Zonnepanelen: Zonne energie en zonnecellen voor en nadelen in Nederland

Door Jos gepubliceerd in Technologie

Zonnepanelen zonne energie zonnecellen, zonnepanelen op het dak die zonne energie opleveren doormiddel van zonnecellen wordt dit de toekomst op het gebied van energie of horen ook windmolens in het groene energieplaatje dat op termijn het alternatief moet worden voor fossiele brandstoffen. Zonnepanelen zonne energie zonnecellen wat zijn de feiten, de mogelijkheden en de problemen, zonne energie nog volop in ontwikkeling.

513a3901dad407184f3c8050a0b2698d.jpg

Zonnepanelen: Zonne energie en zonnecellen voor en nadelen in Nederland 

De laatste jaren kunnen we steeds meer daken zien waarop de grijsblauwe zonnepanelen liggen, zonnepanelen voor de opwekking van zonne energie. Ieder jaar stijgt de productie van zonnepanelen met plusminus veertig procent, en de prijs zakt met twintig procent iedere keer als het aantal zonnecellen zich verdubbeld. Voor een zonnepaneel van 100 Wattpiek betaald men ongeveer 600 euro, op jaarbasis levert zo'n paneel gemiddeld 200 tot 300 Wp stroom. Gebruikt men niet alle opgewekte stroom dan zijn er vaak mogelijkheden om deze aan het energiebedrijf terug te leveren gemiddeld levert dit ruim 23 euro cent op. Men heeft berekend dat met deze aanschafkosten en de geldende energieprijzen een zonnepaneel zich in plusminus 12 tot 15 jaar terug verdient. Enkele jaren geleden verstrekte de overheid een subsidie op het verbruik van zonnepanelen, nu worden er enkel plaatselijk nog subsidies verstrekt bij de aankoop van zonnepanelen.

Update info 2013

PV-panelen leveren tegenwoordig 200 tot 300 Wp per paneel, een setje van twee panelen van elk 290 Wp incl. omvormer kost ongeveer 1000-1100 euro en ook dit jaar (2013) geeft de landelijke overheid nog 15% subsidie tot een maximum van 650 euro, zolang het potje is gevuld. De terugverdientijd kom ongeveer op 7 tot 8 jaar.

Kosten zonne energie en zonnepanelen nog steeds te hoog 

Zonne energie electriciteit opgewekt uit zonnecellen is nog steeds te duur, momenteel zijn de opwekkosten van zonne energie nog 3 tot 5 maal zo hoog als bij windenergie en ongeveer 10 keer zo hoog als de opwekkosten die nodig zijn voor kernenergie en fossiele stroom. Deze kosten hebben veel te maken met politiek en niet alleen met natuurkundige ontwikkelingen. De prijs die de consument betaald voor electriciteit is veel hoger dan de opwekkingsprijs, de opwekkingsprijs wordt verhoogd met heffingen en belastingen. Als de politiek en milieubewegingen suggereren dat duurzame energie in prijs kan concurreren dan kijkt men naar de prijs die de consument betaald en niet naar de opwekkingskosten. Natuurlijke spelen meerdere overwegingen een rol kernenergie is om op te wekken het goedkoopste en ook het opwekken van stroom uit steenkolen is goedkoop in vergelijking met het opwekken van duurzame energie maar bij kernenergie heeft men te maken met hoge kosten voor het opslaan van het afval.

Opwekking van energie uit steenkool brengt milieuvervuiling en klimaatverandering met zich mee, de maatschappelijke kosten die deze neveneffecten met zich meebrengen zijn niet meeberekend in de prijs en op dat punt staat het er met duurzame energie gunstiger voor omdat de maatschappelijke kosten die zowel zonne energie als windenergie met zich meebrengen veel lager zijn.

Wat zijn zonnecellen en hoe werken ze 

Zonnecellen zijn in staat om elektriciteit te maken uit licht, men noemt dit een fotovoltaïsch proces. De zonnecel bestaat uit halfgeleiders wat materialen zijn die in elektrisch opzicht in zitten tussen geleidende materialen waaronder bijvoorbeeld metalen vallen en elektrisch isolerende materialen. Een zonnecel werkt natuurkundig gezien totaal anders dan een zonnecollector die we op veel daken van huizen aantreffen.

Zonnecollectoren zijn buizen vol met water die door de zon worden opgewarmd en zo warm water voor de douche of voor de cv ketel produceren een simpel principe. Het principe van zonnecellen is ingewikkelder maar komt hierop neer dat zonnecellen in staat zijn om de energie die de zon uitstraalt te benutten. Een groot voordeel hiervan is dat er heel veel zonlicht is, zoveel dat er wereldwijd geen energieprobleem zou hoeven te zijn als we de energie van de zon effectief en betaalbaar om kunnen zetten in elektriciteit. Natuurlijk zal dit proces te maken krijgen met technische beperkingen maar ondanks de beperkingen kan er volop elektriciteit zijn voor de hele wereld. De aandacht gaat nu ook nog veel uit naar windenergie maar de tijd zal uitwijzen dat zonnecellen een veel grotere capaciteit kunnen bereiken dan met windmolens mogelijk is.

Wat zijn de  voor - en nadelen van zonnepanelen en zonne energie

De zonnecel is een energietechniek die zich de laatste veertig jaar sterk heeft verbeterd en het eind hiervan is nog niet in zicht dit in tegenstelling met een windmolen waaraan niet meer zoveel verbeteringen zijn aan te brengen, deze benut al bijna alle energie die uit wind te halen is . Dus al zou men ze hoger maken of van andere materialen de echte energiewinst zal relatief gering zijn. Een zonnecel daarentegen heeft nog zoveel onbenutte mogelijkheden dat de ontwikkelingen die mogelijk zijn niet zijn in te schatten maar we weten wel dat ze heel groot zijn en erg snel gaan. Dit heeft mede tot gevolg dat de prijs van een kilowattuur zonne energie ieder jaar goedkoper wordt. Een nadeel is echter dat zonne energie wel elektriciteit kan leveren waarop we onze lampen en koelkasten kunnen laten functioneren maar bijvoorbeeld geen aardgas om woningen te verwarmen.

Een ander probleem waarmee zonne energie te maken heeft is het feit dat de zon energie levert als er geen of weinig vraag is en geen energie voldoende levert op piektijden we zullen dus te maken krijgen met opslag van zonne energie, de kosten die dit met zich meebrengt zullen in de kosten van groene stroom moeten worden meeberekend. Het probleem hierbij is dat er momenteel nog geen goede berekeningen hierover beschikbaar zijn. Voor zonnecellen van silicium waarvan China de grootste producent is dient voor één zonnepaneel vele kilo's steenkool te worden verbrand wat veel vervuiling met zich meebrengt. Moet China de 'prijs' betalen voor een schone lucht en een koolstofvrije economie van de rijkere westerse landen?

Zonnepanelen plaatsen in Nederland 

Het gebruik van zonnepanelen is eenvoudig, ze liggen rustig op het dak, hebben geen draaiende onderdelen en men hoeft ze niet te onderhouden. Zonne energie betaalbaar maken is zeker de moeite waard en zal dan op grote schaal aftrek vinden. Tot de duurzaamste gemeenten in Nederland behoren onder andere Apeldoorn, Heerhugowaard en Tilburg. Zonnepanelen zonne energie zonnecellen de toekomst op het gebied van onze energievoorziening.

Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2013/zonnepanelen/

12/02/2018 23:44

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert