De criminele energie kent geen grenzen, en de criminele fantasie evenmin.

Door Zevenblad gepubliceerd in Computer en internet

U ziet ook wel eens de statistieken langskomen: als wij die mogen geloven daalt het aantal misdrijven in Nederland in de laatste jaren steeds verder. Nog eventjes en wij leven ook zonder politie en justitie in een superveilig landje.

Slechts een enkeling neemt de moeite om er op te wijzen dat het ook wel aan de afnemende aangiftebereidheid van de doorsnee burger zou kunnen liggen dat het aantal geregistreerde misdrijven daalt. Als je toch overtuigd bent dat een aangifte niets uithaalt kun je die net zo goed achterwege laten: je bespaart jezelf en de dienders alleen maar een hoop nutteloos werk. Die kunnen hun tijd dan beter aan het invullen van formulieren besteden die dan weer als basis voor de boven genoemde statistieken dienen.

Desondanks ziet de NOS altijd nog kans om elke week het programma ‘Opsporing verzocht’ te vullen – zij het ook deels met zaken die uit het Cold Case archief getrokken worden, omdat men met nieuwe technische onderzoeksmethodes de onbekend gebleven daders op het spoor hoopt te kunnen komen. Voor de rest valt mij, als trouwe kijker, op dat de gezochte misdadigers steeds brutaler worden: vooral de jeugd excelleert wat dat betreft. De rest van onze criminele medemensen rekruteert zich vooral uit EU-medelanders (Oost-Europa) en ‘mensen met een licht getinte huidskleur’. Import dus.

91489d7cad339de80073cf90dd69384f_medium.

Als je in je eigen huis overvallen en in elkaar geslagen bent, meestal voor niet meer dan een paar centen, of als de kassa in je zaak door een stel snotneuzen leeggeroofd wordt doe je natuurlijk aangifte:

https://nos.nl/artikel/2223607-pubers-opgepakt-voor-hondsbrutale-overvallen-met-vuurwapen-en-messen.html

Maar in veruit de meeste gevallen, waarin je (bijna) het slachtoffer van een kwaadwillende medemens geworden bent haal je je schouders op en denk je: dat overkomt mij niet weer. Vooral met internetoplichters en op straat opererende groepjes die met babbeltrucs proberen je rekening leeg te halen kun je met een gezonde portie achterdocht een hoop ellende voorkomen. Het resultaat is natuurlijk dat je iemand die aanbelt en om een glaasje water vraagt niet meer opendoet, dat je bij telefoontjes van onbekenden direct de rode toets indrukt en dat je, als iemand je naar de weg vraagt, de autoportier onmiddellijk in de vergrendeling zet.

Maar ik wilde het vandaag eens hebben over de vloed aan e-mails waarmee alle mogelijke onverlaten toegang tot je computer en je persoonlijke gegevens proberen te krijgen, of die willen dat je onmiddellijk een bedrag op hun rekening overmaakt.

Ik kan ze haast niet tellen, die mailtjes van onbekende afzenders die je e-mail adres ooit buitgemaakt hebben - door je bank, een internetshop of een overheidssite te hacken. Op het zogenaamde darknet circuleren duizenden aanbiedingen waar men voor een paar tientjes bestanden met duizenden e-mailadressen kan ‘bestellen’. Soms verdenk ik ook bona-fide ogende sites ervan dat die hun adressenmateriaal gewoon doorverkopen en vervolgens geen idee meer hebben in welke handen hun klantgegevens uiteindelijk verzeild raken.

Om de schimmige wereld van de internetoplichters en -afpersers beter te kunnen bestrijden moet u vandaag vooral vóór de nieuwe zogenaamde sleep-wet stemmen: anders blijven onze waakhonden steeds weer achter de nieuwste technische ontwikkelingen aanlopen. Wat mij betreft kunnen ze niet genoeg aftappen. Jouw privacy ligt sowieso al op straat sinds de introductie van Google en Facebook.

Ik kan nog geen dag mijn e-mail account openen zonder oog in oog te komen te staan met alle mogelijke phishing mails. Lieden die mij wijsmaken dat mijn bankrekeningen of creditcards geblokkeerd worden als ik niet op een link klik en 'mijn gegevens verifiëer', vrolijke mededelingen dat ik weer een tegoedbon of ‘gratis winkelen’ gewonnen heb bij zaken waar ik nog nooit van mijn leven geweest ben, éénmalige aanbiedingen van webshops die scootmobiels of relaxfauteuils verkopen (tegen sterk gereduceerde prijs uiteraard) en natuurlijk de aanbiedingen van Oost-Europese schoonheden die zich na het aanklikken van een prominent aanwezige link in hun volle (naakte) glorie aan jou willen laten zien. Berucht zijn ook de nepmails van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB),  dat er maar rap een achterstallige boete betaald moet worden voor een niet nader omschreven verkeersovertreding: wie weet nu zeker dat hij niet een keer geflitst is? Aan mij ook niet besteed, omdat ik haast nooit meer in Nederland rijdt.

Maar hoeveel onnozele halzen trappen daar wel niet in en halen op die manier een trojaan binnen die in luttele seconden hun wachtwoorden, adressen en rekeningnummers scant? Als je duizenden phishing mails verstuurt zijn er altijd wel een paar onbenullen bij die er intrappen: bingo voor de internetcrimineel.

Dat de fantasie van deze lieden geen grenzen kent bleek vorige week ineens weer. Ik kreeg zowat de slappe lach. Ene Michael dreigde dat hij een masturbatie-video van mij op Faceboek zou zetten (waar ik trouwens geen account heb) als ik niet binnen drie dagen 500 Euro in bitcoins over zou maken:

3 dagеn om tе bеtalеn 16/03/2018 - 20:35

Michael (noreply@kpnmail.eu)

Goеdеnаvond,
Ik wil niеmаnd vеroordеlеn еn ik dеnk niеt dаt hеt vеrkееrd is om jеzеlf vаn tijd tot tijd tе bеvrеdigеn mааr аls jе nааstеn hiеr gеtuigе vаn zijn is dit nаtuurlijk ееn grotе schаndе.
Ik hou jе аl ееn tijdjе in dе gаtеn omdаt ik jе gеhаckt hеb door middеl vаn ееn trojаn virus in ееn аdvеrtеntiе oр ееn рorno wеbsitе. Indiеn jе hiеr niеt bеkеnd mее bеnt zаl ik dit еvеn toеlichtеn. Eеn trojаn virus gееft jе dе vollеdigе toеgаng еn controlе ovеr ееn comрutеr, of еlk аndеr арраrааt. Dit houd in dаt ik аllеs oр jе schеrm kаn ziеn еn jе cаmеrа еn microfoon kаn inschаkеlеn zondеr dаt jij hiеrvаn oр dе hoogtе bеnt. Zo hеb ik ook toеgаng gеkrеgеn tot аl jе contаctреrsonеn.

Ik hеb ееn vidеo gеmааkt wааroр tе ziеn is hoе jij jеzеlf bеvrеdigt oр dе linkеr hеlft vаn hеt schеrm еn oр dе rеchtеr hеlft ziе jе dе vidеo wааr jij nааr kееk. Mеt ееn druk oр dе knoр kаn ik dеzе vidеo doorsturеn nааr аllе contаctреrsonеn vаn jе еmаil еn sociаl mеdiа.
Als jе dit wil voorkomеn mааk jе ееn bеdrаg vаn 500 еuro ovеr nааr mijn bitcoin аdrеs.
Stар 1: Gа nааr w-w-w.coinbаsе.com еn mааk ееn аccount ааn.
Stар 2: Веvеstig jе аccount d.m.v. jе раsрoort of ID.
Stар 3: Stort hеt gеld oр jе coinbаsе bitcoin аccount viа jе crеditcаrd of rеkеning.
Stар 4: Vеrzеnd dе bitcoins nааr ondеrstааnd bitcoin аdrеs:

18SZnmVSGt7UkGNwGyaLyHC88qeygvqvHN
Zodrа dе bеtаling binnеn is wis ik dе vidеo еn hoor jе nooit mееr vаn mij. Ik gееf jе 3 dаgеn dе tijd om dе bеtаling ovеr tе mаkеn. Dааrnа wееt jе wаt еr gеbеurt. Ik kаn hеt ziеn аls jе dе еmаil hеbt gеlеzеn.

Aаngiftе doеn hееft gееn zin, dеzе еmаil is nаmеlijk oр gееn еnkеlе mаniеr tе trаcеrеn еn mijn bitcoin аdrеs ook niеt. Ik mааk gееn foutеn. аls ik еrаchtеr kom dаt jе toch ааngiftе hеbt gеdааn of dit bеricht mеt iеmаnd аndеrs hеbt gеdееld zаl dе vidеo dirеct vеrsрrеid wordеn.
Hеt dеlеn vаn dit bеricht zаl еr nаtuurlijk ook voor zorgеn dаt аndеrеn dit gааn koрiеrеn еn dаn kom jе vаnzеlf wееr ааn dе bеurt.
Dе groеtеn!

 

Gelukkig heb ik nog nooit van mijn leven vóór een webcam gemasturbeerd (die is zelfs continu afgeplakt sinds ik een pc met ingebouwde cam bezit). Ik ben ook nog nooit van mijn leven op een porno-site geweest en kan over zoveel gore lef alleen maar lachen.

Ik zal dan ook geen aangifte doen van deze (natuurlijk strafbare!) poging tot afpersing, temeer niet omdat dezelfde brief al weergegeven wordt op de site waar dit soort onzin kan worden gemeld (zie Valse E-mail etc.).

https://www.fraudehelpdesk.nl/vragen-meldingen-cpt/chantagemail-ivm-bekijken-pornosite/

Maar hoeveel brave huisvaders met een slecht geweten zouden zich nu de haren uit hun (bijna kale) hoofd trekken? Tien van de tienduizenden ontvangers zijn al genoeg om onze Michael 5000 Euri op te leveren, uiteraard op de rekening van een niets vermoedende katvanger.

Wie zijn dit soort mensen toch? Lieden die vinden dat ze het volste recht hebben om anderen te plukken, ook al hebben die dan misschien de grenzen van ‘moraal en fatsoen’ overschreden? Hondsbrutale pubers die proberen hun zakgeld aan te vullen? Criminele organisaties die gewoon ‘sleepnetten’ uitgooien?

Ik weet wel zeker dat gevallen als deze niet in de prioriteitenlijsten van onze opsporingsinstanties terecht zullen komen.

Toch krijg ik de haast onbedwingbare neiging om deze figuren, wie het ook zijn, een pak rammel te geven dat ze zal heugen. Helaas is eigenrichting in onze rechtsstaat verboden, maar soms breekt nood wet.

Wie durft?


 

21/03/2018 15:05

Reacties (18) 

1
23/03/2018 08:08
Brutale perversiteit... ik zou ze de kost niet willen geven die na het lezen van de email met de handen in het (schaam)haar zaten. Nu maar hopen dat al de stressers nu massaal hun webcam gaan afplakken zodat ook deze 'handel' compleet nutteloos wordt.
1
22/03/2018 21:42
Wat een ergernis en brutaliteit! Ik krijg goddank zelden phishing mails binnen en als het al voorkomt dan gooi ik ze ongezien weg.
1
22/03/2018 12:48
In tijden van de discussie rond de Sleepwet zou ik zeggen: niet teveel woorden aan vuil maken. Als iedereen dit gewoon negeert (oftewel de mail direct verwijderen) houdt het wel een keer op. P.s. ik heb overigens tegen de Sleepwet gestemd, gewoon omdat de wet nog niet goed genoeg is.
22/03/2018 18:37
De 'sleepwet' - die is eigenlijk een eigen artikel waard.
Ik snap niet waarom de doorsnee internetgebruiker (dus niet crimineel of terrorist) daar bezwaar tegen heeft.
Als Rutte iets verweten kan worden dan is dat wel dat hij de betekenis van deze wet teveel aan de veiligheid van onze militairen in crisisgebieden gekoppeld heeft: de werking is veel breder.
Het gaat om terrorisme en criminaliteit in de ruimste zin die elke nieuwe techniek benutten om onder de radar te blijven. Niets is zo frustrerend als te moeten constateren dat je ze niet kunt volgen omdat de wet dat niet ...
1
24/03/2018 15:56
Zevenblad, ik heb niets tegen het idee achter deze wet (de voordelen ervan zijn uiteindelijk evident), alleen is de wet nu nog niet af. Er zitten teveel risico's en onvolkomenheden aan. Gewoon een kwestie van niet goed voorbereid. De wet moet bijgeschaafd worden (luister daarbij ook naar het volk en haar vertegenwoordigers) en dan opnieuw voorleggen. Zo simpel als dat.
1
22/03/2018 12:15
Toevallig heeft mijn achter achterbuurman een akkefietje aan de hand, moest ook geld naar een of ander nummer overmaken , hij heeft er niet op gereageerd daarna kreeg hij een zogenaamde dreigmail van "Interpol", alsof Interpol zich met dat soort zaken bezig houdt. Hij heeft er hartelijk om gelachen echter ik zou ze de kost niet willen geven die zich het laplazerus schrikken als ze met dit soort mails geconfronteerd worden.
22/03/2018 12:26
Inderdaad. Er zijn steeds weer mensen die zich laten intimideren (misschien omdat ze een slecht geweten hebben?), anders verstuurden ze dit soort mails niet.
Daar leven dit soort parasieten van. Ze krijgen 10.000 keer niks, en enkele keren wel. De massa doet het.
1
22/03/2018 10:11
Lijkt me dat je die Michael moet contacteren en 500 Euro in Bitcoin aan auteursrechten moet opeisen :). Kan er mee lachen maar dit blijkt dat er toch mensen in blijven trappen in die dagelijkse frauduleuze zever. Michael heb ik nog niet in mijn spambox ontvangen, krijg wel meerdere malen per dag huwelijks aanzoeken van Oost europese schonen.
1
22/03/2018 07:58
Te gek voor woorden
21/03/2018 20:01
Hier heb je weer zoiets: dit stuk verschijnt niet in Nieuw en het telt ook niet mee in mijn artikelen score. Ook de reacties er op verschijnen niet in de rubriek 'Reacties'. Ik heb het nu al een aantal keren offline gehaald en weer online gezet - het blijft onzichtbaar voor mij.
Nu vraag ik mij toch af waar degenen die het gelezen en er ook op gereageerd hebben het tegengekomen zijn.
Misschien moet ik wel op de bezemwagen van Tim wachten?
1
22/03/2018 08:22
Ik zag hem gewoon verschijnen in mijn overzicht omdat ik je volg. In Nieuw zie ik het inderdaad ook niet.
1
23/03/2018 07:57
Inmiddels ben je wel te vinden bij Trending. De bezemwagen heeft zijn werk gedaan? ;-)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert