De kracht van Jezus' bloed

Door B B Koster gepubliceerd.

593b6ab9ce826d3a13371109ba90ef89.jpgZo heet de titel van een boek van één van mijn favoriete schrijvers Andrew Murray. Het is bijna niet te begrijpen hoe groot die kracht is. Maar zó groot dat satan en zijn demonen ervoor wegvluchten! Zó groot dat de mens die in zonde gevallen is, door geloof in dat heilige bloed van Jezus een kind van God kan worden door geloof. Alleen door geloof!

Hoe graag u de hemel zou willen verdienen door het doen van goede werken en inspanningen, goed zijn voor uw medemens en trouw naar de kerk gaan… Als u op een andere manier uw redding zou kunnen bewerken, had Jezus niet naar deze aarde hoeven komen om Zijn Vader en de mensheid te dienen en uiteindelijk te sterven aan het kruis.

Geen enkel mens die in hemel komt kan zich op de borst kloppen en zeggen dat het zijn of haar verdienste is als de kinderen van God voor de rechterstoel komen te staan om beoordeeld te worden naar hun werken opdat ze wel of geen beloning mogen ontvangen. Sterker geloof ik dat als de Heilige Geest de tijd en de ruimte heeft gekregen om te werken in het wedergeboren kind van God het besef steeds sterker geworden is dat hij/zij een zondaar is, afhankelijk van de genade van God! Die God die zo heilig is dat geen zonde bij Hem in de buurt kan komen. Geen eigen werken dus en geen eigen gerechtigheid - Efeze 2:8. Alleen maar de vraag: “waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen?”

Door de omstandigheden in mijn leven ben ik er achter gekomen wat er allemaal in mijn hart leeft en dat is niet fijn kan ik u vertellen maar het maakt me des te dankbaarder dat God mij door het bloed van Zijn Zoon heeft vrijgekocht van zonde en een eeuwige dood… Het is een grote gedachte dat God mij aanziet door Zijn Zoon Jezus Christus als had ik nooit gezondigd. Daar kan ik niet bij maar ik geloof het. Ik neem het aan. Ik dank ervoor… Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt (en verlost) van alle zonde zegt Gods Woord (1 Johannes 1:7). Ik wil het duidelijk maken naar aanleiding van een verhaal dat ik als tiener hoorde en indruk op me maakte. Omdat het zo lang geleden is heb ik er een draai aangeven, maar de boodschap blijft het zelfde!

Daar kruipt een slang langs de boom omhoog met een vogelnest in het vizier. De moeder ziet de slang naderen en is bang voor haar jongen… Wat moet ze doen? Ze is niet in staat om de slang weg te jagen en ook kan ze de jongen niet oppakken zoals een kat dat met haar welpen doet. Maar één ding weet ze wel; slangen zijn als de dood voor een soort blad... Ze heeft nog even tijd en ze kent de plek waar die bladeren groeien dus snel vliegt ze er naar toe, plukt een blad van de boom en vliegt terug. De slang is nu vlakbij… Nog even en één van haar jongen zal opgepeuzeld worden door dit kronkelende roofdier. Vastberaden gooit ze het rode blad over het nest en vliegt weg om een eindje verderop te zien hoe het gaat aflopen. Nu de slang vlakbij is wil hij het nest aanvallen en één van de jonge kuikens meenemen. De aanval is ingezet maar dan ziet de slang het rode blad en deinst terug. Hij weet niet hoe gauw hij er vandoor moet gaan. Dit blad is zeer giftig, het beangstigd hem en maakt hem krachteloos! De moeder die alles heeft gadegeslagen vliegt terug naar het nest en plukt het blad weg. Die is niet meer nodig want de vijand is verslagen en haar jongen gered!

De grootste nederlaag die satan leed was het moment dat Jezus de geest gaf en zei het is volbracht! (Johannes 19:30) Er word vaak gezegd dat Hij werd vermoord maar dat is niet zo want Gods Zoon legde Zijn leven af! Het leven van de moordenaars die naast Hem hingen werd bekort door de benen te breken maar niet bij Jezus want Hij was al gestorven… Een ieder die geloof dat Jezus voor zijn of haar zonden gestorven is mag danken voor de prijs die aan dat kruis is betaald. Alleen degene die gelooft mag schuilen onder het bloed van het Lam en is gered uit de klauwen van satan de slang. Alleen degene die gelooft in het verlossende bloed van Gods Zoon heeft eeuwig leven. Alleen door het geloof in plaatsvervangend sterven mag u weten een kind van God te zijn! Alleen door geloof mag u straks de paarlen poorten van de hemel binnengaan. Gekocht en betaald door het kostbaar en dierbare bloed van het Lam!

25/05/2018 13:30

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert