Uurhoekastrologie, klassieke vragenastrologie die precieze antwoorden geeft

Door Jules Grandgagnage gepubliceerd in Esoterie

Wat me fascineert aan 'oude wetenschappen' die nu als pseudowetenschap worden verworpen, is het achterliggend wereldbeeld. Je zou van een 'magisch wereldbeeld' kunnen spreken, een opvatting waarmee alles wat gebeurt begrepen en verklaard wordt. Met magie wordt namelijk ook een wijze van rationaliteit, een kosmologie, beschreven waarbij ervan uitgegaan wordt dat onzichtbare krachten veranderingen kunnen teweegbrengen in de materiële werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt begrepen als een samenhangend geheel van onderling afhankelijke en bezielde delen. Onder meer in de astrologie wordt die samenhang tussen 'boven' (de macrokosmos) en 'beneden' (de microkosmos) uitgedrukt als "Zo boven, zo beneden". Daarbij wordt de mens begrepen als microkosmos die onder directe invloed staat van de gebeurtenissen aan het hemelgewelf. Daardoor is het volgens deze theorie ook mogelijk om voorspellingen te maken: veranderingen aan het hemelgewelf (met name de 'reizende' planeten) verlopen synchroon met gebeurtenissen op aarde. Een praktische toepassing is de middeleeuwse uurhoekastrologie, die nu weer trendy is onder astrologen die terugkeren naar de klassieke astrologie van weleer.

Een uurhoekhoroscoop is in de astrologie een horoscoop die wordt "getrokken" om een antwoord te geven op een bepaalde vraag van een cliënt. Bijvoorbeeld: "Zal mijn onderneming succes hebben?" De Engelse astroloog William Lilly legde in zijn invloedrijke werk 'Christian Astrology' uit 1647 de regels vast van de uurhoekastrologie. Moderne uurhoekastrologen als Karen Hamaker en Derek Appleby baseren zich nog steeds op zijn bevindingen.

12_houses_of_heaven.jpg
Horosocooptekening met twaalf huizen, waarin de voor uurhoek belangrijke correspondenties planeet-huis-teken zijn uitgebeeld. Bijvoorbeeld (zie links op de tekening) 1e huis-Ram-Mars als heerser over het huis en het teken.
 

De uurhoekhoroscoop

Het tekenen van de horoscoop gebeurt op dezelfde manier als die van een gewone geboortehoroscoop. Voor een bepaalde plaats (waar de vraag gesteld wordt) op een gegeven tijdstip (geboortemoment van de vraag) wordt een tekening gemaakt van het hemelgewelf vanuit een geocentrisch standpunt. Daarbij worden zon, maan en planeten, samen met een aantal vaste sterren op een cirkel geplaatst die de zodiak met de twaalf tekens voorstelt. Die standen kunnen astrologen terugvinden in efemeriden (tabellen let de stand van de zon, de maan en enkele sterren). Bij het interpreteren van zulke "uurhoek" gelden speciale regels die overgeleverd zijn vanuit de laat-middeleeuwse astrologiepraktijk. William Lilly wordt hierbij beschouwd als de belangrijkste figuur die de uurhoekastrologie heeft verfijnd en haar regels vastgelegd.

Orakelmethode

Zoals met andere vormen van astrologie vertrekt de astroloog vanuit het idee dat elk tijdsmoment uniek is, en dat bepaalde eigenschappen van dat moment uit de stand van sterren en planeten kunnen worden afgelezen. Uurhoekastrologie is heel wat zwart-witter dan bijvoorbeeld geboorteastrologie of vormen van psychologische astrologie die nu opgang maken. Bij uurhoek is het antwoord vaak "Ja" of "Nee" en is er weinig ruimte voor nuance. Als orakelmethode is het wel veel omslachtiger dan bijvoorbeeld geomantiek of het opwerpen van een munt en ook moet er heel wat (astrologische) studie aan voorafgaan vooraleer je zelf een uurhoekhoroscoop kunt interpreteren.

Specifieke regels

Een van die regels is bijvoorbeeld dat de vraag niet kan worden beantwoord als de ascendant zich in de eerste drie graden van het teken bevindt. In dat geval oordeelt de astroloog dat het te vroeg is om een antwoord te geven op de vraag. De vrager zal moeten wachten tot zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan...

Typisch begint een astroloog (na berekenen en tekenen van de horoscoop) met het vaststellen van de 'significatoren', de planeten die voor de vrager en het gevraagde staan. Indien er een of ander gunstige verbinding tussen die planeten is, is dit al een sterke indicatie dat de kwestie een gunstig verloop zal hebben. Wat soms voorkomt is, dat er wel een verbinding is, maar dat een van de twee significatoren 'onder belegering' staat van een derde, ongunstige planeet. Die gooit dan roet in het eten, waardoor de zaak alsnog kan mislukken. Ook wanneer een significator 'verbrand' is (combustion), d.w.z. te dicht bij de zon staat, wijst dit op een slechte afloop. En zo zijn er nog tientallen andere regels waar rekening mee moet gehouden worden. Afgezien daarvan moet de uurhoekastroloog grondige kennis hebben van de aard van de planeten, hun heersers, de huizen en de tekens waar ze hun grootste kracht laten gelden enzovoort. Het is dus vrij complex om alle factoren tegen elkaar af te wegen.

Verschil met de moderne 'psychologische astrologie'

Het verschil met de 'moderne' astrologie vanaf de 20e eeuw, is dat de duiding zeer praktisch bedoeld was en niet psychologisch. Lilly's klanten kwamen naar hem toe met vragen over hun leven op praktisch gebied: of ze -volgens hun horoscoop- lang gingen leven, zouden huwen, rijk gingen worden, in goede gezondheid gingen leven, voor welk beroep ze het meest geschikt waren enzovoort. De geboortehoroscoop werd hierbij als basis gebruikt om met diverse technieken voorspellingen, prognoses te kunnen maken. In Lilly's tijd was het kennen van de precieze geboortetijd ook niet zo evident, waardoor de astroloog vaak zijn toevlucht zocht tot het opstellen van een uurhoekhoroscoop, waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren.

Voorbeelden van uurhoekvragen

Wat je ook denkt over uurhoekastrologie, het is een heel praktisch opgevatte vorm van astrologie waarmee astrologen zoals Willam Lilly in de 17e eeuw hun kost verdienden. Men zou zich kunnen afvragen of hun handeltje wel een lang leven zou zijn beschoren geweest wanneer hun cliënten keer op keer foute adviezen hadden gekregen... Zo was het in die tijd heel gebruikelijk dat rederijen en kapiteins een uurhoekastroloog raadpleegden alvorens af te varen. Zij vroegen dan gewoonlijk "Zal deze reis voorspoedig verlopen?" of "Wanneer is het meest gunstige tijdstip om af te varen?"
Andere voorbeelden van vragen die mensen ook aan moderne uurhoekastrologen stellen:

 • Is deze zakenpartner betrouwbaar?
 • Waar ligt mijn verloren horloge?
 • Waar is mijn weggelopen hondje?
 • Zal ik de wedstrijd winnen?
 • Doe ik er beter aan om mijn aandelen van X te verkopen?
 • Krijg ik de promotie (en wanneer)?
 • Zal mijn vrouw slagen voor haar rijexamen?
 • Krijg ik de baan?
 • Gaat deze reis zonder ongelukken verlopen?
 • Wordt mijn zieke moeder beter?
 • Zal ik de erfenis ontvangen?
 • enz.

He is zelfs mogelijk om met de regels van de uurhoekastrologie te voorspellen wanneer iemand zal sterven, hoeveel kinderen iemand zal hebben enz;, maar daar gaan we nu niet op in.

Christian Astrology, het standaardwerk over uurhoekastrologie 

467px-Wenceslas_Hollar_-_William_Lilly.j

 

Christian Astrology uit 1647 is het bekendste werk van de Engelse astroloog William Lilly. In drie boekdelen behandelt hij achtereenvolgens de regels van de astrologie, uurhoekhoroscopen en de geboortehoroscoop. William Lilly's Christian Astrology wordt door klassieke astrologen beschouwd als een van de belangrijkste basiswerken van de westerse astrologie. "Christian" in de titel heeft overigens niets met de inhoud van het werk te maken. Waarschijnlijk dacht Lilly zich in tijden van heksenvervolgingen in te dekken door zich als christen op te stellen.

Dat uurhoekastrologie nu opnieuw tot de mainstream van de astrologische praktijk behoort, is in de eerste plaats te danken aan de Engelse astrologe Olivia Barclay (1919-2001) die in 1980 in bezit kwam van een origineel exemplaar van Christian Astrology. De rest van haar leven zou ze wijden aan de heropleving en verspreiding van uurhoekastrologie. In 1985 zorgde zij ervoor dat er een facsimile van Lilly's werk werd herdrukt. Pas in 2004 verscheen William Lilly (1602-1681) Christian Astrology, An Introduction to Astrology, 1647, Uitg. Astrology Classics).

 

16/05/2018 17:35

Reacties (3) 

2
16/05/2018 21:29
Leuk geschreven verhaal. Al moet ik zeggen dat ik niets met astrologie heb. Wel met astronomie. Dat ligt dichter bij mijn huidige interesse en vroeger vakgebied.
16/05/2018 19:15
Nog nooit van gehoord. Maar ik ben er ook niet zo van onder de indruk.
Ik verbaas me er alleen steeds weer over dat mensen zoveel moeite doen om in de toekomst te kunnen kijken, zowel vroeger als nu. Het schijnt een hele bedrijfstak te zijn, ook tegenwoordig nog.
1
16/05/2018 21:07
Westerse esoterie is tegenwoordig een 'serieus' wetenschappelijk studiegebied. Aanbevelenswaard zijn de boeken van Wouter Hanegraaff (hoogleraar Geschiedenis van de Hermetische Filosofie,) en andere hedendaagse academici als Antoine Faivre, Goodrick-Clarke en Kocku von Stuckrad.
Wat westerse astrologie betreft vind ik vooral de klassieke astrologie met zijn vaste regels een mooi, logisch systeem. Maar je moet er natuurlijk interesse voor hebben.
Zie ook http://www.uva.nl/disciplines/religiewetenschappen/westerse-esoterie/westerse-esoterie-een-uniek-specialisme.html
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert