Chinese astrologie: Aardetakken, Ascendanten en Maantekens

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

d725f973ec15f4987b9c906863ee5fa8_medium.De Chinese astrologie, die net als de westerse astrologie bestaat uit 12 zogenaamde astrologische tekens, zal bij veel mensen enigszins bekend zijn. Echter, in tegenstelling tot de westerse astrologie, waarbij een dierenriemteken maar over één maand heerst, kent de Chinese astrologie geen (maan-) maandteken, maar wordt aan elk teken een heel jaar toebedeeld. Volgens de Chinese astrologie zouden mensen dan ook voor wat betreft hun persoonlijkheid en temperament door het bepaalde maanteken van hun geboortejaar zijn beïnvloed en zouden zij daar tijdens hun leven lessen en inzichten aan kunnen ontlenen.

Astrologie als officieel systeem van bestuur

De Chinese astrologie is oud, heel oud zelfs. Volgens archeologische opgravingen is de beoefening van Chinese astrologie zelfs tenminste 5000 jaar oud. Het systeem is in principe gebaseerd op de Chinese maankalender, maar dan wel op een maancyclus van 12 jaar.

cdf3e9a7fd9070833673bdc9b771dfd6_medium.Deze vorm van astrologie werd bijzonder populair onder de zogenaamde Gele Keizer, Huang Di (2698–2598 voor Chr). In 2637 voor Chr zou hij de Chinese astrologie zelfs tot officieel systeem voor het efficiënt besturen van zijn rijk hebben gemaakt; een maatregel, die nadien nog gedurende honderden jaren van invloed zou blijven op alle staatszaken in het keizerlijke China. Zijn navolgers verboden echter al snel het gebruik van astrologie BUITEN het keizerlijke hof; zij waren zo overtuigd van de kracht en de macht van dit systeem, dat zij bang waren dat het ook hun tegenstanders van grote dienst zou kunnen zijn. De opvolgende Chinese keizers wensten niet, dat de astrologische kennis ooit tegen hen zou worden gebruikt. Daarom mochten alleen astrologen in dienst van de heersende keizer hun vak uitoefenen – ieder ander, die op enigerlei wijze werd betrapt op betrokkenheid in astrologie, werd direct ter dood gebracht.

Jaren als Aardetakken

Hoe bekend Chinese astrologie in het westen ook moge zijn, wat niet zo algemeen bekend is, is het feit dat de voor ons zo sprekende dierennamen pas later aan de astrologische jaren van de 12 jaars-cyclus zijn toegevoegd. Volgens de oude Chinese geschiedenis (we zijn inmiddels al in het Chinese jaar 4715) was de studie van de Chinese astrologie in oorsprong slechts gebaseerd op de theorie van de 12 zogenaamde Aardetakken. Deze Aardetakken werden beheerst door de maancyclus van 12 jaar, waarbij ieder jaar daarvan dus een bepaalde Aardetak vertegenwoordigde.

ffb71eb436c01f53f6998c70aa8277ce_medium.Voor wat betreft de persoonlijkheidskenmerken, die aan een bepaald jaar oftewel een bepaalde Aardetak werden toegekend, baseerden de Oude Chinezen deze op jarenlang onderzoek en zorgvuldige typering, verkregen uit goed bewaarde documentatie (van nog vòòr het rijk van de Gele Keizer) over de keuze van raadslieden en ambtenaren, verbintenissen tussen clans, gearrangeerde huwelijken, politieke en economische samenwerkingsverbonden enz. enz. enz. Uit dit geheel kwam uiteindelijk een vorm van mensenkennis voort, die men vervolgens weer vertaalde als de karakteristieken van de verschillende Aardetakken.

Uren als Ascendanten

Maar men ging nog verder: de 24 uren van een dag werden eveneens onderverdeeld in 12 segmenten van elk 2 uur. Ook deze werden toegekend aan (of volgens de astrologen: geregeerd door) één van de Aardetakken. Op basis van de geboortetijd verkreeg men aldus de Ascendant, een soort van 2e persoonlijkheid, die zich vermengde met die van het geboortejaar. 6d4a6130646afd1df994088afc9c116c_medium.Wanneer iemand bijvoorbeeld dezelfde Aardetak heeft van geboortetijd als van geboortejaar, dan wordt dit als een ‘zuiver teken’ beschouwd en heeft die persoon een wat als een zeer sterk persoonlijkheidstype wordt beschouwd. De meeste mensen zullen echter verschillende tekens hebben voor wat betreft hun geboortejaar en hun geboortetijd. Zij kunnen daarom wellicht zo nu en dan onkarakteristieke trekjes vertonen, of mogelijk zelfs worden overheerst door hetzij hun Ascendant, hetzij hun Aardetakteken, bijvoorbeeld wanneer de één wordt beheerst door een sterker teken dan de ander.

Jaren en uren als Maantekens – het verhaal van de Boeddha en de dieren

Het toekennen van een dierennaam aan elke Aardetak en Ascendantperiode, is van een veel latere datum en staat dus eigenlijk los van de oorspronkelijke beoefening van de Chinese Astrologie. De aanduiding met de dierennamen, ook wel Maantekens genoemd, maakte de Chinese astrologie echter wel een stuk illustratiever, zeker voor westerlingen.

8f6cf4c1dcda1f8b76621139b90d0bfb_medium.Volgens de legende was het Boeddha zelf, die verantwoordelijk was voor de dierennamen van de Chinese astrologie. Toen hij na zijn verlichting besloot tot ascentie en dus de dimensie van de aarde voorgoed zou verlaten, nodigde Boeddha alle dieren uit zijn koninkrijk uit om hem vaarwel te zeggen.

Maar de opkomst van de dieren was teleurstellend; of niet iedereen de uitnodiging op tijd kreeg, of dat men met andere dingen bezig was, blijft daarbij onduidelijk. Volgens het verhaal kwamen er van alle dieren op de wereld maar 12 opdagen. Boeddha oordeelde echter niet, maar beloonde ieder van deze dieren door een jaar van de astrologische 12 jaars-cyclus naar hen te noemen, in volgorde van hun komst.

74b870267518be92a7246bb87e553b4e_medium.Het dier, dat het eerste bij Boeddha arriveerde, was de Rat; vandaar dat het eerste jaar naar de Rat werd genoemd. Vervolgens kwamen de Os, de Tijger, het Konijn, de Draak, de Slang, het Paard, het Schaap (ook wel Geit), de Aap, de Haan en de Hond. Het laatste dier, dat bij Boeddha aankwam was het Zwijn (ook wel Varken), vandaar dat het twaalfde jaar naar het Zwijn is genoemd.

Maar ook de Kat had graag aanwezig willen zijn. Echter, de Rat had de Kat verteld, dat Boeddha’s afscheid pas de volgende dag zou plaatsvinden, dus de Kat kwam een dag te laat. De Kat was daar zo kwaad over dat hij zwoor voor eeuwig op de Rat te zullen jagen.

3aed30d6e6e9a8d38855852fe750301b_medium.

(In sommige westerse versies van de Chinese astrologie heeft men de Kat in ere hersteld en wordt deze wel in de plaats van het Konijn genoemd.)

Kort overzicht

Aardetak   

Dierennaam/
Maanteken

Jaren, onder meer

Ascendant (bepaald door geboortetijd)

Persoonlijkheids-type

1e: Zi

Rat

2008, 2020, 2032

23:00-01:00 uur

Initiator: Ik doe

2e: Chou

Os

2009, 2021, 2033

01:00-03:00 uur

Bekrachtiger: Ik bevestig

3e: Yin

Tijger

2010, 2022, 2034

03:00-05:00 uur

Idealist: Ik voel

4e: Mao

Konijn

2011, 2023, 2035

05:00-07:00 uur

Conformist: Ik pas me aan

5e: Chen

Draak

2012, 2024, 2036

07:00-09:00 uur

Ziener: Ik zie

6e: Si

Slang

2013, 2025, 2037

09:00-11:00 uur

Strateeg: Ik plan

7e: Wu

Paard

2014, 2026, 2038

11:00-13:00 uur

Avonturier: Ik durf

8e: Wei

Schaap (soms ook Geit)

2015, 2027, 2039

13:00-15:00 uur

Vredestichter: Ik heb lief

9e: Shen

Aap

2016, 2028, 2040

15:00-17:00 uur

Vernieuwer: Ik bedenk

10e: You

Haan

2017, 2029, 2041

17:00-19:00 uur

Administrateur: Ik reken

11e: Xu

Hond

2018, 2030, 2042

19:00-21:00 uur

Wachter: ik bewaak

12e Hai

Zwijn (soms ook Varken)

2019, 2031, 2043

21:00-23:00 uur

Vereniger: ik verbind

 

Oxalis.

© 2018, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

b5a26e25239a59114335ae33f5bc5cd4_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Chinese-bewegingsoefeningen-1-tai-chi-quan

Chinese-bewegingsoefeningen-2-Qigong

Chinese-bewegingsoefeningen-3-Falun-gong

Feng-shui-1-leven-in-harmonie-met-de-omgeving

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

22/02/2018 13:38

Reacties (9) 

1
24/02/2018 17:29
Wat een prachtig en leerrijk artikel
Echt interessant!!
1
25/02/2018 07:14
Dankjewel!
1
22/02/2018 22:47
Mooi artikel, mijn jaarteken weet ik, maar ik wist niet dat er ook in de Chinese astrologie met ascendanten gewerkt werd en dat is dus konijn (of kat) zie ik nu in je overzicht. Wist ook niet dat de astrologie in China zo zeer van belang is geweest, dacht dat destijds vooral de 'I Tjing' een leidraad was voor de keizers.
1
23/02/2018 07:56
Voor zover ik weet, was de I Tjing vooral populair tijdens de Han-dynastie (circa 3e eeuw voor Chr). Maar het orakelboek zal zeker altijd van belang zijn geweest.
1
22/02/2018 15:45
Prachtig artikel, interessant en met veel plezier gelezen.
1
22/02/2018 14:35
Weer wat bijgeleerd over de achtergrond van deze oude vorm van Oosterse astrologie.
1
22/02/2018 14:31
Ik weet er niet veel van, alleen dat 'Mijn' jaarteken/aardetak net is geweest; komt dus pas weer terug in 2029.
1
22/02/2018 14:36
Uit het jaar van de Haan dus. Ik ook!
1
22/02/2018 14:24
Interessant. Ik wist wel iets over de Chinese jaarhoroscopen, maar ik wist niet hoe dat allemaal met aardetakken en maantekens in elkaar stak.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert