Grutto ( Limosa limosa)

Door Info gepubliceerd in Dieren en natuur

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel en als de winter voorbij is komen ze in maart massaal weer naar Nederland om tijdelijk te verblijven in de waterrijke gebieden. Je kunt ze herkennen aan hun mooie oranje bruine kleuren. In april begint hun balts en verplaatsen ze zich naar vochtige weilanden. Vervolgens bouwen grutto's hier ook hun nesten en deze bevinden zich onopvallend in de lage vegetatie van het grasland, bij voorkeur in de directe nabijheid van de wat ruigere delen in het veld. Hun broedplaats wordt fel verdedigd door beide ouders, totdat de jongen uit hun nest komen medio mei/juni. In juli zijn deze mooie weidevogels alweer vertrokken en vliegen dan naar Zuid-Europa en Afrika en daar overwinteren ze ook. In landen als Portugal en Marokko eten ze voornamelijk rijst. De reden dat ze naar koudere oorden vliegen om jongen groot te brengen is dat de jongen geen rijst eten maar insecten. Ieder jong eet wel 10.000 insecten per dag en lopen meteen al het nest uit en worden nestvlieders genoemd. Na 24 tot 27 dagen zullen de jongen hun nest verlaten en vliegen dan uit.

               1c5e909e904efed31dbe82314e733086_medium.

Grutto's hebben hun naam te danken aan het geluid dat ze maken. Ze roepen ook hun eigen naam als baltsroep: gru-tto, gru-tto of to-gruut, to-gruut. Verder is de grutto een steltloper. Dat houdt in dat ze lange poten hebben en een lange aangepaste snavel. Deze snavel kunnen ze makkelijk in de grond pikken en bevat op de punt van de snavel kleine tast- en smaaklichaampjes. Ze eten dus blindelings voedsel zoals wormen, insecten, weekdieren, kleine visjes, kreeftachtigen en plantaardig materiaal.

                be6cc75c602aa80001eb3778656ddce4_medium.

Naar schatting zijn er jaarlijks zo'n 50.000 broedparen die ons land aandoen en je kunt ze vinden in moerassige gebieden en extensief beweide weilanden. Wereldwijd is de grutto wel een kwetsbare vogelsoort. Grutto's worden ook wel gezien als de ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld broedt deze vogel zo talrijk als in ons land, want zelfs in de regio Amsterdam broeden meer grutto's dan bijvoorbeeld in heel Engeland. In 2016 is de grutto door het Nederlandse publiek dan ook uitgeroepen als nationale vogel. 

De natuurwaarden van het agrarisch land staan echter wel behoorlijk onder druk. Grutto's doen het vooral goed bij boerenbedrijven die nog ruimte laten aan de natuur, maar de grutto staat tegenwoordig wel symbool voor een veel groter probleem. De biodiversiteit van de natuur neemt namelijk steeds verder af. Het landschap is tegenwoordig aan veel veranderingen onderhevig en de grutto verandert helaas niet mee. Als de mens zo doorgaat met het veranderen van de landschappen dan zal de grutto waarschijnlijk op termijn uitsterven. Deze prachtige vogel is namelijk een goede graadmeter hoe het gesteld is met onze landschappen en dat is helaas voor verbetering vatbaar.

                2a3b29a08138b23c0a93d0f15deb726f_medium.

Blijf bij voorkeur in mei uit het land weg als u de grutto een warm hart toedraagt. Dan zal de grutto gaan broeden. Als een nest wordt verstoord dan gaan de oude grutto's van het nest en alarmeren hun jongen. Jongen kunnen nog niet vliegen en duiken dan plat op de grond om zich te verstoppen. Als de jongen niet binnen vijf minuten worden opgewarmd door de jongen dan zullen ze onderkoeld raken, wat de dood tot gevolg kan hebben. Er vliegen ook gezenderde grutto's rond die je kunt volgen via onderstaande link. Op deze manier weet je precies wanneer je beter weg kunt blijven volgen van de weilanden.

http://volg.keningfanegreide.nl

 

 

© Berto vd Bij 

09/02/2018 09:10

Reacties (1) 

10/02/2018 20:18
mooi artikel weer!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert