Uilensoorten: bijzonderheden van de bosuil de kerkuil en wetenswaardigheden

Door Jos gepubliceerd in Dieren en natuur

Uilen bosuil kerkuil in dit artikel een stukje algemene informatie over uilen, twee uilen te weten de bosuil en de kerkuil komen wat uitgebreider voor het voetlicht. Lees alle informatie over deze interessante vogels.

602a045b009f198b0f99815000773c7e_1350919

Uilensoorten: bijzonderheden van de bosuil de kerkuil en wetenswaardigheden 

Uilen behoren tot de Strigiformes Orde er zijn 144 soorten verdeeld over twee families, deze vogels kenmerken zich door een grote kop met ogenschijnlijk een korte hals, ogen die naar voren gericht staan met daaromheen een krans van veertjes in een plat gezicht. Een haaksnavel en grijpvoeten die erg sterk zijn om hun prooi mee te pakken, wat voornamelijk 's nachts dan ook gebeurd. De veren van een uil zijn zo zacht dat het mogelijk is hun vlucht geluidloos te maken. De eerste uilenfamilie zijn de kerkuilen die bestaan uit 10 soorten, deze familie noemt men ook wel Tytonidae. Van de tien soorten van deze uilenfamilie leven er negen soorten in Australië, Afrika en Zuid -Azië. Bij de lichtgetinte kerkuil ( de Tyto alba ) is het zelfs zo dat hij een echte wereldburger is die de gehele wereld als zijn thuis ervaart. Deze soort is 34 centimeter lang, jaagt voornamelijk op ratten en muizen en komt in Nederland en omstreken schaars voor als broedvogel. De tweede uilenfamilie zijn de familie Uilen in engere zin die we met een mooi woord Strigidea noemen, de uilen die tot deze familie behoren zijn meestal bruin van kleur met zwarte en grijze tekening. Ze bezitten een derde ooglid het knipvlies wat het netvlies overdag beschermt tegen te fel licht. De niet - verteerbare delen van een prooi braken ze uit als uilenballen deze ballen bevatten dan onder andere beenderen, haren en veren. Het broeden doen uilen meestal in holen en hun eieren zijn wit van kleur en hebben een bolronde vorm. Uilen bosuil kerkuil!

34e44c69ae088a0fea80b762d5da13bf_1350919

De bosuil 

De bosuil vinden we voornamelijk in gemengde bosgebieden en in loofbos, als we het oehoe, oehoe geroep horen is de uil bezig te laten horen welk gebied tot zijn territorium behoort. In de bossen waar de bosuil leeft vinden we veel boomholten welke geschikt zijn om een nest in te maken, ook spleten in zowel muren als rotsen kunnen hiervoor dienen. De bosuil gebruikt ook de nesten van andere roofdieren om hier zijn eigen nest in te maken. Het uitbroeden van de eieren behoort tot de taak van de vrouwtjes bosuil, zijn de jongen geboren dan blijven zij dicht bij moeder onder haar vleugels terwijl de vader op zoek gaat naar voedsel. De jonge bosuiltjes worden plusminus drie maanden door de ouders gevoed daarna verjagen de ouders hun jongen uit de buurt van het nest en gaan deze zelf op zoek naar een eigen territorium. Veel prooien zijn te vinden in de buurt van open vlaktes en water, de bosuil heeft deze omstandigheden dan ook het liefst dichtbij zijn leefgebied. De bosuil eet graag vogels, kevers, wormen en kleine zoogdieren. Het dier is een goede observator die dat deel van zijn werk erg stil uitvoert zodat het vaak voor de tegenstander een ware verrassing is als de uil zich plotseling boven op hem stort. Ook kleine uilen maken deel uit van de prooien van de bosuil. De bosuil jaagt het liefst 's nachts. Uilen bosuil kerkuil fascinerende vogelsoorten. 

f5724e64c82d51eba368deb12a8feb15_1350919

De kerkuil 

Evenals de bosuil jaagt de kerkuil het liefste 's nachts het dier heeft hierbij gemak van zijn zeer goede ogen die 's nachts ongeveer 100 keer beter kunnen zien als een mens dat kan. Naast zijn ogen gebruikt de kerkuil natuurlijk ook zijn gehoor om een prooi op te sporen. Ook deze vogel is er toe in staat om een prooi geluidloos te naderen daarbij gebruik makend van zijn grote, zachte vleugels. De kerkuil eet het liefst muizen de volwassensoorten eten 3 tot 5 muizen iedere nacht. Deze eet hij in zijn geheel op om de onverteerbare delen later als braakbal uit te braken. Vind je dus braakballen dan is de kans groot dat in dat gebied een uil leeft die niet al te ver uit de buurt zal zijn. De kerkuil verblijft het liefst op een rustige, donkere plaats zoals bijvoorbeeld een kerkzolder of in een schuur. Het vrouwtje legt hier in één van de maanden April of Mei ook haar eieren die na ongeveer een maand uitkomen. De laatste jaren heeft de kerkuil het moeilijk gehad onder andere door het toenemende verkeer, de grootschaligere landbouw en door het afsluiten en / of afbreken van kerken en oude schuren. In Nederland heeft de kerkuil een beschermde status, dankzij de bescherming hebben we in Nederland ongeveer tweeduizend broedparen van de kerkuil. Voor landeigenaren is de kerkuil een geliefde muizen opruimer. De kerkuil laat niet vaak van zich horen maar als hij dit doet dan is het met een ijselijke gil waar letterlijk je haren recht van overeind gaan staan. Uilen bosuil kerkuil bijzondere vogels. 

49a8e0b89dad538d5692fcb797d0e070_1350919

De beste tips die het eenvoudiger maken om uilen te zien 

  • Bosuilen wonen in loof - en gemengde bossen.
  • Kerkuilen leven graag in oude schuren of in kerken.
  • Ransuilen verblijven overdag als ze slapen graag in een boom in de winter graag in een groenblijvende boom zoals bijvoorbeeld sparren of coniferen.
  • Velduilen hebben hun domiciel in verschillende polders van Zeeuws - Vlaanderen en Westerschouwen en in de duinen van de Waddeneilanden.
  • Steenuilen zitten graag bij grote rivieren in een oude knotwilg of in een hoogstamboomgaard.
  • Wil men uilen opsporen dan is het belangrijk dat je weet waar uilen graag zitten het bovenstaande lijstje kan hierbij helpen.
  • Tevens is het fijn als je weet welke geluiden de uilen maken zodat dit je kan helpen om de uil op te zoeken. Deze geluiden kan men opzoeken via internet.
  • Wees attent op uilenballen omdat de plaats van de uil dan meestal niet ver uit de buurt is. 

Uilen bosuil kerkuil interessant om meer te weten over de leefwijze van uilen in het algemeen en van de bosuil en de kerkuil in het bijzonder.

Bron eigen website :http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/uilen-bosuil-kerkuil/

12/02/2018 23:39

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert