'Politieke correctheid': de terminale fase van de post-kapitalistische maatschappij? Deel 4

Door Zevenblad gepubliceerd in Geschiedenis

Vorige delen: Deel 1, Deel 2, Deel 3

Even vooraf:

Ik ben, wat de huidige tijd betreft, geen voorstander van de klassieke indeling in Rechts en Links.

Als geboren en getogen liberaal zie ik mij in het politieke spectrum zeker niet aan de conservatieve (laat staan aan de confessionele) kant. Vroeger werden de liberalen eerder als progressieven gezien: die waren in het geheel niet gecharmeerd van een paternalistische overheid die diep in het maatschappelijk leven ingreep. Ikzelf wil liefst een staat die zich zo min mogelijk met het doen en laten van zijn burgers bemoeit, niet dirigistisch is en zich beperkt tot de meest noodzakelijke waarborgen, zeg maar à la Ayn Rand.

Ik gruwel dus van een grote overheidssector, van een opgelegde ideologie, van hoge belastingen ten behoeve van inkomensherverdeling en van collectieve zorg. Mijn ideaal is een staat die zich beperkt tot het scheppen van voorwaarden en rechtszekerheid en de rest overlaat aan de markt, het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid. Ik heb dus geen enkele affiniteit met wat ook maar in de verste verte naar socialisme ruikt. Leven in een nationaal-socialistische of communistische maatschappij of in een theocratie zou voor mij de hel op aarde zijn, niet het paradijs.

 

Dat gezegd hebbende ga ik verder met het laatste deel over het fenomeen 'politieke correctheid'.

f4eeacce96c2bb1352dfd8383e32651d_medium.

De politieke correctheid manifesteert zich heden ten dage als een steeds agressiever binnensluipende ideologie, die voorgeeft een vrijwillige keuze van een goedwillende meerderheid te zijn, waarbij je je maar beter kunt aansluiten 'als je erbij wilt horen'.

Je hoort om te beginnen globaal te denken, de minder geprivilegeerden, waar ook ter wereld te steunen en te beschermen, voor de zonden van je voorouders te boeten, het milieu schoon te houden of te maken (je eigen leefomgeving is niet voldoende), ieder mens ongeacht zijn aard, zijn godsdienst, zijn uiterlijk of zijn verleden te respecteren en niemand te kwetsen.

Als het even kan heeft de overheid de heilige plicht om dat te organiseren, en als de eigen overheid dat niet voortvarend genoeg doet moet het maar in supranationaal verband: via internationale verdragen of via de EU. En wee je gebeente als het niet binnen de termijn geratificeerd wordt.

Dat is socialisme, niet met de harde hand maar met de fluwelen handschoen. Het komt niet via een politieke omwenteling of een revolutie binnen, maar via een beroep op je menselijk fatsoen. Een land dat zich daar niet in schikt kan inmiddels ook sancties verwachten – er is dus geen vrijblijvendheid meer. Je bent gedwongen om aan liefdadigheid te doen: weldoener tegen wil en dank, en in veel gevallen tegen het gezond verstand. Of je moet, net als Donald Trump, de middenvinger naar de internationale zedenmeesters opsteken.

Dan ben je dus 'rechts', en in het ergste geval een halve of hele nazi. Een onmens dus, die moraal en menselijk fatsoen aan zijn laars lapt. Dat 'rechts' een scheldwoord werd kan alleen maar uit de linker hoek komen.

Wie heeft toch ooit bedacht dat 'nazi's' rechts zijn of geweest zijn? De nationaalsocialisten waren immers in de eerste plaats socialisten (links dus) – geen elitaire conservatieven. De partij van Hitler was de NSDAP – de National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei. Hij en de communisten, die na de Eerste Wereldoorlog ook in Duitsland erg actief waren, waren concurrenten (en dus gezworen vijanden) die in precies dezelfde vijver visten: het na de oorlog (en later ook na de crisis) sterk verarmde industriële proletariaat. Het was dan ook de maatschappelijke onderlaag die in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, met als boegbeeld een megalomane schilder die het in de Eerste Wereldoorlog zegge en schrijve tot korporaal gebracht had. Dat hij Joden haatte kwam voor een deel door het feit dat enkele van de in Duitsland meest actieve communisten Joden waren. Ook Karl Marx had overigens een Joodse achtergrond.

https://antisemitisme.nu/stereotypen/macht-politiek

In wezen is het enige verschil tussen nationalsocialisme en communisme dat de nazi's zich op één volk (ras) focussen en de communisten internationaal denken en opereren. Daardoor hebben ze tegenwoordig de wind mee: de globalisering past precies in hun straatje. Migratiestromen van arme landen naar rijke en ontwikkelde landen passen zowel bij het cultuurmarxisme als bij het cultuurrelativisme - en zijn derhalve een ideaal vehikel voor de tegenwoordige gelijkheidswaan.

Hitler initieerde een brede volksbeweging, veegde de communisten, de monarchisten en de republikeinen aan de kant en bouwde zijn machtspositie uit met intimidatie en geweld, precies op dezelfde manier als Stalin in de Sovjet-Unie. Beiden waren wat je tegenwoordig 'populisten' noemt en hadden net zo'n hekel aan 'de elite' als heden ten dage Erdogan. Ook die heeft ervoor gezorgd dat het domme volk hem de bijna absolute macht toevertrouwde. Daarvoor heb je, behalve grootheidsfantasieën en charisma, vooral zondebokken nodig: destijds in Duitsland de Joden, in Rusland de adel en in Turkije de Koerden.

4e1c1a2722237cc473020a5b58808f37_medium.

Links heeft een heel handige zet gedaan: ze hebben zichzelf 'progressief' genoemd en politiek rechts (conservatief dus) naast de oude fascisten en de nazi's in de hoek gezet: geen fatsoenlijk mens die zich in die sterk gedateerde extremen thuisvoelt. Het heeft hen wél een handig verdomhoekje opgeleverd waar ze lastige tegenstanders gemakkelijk kunnen parkeren. In Duitsland noemen ze dat: 'met de nazi-knots zwaaien'. En er zijn inderdaad nog enkele marginale (puberale) idioten die dat beeld bevestigen door met swastika's rond te lopen. Zelfs in de V.S.

De wereldwijde socialistische Antifa-beweging maakt zich daarentegen op dezelfde wijze populair als Greenpeace, Oxfam-Novib, Amnesty International, Vluchtelingenwerk, Black Lives Matter of het dierenbevrijdingsfront: je kaapt een op zich sympathiek doel (dat liefst ook de emoties van veel mensen aanspreekt) en vervolgens laat je slechts af en toe je ware gezicht zien. Zoals Voltaire het al zei: Als je wilt weten wie er macht over je heeft hoef je alleen maar te kijken wie je niet mag bekritiseren.

Maar de trukendoos van de politieke correctheid is veel groter.

8f03a186f2a0aff3ff65115737ffc379_medium.

U heeft misschien wel eens van de oude thriller 'Gaslight' gehoord. George Cukor (nee, niet Hitchcock!) maakte deze klassieke film in 1944, met Ingrid Bergman en Charles Boyer. Het gaat over een man die zijn argeloze vrouw bijna tot waanzin drijft door haar voortdurend op het verkeerde been te zetten en haar aan haar verstand te laten twijfelen. De film toont op meesterlijke wijze hoe je een lichtgelovig mens zodanig kunt beïnvloeden dat die op het laatst niet meer tussen feiten en fictie kan onderscheiden. De term 'Gaslighting' is later door de psychiatrie overgenomen en wordt gebruikt voor de subtiele methodes waarmee narcisten hun slachtoffers manipuleren.

Mensen beïnvloeden doe je met selectieve berichtgeving, valse of onvolledige statistieken, met ordinair fake news of gewoon door op de emoties te spelen.

Door steeds maar weer de gruwelijke taferelen in Syrië en in Yemen te laten zien maak je mensen gevoelig voor het leed van vluchtelingen. De niet aflatende stroom van berichten over verdrinkingen op de Middenlandse Zee dient hetzelfde doel, maar dan tegenwoordig meer ten behoeve van Afrikaanse migranten, die door niemand gedwongen worden om in zo'n gammele rubberboot te stappen.. De foto van het verdronken jongetje aan de Turkse kust in 2015 was wat dat betreft een meesterwerk.

Hetzelfde geldt voor de foto's van Afrikaanse kinderen met hongeroedeem, door watergebrek omgekomen vee in de Sahel en tegenwoordig voor de zielige verhalen over de onder erbarmelijke omstandigheden achtergebleven vrouwen en kinderen van IS-strijders. Dezelfde middelen gebruiken ook obscure clubjes die je de meest afschuwelijke foto's van mishandelde dieren laten zien en vervolgens een gironummer in beeld brengen. In berichten en documentaires over derde-wereld-landen ziet  u bijna altijd de slums en de armoede, de paleizen en villa's van de rijke bovenlaag daar tonen ze bijna nooit. En toch profiteren die veruit het meest van het geld dat er naar toe gaat.

Daarnaast zorg je ervoor dat door arbeidsmigranten en uitgeprocedeerde asielzoekers gepleegde misdrijven niet afzonderlijk in de statistieken verschijnen, publiceer je geen cijfers over de werkelijke kosten van de opvang en de integratie van nieuwkomers of de resultaten daarvan, en, zoals het in Duitsland gebeurt, beweer je dat buitenlanders veel vaker het slachtoffer van een geweldsmisdrijf zijn dan Duitse ingezetenen, zonder daarbij te vertellen dat de daders in de meeste gevallen ook buitenlanders en géén Duitsers zijn. Ze turven braaf het aantal brandstichtingen in asielzoekerscentra, maar tellen daarbij ook de gevallen op van asielzoekers die zelf de boel in de fik steken.

Het is een godswonder dat onze politie in de Randstad het woord Mocro-oorlog mag gebruiken: anders wisten wij niet eens wie daar voortdurend wie afschiet en zouden wij misschien denken dat Holleeder nog steeds actief is, vanuit zijn cel.

De globalisering moet er ingeramd worden (wij zijn allemaal één grote familie!), de tolerantie is geïnstrumentaliseerd om de vrede tussen culturen te handhaven die niet met elkaar te combineren zijn en alleen maar tot ghetto's leiden. De onredelijke eisen van minderheden moeten wij om der lieve vrede willen maar inwilligen. Haatpreken houden mogen alleen maar salafistische imams (dat is de godsdienstvrijheid!) en voor eerwraak, bigamie, ritueel slachten (rond Pasen verdwijnen er hier voortdurend schapen uit de wei, en dat doen geen wolven!)) en voor kindhuwelijken sluiten wij gedwee onze ogen. En als die jongelui dan niet snel genoeg een baan vinden laten wij ze ook rustig een beetje met drugs handelen. Als wij maar tolerant, gastvrij en aardig voor elkaar zijn...

Vroeger was iemand die andere mensen zonder reden aanviel of overhoop reed een gevaarlijke gek die opgesloten had moeten worden. Tegenwoordig is hij een 'verward persoon' die niet op tijd hulp gekregen heeft. Daar moet je verplegers op afsturen, geen politie.  Zolang hij maar niet 'Allah Akbar' roept, dan kun je er niet meer omheen.

Dat is gaslighting ten voeten uit: ons normatief geweten raakt in de war. Gezond verstand is contraproductief en op tradities gebaseerde waardeoordelen zijn ongewenst. Fair is foul en foul is fair.

De ironie van dit alles is dat het er nu op lijkt dat 'het establishment' (zie Marcuse en de 68'er beweging) zichzelf van binnen uitholt. Dat is geen 'voortschrijdend inzicht' zoals men ons wil doen geloven, maar het resultaat van een jarenlange ondermijning van het gezond verstand door gelijkheidsfanatici van diverse pluimage - van Marx tot Lévi-Strauss. Het internet is daarvoor een heel geschikt medium en de kuddegeest doet de rest. Het is niet eens 'de lange mars door de instituties' - het is de sluipende manipulatie van het publiek geweten door degenen die daar garen bij denken te spinnen. Die zitten vooral bij inter- en supranationale organisaties, zowel bij de gouvernementele als bij de non-gouvernementele (NGO's), en natuurlijk bij onze zich 'progressief' noemende politieke stromingen.

Ik hoop van harte dat deze strategie niet in een chaotische samenleving en uiteindelijk in onze culturele en intellectuele zelfmoord eindigt.

En, tot slot: vlak ook de grote bedrijven niet uit. Die varen wel bij de globalisering en de migratie. Je ziet hoe supermarkten hun aanbod en hun reclameboodschappen aanpassen: van halalvlees tot couscous en gezouten zonnebloempitten voor Oost-Europeanen. Wie uiteindelijk voor de toenemende consumptie en voor al die nieuwe woningen inclusief inrichting etc. betaalt zal ze een zorg zijn: méér mensen betekent méér omzet.

De globalisering kent, zo op het oog, meer winnaars dan verliezers. En daarom moeten wij politiek correct zijn.

 

Voor wie nog meer wil lezen:

https://en.wikiquote.org/wiki/Political_correctness

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_van_Rooy
https://www.eurozine.com/cultuurrelativisme/?pdf   (speciaal voor Belgen!)

https://www.groene.nl/artikel/meesters-van-de-chaos
joop.bnnvara.nl/videos/extreemrechtse-complottheorie-cultuurmarxisme-wordt-afgeserveerd-buitenhof

https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/09/the-limits-of-diversity:

David Goldberg, a scholar of African-American history, has written an engrossing history of an institution that has proved singularly resistant to the rhetoric (and the reality) of diversity: the Fire Department of the City of New York, which a federal judge called, in 2011, “a stubborn bastion of white male privilege.”


https://theamericanscholar.org/on-political-correctness/#

https://www.newyorker.com/magazine/2016/05/30/the-new-activism-of-liberal-arts-colleges

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kritische_theorie

https://www.ad.nl/nieuws/hoofddoek~ae64d2a0/

https://www.ad.nl/nieuws/salafisten-het-zijn-net-jehova-s~a36762bc/

https://nos.nl/artikel/2224645-slachtoffer-discriminatie-woningmarkt-het-is-vernederend.html

Een anonieme reaguurder:

" I think I can make the argument that radical progressivism and its associated moralistic therapeutic deism is simply Calvinism taken to its logical extreme. All progressives have done is to identify racism as the original sin and concluded that almost everybody is predestined to be damned."
 

09/04/2018 00:09

Reacties (12) 

1
20/09/2018 22:00
Heb deze reeks van je destijds gevolgd (kon niet reageren) maar ik vind dit echt een geweldige reeks en ken me ook bijna helemaal in je reeks vinden. Zitten een paar dingen in waar ik iets anders in sta ... maar dat mag, je moet het niet altijd met elkaar eens zijn.

Echt een geweldige reeks.
1
10/04/2018 18:10
Proficiat Zevenblad !
Dit heb je prachtig gezegd. Als jouw woorden konden klinken vanuit een spreekgestoelte, dan zou ze een groot succes zijn bij velen.

"De globalisering kent, zo op het oog, meer winnaars dan verliezers. En daarom moeten wij politiek correct zijn."

Neen, we moeten niet altijd politiek correct zijn !!
1
10/04/2018 14:56
Wat heb je hier een mooie serie neergezet. Goed onderbouwd en geschreven. Stof tot nadenken genoeg hier en mooi dat het zo door je omschreven is allemaal, gesmuld van je zins opbouw en verwoordingen. Ben het met Willemijntje eens.
1
10/04/2018 13:16
Moet alles politiek correct zijn, de waarheid mag ook wel eens gezegd worden.
2
09/04/2018 21:25
Chapeau, hier heb je de nodige tijd in gestopt. Scherp artikel waar ik me wel in kan vinden.
09/04/2018 23:58
Dank je. Het moest gewoon eens een keer hardop gezegd worden.
Bij gebrek aan een spreekgestoelte heb ik het maar opgeschreven. ;-)
1
09/04/2018 12:55
Wauw, dat was heel wat informatie om te verwerken.
Ik heb alles opgeslagen om het later allemaal nog eens rustig na te lezen.
Klasse stuk schrijfwerk, en een mooi naslagwerk!
1
09/04/2018 13:29
Dank je. Misschien is het geen 'politiek correct' artikel, maar biedt in elk geval hopelijk stof tot nadenken.
1
tegen Zevenblad
09/04/2018 23:02
Inderdaad voldoende stof tot nadenken en te overdenken.
1
09/04/2018 12:54
Prima artikel. Ik heb ze daarstraks allemaal gelezen. Het geeft een aardig overzicht van historische feiten, alsmede een koppeling van meningen die is terug te voeren naar de huidige samenstelling van onze samenleving. Overigens was Hitler volgens mij een kunstschilder. Ik heb vier jaar geleden op een veiling in Parijs gezeten waar onder andere een schilderij van die smeerlap werd geveild. Het leverde niet eens zo erg veel op...

In de meeste stellingen van je ga ik wel mee. Ik ben ook een liberaal, maar heb wel bezwaar tegen een te zorgeloos ingestelde maatschappij. Er moet naar...
09/04/2018 13:49
Dank je. Dat zal ik doen (de links).
Hitler zag zich inderdaad als kunstschilder. Wat hij hoofdzakelijk deed
was fotokaarten kopiëren en op straat verkopen. Maar ik zal het veranderen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert