Gelijkheid? Vergeet het maar! Intelligentie blijkt grotendeels genetisch bepaald

Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wij leven in een maatschappij waar gelijkheid hoog in het vaandel staat. Althans dat doet men deelnemers in die maatschappij geloven. Maar welke factoren bepalen nu eigenlijk die gelijkheid en hebben wij dan allemaal dezelfde kansen? Voor een groot deel worden onze kansen in een kennismaatschappij bepaald door intelligentie. Het behalen van een titel na jaren studie is geen bewijs van intelligentie, meer een bewijs van doorzettingsvermogen in een omgeving die eenheidsworst kennis aanbiedt. Studie is een basis in onze hedendaagse maatschappij, een startpunt en een ieder met de juiste omstandigheden en een basis intelligentie kan een studie afronden.

                                       images?q=tbn:ANd9GcSSle9OeE8zlDJ2jndhkdK

Je hebt dan ook niet te maken met intelligentia pur sang, meer een statusonderscheid tussen hen die wel en hen die niet gestudeerd hebben. Studie is meer een 'short cut', je neemt in korte tijd veel gefundeerde meningen over en als je blijk geeft dat je die verwerkt hebt dan ben je klaar.

Dat kan ook niet veel anders, in een complexe samenleving heb je voor een bepaalde taak een bepaalde basis kennis norm nodig. Als je bij een grote oliemaatschappij wil werken bijvoorbeeld, is het mooi als je werktuigbouw gestudeerd hebt of doctoraal natuurkunde op zak hebt of een geologische achtergrond hebt, maar dat is een entré in die maatschappij. Je wordt aangenomen en pas na twee jaar praktijkgerichte interne cursussen ben je voldoende 'geschoold' om een zinnige bijdrage te leveren en het 'veld' in te gaan.

Ik heb velen gekend die intelligent genoeg waren en voldoende doorzettingsvermogen hadden om een studie af te ronden maar die hoegenaamd geen 'sociale' intelligentie bezaten. Hoe definieer je intelligentie? Voor mij is dat een probleemoplossend vermogen, en een analytische en onderzoeksgeest. Maar mijn definitie is een persoonlijke. Waar komt creativiteit om de hoek kijken?

Kunst is abstract en vereist een andersoortig inzicht, een inzicht in de omgeving die gespiegeld wordt en die als een puzzel naar de kijker, degene die het ervaart, uitreikt om begrepen te worden, gelezen te worden. 

Ik heb vele moeilijke problemen in mijn leven kunnen oplossen en ik waardeer beeldende kunst enorm, het is het ontrafelen van de puzzle, van de boodschap die mij boeit, maar ik zou niets herkenbaars op het canvas kunnen zetten. Imand die prachtige beelden schept is onze eigen Kirsti  (druk maar eens op de link) vernieuwend en uniek, ik kan dat niet, terwijl ik heel goed uit de voeten kan met Historische letteren of rekenmodellen. Het e.e.a is dan ook persoonlijkheids gerelateerd en niet alle persoonlijkheden zijn gelijk, gelukkig maar, zeg ik dan. Het zou een andere wereld, een grauwe wereld worden. Het denken zou eenzijdig worden met een gerichtheid die alleen maar doelmatig zou wezen.

                                        images?q=tbn:ANd9GcRfT4GxxJhbh_mozNmM8go

Een beetje zoals Mao tse Tung's China van de jaren 60. Iedereen, man of vrouw moest de zelfde blauwe broek dragen, waarom, dat doen we zo! Intellectuelen moesten worden gestraft  en vernederd. Is het dan verbazingwekkend dat bij een ontluikend renaissance denken bij Chinese studenten, decenia later, de regering, tanks laat rijden over die studenten die protesteren om meer vrijheden te verkrijgen?   Het 'plein van de hemelse vrede' (zeer ironische naam overigens) was bedekt met bloed en botsplinters en verpletterde studenten.

Er is een angst in apenlanden, die door primaten worden bestuurd, voor de intelligentia. De leiders verbieden dan ook meteen internet en door censuur wordt bepaald wat de pers wel of niet naar buiten mag brengen. Zij zouden beter moeten weten. Het vrije denken laat zich niet beteugelen.

Toen Galileo door de paus gevangen werd gezet (1615) omdat zijn denkbeeld van het universum verschilde van het denkbeeld van de Paus en hij gedood zou worden, herriep hij zijn bevindingen en werd gespaard. Maar op zijn sterfbed mompelde hij 'en toch is de aarde rond' en wij weten nu dat die zienswijze correct was en dat de Paus die onfeilbaar heet te zijn, zich gewoon bedreigd voelde door de observatie van Galileo: dat het aardse niet het middelpunt van de universe was. Want God had de aarde geschapen en ja de schepping is 'natuurlijk' dermate belangrijk, dat die het middenpunt vormt van het geheel.

                                        images?q=tbn:ANd9GcSB1xDkQxdhfIAYT9N3r45

Zo is een levensvraag of gelijkwaardigheid wel bestaat? In onze maatschappij worden mensen (dat is een aanname) gelijkwaardig behandeld, dat is althans de intentie, maar alhoewel dat zo is, zijn mensen niet gelijk aan elkaar. Mensen zijn niet allen gelijk gericht en intelligentie net als fysieke kracht of karaktertrekken verschillen per mens. Einstein's intellect zou niet veel in de oer, lees kracht georienteerde, wereld te weeg gebracht hebben, de sterkste man met de grootste knuppel had daar gelijk. Dus de tijd moet óók rijp zijn voor denkbeelden die voorgebracht worden door genii. Vincent van Gogh wordt nu pas ten dele begrepen en in zijn tijd nauwelijks gewaardeerd.

De studie gepubliceerd in :' journal Molecular Psychiatry', is een toonbeeld van factoren die bepalend zijn in intelligentie.

'Genen waarmee we geboren worden, verklaren meer dan de helft van de verschillen in intelligentie tussen mensen, heeft de studie aangetoond.

                                       images?q=tbn:ANd9GcT6YExH9HSECBbgmgY0jUY

De nieuwe bevindingen zullen het debat 'nature versus nurture' voeden over wat ons slimmer of dommer maakt.

Naast genen wordt ook gedacht dat omgevingsfactoren zoals opvoeding en voedingswaarde-effecten in de baarmoeder een significant effect hebben.

De nieuwe studie, van de Universiteit van Edinburgh, benadrukt de bijdrage van zeldzame genetische varianten die een onevenredige impact op de intelligentie lijken te hebben.

Wetenschappers hebben duizenden genetische markers onderzocht in het DNA van 20.000 mensen op zoek naar signalen die verband houden met IQ.

Zij vonden dat het gecombineerde effect van zeldzame en gemeenschappelijke genetische varianten ten minste de helft van het verschil in intelligentie tussen individuen verklaarde.

Dit kwam overeen met schattingen van eerdere tweeling- en familiestudies waarvan werd vermoed dat het overschattingen waren, zoals eerdere moleculaire studies van het menselijk genoom ongeveer 30 procent bereikten.

De bevindingen zijn de eerste om een ​​maat voor de invloed van zeldzame genetische varianten op intelligentie te geven.

Het team ontdekte ook dat zeldzame genetische varianten verantwoordelijk waren voor een onevenredige hoeveelheid intelligentie in vergelijking met meer algemene genetische varianten.

Dr. David Hill, leider van het onderzoek, zei: 'We hebben twee methoden gebruikt om het effect te meten dat zeldzame varianten op intelligentie hadden.

'Door het effect van zowel zeldzame als algemene varianten te combineren, kon meer dan 50% van de verschillen in intelligentie tussen mensen worden herleid tot hun genen.'

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Psychiatry, is de eerste om de invloed van zeldzame genetische varianten op intelligentie aan te tonen.

       4881557E00000578-5303213-As_well_as_gene

Het onderzoek volgt een grote doorbraak vorig jaar toen wetenschappers 52 genen ontdekten die gekoppeld waren aan de intelligentie-eigenschap, waarvan 40 nieuwe ontdekkingen waren.

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam bestudeerde genetische gegevens van meer dan 78.000 personen.

De gegevens omvatten informatie over DNA-genotypen en intelligentiescores, waardoor het team nieuwe genen en biologische routes voor intelligentie ontdekte.

Wetenschappers hebben ontdekt dat veel mensen met deze genen meer kans hebben andere eigenschappen te hebben, zoals lang, dun en niet roken.

Mensen die deze genen bezaten hadden minder kans op de ziekte van Alzheimer, depressieve symptomen, schizofrenie en obesitas.'

Het ziet er dus naar uit dat er genen zijn die gekoppeld aan intelligentie eiegenschappen verantwoordelijk zijn, voor ons analytisch dan wel ons creatieve vermogen. Daarnaast spelen omgeving en doorzettingsvermogen een rol. Wij schijnen toch minder een onbeschreven blad te zijn bij geboorte dan door humanisten voorheen werd aangenomen.

Controle groepen die door de Vu bestudeerd werden (78 000 personen) en door Edinburgh (20 000 pesonen) zetten je wel aan het denken.

San Daniel 2018

 

Bronnen:

Mao Tse Tung

Fenby, J (2008). Modern China: The Fall and Rise of a Great Power, 1850 to the Present. Ecco Press. p. 351. ISBN 0-06-166116-3. Mao's responsibility for the extinction of anywhere from 40 to 70 million lives brands him as a mass killer greater than Hitler or Stalin, his indifference to the suffering and the loss of humans breathtaking

journal Molecular Psychiatry

"The Mathematics Genealogy Project - Galileo Galilei

Whitehouse, David (2009). Renaissance Genius: Galileo Galilei & His Legacy to Modern Science.

Kirsti: schrijfster en kunstenares.

 

 

08/02/2018 06:27

Reacties (37) 

1
20/02/2018 13:26
Als je intelligent bent en de bok niet weet te slepen kom je niet ver.
3
08/02/2018 17:08
Het was Einstein die zei dat niet alleen kennis het ultieme bewijs is van intelligentie maar wel degelijk verbeelding. Probleem is dat intelligentie meestal wordt gezien als de capaciteit om veel data te onthouden. Men kan stellen dat het kennen of leren van heel veel data een onbetwistbare factor is die toedraagt tot intelligentie maar de kunst van het analytisch denken is volgens mij het echte kenmerk van intelligentie. Met datakennis is men niet veel als men deze niet kan situeren in een toepassing. Artificiële intelligentie wordt vandaag gemaakt en gezien als de mogelijkheid om data te ve...
1
08/02/2018 17:15
Die laatste stelling van je onderschrijf ik volkomen.
1
08/02/2018 19:20
Een goede IQ-test is niet gericht op enkel kennis, maar vooral op het vermogen om analytisch te denken, gegevens met elkaar te kunnen combineren, belangrijke dingen van onbelangrijke te kunnen onderscheiden, en meet tenslotte ook creativiteit en onafhankelijk denken. Alles bij elkaar genomen geeft de test toch wel een aardig beeld van de geestelijke kwaliteiten en mogelijkheden van de probandus.
Of iemand ook in staat en bereid is om e.e.a. op de juiste wijze te benutten is natuurlijk een heel andere vraag. Seriemoordenaar Ted Bundy had een IQ van 136 en de Una-Bomber zelfs van 167.
1
08/02/2018 13:06
Aan de ene kant is het mooi dat men zoveel uit DNA-materiaal kan verklaren en mogelijk beïnvloeden (bijvoorbeeld in het geval van genetische ziekten), maar aan de andere kant kan dit maar al snel een hellend vlak worden.
2
08/02/2018 12:32
Interessant artikel. Roept echter net zo veel vragen op als dat er al dan niet antwoorden op een aantal gezichtspunten worden gegeven.

Ik weet bijvoorbeeld vanuit mijn universitaire tijd in Frankrijk, dat iemand met een IQ van 99 zelfs in staat is om een zware universitaire studie met goed gevolg te voltooien. Ik heb daar verschillende v.b. van gezien. Sterker nog: er waren in mijn laatste jaar geofysica enkele Aziatische studenten met een IQ dat rond de 119 lag die met de onderzoekende creativiteit in hun studie fysica, zowat in de voetsporen van Einstein leken te treden. En dat ...
1
08/02/2018 17:01
Om met dat laatste te beginnen: dat werkt als bij de konijnen volgens de wetten van Mendel. Om de zoveel tijd komt er weer een zwarte of een witte uit. Daarbij denk ik dat intelligentie eerder recessief dan dominant vererft.

Je hebt gelijk dat ambitie en doorzettingsvermogen zeer belangrijk zijn als het er om gaat doelen te bereiken. Ook de bereidheid om prioriteiten te stellen en offers te brengen speelt een rol.
Bovendien zijn IQ-tests ook maar momentopnamen: die jongen met een IQ van 99 zou ook wel een een slechte dag (na een 'zware' nacht) gehad kunnen hebben.
Maa...
1
08/02/2018 18:44
de boontjes van Mendel, logen er niet om, ook ik ben van mening dat intelligentie recessief is
1
08/02/2018 17:09
Grotendeels mee eens, ik ken leden van Mensa die gewoon werken als arbeider (niets mis mee) maar de macht van intelligentie is emotioneel een evenwichtsoefening elke dag telkens weer.
2
08/02/2018 18:47
Ik heb 2 jaar onder zeer vervelende omstandigheden in de bouw gewerkt in Canada... voor mijn studie(s) ..het leven was redelijk uitzichtloos, Thursday, payday and s'avonds ..ladies night.. vrijdag weer geestdodend werk... met het verschil dat ik wist dat ik at anders kon gaan doen in mijn leven en dat de hoogbouw maar een tijdelijek fase was.. wat mijn 'maten' niet konden..
1
08/02/2018 11:53
Erg interessant onderwerp! Graag gelezen en niets wat ik er aan toe weet toevoegen qua waarde.
1
08/02/2018 11:50
Graag gelezen,
intelligentie
Val je op , word je naar voren geschoven , werk je je omhoog,
of blijf je op de vlakte , kijk je de kat uit de boom , met dezelfde intelligentie.
je kunt een ander levensdoel hebben.
08/02/2018 16:35
Dat is correct .. waar gebruik je jouw intelligentie voor
1
09/02/2018 20:05
Goede vraag,
Het hebben van een levensdoel vind ik niet belangrijk. of tenminste, ik heb er geen behalve dan een goed leven leiden.
Ik gebruik mijn intellect om te genieten van telkens nieuwe dingen doen en te leren.
Creatief , muzikaal sportief of technisch , competitief niet gericht op een enkel hoog doel maar op vele kleine doelen die gehaald kunnen worden.
wetend dat ik toch niet de beste word van de wereld in een tak.

Meedenken met anderen , is wel zo prettig wanneer je die anderen begrijpt en je jezelf in hen kunt verplaatsen.
Meedenken met ...
2
08/02/2018 11:00
Tja dit is wel een overdenking alsmede een opsomming van de domheid der mensheid. Er zit van alles in- eenrichting denken van bepaalde figuren tot het tolereren van machtshebbers. Beiden even dom lijkt me? Wel een mooie overdenking trouwens! We leven in een enge wereld....
2
08/02/2018 16:37
Eng om dat we de richting niet kunnen overzien en wij de stromen niet kunnen beïnvloeden die richtingen bepalen
08/02/2018 17:47
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert