Taal is niet ‘maar’ een spelletje!

Door Theun50 gepubliceerd in Columns

Iets wat werkelijk of aantoonbaar vaststaat noemen we een ‘feit’. Daarmee kun je maar één kant op, tenzij je ermee gaat sjoemelen.
Het postmodernisme leert ons dat in afzonderlijke sociale of professionele groep ‘taalspelen’ worden gespeeld. Taalspelen die bij de denkwijze van die groep passen.
Zo ontstaan er dus ‘groepsverbonden’ waarheden en feiten.

Maar nu komt het.
Het kan echter slecht aflopen met al die op zichzelf, al dan niet waardevolle, inzichten van onverdachte denkers en geleerden, want hun theorieën belanden op zeker moment in de samenleving. En daar gaan ze vaak een eigen, en een soms schromelijk, misbruikt leven leiden!
Hoe dat komt? Afzonderlijke groepen gaan dan geloven dat ‘hun’ taalspel bestaat uit absolute waarheden en feiten. Ze claimen het bezit van ‘hun’ waarheden en feiten die NIET soms niet eens zijn getoetst of doordacht. Vooral populisten maken zich hieraan schuldig, en (helaas) vaak met veel succes ook. Dat zogenaamde ‘succes’ behalen ze door hun taalspel, en dus hun waarheden die uit dat spel voorkomen, aan ons op te dringen!

Ja, en zo komen er allerlei ‘alternatieve’ waarheden en feiten in de wereld die niet waar (kunnen) zijn, maar daar wel voor doorgaan. Een fatsoenlijke discussie en dialoog is dan eens meer mogelijk.
Het is dan ook niet zo vreemd dat mensen die populistische ‘waarheden’, met doortimmerde (pseudo) wetenschappelijke argumenten tegemoet treden, verdacht worden gemaakt.
Zelfs weggezet, uitgescholden en bedreigd. Tja, en zoals zo vaak: sociale media doet de rest!

Dat daardoor de menselijke samenleving (kan) worden ontregeld, is een consequentie die populisten totaal lijkt te deren.
Maar toch: wie feitelijk, en naar waarheid, boven elk ‘taalspel’ staat, mag het nu zeggen of schrijven.

Theun50, 2018.

06/03/2018 16:38

Reacties (13) 

1
08/03/2018 06:50
Wijze woorden.
1
08/03/2018 10:40
Dank je.
1
07/03/2018 18:14
och , ik heb toch mijn eigen mening.
( die overigens wel beïnvloedbaar is )
en feiten zijn feiten , totdat ze weerlegd worden.
Goed beschouwd zijn er dan ook veel minder feiten dan men nu denkt.
Denkwijzen die opgedrongen worden, dat kan nooit goed zijn.
1
Theun50 tegen Josh
07/03/2018 21:34
Duidelijk.
Dank je.
07/03/2018 14:42
1
07/03/2018 14:42
Taalspel, het is wat je wilt horen.
07/03/2018 14:42
1
07/03/2018 13:09
Denk dat taalspel altijd te maken heeft met interpretatie. De luisteraar, de lezer , de schrijver/ster en de sprekers hebben de mogelijkheid altijd al gehad om aan taal een eigen invulling qua beredenering te geven. Dat schrijf je dus in mijn beleving helemaal juist dat er om die reden groepsverbonden waarheden ontstaan. Interessant onderwerp en weer mooi omschreven door je.
Theun50 tegen Yneke
07/03/2018 13:50
Dank je.
1
07/03/2018 09:46
Los van het feit dat ik een andere doelgroep voor ogen hebben bij het horen van het woord 'populisten' dan het gros van de mensheid... het taalspel is iets wonderbaarlijks, zowel in positieve als negatieve zin.
Theun50 tegen Ktje
07/03/2018 10:01
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert