verlost door zilver en goud

Door B B Koster gepubliceerd in Evangelie

Tijdens het lezen van een bijbelstudieboek over mijn relatie met God, werd ik weer eens bepaald bij de betekenis van edele metalen in de Bijbel. De auteur schrijft daar over over de tabernakel, dat tent of verblijfplaats (mishkan) betekent, de woonplaats van God, en over de vrijwillige bijdrage die het volk mocht geven voor de bouw van het huis Gods. In Exodus 25 verteld de Here God dat Hij het verlangen heeft om tussen de mensen te wonen in het heiligdom (miqdash) afgeleide van het woord qadhash wat schoonmaken of zuiveren betekent.

Ten eerste wordt er gesproken over goud, dat zeldzaam en puur is, nadat het zuiveringsproces is voltooid. Dit edelmetaal vertegenwoordigt de Godheid van de Here Jezus. Eén van de geschenken die Hij van de wijzen uit het oosten kreeg was goud. Ook de straat van de hemelse stad is gemaakt van goud!

Ten tweede wordt er gesproken over zilver, dat spreekt van verlossing en verzoening. De eigenlijke tabernakel was opgebouwd uit achtenveertig planken van acaciahout, overtrokken met goud, en elke plank stond op twee zilveren voetstukken. Judas Iskariot verraadde de Here Jezus voor dertig zilverstukken, de prijs voor een slaaf!

Ten derde wordt er gesproken over brons, dat symbool staat voor kracht en oordeel. Denk hierbij aan de bronzen slang die Mozes moest maken voor allen die getroffen waren door God oordeel. [Numeri 21]

Een wedergeboren kind van God is niet gered door één van deze edelmetalen, maar door het bloed van Jezus Christus omdat alleen door bloedstorting vergeving kan plaatsvinden. [1 Petrus 1:18-19] Dit betekent dat er vereenzelviging moet plaatsvinden met het offer van Christus: ‘...opdat een ieder die in Hem gelooft (persoonlijk), niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft.' [Johannes 3:16]

Tenslotte wil ik u bepalen hoe God naar de zonde kijkt door te omschrijven wat iedere Israëliet moest doen als hij een brandoffer bracht. Er moest een mannelijk dier zonder gebreken worden uitgekozen en vrijwillig worden aangeboden bij de ontmoetingstent. De hand moest op de kop van het offerdier worden gelegd, om vervolgens geslacht en gevild te worden en als laatste in stukken gesneden. Door deze opdracht werd de persoon in kwestie geconfronteerd met de ernst en de gevolgen van zonden in zijn leven.

Als ik dat zo lees dan vraag ik me af in hoeverre ik bewust ben van de zonden in mijn leven en of ik niet vaker mijn zonden moet belijden [1 Johannes 1:9], zodat het hart (het verstand) schoon blijft en de Heilige Geest de ruimte krijgt in mijn leven. U kunt nu al de zekerheid van het eeuwige leven krijgen door vereenzelviging met het offer wat de Here Jezus voor u heeft gebracht. De prijs is betaald en u mag het aannemen in geloof!

 

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010. Bron Bijbelteksten: Biblija.net


Bron gegevens:

Mijn hart Gods woning – Edith van der Deen
Wikipedia.org - Tabernakel

25/05/2018 13:31

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert