Chinese astrologie: Guan Xi, netwerken van relaties en conflict

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

1a0df9964c196807b17327915513651b_medium.Een belangrijk onderdeel in de uitwerking en interpretatie van de Chinese astrologie is de leer van Guan Xi (关系). ‘Guan Xi’ betekent letterlijk ‘relaties’ en daaronder wordt begrepen elk type en elke soort relatie, die zich tussen 2 of meer individuen kan vormen. Het beschrijft de primaire dynamiek en invloed in kleine en grote netwerken van persoonlijke en sociale relaties. Guan Xi was (en is) daarmee het centrale concept van de Chinese samenleving.

Guan Xi en Confucius

5cd7bbbcd0db14bfbeba5780d109d71e_medium.Guan Xi komt in feite voort uit de Chinese sociale filosofie van Confucius (551-479 voor Chr). De spirituele levensbeschouwing en de praktische leefwijze, die door de ideeën en geschriften van Confucius in China werden geïntroduceerd, waren eeuwenlang (en zijn wellicht nog steeds) van grote invloed op de manier van denken en leven in niet alleen China, maar ook in andere delen van Zuidoost-Azië. Het beschreef in feite een manier waarop men succesvol en vreedzaam, met de meeste affinitiet en de minste disharmonie, in een beschaafde Chinese maatschappij kon samenleven en samenwerken.

Eén van de lessen uit het Confucianisme leert bijvoorbeeld hoe belangrijk het voor mensen is om onderlinge connecties aan te gaan en samenwerkingsverbanden te smeden, maar dan wel in een hiërarchisch stramien, dit om de sociale en economische orde zo veel en zo goed mogelijk te bewaren. De nadruk wordt in dit geval vooral gelegd op de vanzelfsprekendheid en onvoorwaardelijkheid van het nakomen van verplichtingen, de wederkerigheid hiervan en het vertrouwen, dat hieruit groeit. Dit zijn tegelijkertijd de pijlers waarop Guan Xi en Guan Xi-netwerken zijn gebouwd.

Guan Xi in de (Chinese) zakenwereld

a0be4e626376a35eae989217453ef29a_medium.Succes was en is altijd het doel van de zakenwereld geweest. In Guan Xi staat het echter ook synoniem voor goede werkrelaties en goede netwerken. In de oude Chinese maatschappij diende iedereen Guan Xi te ontwikkelen of te bezitten om hetgeen men wilde daadwerkelijk voor elkaar te kunnen krijgen; het werd dan ook onmisbaar geacht. Sociale status hoefde overigens niet altijd een belemmering te zijn om een bepaalde gunst te kunnen vragen: het ging (en gaat) bij Guan Xi namelijk niet in de eerste plaats om wie je bent, maar om wie je kent.

Politiek, militair, commercieel en persoonlijk gezien smeerden de Guan Xi-netwerken de raderen in het dagelijks leven. Invloedrijke en machtige commerciële netwerken ontstonden op deze wijze in China en in de rest van Zuidoost-Azië. c1f5b1208f9d491e53c20acf73c31508_medium.Politici, zakenlieden en machtige families die elkaar over en weer steunden tegen hun concurrenten, maar helaas soms – als men dacht er beter van te kunnen worden – ook wel tegen elkaar.

Hoewel altijd uitermate succesvol gebleken, heeft het concept van Guan Xi tegenwoordig een veel negatievere betekenis in China gekregen; voor de gewone Chinees staat het oude begrip vandaag de dag vooral synoniem voor corruptie, omkoping, machtsmisbruik, bureaucratie en politieke lobbies.

Guan Xi en de onderlinge relaties van mensen

Volgens de regels en interpretatie van de Aardetakken of Maantekens (zie hiervoor ook het artikel hierover), de Wu Xing (zie hiervoor verder het artikel hierover) en de Guan Xi, kan men het succes en de aard van onderlinge relaties van mensen van tevoren onderkennen en interpreteren.

1e5e2297427f459318787c0ead26cc39_medium.Goede kennis en inzicht in deze materie zou dan kunnen voorspellen of 2 personen elkaar wel of niet liggen, wel of niet met elkaar kunnen samenwerken, vrienden of vijanden zullen zijn, of zelfs een goed of een slecht huwelijk zullen hebben. En dat laatste was in vroeger tijden, toen het uithuwelijken van zonen en dochters eerder regelmaat dan uitzondering was, natuurlijk uitermate belangrijk. Niet alleen voor de huwelijkspartners in kwestie, maar ook voor de betreffende families; men wilde immers een goede aanvulling op de familie vinden en niet de een of andere onruststoker binnenhalen!

Driehoeken van samenwerking en affiniteit

579a765a32b0aa6cb090aa1db22d8acc_medium.De basis voor al deze theorieën is in de eerste plaats de indeling van de 12 Aardetakken of Maantekens naar karakter en persoonlijkheid, waarbij men allereerst kijkt welke tekens bij elkaar passen.

In de Chinese astrologie zijn daarbij 4 groepen van elk 3 Aardetakken of Maantekens (in tabel van boven naar beneden) te onderscheiden, die voor wat betreft hun karakter het best bij elkaar passen.

DOENERS

DENKERS

BESCHERMERS

SAMENWERKERS

Rat

1e Aardetak - Zi

Os

2e Aardetak - Chou

Tijger

3e Aardetak - Yin

Konijn

4e Aardetak - Mao

Draak

5e Aardetak - Chen

Slang

6e Aardetak - Si

Paard

7e Aardetak - Wu

Schaap (of Geit)

8e Aardetak - Wei

Aap

9e Aardetak - Shen

Haan

10e Aardetak - You

Hond

11e Aardetak - Xu

Zwijn (of Varken)

12e Aardetak - Hai

Lijnen van onverenigbaarheid en conflict

c86a079162e61abc85f6cbbbf7d22f6a_medium.Wanneer we hier verder op in gaan, zijn er natuurlijk ook Maantekens, die zo in aard en persoonlijkheid van elkaar verschillen, dat zij wellicht letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar staan en ‘elkaars taal niet spreken’. Volgens de Chinese astrologie zal zo’n combinatie alleen kunnen uitmonden in ruzie en conflict; als werkgever zou je 2 medewerkers van onverenigbare Maantekens niet bij of met elkaar moeten laten werken, als familie zou je dochter- of zoonlief niet in zo’n conflictsituatie willen uithuwelijken enz. enz.

Conflicttekens (in tabel van links naar rechts) staan in feite in alles lijnrecht tegenover elkaar. Zo’n conflictsituatie tussen Maantekens doet zich dus om de 6 jaar voor.

IN CONFLICT

MET:

Rat, 1e Aardetak - Zi

Paard, 7e Aardetak -Wu

Os, 2e Aardetak – Chou

Schaap (of Geit), 8e Aardetak - Wei

Tijger, 3e Aardetak - Yin

Aap, 9e Aardetak - Shen

Konijn, 4e Aardetak - Mao

Haan, 10e Aardetak - You

Draak, 5e Aardetak -Chen

Hond, 11e Aardetak - Xu

Slang, 6e Aardetak - Si

Zwijn (of Varken), 12e Aardetak - Hai

Verenigbaarheid naar elementen

6567d67dbae33cdcd8d94d23423c01e8_medium.Maar toch ben je er dan nog niet. In het vorige artikel over de leer van Wu Xing werden al kort de 5 verschillende elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) aangetipt, die elk om de 5 jaar het betreffende Maanteken nog een extra diepte aan persoonlijkheid meegeven. Zoals in het artikel over Wu Xing al aangegeven, kennen ook deze 5 elementen een toevoegende en een afnemende werking op elkaar en deze dienen in het bepalen van onderlinge relaties eveneens te worden meegewogen.

Chinese versus westerse astrologie

Hoewel de verschillende tekens in de Chinese astrologie over (maan-) jaren zijn verdeeld, terwijl dat in de westerse astrologie juist per maand is, kent ook de westerse astrologie eenzelfde structuur van affiniteit en samenwerking (elk 2e en 4e teken vanaf je eigen sterrenbeeld) en van conflict en lijnrechte oppositie (elk 3e en 6e teken vanaf je eigen sterrenbeeld).

In tegenstelling tot de westerse astrologie, was kennis, inzicht en toepassing van de astrologie en de daaruit voortvloeiende Guan Xi in het Oude China een dagelijks gegeven voor iedereen. In de loop der eeuwen is dit alles niet alleen sterk uitgebreid, maar ook intens verweven geraakt met elk aspect van het Chinese dagelijks leven.

eabd11c0e474bf343c92f1aeba76a62b_medium.Zelfs zo sterk, dat het tot in de moderne tijd nog steeds nagalmt; natuurlijk niet tijdens de dictatuur van Mao’s communistische partij en nadien niet altijd meer zo openlijk als vroeger.

Echter, zolang experts op het gebied van de Chinese astrologie, Wu Xing, Guan Xi en ook Feng Shui - al dan niet achter de schermen - advies geven aan particulieren of zelfs werkzaam zijn bij Chinese banken en bedrijven, soms zelfs bij kleine bestuurlijke organen, is de rol ervan nog springlevend.

 

Oxalis.

© 2018, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

41e90fa34bf8f62bfcb04aefe6c3a1ef_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Chinese-astrologie-Aardetakken-Ascendanten-en-Maantekens

Chinese-astrologie-Wu-Xing-of-de-vijf-elementen

Feng-Shui-1-leven-in-harmonie-met-de-omgeving

Feng-Shui-2-voor-in-huis

Feng-Shui-3-voor-in-de-tuin

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

09/03/2018 12:08

Reacties (8) 

1
10/03/2018 23:38
Voor een handelsdelegatie toch iets om rekening mee te houden.
11/03/2018 08:45
Absoluut!
1
09/03/2018 15:35
Graag gelezen.
1
09/03/2018 13:23
Goed om te weten: er zijn dus boeken over Guan Xi in de Chinese zakenwereld. Voor als je daar mee te maken krijgt nuttig om je wat in te lezen.
09/03/2018 13:24
Zeker weten, als je zaken gaat doen met Chinese bedrijven in China een absolute must om hier iets van af te weten.
1
09/03/2018 13:16
Hoe bestaat het, dat zo'n eeuwenoude, meer sociologisch dan astronomisch systeem het daar nog steeds zo goed doet!
Oxalis tegen ZiaRia
09/03/2018 13:25
Ondanks de ook aanwezige negatieve kanten, was het blijkbaar een heel succesvol systeem om het zo lang vol te kunnen houden.
1
09/03/2018 13:05
Interessant artikel. Met zakelijke kennis alleen kom je er dus niet om in China handel te drijven. Guan Xi is een ware studie waard.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert