De koekoek: koekoeken en het koekoeksei algemene informatie

Door Jos gepubliceerd in Dieren en natuur

De koekoek is een vogel die we door zijn karakterestieke roep allemaal wel kennen maar die we niet zo vaak zien. De vogel heeft iets mysterieus. De Koekoek, koekoeken en koekoeksei leuk om wat meer te weten van deze bijzondere vogelsoort.

e7dae8a0a2e3b6ead7a226c884b95fb0.jpg

 

De koekoek: koekoeken en het koekoeksei algemene informatie

De koekoeken zijn een vogelfamilie die men ook Cuculidea familie noemt die bestaat uit 127 verschillende soorten. De meeste van deze soorten leven voornamelijk in de tropen en in de gematigde klimaatzone, leeft de koekoek wel in een koeler land dan zal hij gaan overwinteren in warmere streken. De koekoek heeft zijn naam gekregen als nabootsing van zijn roep die we allemaal wel eens gehoord hebben koe - koek, dit is de roep die de mannetjes laten horen het geluid dat een vrouwtje voorbrengt lijkt meer op gehinnik maar dan met heldere, snelle tonen. Deze roep kunnen we horen vanaf de maand April als de vogels teruggekomen zijn van hun winterverblijf. De meest voorkomende koekoekssoort in Nederland en België is de gewone koekoek ( Cuculus canorus ), deze is ongeveer 30 centimeter groot de mannetjes zijn blauwgrijs van kleur met een gestreepte lichtere buik. De vrouwtjes kennen twee varianten grijs als de mannetjes maar dan met roodbruine elementen, of helemaal roodbruin van kleur al komt dit maar zelden voor. De koekoek is een slanke vogel die een lange staart heeft die flink uit kan waaieren, de vleugels zijn spits van vorm en als de vogel zit hangen de vleugels wat af. De volwassen vogels hebben opvallend gele poten, oogrand en iris. De vogel leeft van insekten voornamelijk van grote harige rupsen die niet door andere vogelsoorten gegeten worden, de onverteerbare resten van deze rupsen verlaten in de vorm van een braakbal het lichaam. Als tweede insectensoort staat de kever op de menulijst van de koekoek.

 

56acb392236d57f239d3b8c423aaf428.jpg

Koekoeken en hun territorium

Vanaf April kunnen we het mannetje over een groot gebied rond zien zwerven waar hij zijn best doet om met zijn zangtalenten een vrouwtje te verleiden. Het vrouwtje verblijft vaak jarenlang in het zelfde territorium wat ze gebruikt als vast legterritorium voor het zoeken van voedsel heeft ze aparte voedselgebieden. De territoria van mannetjes kunnen  elkaar gedeeltelijk overlappen en zitten complex in elkaar een mannetje is zelden alleenheerser in een territorium en moet dus alle zeilen bijzetten om het betreffende vrouwtje van zijn capaciteiten te overtuigen. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn niet trouw aan één partner een vrouwtje kan tijdens het broedseizoen bevrucht worden door verschillende mannelijke partners en ook het mannetje zal het niet bij één vrouwtje laten maar meerderen het hof maken. Koekoek koekoeken koekoeksei.

0c10cf02b13d56ca8c21863fa7da311a.jpg

De koekoek en zijn broedparasitisme

Koekoek koekoeken koekoeksei koekoeken zijn bijzondere vogels sommige soorten laten hun eieren uitbroeden door andere vogels en hebben geen band met hun kinderen waarvan ze de verzorging geheel aan een andere vogelsoort overlaten. De Europese koekoek heeft zich steeds meer in deze ' kunst ' gespecialiseerd en kan een expert genoemd worden. Een vogel die de ' eer ' krijgt een koekoeksei in zijn nest te ontvangen noemt men een waardvogel. Binnen Europa kennen we wel 100 verschillende vogelsoorten die tegen wil en dank de functie van waardvogel vervullen. Dit kan per land en per gebied verschillen, in Nederland zijn de heggenmus, de graspieper, de kleine karakiet, de rietzanger, de witte kwikstaart en op sommige plaatsen ook de winterkoning voorbeelden van vogelsoorten die door de koekoek gebruikt worden als vervangende ouder. Bekijkt men dit in Duitsland dan ziet men hier dat de roodborst deze functie meestal vervuld en dat men de heggenmus niet kent als waardvogel. Trekt men verder naar Oost - Europa dan is de grote karekiet de vogelsoort die bovenaan de lijst staat van de waardvogels. Elke koekoek kiest één vogelsoort uit als gastouder, deze traditie wordt door de ouders aan het koekoeksjong doorgegeven. Is het jong zelf grootgebracht in het nest van een kleine karakiet in de rietvelden bij het moeras dan zal de vogel als hij volwassen is ook voornamelijk deze vogelsoort als vervangende ouder gebruiken en slechts door een vergissing of in nood het nest van een andere vogelsoort gebruiken om zijn ei in te leggen.

a2e24724157db2ba100990110a6efa68.jpg

 

De koekoeken en het koekoeksei: het verwisselen van de eieren

Het verwisselen van de eieren gebeurt vaak nadat het vrouwtje uitgebreide observaties heeft gehouden, in het nest moet al minimaal één ei liggen en het legsel van de waardvogel moet nog niet klaar zijn. Als het nest even alleen wordt gelaten slaat het vrouwtje haar slag en verwisselt een ei van de waardvogel voor haar eigen koekoeksei, gemiddeld heeft ze maar 9 seconden nodig om haar slag te kunnen afmaken. Het ei van de waardvogel eet ze op. Als de waardvogel terugkomt op het nest is het koekoeksvrouwtje verdwenen en ligt er in het nest inplaats van het eigen ei een soortgelijk ei dat meestal veel op het waardvogelei lijkt. Het koekoeksvrouwtje legt steeds een zelfde soort ei wat vaak zeer veel overeenkomt met het ei van de waardvogelsoort waar het vrouwtje is opgevoed. Hier zijn zeer bijzondere voorbeelden van bekend al verschilt dit per gebied en is niet wetenschappelijk aangetoond dat ieder koekoeksei op dat van de uitgekozen waardvogel lijkt.

a3395f161d01dc258157c7d047d273e6.jpg

Hoe de waardvogel het ei accepteerd verschild per soort zo is bekend dat de heggenmus het ei vaak klakkeloos accepteerd terwijl de bosrietzanger als veel argwanender bekend staat en het ei dan ook vaak verwijderd, de rietgors lost het weer anders op deze vogelsoort verlaat zelf dikwijls het nest als een koekoek hier een visite heeft afgelegd. Gemiddeld legt een koekoeksvrouwtje negen eieren per broedseizoen in andere nesten al zijn er ook vrouwtjes die het aantal van twintig eieren per seizoen wel halen als ze goed op dreef zijn. Met iedere twee dagen een ei kost het vrij veel tijd om alle eieren in een waardvogelnest te krijgen, het probleem hierbij is vaak dat de waardvogels vaak tegelijktijdig een nest hebben zodat er niet wekenlang geschikte nesten tot de beschikking van het koekoeksvrouwtje staan. Om dit probleem op te lossen probeert ze door het nest van de waardvogels te manipuleren de broedcyclus te vertragen zodat deze meer tijd in beslag neemt zodat er gedurende langere tijd nesten blijven waar ze haar eigen eieren in kan leggen. Om dit te bereiken haalt ze bijvoorbeeld eieren of ook wel jongen weg of vernietigd het nest zodat de waardvogels helemaal of gedeeltelijk opnieuw moeten beginnen met de bouw van hun nest zodat hun broedtijd later begint dan bij soortgenoten. Als dit zo is dan zijn er gedurende langere tijd nesten van waardvogels beschikbaar zodat de koekoek haar eieren hier kwijt kan. Waar de koekoek ook van profiteerd is van het feit dat sommige vogelsoorten een tweede broedsel hebben zodat er tot in Juli soms mogelijkheden zijn om haar eieren in een geschikt nest onder te brengen. Koekoek koekoeken koekoeksei.

38438054fd2af64d9517039f060de089.jpg

 

Het koekoeksjong

Gewoonlijk komt het koekoeksei eerder uit dan het waardvogelei en het koekoeksjong begint al na zo'n 8 uur als het nog kaal en blind is om zijn positie veilig te stellen. De eieren die nog niet zijn uitgekomen rolt het naar de rand van het nest en deze werkt het pasgeboren koekoeksjong over de rand zodat hij geen concurentie  heeft en alleen van de ouderlijke zorg kan genieten. Zijn er eventueel al jongen van de waardvogel dan worden ook deze over de rand van het nest gewerkt.  5 tot 7 dagen na de geboorte opent het koekoeksjong de ogen, de gastouders verzorgen het jong dikwijls zeer goed aangspoord door zijn bedelroepen en zijn oranjerode snavelrand. Het jong groeit erg hard en is soms al snel groter dan de volwassen waardvogel, na ruim twee weken wordt het nest te klein en verblijft het jong in de directe omgeving hiervan al begint het al snel aan zijn eerste rondvluchtjes. Hij vind zelf al voedsel maar blijft hier ook bij de waardvogel om bedelen, sommige waardvogelsoorten voorzien het jong dan nog 4 tot 6 weken van voedsel. De kleine karekiet is echter het voorbeeld van een soort die het na twee a drie weken met eten geven voor gezien houdt. Volwassen koekoeken vertrekken zo rond Augustus naar warmere streken in September / Oktober gevolgd door de jonge vogels.

1fce9668401d11a2c52aaf39b58b2a8e.jpg

De stand van zaken onder de koekoeken

Als men het verhaal gelezen heeft dan zou men denken de koekoek is zo'n gewiekste vogel daar wordt ons land door overspoeld. Toch is deze gedachte verre van juist de koekoek staat juist op de rode lijst. Dertig jaar geleden kwamen er in ons land nog ongeveer 18.000 koekoeksvrouwtjes voor , de 5.000 van nu steken hier wel wat schamel bij af. Het aantal koekoeken vertoont een dalende lijn evenals dat zo is met verschillende waardvogelsoorten zoals de gele kwikstaart, de graspieper en de tapuit. Ook bepaalde vlindersoorten ( rupsen ) kennen een sterke achteruitgang in aantallen. Natuurlijk kost ook de wintertrek naar het zuiden koekoekslevens. Koekoek koekoeken koekoeksei, de koekoek is een bijzondere vogel.

Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/koekoek-koekoeken-koekoeksei/

12/02/2018 23:40

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert