'Politieke correctheid': de terminale fase van de post-kapitalistische maatschappij? Deel 1

Door Zevenblad gepubliceerd in Geschiedenis

Een waarschuwing vooraf: dit wordt geen lichte kost. Het is ook maar heel gedeeltelijk satirisch bedoeld. Ik zal in drie (of eventueel zelfs meer) delen proberen aan te geven waar toch de zogenaamde 'politieke correctheid' in de westerse wereld vandaan komt.

91345dd05942ceef80483f250ecb14a9_medium.

Die heeft namelijk een lange geschiedenis, en is zeker geen uitvinding van de laatste jaren. Dat het sinds de laatste eeuwwisseling een zo grote vlucht genomen heeft ligt voor een deel natuurlijk aan het internet, en dan met name aan de sociale media. Mensen vinden in deze tijd waarin de christelijke kerken steeds meer aan invloed verliezen, familiebanden losser worden en bestaande zekerheden lijken af te kalven kennelijk houvast in gedeelde idealen en opvattingen: die vindt men in virtuele gemeenschappen waarin men denkt gelijkgezinden te ontmoeten. Men wil ergens 'bij horen' en is bang om alleen te staan in een wereld die steeds sneller en ingrijpender verandert – zij het door de klimaatverschuiving, door migratiestromen die men niet of nauwelijks kan tegenhouden, door de technische vooruitgang of door de (veronderstelde) toename van de verschillen tussen arm en rijk.

Het individu ziet zich blootgesteld aan een stroomversnelling van informatie, globale politieke ontwikkelingen en veranderingen in de eigen omgeving die het niet tegenhouden kan: dan groeit de behoefte aan steun en eensgezindheid, vooral bij mensen die moeite hebben om zich in de veranderende wereld staande te houden. De kuddedrift lijkt dan vaak de enige uitweg, maar dat is niets nieuws. In tijden van tegenspoed is de mensheid altijd graag achter profeten aangehobbeld (tegenwoordig noemt men die ook wel 'opiniemakers') en vergeet men dat men nog steeds de keuze tussen Vluchten en Vechten heeft. Als de aanvoerder stil staat en het noodweer lijdzaam over zich heen laat komen verroert de kudde zich niet. Of dat de beste keuze was blijkt meestal pas achteraf.

233eca5f351eb6c4edbe3e32ff1db35d_medium.

Ik ben de vorige week eens serieus op zoek gegaan naar de wortels van het fenomeen 'politieke correctheid' dat de gehele westerse wereld overwoekert. Er lijkt haast geen ontkomen aan. Een beweging die in de laatste jaren steeds meer het character van een religie dan dat van een vrije keuze aangenomen heeft: je moet maar het lef hebben om er geen onderdeel van te willen worden en je niet onder de believers te willen scharen. Wie niet vóór mij is, is tegen mij – zie Lukas 11, 23. Dat is de gespleten en autoritaire samenleving ten voeten uit. Als u niet zo bijbelvast bent kunt u het ook nalezen in Aldous Huxley's Brave New World of in het Rode Boekje van Mao.

f1dff6a1897c6dbd0ee69091f33ac20c_medium.

Het is sinds de late jaren '90 van de vorige eeuw een simpele wereld geworden hier.

De nieuwe geloofsbelijdenis is: wij zijn allen gelijk – hoe verschillend wij er ook uitzien, hoe verschillend wij ook leven en ons gedragen, welk geloof wij ook aanhangen en waar wij ook vandaan komen. Goed en slecht heeft weinig meer met de keuzes te doen die een mens in zijn leven maakt, en nog minder met de mate waarin hij aan de gemeenschap bijdraagt, in positieve zin of in negatieve zin. Het volstaat dat je een 'mens' bent. De diversiteit van mensen hoor je zonder oordeel of zelfs kritiek te accepteren, want je mag niet stigmatiseren.

Ze hebben de oude standaarden van onze cultuur afgeschaft omdat die het gelijkheidsideaal in de weg staan, en vervangen door een bijna waardevrije samenleving waarin letterlijk iedereen 'respect verdient', wat zijn intenties en zijn daden ook zijn. Ook al is het een terrorist, een gevaarlijke crimineel of gewoon een niets ontziende oplichter: zijn daad mag dan slecht zijn maar hij blijft een mens die respect en compassie verdient, en die je een menswaardig bestaan niet mag ontzeggen. In tegendeel, je bent verplicht om hem humaan te behandelen en zelfs te resocialiseren - alsof je een mens van zijn daden zou kunnen scheiden. Maar mens is mens, dat is voldoende, zonder onderscheid en zonder uitzondering. Het doet mij wel eens denken aan de heksen in Shakespeares 'Macbeth' die op de Schotse heide rond de ketel dansen: fair is foul en foul is fair. Als je maar lang genoeg in de ketel roert kun je het één inderdaad niet meer van het ander scheiden. Friedrich Nietzsche noemde deze wisseltruc 'die Umwertung aller Werte'.

Ik kom hier in een volgende aflevering nog op terug als ik het over 'gaslighting' heb. Onthoud die term maar vast.

fcbe20908187081ce2683564b08267b6_medium.

De nieuwe correcte moraal kent één groot 'foul': een medemens bewust te 'kwetsen' of uit te sluiten, of die het nu verdiend heeft of niet. Niet eens bij wijze van therapeutische schok. Gekwetst mag alleen maar worden wie zich tegen de stroom verzet: dat zijn immers 'rechtse' conservatieven die je ook rustig als 'nazi's' weg kunt zetten. Die zijn uiteraard minder 'gelijk' dan de rest.

Maar terug naar de geboden van de nieuwe religie.

Het eerste en hoogste gebod van de nieuwe decaloog luidt: Gij zult geen onderscheid maken (tenzij bedoeld om een bestaande of vermeende achterstand van een bepaalde groep op te heffen), en de nieuwe hoofdzonde heet 'discriminatie' (uiteraard met uitzondering van 'positieve discriminatie'). In de V.S. heet dat 'affirmative action', één van de speerpunten van de progressief-liberale beweging, van de links-intellectuele 'democrats' dus.

Hier ziet u een sprekend voorbeeld hoe ze daar tegenwoordig de oude elite-universiteiten aan het 'democratiseren' zijn: als je zwart bent, uit een achterstandswijk komt en een activistische instelling hebt is je kostje gekocht.

https://nos.nl/artikel/2225170-oh-my-god-amerikaanse-scholier-toegelaten-tot-20-universiteiten.html

Het preferentiebeleid is daar inmiddels zo eenzijdig dat aspirant-studenten met supergoede examenscijfers, die van aziatisch-kaukasische afkomst zijn en geen grote affiniteit met actie voeren hebben, moeten proberen om hun toelating via de rechter af te dwingen. Die jongelui willen gewoon studeren, niet rappen of protestmarsen organiseren. Meestal vissen ze echter achter het net.

De maatschappelijke energie richt zich, behalve op het demoniseren van tegenstanders, bijna volledig op de minderheden en de 'zwakkeren' in de samenleving, of op wat daarvoor doorgaat. Wie zijn zin wil doordrijven moet gewoon zielig zijn (of doen), dan slooft de goegemeente zich uit om hem serieus te nemen en hem te helpen. Succes verzekerd. Een heel recent voorbeeld:

https://nos.nl/artikel/2225633-wij-willen-in-elk-centrum-om-de-vijfhonderd-meter-een-openbaar-toilet.html

Het spreekt vanzelf dat elke vluchteling, om welke reden hij het ook verkiest om in een westers land asiel aan te vragen, tot een minderheid behoort die beschermd moet worden. Het tweede gebod in de nieuwe decaloog luidt dan ook: Gij zult solidair zijn, plaats maken en delen. Dat lijkt verdacht veel op het Nieuwe Testament, maar ook wel op het Communistisch Manifest. Dat alles hoor je op een zodanig vriendelijke manier in de praktijk te brengen dat niemand zich vernederd of uitgesloten hoeft te voelen. Het derde gebod komt er dan ook neer op: Gij zult iedereen in zijn waarde laten en hem niet kwetsen.

Dat laatste was de basis voor wat men in Duitsland de 'Willkommenskultur' noemde. Die keerde zich er zelfs vehement tegen dat men door nieuwkomers zonder papieren verstrekte gegevens, waaronder niet slechts de herkomst maar ook de beweerde leeftijd, van overheidswege (voor zover mogelijk) ging verifiëren, met de christelijke kerken en de linkse partijen voorop. Dat was namelijk in strijd met de menselijke waardigheid.

7b8e75c2b8a78f46dc9e864b4e5fcbf1_medium.

De kritische denker die zich afvraagt of de wereld inderdaad zo simpel geworden is, en of wij niet met een zorgvuldig geregisseerde volksverlakkerij te maken hebben is de ketter van de 21e eeuw, die eigenlijk op de brandstapel thuishoort.

Ik ben nog nooit een complotdenker geweest, maar ik weet wél graag waar bepaalde trends vandaan komen, vooral als ze het dagelijks leven en denken van hele gemeenschappen gaan bepalen - en dan ook nog eens met twijfelachtige kunstgrepen en valse argumenten. Ik laat mij namelijk niet graag hersenspoelen, en de mond snoeren al helemaal niet. De 'freedom of speech' is namelijk niet alleen weggelegd voor de nieuwe (doorgaans links georiënteerde) elite, die steeds harder om 'wereldwijde rechtvaardigheid' roept, en voor de braaf in het gareel meelopende 'politiek correcte' mainstream van meestal calvinistische huize. Maar het begint er soms verdacht veel op te lijken dat sommigen 'gelijker' zijn dan anderen – (zie George Orwell).

P.S. A 'turd' is a piece of shit. ;-)

07/04/2018 17:20

Reacties (6) 

1
11/04/2018 08:20
Applaus Zevenblad...
Wat een uitdaging om op zoek te gaan naar de wortels van de politieke correctheid. Dit eerste artikel belooft al heel wat. Mens wat weet jij toch veel en weet je de van belang zijnde issues bikkelhard te nailen.
Hersenkrakende materie is het in ieder geval, alsmede een vraag die velen bezig houdt.. Want hoe kan dat nou?

De mensheid lijkt de keuzevrijheid die we hebben behoorlijk uit het oog te verliezen. We worden immers de hele dag gebrainwasht door alle (ook door onszelf geselecteerde) informatie die op ons af komt. We moeten gewoon gaan plaats ...
11/04/2018 10:16
Bedankt voor het compliment. Ik denk dat het vooral de leeftijd en de ervaring is die de mens (als die maar helder en waakzaam blijft) een soort birds view oplevert. Je ziet de golven van het maatschappelijk leven gewoon voorbijtrekken.
Dat er steeds minder van onze persoonlijke vrijheid overblijft zie ik al lang. Ook dat het conformisme voortdurend terrein wint. Vroeger was ik een 'normaal mens', nu wordt ik steeds meer een buitenbeentje, een zonderling, omdat ik mij niet laat kisten. Het is de kuddegeest, het 'ergens bij willen horen' dat de mensheid hier zo apathisch en volgzaam maak...
1
08/04/2018 21:55
Whaw, je maakte er een supergoed artikel van!!
Het is ZO geod verwoord dat ik er niets kan aan toevoegen

en deze zin haalde ik eruit als TOPPIE !
"De kritische denker die zich afvraagt of de wereld inderdaad zo simpel geworden is, en of wij niet met een zorgvuldig geregisseerde volksverlakkerij te maken hebben is de ketter van de 21e eeuw, die eigenlijk op de brandstapel thuishoort."

op naar deel twee
1
08/04/2018 10:58
Zo, en nu naar deel twee!
2
08/04/2018 10:00
'De nieuwe geloofsbelijdenis is: wij zijn allen gelijk – hoe verschillend wij er ook uitzien, hoe verschillend wij ook leven en ons gedragen, welk geloof wij ook aanhangen en waar wij ook vandaan komen. Goed en slecht heeft weinig meer met de keuzes te doen die een mens in zijn leven maakt, en nog minder met de mate waarin hij aan de gemeenschap bijdraagt, in positieve zin of in negatieve zin. Het volstaat dat je een 'mens' bent. De diversiteit van mensen hoor je zonder oordeel of zelfs kritiek te accepteren, want je mag niet stigmatiseren.'

Gevolgd door...
'De nieuwe corr...
1
07/04/2018 18:14
Niks mis met "geen lichte kost". Graag zelfs! Een mens wil immers ook wel eens wat anders dan de Panorama, RTL4 of SBS6. :P
Ik wacht alle overige delen af voordat ik me erin stort. Dat werkt voor mij het beste. ;-)
Dat maakt de maaltijd alleen maar interessanter.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert