De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten?

Door Mereltje gepubliceerd in Nieuws en politiek

In dit artikel aandacht voor de beleidsplannen van onze nieuwe regering betreffende de aanpak van de arbeidsmarkt. Hoe zit het met ontslag, WW en wachtgeld? Ik heb hier een aantal vragen bij.

Update: Dit artikel schreef ik in November 2012. Hoewel de crisis weer voorbij is, zijn de beleidsplannen met betrekking tot de WW en AOW met wat aanpassingen doorgevoerd en hoewel de wachtgeldregeling nu versoberd is, blijft de vraagstelling nog steeds relevant..  In de afgelopen 5 jaar werd er 20 miljoen euro betaald aan wachtgeld. Meer informatie daarover vind je in de volgende artikelen:  

5090118bff8c304defa78fba8ff1a085.jpg

In de media is er ontzettend veel tumult over de aankomende veranderingen, de bezuinigingen vallen zwaar. Vooral over de beleidsplannen over de gezondheidszorg wordt veel gesproken, maar wat te denken van de aanpak van de arbeidsmarkt?

In het nieuwe regeerakkoord moet zestien miljard euro worden bezuinigd, dat gaat pijn doen, maar de financiën moeten op orde en iedereen begrijpt dat we financiële offers moeten brengen. De arbeidsmarkt ontkomt ook niet aan deze gevolgen, maar is er een goed doordacht beleid? Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en worden de lasten op sommige schouders niet zo zwaar dat ze breken?

Wat staat er te gebeuren?

● Er komt een verhoging van de AOW leeftijd, iedereen moet langer doorwerken, maar er is een hoge werkeloosheid.

● De kantonrechtersformule wordt afgeschaft, waardoor ontslag gemakkelijker word.

● De duur van de WW uitkering word verkort.

Al deze regels bij elkaar genomen kan het financiële effect wel eens dramatisch worden voor bepaalde groepen. Worden de 50 plussers niet de dupe van deze plannen?

We kijken naar gevolgen voor ontslag.

Doordat de ontslagprocedure gemakkelijker word en er hoge werkeloosheid is, kan de werkgever gemakkelijk lagere lonen gaan betalen. De 50 plusser word te duur, dus ontslag en een jongere goedkopere kracht neemt je plaats wel in?

Werkgevers moeten wel om advies vragen bij het UWV, maar er is geen vergunning meer nodig. Ook bij een negatief advies van het UWV kan de werkgever tot ontslag overgaan, de werknemer kan dan pas achteraf bezwaar maken bij de kantonrechter.

Er komt een Transitiebudget, waardoor je na een dienstverband van langer dan een jaar bij ontslag of geen verlenging van het contract recht hebt op een budget voor omscholing. Het transitiebudget is een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar, met een maximum van vier maandsalarissen.

Door het regeerakkoord van de VVD en de PvdA kunnen minder werknemers aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Alleen wanneer het ontslag onterecht is of aan de werkgever te wijten valt, is er recht op een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van 75.000 euro.

Vallen hier ook de slecht presterende managers onder met de gouden handdrukken of blijven die handdrukken wel voort bestaan, misschien in een ander jasje als bonus?

b0140b22d34521521da549abe2609508.jpg

We kijken naar gevolgen voor de WW uitkering.

Ongeacht het aantal werkjaren, waarin altijd de volle premie is betaald, word de WW duur verkort naar maximaal 12 maanden op basis van het laatst verdiende loon, daarna nog 12 maanden gebaseerd op het minimumloon. Dit is aanzienlijk korter dan de huidige maximale duur van 38 maanden, waarin de eerste maand 75% en de rest van de tijd 70% betaalt word gerelateerd aan het loon.

De opgebouwde jaren worden wel gerespecteerd, maar alleen binnen het maximum van het nieuwe systeem. Dus heeft de oudere werknemer allang het maximum van de 38 maanden WW tegoed bereikt, hij kan maximaal aanspraak maken op 24 maanden van het nieuwe systeem.

Met ingang van het nieuwe systeem bouw je per gewerkt jaar, de eerste 10 jaar, een maand WW recht op, daarna nog elk jaar een halve maand, dus na 38 jaar werken heb je de maximale rechten opgebouwd.

Bij ontslag vanaf 55 plus kom je terecht in de IOW (Inkomensvoorziening voor Oudere Werkelozen.  Er geld wel een sollicitatieplicht, maar geen partner of vermogenstoets. De IOAW vervalt. Via de IOAW kregen werkeloze 50 plussers onder bepaalde omstandigheden na afloop van hun WW uitkering (van tenminste 3 maanden) een aanvulling op hun inkomen tot het bijstandsniveau. Hierbij werd wel het inkomen van eventuele partner meegeteld, kinderen bleven buiten de beschouwing. Het eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis, had geen invloed op de uitkering. Ook inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag telde niet mee.

De definitie passende arbeid wordt in 2014 aangescherpt, waardoor na 6, in plaats van 12 maanden, alle arbeid als passend wordt beoordeeld. Verder komt er vanaf 6 maanden inkomstenverrekening in plaats van urenverrekening.

00f80953038fc0201413462de18c1d14.jpg

Dan kijken we bij onze ministers met het bekende Wachtgeld.

Wanneer een minister of staatssecretaris minder dan 3 maanden zijn functie vervult, heeft hij (of zij) recht op 6 maanden uitkering, waar de gewone werknemer 6 jaar voor moet sparen. In andere gevallen is de duur van de uitkering gelijk aan de duur van de functie, maar minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar en 2 maanden uitkering. ( de gewone werknemer kan pas met 38 jaar werken maximaal 2 jaar uitkering ontvangen.)Heeft de persoon 10 jaar zijn ambt vervuld en is hij (of zij) 55 jaar of ouder duurt de uitkering 10 jaar.

Er geldt vanaf de 3de maand wel een sollicitatieplicht, dat is bij de gewone werknemer meteen vanaf aanvang.

Dan hebben we het nog even niet gehad over de riante bedragen die aan wachtgeld worden ontvangen in vergelijking met de 70% loongerelateerd en na een jaar 70% van het minimumloon. Ministers ontvangen het eerste jaar € 9600,- bruto per maand en na een jaar nog steeds €8400,- Een staatssecretaris krijgt €9000,- bruto per maand en na een jaar nog steeds bijna €7900,-. Om even te vergelijken met het tweede jaar van een gewone WW uitkering, voor volwassenen komt 70% van het minimumloon ongeveer uit op €1020,-

Is dit een eerlijke verdeling, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen?

In mijn ogen is dit niet rechtvaardig verdeeld. Zoals de plannen van onze regering er nu uit zien, gaat de grote groep middeninkomens het gelag betalen. Naast de traditionele zwakke groepen, dreigen nu ook de middeninkomens kopje onder te gaan.

Er is niets mis met bijdragen aan de samenleving en solidariteit, maar wat de ministers aanmerken als de sterkste schouders, zijn dat wel de sterkste schouders?

Blijven deze schouders nog wel sterk of worden zij gebroken en wie moet dan onze economie draaiende houden?

De gewone werknemer, dreigt een vrije val te maken, los van zijn positie, functie, opleiding, ervaring en arbeidsethos. Ze zullen, willen ze het hoofd boven water houden, alle werk tegen elk loon moeten aannemen en ook dan zullen ze vaak hun betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen.

Er komen vanuit verschillende hoeken waarschuwingen, maar onze regering houdt zich doof.

Een greep uit de reacties op het artikel in 2012:

Meer lezen van Mereltje kijk op Mereltjes jouwpagina of volg Mereltje op Mereltjes Blog

© Mereltje, Tallsay  Update 2018. November 2012

 

14/05/2018 08:37

Reacties (3) 

1
31/05/2018 17:07
1
16/05/2018 03:35
Goed artikel. Fijn dat je deze weer plaatste.
Mereltje tegen ----
16/05/2018 12:31
Dank je Yneke
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert