Stop de betutteling!

Door Poppie gepubliceerd in Nieuws en politiek

Kinderen mogen geen energiedrankjes meer drinken. Voetbalkantines moeten snack-vrij gemaakt worden. Verboden te roken! Fietshelm verplicht! Is het eind van de betutteling al in zicht?

Zoals de meeste mensen probeer ik netjes het nieuws te volgen en ook mijn zoons krijgen steeds meer interesse in wat er gebeurt in de wereld. De laatste tijd merk ik echter steeds vaker dat ik denk: "wat betuttelend!" Waarom moeten zaken verplicht of juist verboden worden en dan meteen voor iedereen (of een hele doelgroep). Wie bepaalt dat? Waarom is verbieden of verplichten de eerste oplossing voor problemen? En welke risico's kleven daaraan?

Betuttelen klinkt wat heftig misschien, maar feitelijk betekent het dat iemand bepaalt wat wel of niet goed is voor iemand anders. Hoewel het vaak met goede bedoelingen gebeurt, krijgen mensen die betutteld worden vaak het gevoel dat iemand 'de baas’ over hen speelt. Terwijl elk gezond, onafhankelijk mens eigen keuzes wil maken en zelf zijn leven in wil richten. Of kunnen we dat niet meer? Zijn mensen niet (meer) in staat om zelf keuzes te maken en te bepalen wat goed voor hen is?

Wanneer betutteling te ver doorgevoerd wordt, ontneemt het de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Waarom zou je dan zelf nog nadenken?

Voor politici lijkt betutteling een vast onderdeel van hun taak te zijn. En per definitie is dat natuurlijk ook zo. Rob Wijnberg schreef het in 2008 al: "Aangenomen dat burgers altijd verschillende belangen hebben, en dus nooit allemaal hetzelfde willen, is bij voorbaat al de conclusie gerechtvaardigd dat een staat per definitie paternalistisch is. (In de meest gangbare zin van het woord betekent paternalisme dat iemands vrijheid tegen zijn zin in wordt beperkt ten gunste van het eigen welzijn.) De functie van de staat is immers het behartigen van het ‘collectieve belang’ dat burgers delen. Maar aangezien dat collectieve belang nooit een optelsom is van alle individuele belangen is het onvermijdelijk dat de staat afwegingen maakt die niet in ieders belang zijn."

Daar zit wat mij betreft meteen het dilemma: hoe bepaal je de norm voor een hele groep, terwijl je daarmee meteen (tenminste een deel van) de groep tekort doet? En waar leidt dat toe? Boze, gekrenkte mensen die in de weerstand schieten of stoppen met zelf nadenken, omdat zaken toch voor hen geregeld worden. Welke fouten mogen we zelf nog maken om van te leren? Of worden we door deze regels behoed van alle onheil? Misschien doet het juist wel een beroep op onze creativiteit. Als reactie op (nieuw opgelegde) regels: zoek de slimste weg om de regel heen, want laten we wel wezen: we laten ons niet betuttelen!

afbeelding van kiestim.nl

02/02/2018 22:55

Reacties (2) 

3
03/02/2018 11:23
Als je mij vraagt: heel veel mensen kunnen niet met de vrijheden omgaan die wij vandaag de dag hebben. Het kwalijke is dat de gevolgen daarvan op de maatschappij afgewenteld worden. De overheid is immers 'verplicht' om voor iedereen te zorgen, liefst van de wieg tot aan het graf?
Als iedereen nu maar de gevolgen van zijn beslissingen zelf moest dragen zouden mensen daar ook van leren. Nu is het eerder zo dat de beslissingen geïndividualiseerd worden en de gevolgen gecollectiveerd. Wie in zijn jeugd aan coma-zuipen doet heeft bijvoorbeeld straks recht op een Wajong uitkering, als hij er ...
03/02/2018 05:27
Zelf nadenken blijft belangrijk! Goed artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert