Waar klemt u zich aan vast?

Door B B Koster gepubliceerd.

50859_gods_uitnodiging_k1642.jpgIeder mens klemt zich wel ergens aan vast, zo niet dan is het een mens zonder hoop. Het kan heel goed zijn dat het materie is; uw geld en bezittingen. Een mooi huis, een snelle auto, dure kleding, glitter en glamour. Misschien glimlacht u nu wel en denkt: “nee, materie zegt me niet zo veel, ik hecht veel liever aan de waarden en normen in het leven die er toe doen, zoals: trouw, liefde en geborgenheid; de zaken die mijn ziel voeden!”. Eh… is dat alles in uw leven? En wat als u het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld? U kunt toch niets meenemen, mocht u al geloven in een leven ná dit leven.

Mijn moeder was Christen en ze leefde alleen maar uit genade (Romeinen 5:1). Ik heb bij haar ziekbed gestaan en was erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Ze nam niks mee; haar geest en ziel verlieten het lichaam en daar lag alleen nog maar het omhulsel, haar tijdelijke woning, haar tempel. Een kind van God zien sterven wat alleen maar geleefd heeft uit en door de Genade van Jezus Christus maakt grote indruk kan ik U vertellen! Misschien gaf God haar een kus toen Hij haar thuishaalde, ik weet het niet. Ik las er onlangs iets over en vind het een hele mooie gedachte...

God geeft en neemt het leven, de geest weer tot zich. Engelen waren er al voordat mijn moeder haar laatste adem uitblies. Wat een verschil tussen het lijdend en strijdend gezicht en één die door de dood veranderd is in marmer... De overwinning straalde ervan af, zeer indrukwekkend! Daar lag het lichaam van mijn moeder, een grote glimlach op haar gezicht. Thuisgehaald door haar Heer en Heiland die voor haar de prijs op Golgotha betaalde! Nooit geen eenzaamheid, pijn of verdriet meer. Wat een troost en wát een heerlijke gedachte!

Ik hoop dat u hier amen op kunt zeggen maar het kan ook zijn dat u zich nu afvraagt: “ben ik wel een Christen?” Ik heb altijd wel geloofd, trouw naar de kerk gegaan mijn hele leven lang. Ook heb ik heel veel voor mijn medemens gedaan en nooit een vlieg kwaad gedaan… Misschien beroept u zich wel op een bijzondere ervaring; u zag een licht! Weet u dat goede werken en ervaringen u geen kind van God maken? Wat betreft ervaringen: Satan kan zich ook voor doen als een engel van het licht lezen we in de Bijbel (2 Kor. 11:14). Gevoelservaringen zijn gevaarlijk. Weet u waarom? Omdat uw wil en dus ook uw verstand daar niet bij betrokken zijn! Misschien voelt u zich nu enorm gekwetst en dat is niet mijn bedoeling. Ik wil u graag vertellen wat Gods Woord zegt hoe U voor eeuwig een kind van God kunt worden. Namelijk door bekering en wedergeboorte.

Mag ik u in de geest meenemen naar een heuvel. Nee, daar staat geen huis of prachtig kasteel op maar een martelwerktuig. Het hangt bij veel mensen om de nek; hét symbool van het Christendom... Juist, het kruis! Daar stierf Christus voor U! Daar werd God geopenbaard in het vlees, een vloek om voor U de prijs te betalen. Wilt u dit Offer accepteren in uw leven? Dank dan (dat is geloof in actie) met een oprecht hart en met uw volle verstand dat Jezus voor uw zonden aan het kruis gestorven is en vraag Hem in uw hart te komen door Zijn Heilige Geest. U zult zich dan nooit meer afvragen: “waar klem ik me eigenlijk aan vast in dit leven?” De Geest van God overtuigd door middel van uw geest dat u een kind van God bent geworden door geloof (Romeinen 8:16). Voor eeuwig want het geloof komt niet van U, het is een geschenk van God! (Efeze 2:8-9) Verzegeld met Zijn Geest en uw naam gegraveerd in Zijn handpalm en getekend in het Boek des Levens. Wát een zekerheid en wát een Genade! Klem u zich vandaag nog vast aan dat ruwhouten kruis!


Bron Bijbelteksten: Biblija.net
Inspiratie: Joh. De heer 836 – Op die heuvel daarginds

25/05/2018 13:29

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert