Zonneparken zijn verspilling van kostbare natuur en landbouwgrond

Door Leonardo gepubliceerd in Nieuws en politiek

 

 

         b1c3485c547e5fe2e46de24b30e964c1_medium.

 

Zonneparken zijn verspilling van kostbare natuur en landbouwgrond.

 

Nu de aardgas kraan steeds verder wordt dichtgedraaid is het creatief-economisch denken pas echt op gang gekomen. Alle mogelijke plannen komen uit de computerprinter rollen. Maar het ene plan nog absurder dan het andere. De plannen variëren van mega windmolenparken op de Noordzee tot aan megazonnepaneel parken rond de grote steden. Woningen worden over een tientaljaren van het gas afgesneden terwijl die vorm van energie misschien zelfs plaats moet maken voor een vorm van geothermie zoals dat thans reeds in het Nederlandse Westland bij enkele kassenbedrijven functioneert. Op zich niets mis mee zult u zeggen, doch schijn bedriegt. Nog afgezien van enorme kostenstijgingen voor energie die de gemiddelde burger te wachten staat, is het vooral de geluidsoverlast van windturbines die straks de burgers tot wanhoop zullen gaan drijven. Want deze zogenaamde relatief kleine windturbines zijn nodig om energie ( stroom ) op te wekken voor de pompen die het warme water van diep uit de aarde naar boven moeten pompen. Dat relatief warme water wordt door ingegraven leidingen naar de woningen geleidt om de aanwezige radiatoren te verwarmen.

Op zich lijkt het een prima systeem. Sterker nog: het lijkt dé oplossing te zijn voor de particuliere energie behoefte. Tenminste als het geluidloos zou kunnen functioneren. Maar dat is helaas niet altijd het geval blijkt in de praktijk. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om die benodigde stroom op te wekken, en een daarvan is het zonnepaneel. Het gekke is dat het idee van deze vorm van energieopwekking bij veel mensen een beetje dreigt af te glijden in de richting van een doodlopende straat. Natuurlijk zie je al verschillende woningen met zonnepanelen op het dak. En reizen de horizonvervuilende mega zonneparken inmiddels de pan uit. Doch de overheid laat thans wel een minder horizonvervuilende, alsmede minder land opofferende megakans liggen. Want de kans op grootschalige toepassing van zonnepanelen met behoud van ons landbouw en natuurgebied is er gewoon… Het is dan ook absolute onzin en vooral misbruik van ons landelijk buitengebied met gevolg ontsierende horizonvervuiling om van die afstotende zonnepaneelparken en windmolenparken op ons kostbare land te gaan bouwen. Terwijl het zo eenvoudig ook geheel anders kan. Want laten we wel wezen: Elk gebruik van een kostbaar natuurgebied of noodzakelijke landbouwgrond voor het plaatsen van zonnepanelen of windmolens  is een aanslag op ons ruimtelijk natuurbezit. Terwijl het met een beetje nadenken toch zoveel eenvoudiger zou kunnen gaan. Alleen is voor mijn onderstaande suggestie wel een flinke dosis politieke wil nodig.

Wel nu. Waar gaat het om. Als je met de auto door een industrieterrein rijdt valt het op hoe weinig er economisch gebruik wordt gemaakt van de daken van de honderden fabriekshallen. Vele tientallen kwadraat kilometers bedrijfsoppervlak dat zich in vele gevallen perfect zou lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. Als de gemeenten in hun industrieel toelatingsbeleid ondernemers zouden verplichten die daken van nieuw te bouwen hallen en kantoorgebouwen gelijk te laten voorzien van zonnepanelen, dan zou men er al snel achter komen dat die verschrikkelijk horizonvervuilende zonnepaneelparken die men thans in veel gemeentes aanlegt, niet nodig zijn. Want een plat fabriek dak is bij uitstek geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Het is effectief, terwijl niemand zich kan en zal storen aan die panelen omdat ze op een plat dak, vanaf de weg, aan het zicht onttrokken worden.  Eigenaren van bestaande bedrijfsgebouwen en kantoorgebouwen zou men moeten enthousiasmeren om tot het plaatsen van deze panelen op het dak van hun gebouw over te gaan. De energiebedrijven zouden naar mijn idee in principe eigenaar moeten worden van zo’n dak project en verplicht zijn de onderhoudskosten voor hun rekening te nemen. De ondernemer-eigenaar van zo’n pand zou men kunnen belonen voor het ter beschikkingstellen van het dak van zo’n pand door een interessante reductie op de energieprijs aan te bieden. Want voor wat hoort ook wat uiteraard.

Het is slechts een zomaar bij mij opborrelend idee. Voortgekomen uit het feit dat we in Europa duizenden kwadraat meters oppervlakte aan platte daken van bedrijven en kantoorgebouwen hebben die thans niet anders dan als dakbedekking worden benut. En veel van dat onbenutte oppervlak zou technisch gezien, zich hiervoor best kunnen lenen. Het is mij dan ook absoluut niet duidelijk dat er nog nooit over het door mij aangehaalde idee in politiek Den Haag of in een der andere Europese politieke arena’s over dit  specifieke idee is gesproken. En dat, terwijl ze daar toch menen de wijsheid in pacht te hebben…

© Leonardo.

 

 

20/05/2018 22:51

Reacties (9) 

26/05/2018 09:37
Je krijgt bijval:
https://nos.nl/artikel/2233569-leg-zonnepanelen-eerst-op-daken-en-dan-pas-op-de-grond.html
24/05/2018 13:18
In theorie zou het een goed idee zijn echter als eigenaar van een bedrijfspand zou ik me eerst achter de oren krabben alvorens aan zo´n idee mee te werken, papier is geduldig en de praktijk pakt vaak anders uit.
1
22/05/2018 11:58
Volgens mij gebeurt dat al in bepaalde gebieden. Alleen nog niet overal.
Het heeft natuurlijk ook met de dakconstructie te maken. Als ik lees dat sommige platte daken van industriegebouwen al bij een forse regenbui instorten...
1
22/05/2018 22:18
Het gebeurt nog maar heel af en toe. Dat komt omdat heel veel eigenaars van panden niet aan een dergelijk ideewillen meewerken. En wat die daken betreft kan ik je zeggen dat de meeste moderne betondaken een dragende constructie kennen die de last van zonnepanelen met gemak aankunnen. Alleen bij zink, hout en polyester constructies lukt het niet.
1
22/05/2018 06:49
Dat zou een goede oplossing kunnen zijn, maar ik heb geen inzicht in het financiële plaatje ervan!
1
21/05/2018 19:52
Met het idee is zeker niets mis en het is zelfs in uitvoering; vrienden van ons die een groot fabriekspand hebben zijn door een energiebedrijf benaderd met de vraag of ze het dak van het pand konden huren. Het energiebedrijf plaatst en onderhoud zelf de panelen en de huur die ze maandelijks ontvangen is voor hen bijna voldoende om de energierekening te voldoen. Dat = win-win.
21/05/2018 23:28
Heel goed. Daar moeten we naar toe. Dat is precies wat ik ook bedoel in mijn artikel.
1
21/05/2018 09:00
Heel interessant voorstel... Leonardo for president?
Leonardo tegen Ktje
21/05/2018 12:42
Je kan door het verbinden van al die met zonnepanelen voorziene daken van bedrijfsgebouwen, van een industrieterrein een mini elektriciteitscentrale maken. En pas op. Ik ben uiteraard geen econoom, maar ik denk dat de kosten van zo'n project niet veel hoger zullen zijn dan de kosten van zo'n zonnepark.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert