Kan een kind van God weer verloren gaan?

Door B B Koster gepubliceerd.

8c5bbdd55687cb0b79f2515aeea9d596.jpg Laat ik eerst vertellen wat de Bijbel, God's Woord, onder een kind van God verstaat: de enige manier om een kind van God te worden is door persoonlijk geloof in het offer van Jezus Christus. Nicodemus, een leider van de Joden begreep dit niet en vroeg aan Jezus: hoe kan een mens voor de tweede keer geboren worden? Eigenlijk onbegrijpelijk dat hij, een leider dit niet wist. Het antwoord wat Jezus gaf was: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Let op de woorden voorwaar, voorwaar. Hiermee geeft Jezus aan dat het heel belangrijk is wat Hij gaat zeggen. Het antwoord is duidelijk: niemand kan het Koninkrijk van God ingaan tenzij er een geestelijke geboorte heeft plaats gevonden. En die geboorte is het werk van God! Water spreekt van Zijn woord, de Bijbel. De Geest spreekt over de Heilige Geest die woning maakt op het moment van wedergeboorte.

Een geboorte van een gezonde baby is een blijde gebeurtenis. Het mensje heeft negen maanden in het donker gezeten en komt uit de donkere omgeving van de baarmoeder in het licht. Een wedergeboren Christen heeft in geestelijke zin het zelfde ondervonden. God zegt in zijn Woord dat mens geboren is in zonde en misdaad. Geestelijk dood, geen contact met zijn Schepper mogelijk. Zondaar omdat hij afstammeling is van Adam met als gevolg dat de mens Gods wet niet kan houden. De wet was ook nooit bedoeld voor de mens, het volk Israël vroeg naar de stem van God omdat ze de stem van Mozes niet wilden horen. Alles wat Hij zegt zullen we doen zij het volk met als gevolg de Wet. De apostel Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat de Wet zonde doet kennen. Als een spiegel uit de hemel laat God zien wat Zijn heilige standaard is. Aan die standaard kan echter niemand voldoen. De enige manier om een kind van God te worden is door genade alleen!

De Heilige Geest overtuigd de mens van zonde, gerechtigheid en komend oordeel. Dat is de reden dat die gaat inzien dat hij zonder wedergeboorte niet voor God kan verschijnen. Hij/zij bekeerd zich en vraagt of God zijn of haar zonden wil vergeven en dankt Jezus dat Hij persoonlijk voor zijn/haar zonden is gestorven. Danken is heel belangrijk om dat dit geloof in actie laat zien. De volgende stap doet God door Zijn Heilige Geest: de wedergeboorte. Hij/zij wordt verzegeld met die Geest. Een eeuwige garantie dus. Daarom is wedergeboorte een persoonlijke zaak en geloof ik niet in hedendaagse massa bekeringen tijdens een bijeenkomst, het is een persoonlijke zaak!

Ik contact gehad met hele lieve mensen maar ze geloven dat je weer verloren kunt gaan. Als de eeuwige zekerheid aan de mens ligt kan een kind van God weer verloren gaan maar hier is het punt: de wedergeboorte is God’s werk. Ja maar je kunt uit de hand van God springen c.q. weglopen van God. Zowat, je blijft een kind van God alleen met een miserabel leven en een karig loon in de hemel. Als een kind van God niet ernaar leeft heeft dit te maken met heiliging en niet met redding. Ook heeft het dagelijks belijden van je zonden niks te maken met eeuwig heil maar om een goede relatie met God te houden. De Bijbel leert duidelijk dat een mens alleen in de hemel kan komen door genade alleen en de hand die dat aanneemt is geloof. En dat geloof is ook van God omdat het bewerkstelligd wordt door de Heilige Geest.

Mijn conclusie is dan ook dat er een valse leer wordt gebracht wat vooral ten koste gaat van de rust van onzekere schapen van de Goede Herder als men zegt dat een wederomgeboren kind van God weer verloren kan gaan. Ondanks al de teksten en gelijkenissen die uit een verband gerukt worden om aan te halen om te bewijzen dat een kind van God weer verloren kan gaan. De reden dat de meeste mensen hier niet op een redelijke manier over willen praten is angst, terwijl God wil Zijn kinderen volledig in de vrijheid van de genade kunnen staan!

25/05/2018 13:24

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert