Cursus Windows 10 - Les 5

Door Bezootje gepubliceerd in Cursus Windows 10

Cursus Windows 10 – Les 5

In deze les gaan we meer in op de Windows Verkenner. Je zou de werkwijze van een computer kunnen vergelijken met een dossierkast van bijvoorbeeld een advocaat. De dossierkast staat dan voor het opslagmedium zoals bijvoorbeeld de hard disk. De verschillende vakken van de dossierkast kan je vergelijken met de mappen op je harddisk. De mappen zelf kan je dan weer vergelijken met de sub mappen. Elk papier in een map kan je dan zien als een bestand zoals een document of afbeelding. Zo wordt eigenlijk alles opgeslagen. Nu zou het wat zijn als we elke schuif zouden moeten openen, elke map zouden moeten nazien om bijvoorbeeld een document te vinden. Bij een dossierkast zouden we de schuiven dus namen geven, bijvoorbeeld schuif 1, schuif 2, en zo verder tot alle schuiven een naam hebben. Elke map geven we ook een naam bijvoorbeeld map1, map2, map3. Als we dit dan allemaal gedaan hebben moeten we ook ieder papier ook een naam geven bijvoorbeeld doc1, doc2, doc3. Hebben we op voorhand even nagedacht hebben we alles bijgehouden in een index en kunnen we deze gebruiken om een bepaald document te vinden. Als we nu doc1 nodig hebben zien we op de index dat die document in schuif 1 zit, onder map 3. Zo weten we dan waar we het document moeten zoeken zonder de gehele kast te doorzoeken. Gelukkig werkt de computer op een slimme handige manier en hoeven we geen index te maken van alle documenten, afbeeldingen, audiobestanden en zo voort. Een prachtige app dat ons bijstaat om alles terug te vinden is de WINDOWS VERKENNER . Laat ons is ondervinden wat de Windows Verkenner voor ons kan betekenen.

Windows Verkenner is de standaard aanwezige bestandsmanager in Windows 10. De bestandsmanager Windows Verkenner beheert de bestanden van de interne schijf en alle aangesloten interne en externe gegevensdragers zoals de dvd speler, usb stick, externe schijf, geheugenkaart en andere gegevensdragers. Windows Verkenner openen we met de knop Verkenner op de taakbalk01-1.jpg Je kan de verkenner ook openen met de toetsencombinatie WINDOWSTOETS+E  excel201702-01.png of via het menu item in het start menu.

Bovenaan in de groene kader vinden we het menu met daarnet onder het lint.

Standaard wordt het lint pas zichtbaar nadat één van de titels in de menubalk is geactiveerd. Het is ook mogelijk om het lint permanent weer te geven. Je kan het lint permanent weergeven door met de rechter muistoets op de menubalk te klikken en in het menu de optie Lint Minimaliseren te deactiveren.

Het tabblad Beeld van het lint bevat een aantal weergave instellingen. Je kan de beeldweergave per map instellen op het gebruik, bijvoorbeeld de indeling Grote Pictogrammen voor het bladeren door foto’s. De indeling Details voor een bestandsoverzicht met detailinformatie. Het is aan te raden om de mogelijkheden nader te bekijken en de beeldweergave aan je persoonlijke voorkeur aan te passen.

Helemaal links van het lint Beeld heb je de navigatieknop, via deze knop kan je navigatie venster aanpassen. Je kan verschillende opties kiezen zoals Uitvouwen tot geopende map, Alle mappen weergeven, Bibliotheken weergeven. Telkens je een optie activeert of deactiveert zal het navigatie venster veranderen.

Naast de navigatieknop heb je twee mogelijkheden om aan te klikken, Voorbeeldvenster en Detailvenster. Klik je het voorbeeldvenster aan dan zal aan de rechterkant een extra venster worden opengedaan. Als je dan op een bestand klikt zal er van dit bestand een voorbeeld worden weergegeven. Klik je het Detailvenster aan wordt er ook een extra venster weergegeven met de details van een map of een bestand. Voor een map zal er aangegeven worden hoeveel items er in een map aanwezig zijn. Voor een bestand krijg je informatie over het bestand. Opgelet je kan niet beide mogelijkheden samen activeren je zal dus moeten kiezen tussen het Voorbeeldvenster of het Detailvenster.

Naast het beeldweergave scherm waar je kon kiezen voor bijvoorbeeld Grote Pictogrammen heb je de keuze Sorteren Op. Als je op de toets klikt heb je de mogelijkheid om de bestanden te sorteren. Je kan dan de bestanden sorteren op NAAM of op TYPE of DATUM. Er zijn nog meerdere keuzes die je kan maken om je bestanden te sorteren.

Als je naast het sorteren op kijkt zie je Groeperen Op. Met deze keuze kan je de bestanden op verschillende wijzen groeperen. Het groeperen op werkt hetzelfde als het sorteren op. Je klikt een keuze aan en je bestanden zullen gegroepeerd worden rekening houdend met de keuze die je hebt aangeklikt.

Onder groeperen heb je twee mogelijkheden om de kolommen aan te passen. Met Kolommen toevoegen kan je kolommen toevoegen als je ze activeert, als je ze deactiveert dan verdwijnen de kolommen. Deze optie kan je alleen gebruiken als je de optie Detail Weergave hebt geselecteerd, bij alle andere weergaven zijn deze twee opties niet actief.

Naast de opties van de kolommen zie je drie selectievakken die je kan activeren of deactiveren. Selectie vakje voor items deze keuze zal een selectie vakje toevoegen aan mappen en bestanden. Je kan nu verschillende mappen of bestanden gelijk selecteren door het selectie vakje aan te klikken. Bestandsnaam extensies geeft de extensie van het bestand weer als het geactiveerd is of verbergt de extensie als het gedeactiveerd is. Verborgen items geeft verborgen geeft een verborgen item weer als het geactiveerd wordt. Belangrijke mappen en bestanden worden soms verborgen voor ze te beschermen. Als je deze optie activeert wees dan voorzichtig dat je deze bestanden niet wist.

De voorlaatste optie op het lint is Geselecteerde items verbergen. De naam van de optie zegt eigenlijk al wat het doet als je een item selecteert en je klikt op de op Geselecteerde Items Verbergen zal het item verborgen worden. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een belangrijk bestand of een belangrijke map wil verbergen.

Helemaal rechts vind je de knop Optie. Als je hier op klikt met de linker muistoets opent er een optie scherm. In dit scherm staan nog verschillende opties.
Dit zijn extra opties voor de map weergave. Je hebt drie verschillende tabs Algemeen, Weergave en Zoeken. Onder de tab algemeen, bladeren door mappen kan je kiezen tussen ELKE MAP IN HETZELFDE VENSTER WEERGEVEN of ELKE MAP IN EEN EIGEN VENSTER WEERGEVEN. Kies je voor de eerste optie wordt elke map die je open doet in hetzelfde venster weergegeven. Kies je voor de tweede optie zal elke map die je open doet in een nieuw venster worden weergegeven.

03-1.jpg

Bij de tweede optie ALS VOLGT OP ITEMS KLIKKEN kan je de wijze van reageren veranderen als je item aanwijst of er op klikt. De eerste optie Openen bij eenmaal klikken  (selecteren bij aanwijzen) doet zoals het er staat. Wijs je met de muis een item aan dan zal het geselecteerd worden, klik je 1 keer op het item met de linker muistoets zal het item geopend worden. Je kan dan ook nog kiezen om de item namen te onderstrepen. Je hebt de keuze tussen items onderstrepen zoals in de browser of items onderstrepen bij aanwijzen. De laatste optie Openen bij dubbelklikken en selecteren bij eenmaal klikken is de standaard instelling. Het item wordt geopend als je er dubbel op klikt en wordt geselecteerd als je er 1 maal op klikt.

Bij Privacy kan je selecteren of de bestanden die je recentelijk gebruikt hebt worden weergegeven in de snelle toegang. Je kan ook de optie activeren om recentelijk gebruikte mappen in de snelle toegang weer te geven.

Ook de verkenner houdt een geschiedenis bij wat je allemaal gedaan hebt. Als je op de knop wissen klikt naast geschiedenis van verkenner wissen wordt deze geschiedenis gewist.

Heb je instellingen veranderd en je vind ze toch niet goed kan je altijd op de knop standaardinstellingen herstellen de standaardinstelling worden dan hersteld. Dit is natuurlijk handig als je bepaalde zaken hebt aangepast en niet meer weet hoe ze standaard ingesteld waren.

 

 

Onder de tab weer
04-1.jpggave kan je instellingen veranderen om de weergave te veranderen of naar je voorkeuren aan te passen. Je kan voor elke map de voorkeuze aanpassen. Een map waar enkel documenten zijn te vinden kan je dus anders laten weergeven als een map waar bijvoorbeeld enkel films in te vinden zijn. Je zou er dus voor kunnen kiezen op de documenten map weer te geven in detail weergave en de film map met grote pictogrammen. Dit is een persoonlijke keuze en kan je zelf aanpassen hoe je dit zelf graag wil of hoe het voor jou eenvoudig is om mee te werken.

Het eerste gedeelte Map weergaven geeft je de mogelijkheid om de instellingen die je voor een bepaalde map verkiest toe te wijzen aan alle mappen van hetzelfde type. Stel je een bepaalde weergave in voor een documenten map en je klikt op mappen toepassen worden de instellingen toegewezen op elke map van het type documenten. Ben je nadien niet tevreden kan je de mappen herstellen naar de standaardinstelling door de klikken op Mappen Herstellen.

Bij Geavanceerde instellingen kan je nog verschillende weergave opties veranderen. De opties geven duidelijk weer wat ze veranderen. Een voorbeeld activeer je Altijd pictogrammen weergeven nooit miniaturen zullen er altijd pictogrammen worden weergegeven. Kies je voor lege stations verbergen zullen alle lege stations verborgen worden. Bekijk deze lijst is aandachtig, je hebt vele keuzes die je kan maken om de weergave volledig naar je hand te zetten. Ook hier heb je onderaan de mogelijkheid om alles naar de standaardinstellingen te herstellen.

 

05.jpg

 

De laatste tab zoeken kan je de wijze veranderen hoe de zoekfunctie werkt. Bij hoe wilt u zoeken kan je activeren dat index niet gebruikt wordt tijden het zoeken naar systeembestanden in bestandsmappen. Deze optie kan het zoeken verlengen.

Bij zoeken in niet geïndexeerde locaties kan je drie zaken activeren, inclusief systeemmappen activeer je deze optie dan wordt er ook gezocht in de systeemmappen.

De tweede optie inclusief gecomprimeerde bestanden zoals zip, cab en rar. Activeer je deze optie wordt er ook gezocht in gecomprimeerde bestanden. Een gecomprimeerd bestand zijn ingepakte bestanden. Deze ingepakte bestanden kunnen verschillende bestanden inpakken in 1 bestand.

De laatste optie die je kan activeren is altijd naar bestandsnamen en inhoud zoeken activeer je deze optie dan kan het zoeken langer duren. Welke instellingen die juist zijn of welke optie je activeert is een persoonlijke keuze en zal veel afhangen hoe je zelf met de computer werkt en wat voor jou persoonlijk nodig is. En natuurlijk hebben we op het laatst nog altijd de knop om de standaardinstellingen te herstellen.

Het tabblad start vind je boven aan in het menu. Eens je daar op klikt zal je zien dat het lint veranderd en er andere opties beschikbaar worden.

start.jpg

De eerste optie die we zien op het lint is AAN SNELLE TOEGANG VAST MAKEN. Met deze optie kan je mappen aan  de snelle toegang vast maken zodat ze sneller beschikbaar zijn. De map die je aan snelle toegang vast maakt wordt daar dan ook weergegeven. Je hoeft dan niet naar de map te navigeren maar je kan de map gebruiken via snelle toegang. Dit kan je bijvoorbeeld doen met mappen die je voortdurend nodig hebt zo kan je ze sneller selecteren en verwerkingen doen.

De optie klembord bevat een aantal mogelijkheden die te samen gebruikt worden. We vinden daar kopiëren, plakken, knippen, pad kopiëren. De optie kopiëren maakt een kopie van een item en plaatst die kopie op het klembord. We kunnen nu naar een bijvoorbeeld een andere map gaan en het item daar plaatsen door de optie plakken. We kunnen dus een item selecteren kopiëren en plakken op een andere plaats. Het origineel item blijft bestaan en op de nieuwe locatie wordt een kopie van het item geplaatst

De optie knippen werkt ongeveer hetzelfde als de optie kopiëren. Het verschil is dat het originele item geknipt wordt, als je het item plakt op een andere locatie wordt het item op de originele locatie verwijderd. We hebben een item in map a dit item selecteren we en gebruiken de optie knippen. We selecteren map b en kiezen voor de plakken. Je zal zien dat het item in map b geplaatst wordt. Als we nu in map a gaan zien is het item daar verdwenen. Bij gewoon kopiëren maken we een kopie van een item als we op een andere locatie plakken blijft het originele item bestaan. Bij knippen wordt het originele bestand gewist. Voor het kopiëren kan je de toetsencombinatie gebruiken CTRL+C, om te plakken CTRL+V en om te knippen CTRL+X.  De toetsencombinatie is een snellere manier van werken.

Onder organiseren vinden we volgende opties, Verplaatsen NaarKopiëren NaarVerwijderen. Verplaatsen naar verplaatst een item of items naar een map die jij selecteert. Je kan trouwens meerdere items selecteren door de CTRL toets in te houden en op de items klikken die je wil selecteren. Je kan ook de SHIFT toets ingedrukt houden en zo kan je ook meerdere items selecteren. Heb je de items geselecteerd die je wil verplaatsen dan klik je op Verplaatsen Naar. Er wordt een menu geopend waar je verschillende locaties kan kiezen, helemaal van onder kan je zelf een locatie kiezen die niet getoond wordt in het menu.

Kopiëren Naar werkt bijna zoals verplaatsen naar het enige verschil is nu dat het originele bestand in de map blijft staan en er een kopie wordt gemaakt in de map waar je naar kopieert. Als je een bestand selecteert in de map test1 en kiest de locatie de map test wordt daar een kopie gemaakt van het originele bestand.

Met de optie verwijderen kan je items verwijderen, je hebt daarbij de keuze om de items te verwijderen naar de prullenbak of ze permanent te verwijderen. Verwijder je naar de prullenbak kan je daarna het item nog uit de prullenbak halen en terug zetten om het item verder te gebruiken. Verwijder je het item permanent zal er specifieke software aan te pas moeten komen om het item terug te halen. Je kan best eerst verwijderen naar de prullenbak ben je dan heel zeker dat je het item of de items niet meer nodig hebt kan je ze verwijderen uit de prullenbak.

Onder Nieuw hebben we volgende opties, we Nieuwe MapNieuw Item,  Snelle Toegang. Klik je op de keuze Nieuwe Map wordt er een nieuwe map aangemaakt, je geeft deze map een naam en je nieuwe map is klaar voor gebruik. De optie Nieuw Item opent een menu met de optie Nieuwe Map dat net het zelfde doe als de knop Nieuwe Map. Verder vinden we volgende mogelijkheden in het menu Snel Koppeling, Winrar Archive, Acces Database, Contact Persoon, Word Document, Power Point Document, Publisher Document, deze opties geven je de mogelijkheid om vanuit verkenner bepaalde programma’s op te starten. Zo kan je op een snelle manier een bepaald programma open doen dat je nodig hebt. Bij snelle toegang kan je mappen toevoegen aan de snelle toegang of items aan een bibliotheek toe voegen.

Onder openen kan je de eigenschappen openen van een map of een item. Als je een item selecteert en je klikt op openen krijg je een keuze van een programma om het item in te openen. Je kan ook in de store zoeken voor een app of je kan een andere app kiezen om het item mee te openen. Wil je de geschiedenis zien van een item dan selecteer je het item en klik je op geschiedenis.

Selecteren lopen we ook vlug door, de optie Alles selecteren selecteert alles in de map zowel de items als de mappen. Klik je op niets selecteren dan word alles dat geselecteerd is terug vrij gegeven. Je kan ook de selectie omkeren daarvoor kies je de optie Selectie omkeren.

We hebben van het menu en van het lint de zaken nader bekeken die je het meest zal gebruiken er zijn zovele opties die je bijna nooit of zelfs nooit zal gebruiken.

We gaan nog wel iets verder in op het werken met mappen en bestanden en laat ons beginnen met mappen en items te verslepen met de muis. Een handeling die je vaak zal gebruiken. Je klikt op een item en je houdt de linker muistoets ingedrukt, zolang je de muistoets ingedrukt houd kan je het item verslepen naar bijvoorbeeld een map of een stations aanduiding. Heb je het item versleept naar de map die jij wenst laat je de muistoets los en zal het item naar daar verplaatst worden laat ons dat is even bekijken op het filmpje.

Klik je met de rechter muistoets op een item of op een map dan wordt er een menu geopend waar je verschillende handelingen kan uitvoeren.

06.jpg

07-1.jpg

Je hebt windows verkenner beter leren kennen en vele mogelijkheden dat de verkenner kan uitvoeren. Werk veel met verkenner hoe beter je er mee overweg kan hoe sneller je in de toekomst bepaalde taken zal kunnen uitvoeren. Er zijn zeker nog andere mogelijkheden met verkenner maar we zijn er toch in geslaagd om je al een heel eind op weg te helpen.

19/01/2018 02:44

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert