Schuilen bij Jezus

Door B B Koster gepubliceerd.

50859_schuilen_bij_jezus9999.jpgIk weet niet hoe oud u bent en ook niet wat u allemaal heeft meegemaakt. Misschien bent u in een christelijk gezin opgegroeid en hebt u altijd gelooft dat Jezus Christus voor de zonden van de wereld is gestorven. Maar heeft u het offer persoonlijk aanvaard voor uw leven?

 

Eeuwig leven verkrijgt u namelijk alleen door geloof in het plaatsvervangend offer. Gods Woord zegt dat er zonder bloedstorting geen vergeving is (Hebreeën 9:22). Als u berouw heeft van uw zonden en dankt dat Jezus voor u aan het kruis is gestorven, wordt u wedergeboren. Uw geest die dood was wordt levend en Gods Heilige Geest komt in u wonen en drukt het zegel van verlossing op uw leven. Hierdoor kunt u weer communiceren met God. Zijn verlangen is om weer in contact te komen met de mens! Ook getuigd Gods Geest met uw geest dat u Zijn eigendom geworden bent.

Hét bewijs dat iemand een kind van God is, is de inwoning van de Heilige Geest! (Romeinen 8:9) Die Geest van Christus is het onderpand, de verzekering van uw eeuwig heil (Efeze 1:14) Als u de werking van Gods Geest niet of weinig ervaart kan dat te maken hebben met niet beleden zonden in uw leven. Na berouw mag u altijd bidden of God u opnieuw wil vullen met Zijn Geest - Efeze 5:18. Het is een opdracht om vervuld te blijven!

En wat als er gevaar en vervolging dreigt in uw leven? Of ziekte en dood? Dan mag u schuilen bij Jezus uw Redder die voor uw zonden gestorven is en de prijs heeft betaald! Ik las in een dagboekje het volgende verhaal wat indruk op me maakte:

Charles Wesley stond voor het open raam te kijken naar het prachtige landschap. Opeens zag hij een zangvogel die door een havik werd achtervolgd, maar die wist te ontkomen door het open raam en zich te verbergen onder de jas van de verbaasde Wesley. Dit voorval was voor de prediker van grote betekenis. Want juist toen hij daar stond was hij verdrietig en terneergeslagen. Door dit vogeltje zag hij ineens de oplossing: het radeloze diertje was gered door te vluchten naar een veilige plaats. Had hij dan zelf geen Toevlucht? Kon hij niet vluchten en schuilen voor het gevaar bij zijn almachtige Verlosser?

Die dag werd een keerpunt in zijn leven. Hij dankte zijn Meester voor de les en diep onder de indruk dichtte hij:


Jezus, Die mijn ziel bemint,
‘ levensstormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Gods kind,
Leg mij aan Uw boezem neer.
Als de golven woedend slaan
Tegen rotsen op en neer,
Laat mij aan Uw zij dan staan,
Tot de storm voorbij is, Heer!

 

 


Johannes De Heer 180

Dagboekje: Het Rechte Spoor

Charles Wesley - 1707-1788 is een van de meest vruchtbare gezang schrijvers in het Engelse taalgebied.

25/05/2018 13:29

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert