Vergeving vragen of belijden?

Door B B Koster gepubliceerd.

50859_hoe_is_uw_relatie_m2873.jpgMenig Christen vind de dagelijkse omgang met God moeilijk. “Ik heb weer gezondigd of verkeerd gedacht, ik voel me niet waardig om met God te spreken, ben ik Zijn kind nog wel?” Komen deze gedachten je bekend voor? Bij mij in ieder geval wel! Daarom is het belangrijk om te weten wat de God hierover zegt in Zijn Boek.

Weer wil ik benadrukken dat een kind van God Jezus Christus als Zijn persoonlijke verlosser en zaligmaker heeft aangenomen en rust op het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha voor zijn/haar zonden. Alleen door genade. Nu zal ik uitleggen waarom dit zo belangrijk is en waarom werken of een combinatie van geloof en werken dodelijk zijn voor de mens als het gaat om eeuwige redding. Als een mens de genade kon verdienen is het geen genade meer. Al onze al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed voor God (Jesaja 64:6)

Gods wens was dat Hij in de gedaante van Zijn Zoon Jezus Christus de zondenlast zou dragen aan het kruis.Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt (Galaten 3:13). Dáár kwamen het gericht en de liefde van God voor de mens tot stand. Zou gauw een mens inziet dat die nooit kan voldoen aan de eis die God stelt, namelijk het houden van de hele wet knielt deze neer bij het kruis en zegt “wees mij arme zondaar genadig”.

Omdat Jezus de volledige toorn van God aan het kruis heeft gedragen en uit de dood is opgestaan kon Hij als verheerlijkt mens met Zijn bloed voor God verschijnen. Nu komt één van de belangrijkste aspecten van Zijn functie als Hogepriester in de hemel. Hij bidt en pleit voor Zijn kinderen in de hemel Hebreeën 4:14 – 16) Omdat Zijn bloed mijn zonden vergeven heeft en God mij aanziet door Zijn Zoon kan ik vrij tot God naderen. Indien wij onze zonden belijden is Hij getrouw ze te vergeven (1 Joh. 1:9). Dit heeft niets te maken met mijn positie maar met mijn relatie die ik heb met God, een heiligend leven. Vanaf het begin van Gods schepping van de mens door Zijn Zoon Jezus Christus wou Hij omgang hebben met de mens. We lezen dan ook in Genesis dat hij met de mens wandelde in de hof.

Conclusie op basis van Gods Woord: een wedergeboren kind van God is gered, gewassen en geheiligd door het kostbare bloed van Jezus Christus. In Zijn handpalm gegraveerd, geschreven in het boek van het leven, gekocht en betaald. Gods Zoon treed voor ons op als Hogepriester zodat God Zijn kind aanziet door Zijn Zoon, alsof wij nooit gezondigd hadden. Wat een waarheid en vrede is er in mijn hart gekomen nu ik deze diepe geestelijke waarheden in mijn hart heb aangenomen. Ik hoef dus niet dagelijks vergeving te vragen voor mijn tekortkomingen maar belijden is een wijs besluit zodat ik in contact met God kan blijven en de Heilige Geest in mijn leven actief kan blijven. Mijn grootste wens is dan ook dat ik verloren zondaars bij het kruis mag brengen!

25/05/2018 13:25

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert