Geen kerk of staat die daar wat over te zeggen heeft!

Door Theun50 gepubliceerd in Columns

Ruim vier eeuwen geleden werden de oude heilige seksuele rituelen zondig verklaard, en iedereen die zich er nog mee bezig hield, werd als ketter of als heks vervolgd. 

De (kerkelijke) machthebbers legden de mensen een seksloos geloof op.
Seks was alleen bedoeld om kinderen voort te brengen. Het idee dat geloof van binnenuit kwam, werd om zeep geholpen door een groot aantal geschriften te vernietigen. Geschriften die door de vrouw van Yeshua (Magdalena genaamd) en zijn volgelingen (die wij als apostelen kennen) waren geschreven. Dit gebeurde in de vierde eeuw na Christus. Deze geschriften waren 16 eeuwen lang van de aardbodem verdwenen, totdat zij in 1945 door drie broers op een oude begraafplaats in een kruik werden teruggevonden.
Deze gnostische geschriften staan nu bekend als de ‘Nag Hammadi’ geschriften, genoemd naar het plaatsje waar zij zijn gevonden.

De geschriften getuigen ervan hoe Magdalena de mensen aanspoorde om het geloof in zichzelf te zoeken, en dit niet van buitenaf op te laten leggen door de kerkelijke machthebbers.
De ‘Nag Hammadi’ geschriften worden nog steeds niet erkend door de kerk.
De geschriften zijn blijkbaar nog steeds een bedreiging voor de kerkelijke macht, die mensen voorschrijft hoe te geloven. De gnostische geschriften zijn evenwel voor velen een kompas geweest in de nieuwe tijd waarin we nu leven, een tijd waarin steeds meer mensen het geloof weer in zichzelf zoeken. Het is niet voor niets dat het boek ‘de Da Vinci Code’ nog wereldwijd wordt verslonden.
Dat is niet alleen omdat het een goed geschreven boek is, maar ook omdat het iets onthult waar zoveel mensen diep van binnen van voelen dat het een waarheid is die hen 1600 jaar lang is onthouden, namelijk: seks is niet zondig!
Moeders zijn geen seksloze wezens, moeders zijn geen maagden. Vrouwen die van seksualiteit genieten, zijn geen hoeren. De splitsing die de kerk maakte in vrouwen als maagden enerzijds en hoeren anderzijds, heeft eeuwenlang veel leed veroorzaakt in onze samenleving.
En….. in de intimiteit van vele relaties.

Gelukkig zijn Kerk en Staat nu gescheiden. Het is weliswaar nog maar van recente datum dat de staat wetten heeft veranderd die eeuwenlang de seksualiteit van vrouwen (en daarmee de vrouwen zelf) onderdrukt hebben. Het is van nog recentere datum dat wetten zijn veranderd die homoseksualiteit, en daarmee homoseksuele mensen, eeuwenlang onderdrukt hebben. Hoe de kerk in dit laatste een rol gespeeld heeft in de geschiedenis, en nog steeds voor problemen zorgt voor veel gelovige homoseksuelen, behoeft weinig toelichting. Wettelijk is nu sinds 2001 geregeld dat vrouwen met vrouwen mogen trouwen, en mannen met mannen. We leven in een tijd waarin we weer van onze seksualiteit mogen genieten, en zelf ook mogen bepalen of en wanneer en hoe we dat willen doen.

Vrouwen mogen niet meer tegen hun wil seksueel gebruikt (misbruikt) worden in een huwelijk.
Maar ook buiten het huwelijk is dit een strafbaar feit.
Als dat toch gebeurt, dan heet dat, sinds 1991, officieel ‘verkrachting’ in het Wetboek van Strafrecht.
Sinds 1991!
Recht op seksuele vrijheid is evenwel nog niet met zoveel woorden omschreven in wetten en verdragen. Recht op spirituele vrijheid echter ook niet, althans niet met deze woorden.
En dat komt omdat nog steeds de omschrijving ‘vrijheid van godsdienst’ wordt gebezigd.
Ik heb geen behoefte aan een godsdienst. Ik heb geen behoefte aan een kerk die mij wel even zal vertellen hoe ik moet geloven.
Ik heb er recht op te geloven hoe ik wil, van binnenuit.
Ik heb er recht op mijn seksualiteit te beleven hoe ik wil, van binnenuit.

Mijn seksualiteit en spiritualiteit zijn met elkaar verbonden, van binnenuit. Geen kerk of staat die daar wat over te zeggen heeft. Maar toch hebben we de staat (lees: de politiek) nodig om ons deze vrijheden te garanderen in wetten en verdragen. Daarom blijft het nodig om ons met de politiek te blijven bemoeien en te stemmen op vertegenwoordigers die deze vrijheden voorstaan en verdedigen.

Theun50, 2018.

27/02/2018 15:31

Reacties (10) 

2
01/03/2018 10:20
wat hebben ze ons vroeger allemaal wijsgemaakt!!
En ik, die opgevoed werd door HEEL katholieke moeder, had al van jongsaf schrik van zoveel.
Gelukkig heb ik mij daar later kunnen van losmaken!!
1
28/02/2018 13:21
Moet denken aan de smeerlapperij die er onder het mom van het geloof, vroeger, nu en in de toekomst nog zal afspelen.
28/02/2018 13:33
Daar doel ik in bedekte termen ook inderdaad op.
28/02/2018 13:21
2
28/02/2018 11:17
Ik zou in dat verband toch ook maar de vele gevallen van pedofilie in de diverse kerken en geloofsgemeenschappen noemen. De smerige huichelaars!
Door seks alleen maar toe te laten als middel tot voortplanting is vooral de katholieke kerk daarnaast verantwoordelijk voor een groot deel van de overbevolking op aarde. Als goede tweede natuurlijk de islam, die vrouwen nog steeds ziet en behandelt als fokzeugen.

Vrijheid van godsdienst? Onder die vlag gaan de meest verwerpelijke denkbeelden en misdaden tegen de menselijkheid schuil. De slavernij is er niks bij.
1
28/02/2018 11:30
Je hebt heel goed tussen de regels doorgelezen!
Ik ben het dan ook helemaal met je eens.
2
28/02/2018 07:22
Goed artikel! (Innerlijke) kracht en macht (van buitenaf opgelegd) gaan nu eenmaal nooit samen. Hoe meer wij als individu in onze kracht gaan staan, hoe minder de macht van religieuze instituten over ons wordt.
1
28/02/2018 09:02
1
27/02/2018 16:47
Wat een goed artikel!! Helemaal mee eens!
1
Theun50 tegen Yneke
27/02/2018 22:29
Dank je wel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert