BIJ 1... een politieke partij om op de lange termijn rekening mee te houden!

Door Asha gepubliceerd in Hobby's

Recentelijk zijn via de media talrijke opmerkingen geslingerd aan het adres van de leden van de politiek partij BIJ1. Opmerkingen zoals fopwetenschappers, niet praten over antisemitisme, en dergelijke zijn gemaakt. De hele samenleving neemt BIJ 1 niet serieus.
Nederland is het voor de volle100% en meer zelfs, mee eens dat deze partij een poppenkast is, die een show weggeeft op het politiek vlak.

Momenteel zorgt bIJ 1 voor entertainment en amusement voor de gevestigde politieke partijen. Waar echter geen rekening mee wordt gehouden, misschien wel of niet, is dat deze partij op de langere termijn toch behoorlijk wat schade kan aanbrengen binnen het hele Nederlands politiek bestel en samenleving.

Waar discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, gender-identiteit, leeftijd of op welke grond dan ook, niet is toegestaan, en wij op onze overheid kunnen vertrouwen dat grondwettelijke recht uit te dragen in woord en daad”.

Bovenstaand is het streven van BIJ 1. Dit wordt helemaal onderuit gehaald in de beschuldiging die met het volgend statement wordt gemaakt, te weten:

Met dit programma in de hand, onze volledige toewijding en rotsvast vertrouwen in Nederland en elkaar trekt BIJ1 ten strijde tegen de huidige politiek vol moslimhaat, xenofobie, sekse-ongelijkheid, racisme, sociaal economische uitsluiting, genderdiscriminatie, verdeeldheid, uitsluiting en uitbuiting. Het is 2018. Tijd voor een nieuwe politiek van gelijkwaardigheid”.

BIJ 1 geeft door bovenstaand haar werkwijze min of meer aan hoe zij hun leden, sympatisanten, vrijwilligers en sponsors gaan werven en welke groepen dat zijn. Door haar beschuldigingen aan het adres van de Nederlandse politiek van met name: moslimhaat, rascisme, verdeeldheid en uitbuiting opent BIJ 1 duidelijk haar deuren voor extremisten en gelijkdenkenden. Burgers met de Nederlandse nationaliteit, maar uit een andere etnische groep kunnen zich terugvinden in deze standpunten van BIJ 1.

Alleen op basis van deze statement ontstaan al gevaren voor de Nederlandse samenleving. De tolerantie van het Nederlands beleid is al zodanig dat ze het niet kunnen inzien of niet proberen te begrijpen dat deze partij niet toegestaan zou mogen worden als politieke partij, mits deze partij bepaalde standpunten reviseert. Dat een partij de hele politiek voering over één kam scheert baart toch zorgen. De enige partij die extremistisch bezig is, is de PVV. Politiekvoering van deze partij is ook niet goed te praten. Behalve dit soort partijen zijn ook partijen zoals de VVD, PvdA, 50 plus, CDA en SP die geen politiek voeren met name zoals door BIJ 1 wordt beweerd van moslimhaat en racisme.

In hoofdstuk 2 van haar partijprogramma geeft BIJ 1 aan dat officieel excuses gemaakt moeten worden voor het “slavernijverleden”. Hoe vaak zal deze enorme onmenselijke tragedie uit de geschiedenis van de mensheidwereldwijd gebruikt worden door politici zowel in Nederland en Suriname om verdeeldheid, rascisme en uitbuiting in stand te houden en te blijven zaaien? En als er excuses worden gemaakt voor de slaven uit Afrika, wie maakt er excuses dan voor de blanke slaven uit de geschiedenis van de westerse wereld? Of gelden de excuses alleen voor de voormalige zwarte slaven en hun nakomelingen in de America's?

De geschiedenis van Afrika geeft duidelijk aan dat er tussen de zwarte bevolking er altijd verdeeldheid was en er verschilldende stammen waren. De leiders van dit soort stammen hebben gevangenen als slaven uitgeleverd aan de blanken toentertijd. Waarom wordt er dan nooit naar excuses gevraagd aan de zwarte leiders van toen, die ook Afrikanen van een andere stam als slaven hebben uitgeleverd? Zo, ook hebben Hindostanen tijdens de contarctarbeid andere Hindostanen een goede toekomst beloofd, maar helaas.

Slavernij en beroving van vrijheid in welke vorm dan ook is niet en nooit goed te praten, maar voor de wereldvrede , groei en ontwikkeling wordt het langzaam tijd om de focus te richten op vooruitgang, naastenliefde, respect en vetrouwen naar elkaar toe. Lering uit de geschiedenis moet getrokken worden tegen racisme, mensenhaat, oorlogen, politiekvoering, vrede, en dergelijke.

Bij het aanvragen van een Meervoudig Verblijfs Vergunning (MVV) worden alle gangbare wetten en regels die de openbare orde, rust en veiligheid kunnen verstoren en in gevaar brengen kenbaar gemaakt. Deze veiligheidsmaatregel haalt BIJ 1 ook weg door deze stelling:

Alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen worden volgens criteria beschermd”.

Wat heeft religieus onderwijs te maken met het functioneren van een etnische groep of een individu binnen een samenleving? Het beoefenen van een religie en geloof is voor binnenshuis of de daarbij behorende religieuze instituties. Religieus onderwijs kan eerder voor uitsluiting zorgen van groepen kinderen die niet tot een bepaalde religie/geloof behoren en dus niet toegelaten worden tot zo een school. Dit zou de verzuiling sterk in de hand werken en bevorderen. Een voorbeeld hiervan zijn de Christelijke, Moslim, en de Hindostaanse scholen. Het is dan ook zaak om deze scholen te evalueren en na te gaan als het toegankelijk is voor kinderen uit de hele samenleving. Zo ook moet gelet worden op de taalgebruik op de werkplek. Een voorbeeld als Surinamers elkaar ontmoeten op de werkvloer gaat de communicatie gelijk over in het Sranan ( de straat taal in Suriname) en de Marokkanen communiceren altijd onderling in het Marokkaans. Nederlands is de officiele taal en in deze taal dient door allen op de werkvloer te worden gecommuniceerd. Suriname kent ook verschillende bevolkingsgroepen, cultuur en talen. Daar praat een ieder op de werkvloer gewoon Nederlands. Dat op de werkvloer Nederlands gebezigd moet worden door een ieder is geen beperking van cultuur of taalbeperking of discriminatie en racisme. Het zorgt voor veiligheid van andere werknemers op de werkvloer. En als men toch Sranan moet praten en of Chinees en of Indonesich op de werkvloer, wat voor nut heeft het dan om een examen af te nemen voor de Nederlandse taal bij aanvraag van een MVV?

BIJ 1 benadrukt een rechtvaardige maatschappij aan de ene kant, maar aan de andere kant bevordert deze partij de verdeeldheid tussen de etnische groepen. Door religieus onderwijs toe te staan wordt het gevaar groter dat men in het eigen geloofsovertuiging, opvattingen, leefwijze versterkt worden en zich totaal niet aanpassen aan de wetten en regels die juist voor veiligheid en bescherming moeten zorgen. Religieus onderwijs en de daarbij behorende activiteiten moeten hoe dan ook geevalueerd worden om ervoor te zorgen dat er geen gevaren voor de samenleving ontstaan.

Over de kwestie van de 100% controle zendt de “National Geographic Explorer ” een leerrijk programma over de Guradia Civil uit Spanje en ook Dubai uit. Daar wordt het bewijsmateriaal uitputtend geleverd welke gevaren de passagiers vormen, behalve voor zichzelf, als ook voor alle anderen die ter plekke aanwezig zijn. Met de afschaffing van de 100% controle kan Nederland mooi een ontwrichten cocaine samenleving tegemoet zien en zal ook de smokkelhandel floreren. De 100% controle is geen pestmiddel dat uitgevonden is door de overheid of de douane om per se de Srinamers op Schiphol te pesten. De 100% controle is een veiligheidsmaatregel om de veiligheid van een ieder te garanden. Het is een maatregel ter bescherming van alle mensen zowel op Schiphol als wereldwijd!

In hoofdstuk 3 tot en met 7 geeft BIJ 1 aan om te zorgen voor: gelijke inkomstenverdeling, zorg, rechten voor mensen met een beperking, en dergelijke. Binnen de westerse wereld en met name de Nederlnadse samenleving is alles al zodanig uitgekiemd, dat er tegenwoordig sprake is van standaarden. Hoe denkt BIJ 1 al deze maartegelen te finacieren? Welke groep moet harder werken om de lasten te dragen om de doelstellingen van BIJ 1 te bereiken? Als er geen economisch plan van aan pak aanwezig is om de doelstellingen van BIJ 1 te bereiken is een economische catastrofe niet uitgesloten.

De Nederlandse samenleving is een mengelmoes geworden van verschillende soorten etnische groepen. Alle regels met betrekking tot veiligheid en orde geldt zowel voor de blanke als de gekleurde Nederlander. Dat er steeds over discriminatie, racisme, moslimhaat, uitbuiting en uitsluiting door BIJ1 wordt gepraat is er tot heden niet merkbaar dat zij inderdaad constructiefs iets aandoen. Wordt er gewacht totdat er verkiezingen komen? Of wordt er gewacht totdat BIJ 1 de verkieizingen gaat winnen?

Conslusies die getrokken kunnen worden is dat BIJ 1:

 • het van alle daken schreeuwen dat er discriminatie, uitbuiting en haatgevoelens aanwezig zijn binnen de Nederlandse samenleving versterkt bij extreme groepen die deze opvattingen al over de westerse samenleving hebben zeer sterk;

 • niet geschikt is om mee te doen met politiek. Ze hebben de expertise en de know- how niet;

 • de geschiedenis van slavenhandel en uitbuiting gebruikt ten eigen bate en versterkt hiermee de verdeeld en heerspolitiek. De rollen worden dan verandert BIJ1 wordt uitbuiter en de samenleving die moet dan de uitbuiting ondergaan;

 • helemaal niet gericht is op vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid;

 • geen visie heeft wat de veiligheidsregels en handhaving van de gangbare orde betreft;

 • totaal geen economische inzichten heeft voor het uitvoeren van haar doelstellingen.

  Aanbeveling voor BIJ1:

 • het is te gemakkelijk om in een westerse samenleving te wonen en die samenleving van mensenhaat, uitbuiting en discriminatie te beschuldigen. Het zou goed zijn dat deze partij de wereld rond reist om een beter begrip te hebben wat deze woorden eigenlijk inhouden voor mensen die er daadwerkelijk mee worden geconfronteerd. Guyana zou een goed begin zijn voor BIJ1.

  Conclusies die voor de Nederlandse overheid getrokken kunnen worden zijn de volgende:

 • de Nederlandse overheid had BIJ1 met dit partijprogramma nooit moeten toelaten om mee te doen met de verkiezingen;

 • de tolerantie van de Nederlandse overheid is al zodanig dat zij niet meer ziet waar kleine knlepunten die eventueel kunnen uitgroeien tot grote gevaren liggen;

 • de Nederlandse samenleving en overheid moeten niet zo naief zijn en denken dat bepaalde politieke partijen, organisaties en en religieuze organisaties niet groter kunnen worden. De geschiedenisboeken staan er bol van dat gekke politici meer hebben bereikt en zware schade hebben aangericht binnen samenlevingen.

Aanbeveling voor de Nederlandse overheid:

 • Het is daarom zaak dat het beleid voor toelating van nieuwe politieke partijen en de oude om de zoveel tijd worden geevalueerd om de veiligheid in stand te houden;

 • als er geen orgaan is om politieke programma”s van partijen te evalueren deze toch worden ontwikkeld;

 • kritisch wordt gekeken naar religieus onderwijinstellingen en meer aandacht wordt besteed aan het taalgebruik op de werkvloer.

27/02/2018 20:41

Reacties (1) 

27/02/2018 21:39
Daar zeg je zo wat.
De grens ligt bij racisme, haat zaaien, opruiing en belediging. Je mag hopen dat ook Bij 1 deze grenzen respecteert. Zo niet, dan moeten ze eens stevig aangepakt worden.
Wilders krijgt voortdurend aangiften aan zijn broek. Waarom Bij 1 niet? Al was het maar vanwege de bewering dat 'wit' Nederland stelselmatig discrimineert en dat Zwarte Piet daar het ultieme bewijs voor is.
Maar aan de andere kant: moet je zo'n clubje gefrustreerde schreeuwers nu serieus nemen? Als ze bijvoorbeeld beweren dat 'cowboy en indiaantje' spelen racistisch is?

Zo lan...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert