Elektrische schok: voorzorgsmaatregelen en eerste hulpverlening

Door Jos gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Een elektrische schok komt regelmatig voor zeker ook  bij kinderen gelukkig blijven de gevolgen vaak beperkt tot een lichte schok, maar ook spierscheuren, spierbreuken, brandwonden, beschadiging van zenuwbanen en bloedvaten, bewusteloosheid, ademstilstand en hartritmestoornissen kunnen het gevolg zijn van een elektrische schok. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen we nemen en welke eerste hulp kan men verlenen als er sprake is van een elektrische schok.

electrische-schok.jpg

Elektrische schok: voorzorgsmaatregelen en eerste hulpverlening

Een elektrische schok kan op verschillende manieren verkregen worden, bekende voorbeelden hiervan zijn door met een voorwerp in de gaatjes van een stopcontact te peuteren. Ongeoorloofde dingen doen met elektrische apparaten of snoeren kan eveneens leiden tot ongelukken. Schakel altijd de elektriciteit uit als men reparaties aan lampen of andere elektrische apparaten of stopcontacten verricht. De meeste incidenten op dit gebied gebeuren binnenshuis en vaak ook door jonge kinderen, maar ook buiten kan men een elektrische schok krijgen bijvoorbeeld door stroomdraden rond weilanden, door aanraking via via met hoogspanningskabels of door blikseminslag. Gelukkig doen ongevallen door contact met hoogspanningskabels en ongevallen door blikseminslag zich maar sporadisch voor.

Voorzorgsmaatregelen om een elektrische schok te voorkomen

Wat kan men doen om de kans op bovengenoemde ongevallen te verkleinen:

 • Een belangrijke vooruitgang op elektrisch gebied was het invoeren van de aardlekschakelaar die direct de elektriciteit uitschakeld als er ergens stroom weglekt. Huizen van na 1976 bezitten allen een aardlekschakelaar in de meterkast.
 • Ter bescherming van kleine kinderen kan men op makkelijk bereikbare plaatsen kindveilige wandcontactdozen gebruiken. Ook zijn er afdekplaatjes te koop die men op de openingen kan plakken of klemmen.
 • Werk elektriciteitssnoeren weg, zodat men er niet over kan struikelen of aan kan trekken.
 • Men kan ze wegwerken in holle plinten, met kabelclips bovenop de vloerplinten of achter grote, zware meubels waar een kind niet achter kan komen.
 • Zorg dat elektrische apparaten buiten het bereik van kleine kinderen zijn en praat over de gevaren van elektriciteit.

De beste mogelijkheid om je te beschermen tegen blikseminslag als je buiten bent is om te schuilen in een gebouw of auto. Bestaat deze mogelijkheid niet dan kan je het beste op je hurken zittend de bui afwachten, kruip zeker niet onder een boom in het open veld omdat deze vaak dient als bliksemafleider. Zorg dat kinderen weten wat ze kunnen doen als het bliksemt, als het kind weet wat het moet doen is het rustiger, heeft minder last van angst en zal minder ondoordachte en soms gevaarlijke dingen doen. Ook zelf zal men geruster zijn als men weet dat als een kind buiten is als het bliksemt dat het weet hoe het moet handelen.

Eerste hulpverlening bij elektriciteitsongelukken

Wat kan men doen als er sprake is van een elektrische schok:

 • Zet de hoofdschakelaar uit zodat het contact tussen de stroombron en de getroffen persoon verbroken wordt. Ook kan men de betreffende stekker uit het stopcontact trekken als dit een snellere mogelijkheid is. Zijn deze maatregelen niet mogelijk zorg dan dat de getroffen persoon uit de buurt van de stroombron komt. Zorg er dan wel voor dat er een isolerende laag aanwezig is tussen jezelf en de ander en ook tusssen jouw en de aarde. Metalen en materialen die nat zijn geleiden goed gebruik deze dus niet.
 • Bel zo snel mogelijk 112 in ernstige gevallen
 • Geef zo mogelijk eerste hulp bij ernstige klachten zoals ademhalingsmoeilijkheden, bewustzijnsverlies of bloedcirculatieproblemen.
 • Eventuele brandwonden kan men het beste koelen met zacht stromend, lauw water.
 • Electrische schok bij kinderen
 • Kinderen proberen vaak te spelen met de gaatjes van het stopcontact, electrische apparaten of electrische snoeren zonder hiervan het gevaar te beseffen. Neem voorzorgsmaatregelen en wijs het kind op de gevaren om ongelukken te voorkomen.

Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2013/elektrische-schok-voorzorgsmaatregelen-en-eerste-hulpverlening/

12/02/2018 23:39

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert