Het ene dier is het andere niet: het natuurlijke evenwicht en de natuur.

Door Zevenblad gepubliceerd in Dieren en natuur

Dit wordt geen vrolijk stuk, in méér dan één opzicht. Maar ik vind dat het gezegd moet worden.

956da5a3ad57012bdbf9d6bf90d6d787_medium.

Het begon twee weken geleden met de rel over de verhongerende grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen: een stuk moeras waar geen mens iets mee kan en dat men derhalve met een groot gebaar richting natuur als ‘natuurgebied’ bestempelde. Ze lieten er dieren op lopen: heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Leuk voor dagjesmensen, en natuurlijk voor jagers, die daar onder de vlag van natuurbeheer elk najaar uit voorzorg raak mogen schieten. De buit wordt verzilverd bij de poeliers en bij de restaurants in de regio: daar wordt het vlees verkocht als ‘puur natuur’. Zonder antibiotica en andere schadelijke bijmengingen in het voer zoals die in de reguliere vleesindustrie dagelijks op het menu staan: op dat van de dieren in de megastallen en dus ook op de borden van de massa’s mensen die van ‘kiloknallers’ leven.

In de lange strenge winter van 2010 stierf ongeveer de helft van de grazers de hongerdood: diervriendelijk Nederland klom op de barrikaden. Het beleid van niet-bijvoeren werd met verve verdedigd door de biologen van Staatsbosbeheer, die dit stuk ruigte als een inspirerende proeftuin zagen om te kunnen zien hoe lang het zou duren voordat er een natuurlijk evenwicht zou ontstaan.

a029bbd2525e49cfc5b64005752ad688_medium.

De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker greep in. Hij verordonneerde onder de druk van de publieke opinie dat het experiment om de natuurlijke processen maar op hun beloop te laten niet kon worden voortgezet. Er kwamen aanvullende maatregelen: meer beschutting door het opwerpen van richels en wallen en de verbinding met aangrenzende bospercelen. Dieren in slechte conditie mochten eerder worden afgeschoten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostvaardersplassen

Zijn opvolgster, Sharon Dijksma, vond dat men er meer kapitaal uit moest kunnen slaan: zo'n prachtig natuurgebied kon men best wat meer openstellen voor recreatie – dan kon de regio er tenminste een graantje van meepikken. Sindsdien kunnen dagjesmensen en natuurliefhebbers van dichtbij meemaken hoe de 'natuurlijke selectie' in de praktijk werkt. Dat is soms niet zo prettig om te zien, vooral niet als er weer een periode met matige vorst aanbreekt, zoals nu weer enkele weken geleden. De rel van 2010 herhaalde zich dan ook prompt: boze boeren en andere natuurliefhebbers, die de ellende van 2010 niet nog eens wilden meemaken gingen de mensen van Staatsbosbeheer te lijf en gooiden balen hooi en ander voer over de hekken. Tenslotte knikten de biologen in: er werd weer aan 'beheer' gedaan, dus bijgevoerd. Maar onder duidelijk protest van de hardliners.

19fb26493cae34deec993c79810bcd69_medium.

https://nos.nl/artikel/2220098-de-natuur-is-hard-en-dieren-gaan-dood.html

Het is een kwestie van menselijke acceptatie, zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Alle deskundigen, ethici en ecologen zeggen dat deze manier het beste is, maar de mensen zien natuurlijk de grazers staan en vinden dat zielig. Ik begrijp de zorgen. Maar het beleid is vastgesteld. Dit is het beste."

Ecoloog Alwin Hardenbol is het eens met Staatsbosbeheer. "Er is nu wel genoeg informatie te vinden online over het feit dat bijvoeren niet helpt, dat dood door ondervoeding een natuurlijk iets is (ook in gebieden zonder omheining) en dat grenzen verleggen alleen maar een grotere populatie zou betekenen waar je uiteindelijk weer hetzelfde probleem krijgt".

"Je moet geen menselijke maatschappij-ethiek toepassen in de natuur. De natuur is hard en dieren gaan dood", gaat hij verder. Mensen moeten op een andere manier gaan nadenken over deze kwestie, zegt hij.

Alle mogelijke oplossingen hebben hun nadelen, daarom leeft de discussie nog steeds voort, zegt ecoloog Hardenbol. Als de omheining rond het gebied wordt weggehaald, zullen er meer botsingen tussen auto's en dieren plaatsvinden. Als je gaat castreren, laat je de natuur niet zijn werk doen. Als je de Oostvaardersplassen gaat uitbreiden en vastmaken aan andere natuurgebieden zal er uiteindelijk ook weer een te grote populatie van dieren komen“.

Ja, ze weten het wel, de ecologen, hoe het werkt met overbevolking en natuurlijke evenwichten…maar dat geldt natuurlijk niet voor de 'kroon der schepping'.

 

Nu is het de beurt aan de zeehonden.

a00922a850dc94e6cdb3dccde853b25c_medium.

Wederom heeft een club deskundigen aan de bel getrokken: zieke en vermagerde zeehonden hoeven niet meer gered te worden. Er zijn er inmiddels genoeg in de Noordzee. Waren het in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog maar 500 exemplaren – intussen is de populatie meer dan vertienvoudigd: dankzij het werk van particulieren, met voorop de (inmiddels als excentriek, zo niet als gestoord gebrandmerkte) zeehondjesmoeder Lenie ‘t Hart. Die werd gisteravond bij de VARA door Pauw belachelijk gemaakt.

https://nos.nl/artikel/2222170-wetenschappelijk-advies-beperk-de-opvang-van-zeehonden.html

https://nos.nl/artikel/2222249-hoe-moeten-we-straks-uitleggen-dat-we-een-zieke-zeehond-laten-liggen.html

Ook hier zijn het weer de ‘deskundigen’ die ervoor pleiten om de natuur maar haar gang te laten gaan. Zeehonden, jonge of oude, die ziek of op sterven na dood op het strand aangespoeld worden moet je maar gewoon laten liggen – er zijn er immers genoeg van. Door de natuurlijke selectie haar werk te laten doen krijg je immers uiteindelijk een gezondere, sterkere populatie. Dat geldt zowel voor de grijze zeehond als voor de gewone zeehond, die allebei in ons deel van de Noordzee voorkomen.

Laat ik nu net deze week een documentaire op de Duitse NDR gezien hebben waarin ze zeehonden lieten zien die in drijvende visnetten vasthingen of zo vol plastic afval zaten dat ze met volle maag verhongerd waren, of in elk geval niet meer in staat om hun jong te zogen. Hoe durft de mens nog te beweren dat er zoiets als een ‘natuurlijk evenwicht’ bestaat?

dfa7df9ed3a3ffe3ac6e516d115082fd_medium.

Net zo min als in de Oostvaardersplassen is er in de Noordzee tegenwoordig meer sprake van een ‘natuurlijk milieu’. Daar heeft de mens wel voor gezorgd, met uitbuiting, afrastering, vervuiling, overbevissing en onbegrip. Het probleem is namelijk dat je je niet op de natuurwetten kunt beroepen als je één soort uitzondert: namelijk de mens. Die moet tegen elke prijs gered worden, al het andere leven moet maar wijken. Hoe langer hoe meer spant de wereldgemeenschap zich in om zoveel mogelijk menselijke levens te redden en te verlengen: ten koste van al het andere leven op deze aarde. Geen natuurlijke selectie, geen gezonde en sterke populaties. ‘Dood door ondervoeding is een natuurlijk proces’ geldt niet voor de mens.

Wie vaker iets van mij gelezen heeft weet inmiddels wel dat ik de mens gewoon als een diersoort zie, maar dan wél een species van de familie der primaten die bezig is alle andere soorten – en op het laatst zichzelf – uit te roeien.

Want de natuur gaat zich wreken. In Nederland heeft men nog geen alarm geslagen, maar in Duitsland is men er kort geleden achtergekomen dat bijna het gehele oppervlaktewater – plassen, beekjes en rivieren – vergeven zijn met multi-resistente bacteriën, vooral in het aangrenzende Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen: agrarische gebieden met veel bio-industrie. Eerst dacht men, toen een zwemmer ineens ziek werd en binnen enkele dagen aan een onbehandelbare longinfectie overleed, aan in het riool geloosd en onvoldoende gezuiverd afvalwater uit het naburige ziekenhuis, maar inmiddels is bij steekproeven overal in het land gebleken dat ook particuliere lozingen en vooral de bio-industrie de schuldigen zijn. Toen sloeg de paniek toe.

Wij stoppen ons zelf en onze consumptiedieren vol met antibiotica en zijn dan verbaasd dat de waterzuivering ontoereikend is om al die resistente stammen uit het milieu te verwijderen. Ze zijn overal, ook in Nederland, verspreid door onvoldoende gezuiverd rioolwater en drijfmest. En dat zijn niet alleen betrekkelijk onschuldige coli-bacteriën waar je even een diarree van krijgt.

Zwemmen in een plas wordt straks een hachelijk avontuur, en als het niet lukt om het drinkwater volledig te ontsmetten sturen wij op termijn op een wereldwijde ramp aan. En wat zullen deze ontsmettingsmiddelen dan weer voor schade in de natuur aanrichten? Men zoekt zich suf  naar nieuwe antibiotica waar deze kiemen nog wél gevoelig voor zijn. En voor hoe lang?

https://www.swp.de/panorama/resistente-keime_-gefahr-aus-dem-wasser-24725882.html

https://www.nu.nl/weekend/5008289/probleem-van-resistente-bacterien-een-tsunami-in-slow-motion.html

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Resistente_bacterien_in_afvalwater

Misschien is dat wel de manier waarop de natuur het evenwicht weer herstelt?


 

14/03/2018 14:59

Reacties (13) 

1
22/04/2018 08:17
Er zijn gewoon te veel mensen voor zo'n kleine aarde
1
15/03/2018 12:32
Kunnen we misschien dan maar beter stoppen met helpen en bijvoederen van mensen in sommige plekken en landen. Laat ook daar de natuurlijke selectie zijn gang maar gaan . De wereld kan er enkel wel bij varen hoe minder mensen op de aardkloot hoe beter.
1
15/03/2018 12:44
Dat is nu precies wat ik bedoel. Wat mij betreft wereldwijd,
1
15/03/2018 07:14
De mens speelt keer op keer voor God, maar maken er maar een puinhoop van.
3
15/03/2018 00:51
Onkunde, onwetendheid, "het rechthebbende" denkende mensen die vanuit totale andere emoties handelen en denken dan de natuur zelf leeft. Veel kan er "goed bedoeld" van zijn, maar gebeurd vanuit het menselijke. Iets aan de natuur teruggeven lijkt nobel, maar de betekenis van de natuur en het recht en belang van de natuur wordt op vele gebieden niet begrepen. Meestal waag ik me er niet aan om een mening te geven, aangezien de discussie met de mens hierover vaker een domper is zoals het tegen onbegrip aanlopen of zoals je hieronder bij je reactie op Chrisrik aanhaalt de beredeneringen blijken te ...
2
15/03/2018 09:25
Dat is nog een keer een reactie. Bedankt daarvoor.
Deze opdracht uit Genesis hebben natuurlijk mensen zelf verzonnen, om te rechtvaardigen dat ze gewoon maar doen wat ze doen. Alleen daarom hebben ze zich zo verschrikkelijk kunnen vermenigvuldigen.
Maar vraag het aan een willekeurig iemand: die zal gewoon zeggen dat het 'zo hoort'. Mensen moeten toch eten? En mensen hebben nu een keer proteïnen nodig? Daar zijn de dieren toch voor?
Wie durft mensen te verbieden om kinderen te krijgen?
Vorige week was onze nieuwe minister van ontwikkelingssamenwerking (Kaag) in de Rep...
3
14/03/2018 22:08
Bijvoeren helpt niet, dood door ondervoeding is een natuurlijk iets, grenzen verleggen betekent een grotere populatie én opnieuw een probleem ...

OKE ... dat moesten ze maar eens toepassen op de 'deskundigen'

de felle uitspraak: zieke en vermagerde zeehonden hoeven niet meer gered te worden. Er zijn er inmiddels genoeg in de Noordzee. als ze aanspoelen, gewoon laten liggen ?!?!
Hoe hard kan een mens zijn!!

Jongens, wat stoot me dit allemaal tegen de borst.
En de kiloknallers schieten maar voort .... ggrrr

Het is afschuwelijk zoa...
2
14/03/2018 23:12
Dat is de - voor mij onbegrijpelijke - arrogantie van de aangeklede aap die zijn plaats in de natuur vergeten is.
Genesis 1, 22-28: daar komt het vandaan:
'En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!'
Dat is de bron van het 'recht' van de mensheid om de aarde leeg te roven, dieren uit te buiten en te mishandelen en de natuur te vernielen.
2
15/03/2018 00:01
Ach zwijg me van die uitspraken. Ze hebben ons vroeger al zoveel wijsgemaakt!!

Dat is inderdaad de bron van 'alle kwaad!!!!!
2
14/03/2018 17:49
Laat ik er één stukje uitnemen:

'Er is nu wel genoeg informatie te vinden online over het feit dat bijvoeren niet helpt, dat dood door ondervoeding een natuurlijk iets is (ook in gebieden zonder omheining) en dat grenzen verleggen alleen maar een grotere populatie zou betekenen waar je uiteindelijk weer hetzelfde probleem krijgt".'

Aan welk deel van de (mensen)wereld doet me dit toch denken? Dat mag je natuurlijk niet luidop opperen volgens de moraalridders.

Natuurlijk kan ik me niet inhouden - laat mij er nog maar een stukje uitnemen:

'Zee...
1
14/03/2018 18:07
Oh ja, ze hebben Malthus zeker wel gelezen, die experten. Daar staat namelijk hoe je overpopulaties veroorzaakt.
Alleen Malthus had het over mensen, honderden jaren geleden al.
3
14/03/2018 16:52
Wat betreft dat - naar mijn mening - hersenloze beleid t.a.v. die Oostvaarders Plassen het volgende. Het is een bekend gegeven onder boeren dat je slechts een bepaald aantal koeien per hectare kunt houden. Anders s er een tekort aan gras. Zouden die milieu gekken die dit ooit dit plan van; laat maar aanfokken, hebben bedacht er ooit wel eens bij stil hebben gestaan dat die boerennorm voor vrijwel alle grote hoefdieren geldt. Mijn verdere mening met betrekking tot dit afschuwelijke probleem zal ik hier niet weergeven. Anders valt heel het internet straks over me heen
4
14/03/2018 17:03
Wat mij dan nog het meest verbaast is dat de 'deskundigen' roepen dat er niet gecastreerd of gesteriliseerd mag worden, omdat dat 'niet natuurlijk' zou zijn. In dierentuinen doen ze het aan de lopende band als een dier niet in een fokprogramma past.
In wezen zijn de Oostvaardersplassen niets anders dan een door mensen afgebakende dierentuin, maar dan wel met een onnatuurlijk en dier-onvriendelijk regime.
Je zou ze toch, die hypocrieten van Staatsbosbeheer...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert