'Politieke correctheid': de terminale fase van de post-kapitalistische maatschappij? Deel 2

Door Zevenblad gepubliceerd in Geschiedenis

Zie hier voor Deel 1

De wereld na 1945

Vroeger, en dan heb ik het over de eerste 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog, was je nog een brave burger als je hard werkte, leerde, studeerde, de tering naar de nering zette en niet met de wet in conflict kwam. Je maakte geen schulden en je trouwde pas als je een gezin kon onderhouden. Een hypotheek heette in die tijd 'een gouden dak' – daar werd in de buurt uitbundig over geroddeld. Je huwelijksmoraal bepaalde voor een groot deel je aanzien in de gemeenschap, en - al was het katjes-in-het-donker-knijpen van alle tijden - een echtscheiding was een uitgesproken schande. Kinderen hoorden in een gezin op te groeien en je seksuele voorkeuren kon je maar beter onderdrukken. Aan geboortebeperking deed je niet: het aantal kinderen was het zichtbare bewijs van een al dan niet geslaagd huwelijk. Anders kwamen meneer Pastoor of Dominee wel vragen wat er aan mankeerde.

Natuurlijk had je armen en rijken. De armen deden hun stinkende best om ook rijk te worden en de rijken deden aan liefdadigheid voor de armen die daar niet in slaagden, behalve als ze lui of aan de drank waren. En natuurlijk was het ook een klassenmaatschappij: je had arbeiders, je had burgers en je had een 'elite' van bestuurders die bijna onaangevochten de dienst uitmaakten: een autoriteit mocht toen nog autoritair zijn. Tegenwoordig is 'autoritair'  een scheldwoord.

Hoe dan ook: liep je niet in het gareel werd je door de gemeenschap uitgekotst. Maar wat dat laatste betreft is de wereld sindsdien nauwelijks veranderd: de maatschappelijke sancties zijn hetzelfde gebleven. Alleen op het 'hoger dan lokale' niveau zijn de oude 'zonden' afgeschaft en door nieuwe vervangen. Zie deel 1.

Nu moet u niet denken dat ik krokodillentranen huil om de hypocriete en verzuilde starheid van de na-oorlogse Nederlandse maatschappij. Er was veel verborgen ellende: van weggemoffelde buiten- en vóórechtelijke kinderen tot misbruikte, mishandelde en uitgebuite vrouwen, machtsmisbruik door werkgevers en geestelijken, woekerrentes, slechte, ongezonde woonomstandigheden, ouderdomsarmoede (tot 'Vadertje' Drees de AOW invoerde om de crisis- en oorlogsgeneratie enigszins te compenseren) en vooral de tirannie van de talrijke kerkgenootschappen en sektes. De Bijbelbelt was destijds wel vijf keer zo groot als nu – tenzij je nu de Islam respectievelijk de Koran erbij rekent.

Wereldwijd gezien was het de tijd dat de V.N. opgericht werd - waarin zoveel mogelijk (al dan niet beschaafde) landen zouden samenwerken om toekomstige oorlogen te voorkomen, met daaronder een veelvoud van organisaties zoals de WHO, de Unesco, de Veiligheidsraad, en natuurlijk kwam er een wereldomspannend Verdrag ter Bescherming van de Mensenrechten. Dat was, na de verschrikkingen van het Hitler-regime, ook heel begrijpelijk. Voor wat er in de Sovjet-Unie en in China gebeurde sloot men, om der lieve vrede willen, maar liever de ogen.

c311665498043bb42a52fa97be7d2773_medium.Inmiddels werd de Sovjet-Unie de motor van de communistische expansie in Zuid-Oost Azië.

Het kolonialisme en het imperialisme werden ook meteen maar in de ban gedaan, en de voormalige Britse, Franse, Belgische en Nederlandse kolonieën mochten het op eigen kracht proberen.

Dat vooral de Russen daar een handje bij hielpen, en in plaats van ontwikkelingshulp ideologische assistentie leverden moge blijken uit het feit dat er in 1960 in Moskou de Lumumba-Universiteit geopend werd: een geliefde kweekvijver voor totalitaire Afrikaanse leiders. Het toeval wilde overigens dat in 1968, het jaar dat de West-Europese  universiteiten overhoop gehaald werden, de Iraniër Khamenei, de Palestijn Abbas en Vladimir Poetin daar gezellig samen in de collegebanken zaten. http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2015/oct/09/ben-carson/ben-carson-says-mahmoud-abbas-ali-khamenei-vladimi/

Maar het was natuurlijk de tijd van de Koude Oorlog, de jacht op nog levende Nazi's in Europa en Zuid-Amerika en op Communisten in de V.S. - onder de fanatieke leiding van de communistenvreter Joseph McCarthy.

054db283ae6c3418f53dd0fc532e45bc_medium.

 

2be062b2b085d68965012168315115d9_medium.In Oost-Europa had Stalin ten tijde van zijn dood in 1953 al 50 miljoen Russische burgers en boeren 'weggezuiverd', en zijn opvolgers hadden elke weerstand in de na de oorlog bij het Warschaupact ingelijfde landen neergeknuppeld. Mao Tse Tung had de 'lange mars' naar Peking voltooid en begon voortvarend aan de culturele revolutie. De wapenwedloop begon op volle toeren te draaien waarbij de twee atoommachten Amerika en Rusland elkaar net in evenwicht konden houden: anders was Europa het toneel van de Derde Wereldoorlog geworden. Een inktzwart scenario, dat men steeds weer door internationale samenwerking, verdragen, diplomatie en hoogdravende proclamaties trachtte te voorkomen.  Een Italiaanse historicus heeft ooit gezegd dat de wereld in die tijd weer een platte schijf geworden was: wat de boven- of de onderkant was hing van je standpunt af - kapitalist of communist. Over de ene kant heerste de CIA, over de andere de KGB, en beide kanten probeerden elkaar te slim af te zijn. De wereld was er na het einde van de oorlog nauwelijks vrediger op geworden.

De Frankfurter Schule

Het was ook de tijd dat een handjevol, voor de nazi's in de jaren '30 naar Amerika (en vervolgens voor McCarthy weer terug naar Duitsland) gevluchte Duitse filosofen en sociologen - de zogenaamde Frankfurter Schule, met Max Horkheimer, Theodor Adorno en Herbert Marcuse - de basis legde voor het zogenaamde Cultureel Marxisme. Omdat het marxisme in de economie niet zo geweldig uitgepakt had (zie de geleide economieën in het Oostblok) kwam men tot de conclusie dat je, wilde je de verafschuwde kapitalistische klassenmaatschappij (het establishment in hun jargon) écht om zeep helpen, in de eerste plaats de West-Europese cultuur aan deze zijde van het Ijzeren Gordijn moest ondergraven: daarna zou de economie vanzelf volgen. De muur kon dan worden afgebroken en de Arbeiter- und Bauernstaat zou tot aan de Atlantische Oceaan reiken - inclusief Rotterdam, Antwerpen en Calais. Daarna zou het arrogante Britse Koninkrijk alleen maar de kers op de taart zijn.

3515f373ba13ff3f55a8c3e7939bbe10_medium.

Je kunt de linkse intelligentsia in Nederland trouwens met niets zo ergeren als met de verwijzing naar het Cultureel Marxisme: dat is heel erg tegen het zere been. Dan hoor je onmiddellijk bij de gevaarlijke populistische volkmenners van ultra rechts: de PVV en het FvD van Baudet – of erger. Hoe groot de angst is om met hun wortels geconfronteerd te worden zie je hier: https://www.doorbraak.eu/de-haat-tegen-cultureel-marxisme-heeft-ultra-conservatieve-wortels/

"Cultureel marxisme is sinds een aantal jaren ook in Nederland een populair begrip. Het voert terug op ideeën die ontwikkeld werden door de Frankfurter Schule, maar is meestal slechts een stok is om iedereen mee te slaan die er enigszins progressieve ideeën op na houdt. Het gaat uit van een kwaadaardig, links complot om de westerse waarden en cultuur te vernietigen, al dan niet in samenwerking met de islam. Het begrip wordt gebruikt door Amerikaanse ultra-conservatieven en andere conservatieven, (extreem-)rechtse bloggers, libertariërs, islamhaters, neo-masculinisten, orthodoxe christenen, PVV-ers, racisten en neo-nazi’s."

De Frankfurter Schule leverde uiteindelijk de ideologische basis voor de studentenoproer van 1968 in heel West-Europa, en later voor de Bader-Meinhof groep in de jaren '70.

Een van de doelen was dat Amerika van het aureool van de 'bevrijder' ontdaan en tot aartsvijand van de naar vrijheid hunkerende wereldbevolking geproclameerd moest worden: er zijn vanuit Moskau, Peking en Oost-Berlijn vele miljoenen naar West-Europa gevloeid ( via communistische mantelorganisaties zoals de Vredesbeweging en de Wereldraad van Kerken) - om de West-Europese jeugd de straat op te krijgen om tegen de Vietnamoorlog en later tegen de Amerikaanse atoombewapening te demonstreren. Tegen de kruisraketten natuurlijk, niet tegen de russische SS20.

Dat dat op grote schaal lukte was te danken aan het feit dat de communisten er geen been in zagen om elke oppositie, in welke vorm dan ook, volledig uit te roeien - terwijl de sympathisanten van de wereldrevolutie (de onderdrukten tegen de onderdrukkers) zich overal in het Westen konden handhaven: in de zogenaamd linkse intellectuele kringen, aan de universiteiten en in de politiek. Vooral in Frankrijk zat een spraakmakend nest: rond Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jaques Derrida, Herbert Marcuse en onder de studenten Daniel Cohn-Bendit, die het zelfs nog tot lid van het latere EU-parlement gebracht heeft. De Communistische Partij heeft in Frankrijk altijd voldoende aanhang gehad, zowel onder arbeiders als onder studenten, tot de dag van vandaag. Zelfs Macron is bang voor de (communistische) vakbonden.

Aan het eind van de jaren '50 voegde zich een andere intellectuele stroming bij het cultuurmarxisme: het cultuurrelativisme. Dat was het terrein van de culturele antropologen en de cultuurhistorici, met voorop de Fransman Claude Lévi Strauss. Die betoogde, geheel in de geest van de tijd, dat geen enkele cultuur het recht had om zich superieur aan andere culturen te voelen, en andere culturen, hoe onmenselijk ook, te veroordelen. Hij was één van de wetenschappers die volhielden dat ook de besnijdenis van vrouwen en het kindhuwelijk een nuttige functie in een patriarchale samenleving vervulden. Dat was koren op de molen van allen die vonden dat het tijd werd dat het arrogante christelijke Westen eens een toontje lager ging zingen. Desondanks kreeg hij in 1973 in Nederland de Erasmusprijs uitgereikt (wat waren wij progressief toen!) en werd hij in Frankrijk verkozen tot Lid van de Academie Francaise.

Lévi-Strauss was gefascineerd door de culturele variatie en diversiteit die zo’n universele structuur had weten voort te brengen. Hij geloofde dan ook niet in het onderscheid in primitieve en moderne culturen en maakte zich zorgen om de huidige samenleving, die haar eigen mythische erfenis vergeet. Zijn grootste angst was het ontstaan van een moderne, westerse monocultuur, waaruit alle culturele diversiteit zou verdwijnen.
 

Lévi Strauss was dan ook één van de geestelijke vaders van de flower-power beweging: een verklaarde tegenstander van de kapitalistische burgerlijke moraal. De hippies zochten dan ook veelal nieuwe wegen in Azië: geweldloosheid, vrije liefde, vrijwillige armoede en geestverruimende middelen. Voor de rest teerden ze op de bankrekeningen van hun in de kapitalistische maatschappij gewortelde ouders.

In het volgende deel zal ik het over de verbanden tussen deze en nog andere denkrichtingen en filosofische, godsdienstige en politieke stromingen hebben, die uiteindelijk samenkomen in het mensbeeld dat men vandaag de dag als het ideaal van de westerse 'political correctness' ziet, of, zoals ik het wel eens noem, onze onvolprezen humane en tegelijkertijd geperverteerde aaicultuur.

De huidige gelijkheidswaan is namelijk een kind van vele vaders, die uit alle hoeken van de wereld komen, maar duidelijk één gezamenlijk doel hadden respectievelijk hebben: het volk in de westerse wereld schuldbewust, tolerant, vrijgevig, gezeggelijk en vooral koest te houden.

Toen  Amerika in 2016 voor een intolerante, allesbehalve politiek correcte kapitalistische bulldozer als Donald Trump koos hield de wereld de adem in: dat kon alleen maar het einde van de beschaving betekenen. De ironie van de geschiedenis wil nu dat men de oorzaak van deze tegenvaller uitgerekend bij de Russen zoekt, in plaats van zich af te vragen of men de boog van de 'political correctness' niet toch wel iets te strak gespannen heeft.

Geloof het of niet, het begrip 'politiek correct' (political correctness) komt rechtsstreeks uit het woordenboek van de Stalinistische Sovjetunie. Het betekende niets anders dan dat je met huid en haar loyaal was aan de Communistische Partij, haar doelstellingen en haar praktijken. Politiek correct was je als gelijkgeschakelde apparatsjik in een onderdrukkend totalitair systeem.

07/04/2018 18:01

Reacties (8) 

1
11/04/2018 08:30
De grootste angst van Lévi- Strauss begint steeds meer bewaarheid te worden..
Aparte dubbelrol heeft deze man overigens gespeeld......
1
09/04/2018 18:15
Eigenbelang, precies wat je zegt !
1
09/04/2018 15:52
Je moet van goede huize komen wil je het nog allemaal op een rij kunnen zetten wat de malle molen van politiek en zogenaamde wereldverbeteraars aangaat.
Standsverschil en alles wat daarmee gepaard gaat was vroeger zo, is nu zo en zal altijd zo blijven en zal zelfs nog erger worden .
09/04/2018 16:11
Juist. Dat komt doordat de overgrote meerderheid van de mensheid toch anders in elkaar zit dan de wereldverbeteraars graag zouden willen.
Maar ook in de laatste groep geeft uiteindelijk het eigenbelang de doorslag. Zo kom je namelijk aan al die corrupte politici.
1
08/04/2018 22:24
Bij het lezen van de eerste alinea hoorde ik mijn moeder praten: de brave burger die hard werkte, huwde en kindjes moest op de wereld zetten. De pastoors kwamen de les spellen als het gezin niet uitbreidde.

Ik kreeg ook een heel strenge opvoeding, mijn mening telde niet, moeders wil was wet!
Zelfs mijn huwelijkspartner werd (op slinkse wijze) door haar gekozen. Dat huwelijk was gedoemd om te mislukken. De kinderen waren al groot toen ik besliste om alleen te gaan wonen. Je gelooft het of niet, maar ik heb dit pas 'durven' doen als mijn moeder gestorven was. Je ziet maar HOE...
1
08/04/2018 11:00
Heerlijk dit. Ik wacht met spanning op deel 3!
3
08/04/2018 10:18
'Het gaat uit van een kwaadaardig, links complot om de westerse waarden en cultuur te vernietigen, al dan niet in samenwerking met de islam.'
Zonder mijn aluminium hoedje op te zetten... laten we eens om ons heen kijken:
- no go zones bezet door moslims in alle Westerse landen waar de politiek bijstaat, naar kijkt en laat begaan
- gedoe rond sint en piet
- provocatie dmv hoofddoeken en allesverhullende soepjurken (die NIET altijd hoeven gedragen te worden in land van herkomst)
- hier in België zal nu een nieuwe partij opkomen: islam! zij willen vrouwen en mannen ...
1
08/04/2018 10:49
Deel 3 komt er aan. ;-)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert