Actieve donorregistratie? Weet u dat organen worden verwijderd uit stervende mensen?

Door Lucifall gepubliceerd in Nieuws en politiek

Donor zijn of niet-zijn is een keuze. Althans dat is tot nu wel zo. Heren en dames politici hebben immers een heel nieuw plan getrokken. Het wetsvoorstel van D66 over actieve donorregistratie (ADR) is al aangenomen door de Tweede kamer en moet nu nog door de eerste kamer. U zult allen automatisch donor zijn. Wilt u dit niet dan registreert u uw nee. De omgekeerde wereld en bovendien in strijd met de grondwet.

De dood is opnieuw gedefinieerd

Maar weet de aspirant donor wel precies waar hij/ zij voor tekent en waar straks geen krabbel meer voor nodig is, want u bent straks allemaal standaard donor?
Organen worden namelijk niet uit dode mensen gehaald maar uit nog levende mensen. Organen worden verwijderd uit stervende mensen omdat dit niet kan uit echt dode mensen.
Volgens cardioloog Evans is de dood opnieuw (in geval van hersendood) gedefinieerd om transplantatie mogelijk te maken.

Incomplete voorlichting

De voorlichting aan donoren en nabestaanden is niet volledig. Het gebeurt vaak dat zij de gevolgen van orgaandonatie vooraf niet kennen. Afscheid van een stervende is niet mogelijk want er moet gesneden worden. De auto's staan al klaar voor het ziekenhuis om de geoogste organen zo snel mogelijk naar de plek van bestemming te krijgen. Je ziet een nog levende geliefde. Je ziet iemand nog ademen en je wordt weggestuurd. Besef dat ook als je organen wilt doneren.
Orgaandonoren zijn niet dood maar stervende en sterven vaak juist door de orgaandonatie. Orgaandonatie is in deze dus doodsoorzaak en dus strikt genomen moord door Herr Doctor..

Hoe dood ben je als je hersendood bent?

Bij iemand die hersendood is verklaard werkt nog 97 procent van alle lichaamsfuncties. Strikt genomen is dan (slechts) 3% van het lichaam dood. Desalniettemin kun je dan toch voor 100% dood worden verklaard en kan de transplantatie-operatie beginnen.

Bij een hersendode is de lichaamstemperatuur normaal, het hart klopt en de bloedsomloop functioneert uitstekend. De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen en de orgaanfuncties blijven intact. Het lichaam reageert nog want kan hoge koorts ontwikkelen als dit nodig is.
Een hersendode maakt daarnaast ook vaak reflexachtige bewegingen wat betekent dat neuronale besturingen ook nog werken. Spijsvertering en stofwisseling functioneren. Het lichaam reageert op medicijnen. Wondjes genezen. Mannen krijgen nog een erectie en zwangere vrouwen kunnen na drie maanden hersendood zijn nog een levend kind baren.
Je bent dus nog maar een heel klein beetje dood als je hersendood bent.
Een hersendode reageert namelijk ook nog eens op de operatie welke zijn dood zal betekenen.

Als de operatie voor de donatie begint stijgt de hartslag en bloeddruk van de donor aanzienlijk.

Er zijn zelfs gevallen bekend dat de 'dode' afwerende gebaren maakt en zelfs overeind komt.
Enne...ook nog een dingetje: sommige hersendoden kennen de kunst van het herrijzen...

Hersendood in het ene land en gewoon nog levend in een ander land?

In het ene land ben je dood als je hersendood bent. In het andere land weer niet. In landen als Japan, Roemenië en Pakistan wordt hersendood niet erkend. In die landen leeft men dus nog als men hersendood is.

Hersendood en weer tot leven komen.. het kan..

Zack Dunlap (USA) kreeg een verkeersongeluk, had verregaande hersenschade en werd hersendood verklaard.. De dokters gaven aan dat er geen hoop meer was en wezen de nabestaanden op de mogelijkheid van orgaandonatie. Zack werd dood verklaard en het transplantatieteam was al onderweg. De ouders gingen naar Zack om afscheid te nemen. Oma bad om een wonder.. toen ze dit deed toonde Zack Dunlap tekenen van leven. 10 dagen later sprak hij de eerste woorden en is hierna goed hersteld. 5 weken na zijn ongeluk was hij klaar met revalidatie.

Andere mensen die hersendood verklaard waren en weer tot leven kwamen: Ruth Oliver, Colleen Burns, Suzanne Chin, Steven Thorpe, Sam Schmid, Gloria Cruz, Madeleine Gauron, Rae Kupferschmidt en Val Thomas.

De Braziliaanse neuroloog Cicero Coimbra is in staat hersendood verklaarde patiënten door een aangepaste behandeling weer tot vol bewustzijn te brengen.

Ook medici zoals Cicero Coimbra, Paul Byrne, David Hill, Alan Shewmon, Mohammed Rady, Nathalie Anton, Ari Joffe, Joseph Verheijde, Jonathan Duff, Alan de Caen, John Shea, Edmund Pellegrino, Alfonso Gomez-Lobo, Martin Stahnke, Paolo Bavastro, Roberto Rotondo, Linus Geisler, Anna Bergmann, Pim van Lommel enHerms Romijn zijn kritisch.

David Evans weigert nog aan harttransplantaties mee te werken. Andere hartspecialisten hebben zijn voorbeeld gevolgd.

Het fundamentele probleem is dat je geen organen kunt transplanteren van een echte dode. Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren met ‘hersendood’ om transplantatie maar mogelijk te maken.” cardioloog David W. Evans

Nabestaanden van het bed weggeduwd.

Tinne heeft er nu spijt van dat ze de organen van haar dochter heeft laten transplanteren. Ze hoorde van een buurvrouw dat diens broer met een van pijn vertrokken gezicht in de kist had gelegen na orgaandonatie.
Vier jaar geleden verloor Tinne Kroone haar dochter Sophie. Sophie reed met haar scooter tegen een vrachtwagen. Het meisje werd 40 minuten op straat gereanimeerd. De moeder heeft de tijd erna ervaren als koehandel. Maar liefst 20 keer was medisch personeel bij de ouders langs geweest om te onderhandelen over de organen.
Rust en tijd om aan de naderende dood van hun dochter te wennen kregen ze niet.
De ouders kregen het gevoel dat ze een misdaad zouden begaan als ze de organen van hun dochter niet aan zouden bieden. Op de dag dat Sophie stierf stond er de hele tijd een busje van de Nederlandse Transplantatie Stichting voor de hoofdingang van het ziekenhuis. Iets wat niet had mogen gebeuren naar achteraf bleek. Hiernaast werd de familie bij het bed weggeduwd, want het personeel wilde Sophie startklaar hebben liggen voor de nieroperatie.

“Wij kregen het idee dat mijn dochter werd gezien als een levende kweekvijver voor menselijke organen,” Tinne Kroone, nabestaande

Besluit

De maatschappelijke druk om donor te worden is groot. Een mens is bijna asociaal als ze het niet toestaan. De voorlichting is echter veel te eenzijdig zegt bijvoorbeeld Ineke Koedam van Stichting Bezinning Orgaandonatie. Volgens haar zou orgaandonatie weleens diep in kunnen grijpen in het stervensproces.

Deze genoemde gevolgen van orgaandonatie zijn bij velen niet bekend en kan traumatisch zijn voor nabestaanden. Hersendood zijn wordt niet overal erkend; dat dienen wij ons goed te bedenken. Een hersendode leeft nog voor 97%..
Wist u dat mensen sterven op de operatietafel door de orgaandonatie?
Wist u dat de dood opnieuw gedefinieerd is om transplantatie überhaupt mogelijk te maken?

Informatieplicht van overheid? Informatie blijkt niet volledig..

De overheid heeft een informatieplicht en dient hierdoor burgers volledig en juist voor te lichten. Deze zelfde overheid laat echter na de burgers te informeren over de vraag wat orgaandonatie nu eigenlijk precies inhoudt. De donor heeft immers het fundamentele recht te weten wat er met hem of haar gebeurd als hij/zij in deze situatie terecht komt.
De wettekst van het ADR handhaaft misleidende terminologie na overlijden en stoffelijk overschot zoals die in de huidige wet worden gehanteerd. En dat terwijl geen enkele orgaandonor is overleden want dan zouden de organen immers niet meer bruikbaar zijn voor transplantatiedoeleinden. Een hersendode donor is nog 97% levend! De overheid verzaakt met haar informatieplicht.

ADR in strijd met grondwet?

Alle wetten dienen in overeenstemming met de Grondwet zijn. Maar is ADR in overeenstemming met de Grondwet? ADR gaat al mank bij artikel 1.

In artikel 1 van de grondwet staat nadrukkelijk dat het de overheid niet is toegestaan normen te stellen op het gebied van levensovertuiging. In het ADR gebeurt dit wel en moeten mensen die op grond van hun levensovertuiging niet aan deze norm willen voldoen hun grondrecht op leven laten registreren.
Of neem artikel 10 lid 1: “Ieder heeft, behoudens of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Dit grondrecht vinden we echter niet terug in het ADR. De persoonlijke levensbeschouwelijke opvattingen worden overruled door het ADR want een mens moet plots zijn persoonlijke levenssfeer in de stervensfase van te voren schriftelijk beschermen.

De eerste kamer zal deze maand stemmen over actieve donorregistratie. Ik hou mijn hart vast! Ik mag toch aannemen dat ook zij de wet kennen!

Toch vrees ik met grote vreze dat het slechts nog even wachten is en het lichaam van ieder wordt gemeenschappelijk goed en mag er zonder actieve toestemming 97% leven beëindigd worden en mogen organen verwijderd worden uit nog levende mensen.

03/02/2018 10:20

Reacties (18) 

06/02/2018 19:56
Zo, ik kijk er wel van op. Ineens is het allemaal een stuk duidelijker voor me. Goed artikel!
1
04/02/2018 13:34
Prima artikel. Dat schemergebied tussen leven en dood wordt bewust schemerig gehouden door de donorvoorstanders. Ik wil zelf absoluut niet, dat mijn organen worden geoogst, nog voordat ik mijn laatste adem heb uitgeblazen.
1
04/02/2018 03:44
Mooi Artikel!!
2
04/02/2018 01:15
Verhelderend artikel. Het ja/nee donor gedoe is een oude koe, was een jaar of 20 geleden ook al aan de orde. Heb toen al in het donorregister mijn keuze aangegeven en daar ook een pasje van wat ik altijd bij me heb - bovendien weten mijn naasten hoe ik er over denk. Nee, ik doneer niet en ik wil ook geen orgaan van een ander.
2
03/02/2018 20:56
Goed artikel! wanneer is dood ...dood?
2
03/02/2018 19:22
Ik geloof dat het in België zo is als Gymbo schrijft.
En als ik het geluk heb nog wat te leven, zal er niet veel meer bruikbaar zijn van me. Ik ben ook niet meer van de jongste en alles zal zo'n beetje verkalkt of versleten zijn :-)
2
03/02/2018 18:07
"En dat terwijl geen enkele orgaandonor is overleden want dan zouden de organen immers niet meer bruikbaar zijn voor transplantatiedoeleinden. Een hersendode donor is nog 97% levend!"
Dat klopt volgens mij niet helemaal. Ook een 'vers' lijk kan nog voor diverse onderdelen gebruikt worden, al zijn dat dan niet de meest gewilde. Het moet dan wél goed gekoeld worden zodat geen weefselontbinding optreedt. Huid (voor afdekking van brandwonden), ooglenzen en bloedvaten kunnen ook na de échte dood nog gebruikt worden. Maar hart, lever en longen (of een combinatie daarvan) moeten zo 'vers' mo...
1
03/02/2018 20:53
ja dat zal gebeuren via stamcellen
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert