De avonturen op BW De BeschermEngel te Rotterdam Deel 3

Door PinaJones gepubliceerd in De avonturen op BW De BeschermEngel

https://tallsay.com/page/4294995176/alle-in-dit-manuscript-voorkomende-namen

De avonturen op BW De BeschermEngel te Rotterdam Deel 3:

Lees eerst Deel 1:

https://tallsay.com/page/4294987206/de-avonturen-op-bw-de-beschermengel-bijna-compleet

En dan Deel 2:

https://tallsay.com/page/4294995175/de-avonturen-van-bw-de-beschermengel-te-rotterdam-deel-2

En hieronder Deel 3:

Ook over: "BW de BeschermEngel": Aanvulling rapportage.

X. vroeg mij waarom ik bel eruit had getrokken van de week. Ik zei dat ik moeite had met bewoners die mij lastig vielen en dat ik dingen niet kan uiten zoals grenzen aangeven omdat ik gepest ben en op school en daarom mijn gevoelens niet kan laten zien resulterend in ook grenzen niet kunnen aangeven.

(Ik woon zelfstandig begeleid in een huisje alleen naast 4 groepen die meer leiding nodig hebben.).

En toen begon X. over dat ik altijd naar de leiding toe kon komen. Ik zei dat dat het niet was waar ik moeite mee had. X. werd boos en beweerde dat ik hem interrumpeerde.

Later heb ik dit voor hem geschreven na eerst NOG een gesprek met hem aangegaan te zijn waarin hij weer 2 keer heel boos deed omdat ik hem volgens hem interrumpeerde en doodleuk over iets anders ging praten. Ik gaf echter wel degelijk antwoord.

Ik zette het eerst eens voor mezelf op een rijtje wat er precies was gebeurd. Ik kreeg dit:

Ik waardeer het heel erg dat jij, X, mij aanreikt dat ik altijd kan komen praten op kantoor om aan te geven als er iets is, maar ik wil alleen zeggen dat ik denk dat  het pesten op school, waardoor ik mijn emoties niet kan laten zien, mij niet ongelukkig maakt maar wel dat het altijd naar boven komt met de groepsbewoners.

Daarom begon ik over de bewoners. Dat ik altijd op mijn tenen loop bij de bewoners. Om maar niet te kwetsen, op een geforceerde manier waardoor je het juist doet.

Mijn broer die mij onzeker maakt door allang wat te zeggen van afwijkend gedrag van een bewoner terwijl ik me dan nog erg inhoud.

Tenslotte vernietig ik mezelf door  mezelf zwart te maken. Dus overal waar ik ben, ben ik het zwarte schaap.  Juist omdat ik mezelf zwart maak en omdat ik in deze slachtofferrol  ook smaad en roddels  ga bevestigen.

Door mijn gedrag. Ik weet zelf niet precies hoe dat zit, maar mijn gedrag werkt zo. Als ik stemmen hoor en ik hoor iemand zeggen “Wel” zeg ik automatisch: “Dat is niet zo”.

Dan zeggen die stemmen: “Maar hoe weet zij dan wat ik wil zeggen als  het niet zo is? Het is wel zo”. En dan volgt een vette roddel.

Maar ik hoor ze toch “Wel” zeggen?  Automatisch zeg ik tijdens stemmen horen dan “Niet” omdat ik tijdens stemmen horen terug keer in mijn rollenpatroon zoals  hij in mijn slachtofferrol was.

Zo klinkt het als je stemmen hoort.

Ik sla om mij heen tijdens stress,  volgens de psych.  ook, en maak mij zelf zo ook zwart.

En terwijl ik dit schrijf denk ik toch dat het belangrijk is om het pestgedrag van vroeger van de scholieren en mijn verwerking hiervan te bespreken met jullie dus:  Idd  dat X. daarmee gelijk had maar dat ik met het punt wat ik erna  noemde ook iets belangrijks heb  genoemd.

Ik heb in het begin ook gezegd:

“Dank je voor deze aanreiking maar ik denk  niet dat dat het is wat mij ongelukkig maakt maar ik heb wat  met de bewoners”.

Ik begon pas over de  bewoners toen X. was uitgepraat want 'ik viel hem in de rede' (gaf gewoon antwoord, volgens mij) met: “Dank je voor deze aanreiking”.  Ik heb dat wel degelijk gehoord. Wat ik zei was wel degelijk een reactie.

Soms moet ik idd dingen opschrijven om duidelijkheid in mijn hoofd te krijgen. Nu was ik weer te moe om dit gesprek bij kantoor aan te gaan. Dat merkte X. wel. Hij werd helemaal boos. Maar hierdoor kon ik wel het gesprek van vanaaf terughalen en de dingen opschrijven zoals ze zijn.

“Oja” dacht ik “Dat zei X. en toen interrumpeerde ik hem. Hij heeft het, door mijn interrumperen, gewoon niet gehoord”.                                                     

(Ik weet van mijzelf dat ik irreele irritaties toe heb naar bewoners toe omdat ik geen geduld met ze heb. Daarom loop ik op mijn tenen en probeer zo, geforceerd, niemand te kwetsen). Hierdoor word ik een wandelende tijdbom. Ik houd zoveel rekening met anderen dat ik zelf de dupe ervan word.

Dit schaadt mij meer dan het pesten op school. Daarom kreeg X. dit antwoord.

Ik hoor zelden stemmen, maar als ik te moe word, hoor ik stemmen. Dan moet ik rust in acht nemen en dan ebben de stemmen weg. Dit is een overblijfsel van mijn schizostoornis. Ik probeer te leren met  mijn problemen om te gaan.

Ik noem het problemen geen schizostoornis.

En: Okee : Ik moet aan mezelf werken om grenzen aan te geven maar aan de andere kant ligt hier ook een taak voor de leiding om de groepsbewoners erop te wijzen dat ze met een beetje fatsoen niet constant over iemands grenzen kunnen blijven gaan.

Einde aanvulling rapportage.

Wat hier ook bijhoort: Mijn humor.

Ik heb een vreemde humor. Dit kan ertoe leiden dat iemand denkt dat ik mezelf voor gek zet, maar dit is zeer zeker niet de bedoeling.

Zo kan ik om heel simpele (kinderachtige) dingen lachen, omdat ik zelf een heel ingewikkeld denkpatroon hebHet simpele kan dan een soort opluchting veroorzaken van mijn ingewikkelde denken en het ontlokt daardoor bij mij een lach.

Ik krijg van kinderen niet de respect die ik verdien als 'oudere', omdat ze denken, “Oh, lacht die daarom? Wat een kind” en vervolgens krijg ik geen respect van die kinderen.

Dat ik hierdoor moeite met kinderen heb, zal voor U niet moeilijk te begrijpen zijn. Zelfs mensen uit mijn eigen familie snappen mijn humor niet of bestempelen mij als kinderachtige humor hebbende  of laten me daaromtrent gewoon niet in mijn waarde.

Hierdoor heb ik niet alleen moeite met deze familie, maar ook met zwakbegaafden.

Ik wil niet met de term: “Zwakbegaafden” smijten, maar ik bedoel het dan ook niet als scheldwoord.

Hoe het met deze laatste groep zit, het waarom van dat ik moeite met deze groep heb, zal ik late uitleggen.

U zult dan meer begrip voor mij kunnen opbrengen als u mij mezelf negatief hoort uitlaten over  'Zwakbegaafden in het algemeen'.

Het gaat me er niet om mensen over een kam te scheren, maar als ik geen overzicht mijn

hoofd heb door bestempeling van anderen van mij in hokjes, en zie daartegenover een zwakbegaafde met rechten die meer beschermd worden dan mijn eigen rechten ook al betreft het een zwakbegaafde die assertiever dan ik is, dan kan ik boos worden en denken: “Het moet niet gekker worden; Een gek met rechten, nee ze moeten mij tegen die assertieve gek beschermen.”

Want waar zijn mijn rechten dan?

Heel krom gedacht misschien, ik weet het ja, maar door het oordelen van anderen en het

bestempelen verlies ik soms het overzicht in mijn hoofd en denk ik zo.

Een mooi voorbeeld om te laten zien hoe ingewikkeld ik kan denken is het verhaal over John

Lennon dat ik zelf heb geschreven.

https://tallsay.com/page/4294995180/fictief-verhaal-over-john-lennon

Soms kom ik ook tot een 'groffe' uitspraak: “Als sommigen geen partner hadden, moesten ze ook begeleid wonen.” De meeste mensen met partner stellen zich zo afhankelijk op.

Als je het stukje hierboven leest, merk je dat ik tot die conclusie kom door geen overzicht in mijn hoofd.

Ik wil dus niet bewust 'grof' zijn, maar ik heb ook invloeden (Oordelen van anderen) die mijn

denkgedrag en het geen overzicht erin vervolgens bepalen.

Ik wil even opmerken dat ik de meeste TV programma's kinderachtig en ben daardoor meer een radiofreak.

Ik vind op mijn beurt, dus ook dingen van anderen, vaak kinderachtig......Ik zeg dit alleen nooit en nu, bij wijze van hoge uitzondering, wel. 

De openbaring van Pina Jones:

Dit artikel is al eens gepubliceerd in: "De Nieuwe gazet" en op 1 van mijn My Space pagina's:
 

https://tallsay.com/page/4294995176/alle-in-dit-manuscript-voorkomende-namen

Mijn achterdocht.

Mijn vader 4 weken terug in een gesprek met mijn ouders en ik en nog iem:

"Ik vind je nu wel erg achterdochtig, Erwina"?

Ik begreep er niks van. Ik naar mijn SPV-er.
(Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige).

Eerst vroeg ze, M. , of ik wel tegen kritiek kon toen ik had gezegd dat ik niks had begrepen van wat mijn vader zei.

Ik zei: "Ja als er kritiek is, ga ik er altijd eerst fel tegenin, dan ga ik erover nadenken en als het terecht is kom ik er op terug en ga er mee aan de slag.

Toen zei M:

"Veel mensen die achterdochtig zijn weten dit vaak niet van zichzelf.".

"Ja" zei ik toen "Ik ben wel achterdochtig, want als ik op straat loop en 2 meisjes achter me giechelen denk ik dat ze me uitlachen".
Ik merk wel dat ik me de laatste tijd steeds kan corrigeren van: "Nee, ze lachen je niet uit, ze hebben het tegen elkaar" is de laatste tijd dan steeds mijn volgende gedachte.

Ik ben dus achterdochtig. Slik.
Klinkt niet als aardige kritiek. Maar ja de achterdocht is er wel, dus waarom ontkennen?"

Ook had iemand ooit eens tegen me gezegd dat ik altijd wees naar anderen. Ik kom er nu achter dat ik dat makkelijker vond dan naar mezelf te kijken.
En ik dacht altijd dat ik al zo goed bezig was! ;-(

De laatste tijd let ik erop en betrap me heel vaak op negatieve gedachten die ik nu kan corrigeren doordat ze me nu opvallen.
Een negatieve gedachte zet ik gelijk om in een positieve.

Dat systeem probeerde ik al een tijdje toe te passen, maar dat lukte niet zo goed vroeger dan dat het nu lukt.

Ik heb nu gewoon zin om me in te zetten voor de Bewoners Commissie en RegioRaad en zulk soort dingen.
In dat 'werk' zat ik vroeger al, maar dat lukte me niet doordat ik dacht dat de bewoners altijd mij moesten hebben en daardoor wilde ik me voor zulk 'uitschot' niet inzetten.
Die achterdocht is nu weg!

Ik heb ook niet meer het idee dat iedereen mij wil pesten!

Ook merkte ik, dat mijn stemmen, die ik soms hoorde, door mijn achterdocht kwamen.
De stemmen zeiden altijd datgene waar je bang voor was om te horen. Het waren dus mijn eigen achterdochtige gedachten.

Ook kon ik, iemand die tegen mij had gezegd dat ik altijd naar anderen wees, niet geloven.Het lag aan haar ; Was weer zo'n typische uitspraak van 'D'. (Noem haar even D)
Ik heb D van de week even apart genomen en mijn excuus aangeboden dat ik dat van haar gedacht heb.
Ze was blij dat ik het inzag.

"Ja", zei ik tegen D, "Ik ging steeds meer ontdekken dat iets in mijn gedachtengang niet deugde. Ik dacht op een gegeven moment; "Hee bij mij is het altijd die ander zijn schuld, dat lijkt verdacht veel op dat wat je in de schizofrenie hebt: Dat je denkt: Iedereen is gek behalve ik.
Je weet: Iets in mijn gedachtengang deugt niet maar je weet niet wat".

En je wilt hulp vragen, maar je weet niet wat er precies aan de hand is, je kunt je hulpvraag dus niet formuleren; Dus je blijft ermee zitten.
Maar nu vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

Ben zo blij dat ik dit heb ontdekt

Op een gegeven moment zei M, de SVP-er:

Dus je bent constant boos"?

Ik dacht: "Ha eindelijk hebben ze dat door, zonder dat ik het hoef te zeggen.; Nu komt de oplossing"! En die kwam! Lees aandachtig verder...;-)

Als ik iem. , een kennis, die doof is op visite heb, zegt hij vaak als 1e al als hij binnenkomt: "Wat zeg je"? Dan denk ik: "O, nee he, begint hij nou al?"
Maar dat was voor mij altijd duidelijk: Dat lag puur aan hem. Maar het zegt eerder iets over mijn eigen ongeduld of tekort aan geduld dan over hem.
Dus toen ik dacht: "Het ligt aan hem" kreeg ik hierdoor een irreële irritatie, waarvan, -en dat vind ik heel vreemd-besefte dat die irrieël was zonder te weten waarom, daarom hield ik me in met al die irreële irritatie die ik in me had.
Maar daardoor zat met me vroeger altijd constant tot hier. (Boven mijn hoofd).
En ik dacht hierdoor dat ik op mijn tenen liep en er niks voor terug kreeg, maar M, Mijn SPV-er zei:

"Als ik geïrriteerd ben, en mijn vriend merkt dat, dan laat hij mij met rust. Mensen voelen dat.
Maar als mijn vriend dan zegt: "Nou, wat ben je geïrriteerd; Nou, dan is-ie-voor mij!
Dus mijn vriend denkt: "Laat haar maar even".

Ik kreeg toen door dat anderen dus ook rekening met mij houden! Dat was een openbaring!
Men voelt dus mijn spanning aan, ondanks dat ik het zo verberg!
En de stemmen? Die kan ik nu verdringen!

Ik vind alleen de term: "Achterdocht" zo erg klinken. Het is er ook wel en het is ook 'erg' dat ik het heb, maar ik vind de benadering "wantrouwend/wantrouwig" wat aardiger klinken.

Naarmate ik ouder werd, werd ik een wandelende tijdbom. 

. Ik ben blij dat ik nu verdere explosies voor ben!

In al die achterdocht gaat best veel negatieve energie zitten. Ik hoop mijn slaapgedrag nu ook beter te kunnen afbouwen s' middags.

Happy End!

https://tallsay.com/page/4294995176/alle-in-dit-manuscript-voorkomende-namen

Van die jonge dingen, die een gezin hebben en alleen altijd maar wilden trouwen en kinderen krijgen: Burgertrutten!

En die zich dan ook nog gaan bemoeien met jouw leven. Zij hebben een man en kinderen, zijn gelukkig: Wat weten zij er nou van?

"Ja zeggen ze dan "Maar voor jullie worden toch ook dingen georganiseerd zoals een gezamenlijk kerstdiner enz."?

Ja een kerstdiner met klagende, stinkende mensen die altijd naast je komen zitten. En dan ook nog beginnen te  praten tijdens het eten tegen je terwijl ze ook uit hun mond stinken.

En dan denk ik: "Houd op met praten ik probeer ook lekker te eten en als die persoon constant tegen je praat ruik je constant die stinklucht en dan eet ik niet lekker meer".

Dan zou ik wel eens willen zeggen: "Doe eens normaal en niet zo gek en houd je kop want je stinkt uit je bek”!

Sorry voor de groffe taal maar als dat de dingen zijn die o.a. ook voor mij georganiseerd worden...

Bijv. Een Bingo: Ik maak een grappige opmerking en dan roept steevast een ander "Houd je kop! Zo kan ik me niet concentreren! Gezellige boel hoor!

["Well, I can sing for my supper; But I just can't make it}". John Lennon-I'm stepping out.

Vervolg: "De H.H":

 

14-08-2014:

G. zat gisteren  ook aan mijn medicijndoosjes. Ze draait de volgorde om.

Ik heb gel mousse van mijn broer gekregen 3 bussen voor mijn haar. Daar gooit ze de dopjes van weg en de houder moet onder druk staan. Ze verwisselt de plekken van de bussen zodat ik aan de verkeerde, volle bus begin.

Er hingen 3 volle tassen aan de deurknop. Die had ik daar gehangen zodat zij makkelijk kon werken.

G. bergt de stofzuiger op en laat daarbij per ongeluk de 3 tassen vallen. “Wat moet daarmee”? vraagt ze terwijl ze vrolijk naar de gevallen tassen wijst en vrolijk verder gaat.

Met andere woorden: “Ruim jij dat even op”, terwijl ze dat zelf laat vallen. Ik zat heel ingespannen te Internet Bankieren. Dat doet ze vaker als ik ingespannen Internet zit te bankieren.

In plaats dat ze nu zegt: “Wil ij dat even opruimen ik ben even druk”. Dat vind ik nog wat anders.

Die tonatie bevalt me totaal niet.

Gisteren kwam ze uit de badkamer en zei: “Is er nog iets dat je zelf wilt doen”?

Zij komt hier toch om te werken?

16 Jaar geleden is mijn oom overleden. De leiding had geen tijd voor me.

Toen ging ik niet huilen, maar was alleen boos op het beleid.

G. wil een babbeltje maken omdat ze oma is geworden, er is geen tijd voor en ze gaat huilen?

Niks gewend is ze.

Dus ik mag wel heel veel gepest incasseren, daar moet ik dan wel tegen kunnen?

En dit pleit dan weer wel voor haar: hoe onwetender de mensen hoe minder ze door hebben dat ze kwetsen.

Maar aan de andere kant: Als je pest en je bent onwetend en je hebt dus niet door hoe je kwetst, je weet heus altijd wel het verschil tussen goed en slecht/kwaad.

14-08-2014 Deel 2:

Vanochtend een 3 uur durend gesprek gehad met G. en het lokatiehoofd.
De H.H. bleek echt zo onwetend. Ik zei wel eens van dingen van G.:
"Zo dom is iemand niet, dit is puur pesten". 

Maar in het gesprek bleek ze echt zo onwetend. In ieder geval er zijn dingen in vertrouwen verteld die ga ik hier niet neerzetten: Maar hierdoor is wel het wederzijdse vertrouwen terug!

We spraken af met een schone lei te beginnen en hebben duidelijke afspraken gemaakt.
Over 2 maanden gaan we dit evalueren.

De Huishoudelijke Hulp gaat verder ook nog meedoen met het HEE-Project; Een project voor clienten.

Ik heb er goede hoop op!

Het meeste van hierboven beschreven komt uit oude blogs.

Tegenwoordig ga ik ook wel vaak voor de gezelligheid een bakkie doen bij de andere bewoners, maar na een half uurtje moet ik echt weg voor want dan ga ik me leeggezogen  voelen. Ik 'moet' op tijd mijn grenzen aangeven heb ik geleerd.

https://tallsay.com/page/4294995332/iq-test-en-avonturen-deel-4

 

 

24/01/2018 02:54

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert